IT-sourcing, innovation och affärsinriktade partnerskap

Partnerskap är ett verktyg för effektivitet, men också en strategi för innovation. De mest innovativa företagen har fler samarbeten än andra, och forskningen visar att partnerskap ger högre avkastning på den egna organisationens innovationssatsningar.

Kursen ger dig ett holistiskt perspektiv på hur du designar en intelligent affärslogik som skruvar upp värdeförädlingen, ökar effektuttaget och maximerar nätverkseffekten. Den visar också hur du löser dilemmat av det samtidiga behovet av effektivitet och innovation.

Mer info och registrering »

Team Tolpagorni

Product Management – åtta verktyg för framgång

Produktledning blir allt viktigare inom företaget – bakgrunden är en alltmer komplex affärsmiljö i ekosystem där beslutsfattare förväntas ha en djup förståelse för både teknik och affär.

Kursen Product Management – åtta verktyg för framgång innehåller metodik och verktyg som hjälper dig att bli mer effektiv i rollen som produktchef och leverera lönsamma produkter med stort värde hos kund.

Mer info och registrering »

SAS Ny kursbild 2

Applied Analytics – datadriven affärsutveckling

Kursen lär dig hur datadriven affärsutveckling bidrar till att utveckla ny framgångsrik affärs- och verksamhetslogik samt hur du fångar potentialen i modern analytics genom att säkerställa en digitalt mogen organisation och göra analytics till en verksamhetsintegrerad process.

Kurspaketet består av en teoretiskt inriktad onlinekurs, 8 lektioner om hur du skapar en digitalt mogen organisation, analytics som process, tillämpad och avancerad analytics m.m., kompletterat av en praktisk inriktad workshop.

Mer info och registrering »

0