Varumärkesvärdering i enlighet med ISO10668

9 900 kr19 900 kr

Grundkurs: start 6 mars
Tillämpad kurs:
start 11 april

Nollställ
Artikelnr: cevv-001se Kategorier: ,

Bakgrund

Du som arbetar professionellt inom varumärkesområdet, oavsett om du arbetar utifrån ett finansiellt-, marknadskommunikativt- eller juridiskt perspektiv, vet att det är centralt att anlägga en strukturerad ansats vid värdering av varumärket.

För att göra en korrekt och oberoende värdering som är hållbar ur ett rättsligt perspektiv (vid t ex varumärkesintrång), ur ett finansiellt perspektiv (vid t ex företagsvärdering eller transaktioner) eller ur ett beteendemässigt perspektiv (vid utvärdering av t ex varumärkesbyggande kampanjer) så underlättar det att arbeta utifrån den vedertagen standard.

Den internationella standarden för varumärkesvärdering, ISO10668, möjliggör värderingar som bygger på objektivitet och transparens, vedertagna definitioner och värderingsansatser. Edlegios utbildning i varumärkesvärdering lär dig metastandarden ISO10668 och hur du tillämpar den internationella standarden för varumärkesvärdering i praktiken.

Utbildningens struktur – två delkurser

Vår utbildning i varumärkesvärdering är uppdelad i två separata delkurser – Grundkurs i varumärkesvärdering och kursen Tillämpad kurs i varumärkesvärdering. Du väljer själv om du bara vill gå grundkursen för att få en övergripande kunskap om den internationella standarden för varumärkesvärdering, eller om du vill fördjupa dina praktiska färdigheter genom att även gå fortsättningskursen Tillämpad varumärkesvärdering.

Du gör ditt kursval vid registreringen. Grundkursen är förkunskapskrav för den tillämpade kursen. När du genomfört båda kurserna med godkänt resultat erhåller du ett diplom som visar att du tillägnat dig erfordliga kunskaper för tillämpad varumärkesvärdering.

Grundkurs i varumärkesvärdering ger dig djupare kunskap om:

 • Varumärkesvärderingens ramverk och terminologi (ISO10668)
 • Varumärkesvärdering enligt standardens fem pelare
 • Varumärkesvärderingens tre centrala analyser (den finansiella, den legala och den beteendemässiga analysen)
 • Fem konkreta beräkningsmodeller för värdering av varumärken
 • Best practise – hur du genomför en varumärkesvärdering enligt värderingsprocessens nio steg
 • Hur du bygger upp en korrekt rapportering av en varumärkesvärdering i enlighet med internationell standard

Tillämpad kurs i varumärkesvärdering ger dig:

 • Från teori till praktik – hur du går från övergripande förståelse för den internationella standarden till praktisk tillämpning
 • Illustrerande case – genomgång av hur standarden appliceras i verkligheten
 • Individuell hemuppgift – du arbetar tillämpat med tre separata case som belyser olika utmaningar med olika svårighetsgrad och får möjlighet till coaching och feedback kopplat till din uppgift
 • Varumärkesvärdering i praktiken – ditt nästa steg? Vi avslutar kursen med att dela med oss av tips & tricks, erfarenheter, framgångsfaktorer och fallgropar vid arbete med fullskaliga varumärkesvärderingar

Rekommenderade förkunskaper

För Grundkurs i varumärkesvärdering krävs inga särskilda förkunskaper bortsett från ett professionellt intresse för, och gärna erfarenhet av, arbete med varumärken utifrån ett marknadskommunikativt, finansiellt eller juridiskt perspektiv. För kursen Tillämpad varumärkesvärdering krävs godkänd grundkurs. Vi rekommenderar även förhållandevis fräscha kunskaper om företagets finansiering.

 

Vår utbildning i varumärkesvärdering i enlighet med ISO10668 är uppdelad i två delkurser – Grundkurs i varumärkesvärdering och Tillämpad kurs i varumärkesvärdering.

Du väljer själv om du bara vill gå grundkursen eller om du vill gå båda kurserna (dvs hela utbildningen). Om du väljer att anmäla dig till Tillämpad kurs i varumärkesvärdering (dvs hela utbildningen) så ingår därmed också grundkursen i ditt köp.

Edlegio arbetar med en mixad modern pedagogik. De flesta av våra kurser bygger på en mix mellan onlinebaserade självstudier, klassrumsbaserad undervisning i helklass samt eget arbete/grupparbete.

Grundkurs i varumärkesvärdering

DEL 1 – ONLINEBASERADE SJÄLVSTUDIER:

 • Lektion 1: Introduktion till grundkursen i varumärkesvärdering (25 minuter teoretisk genomgång, anvisade bokkapitel, quiz och övrig dokumentation)
 • Lektion 2: Beteendeanalys (26 minuter teoretisk genomgång, anvisade bokkapitel, quiz och övrig dokumentation)
 • Lektion 3: Juridisk analys (15 minuter teoretisk genomgång, anvisade bokkapitel, quiz och övrig dokumentation)
 • Lektion 4, del 1: Finansiell analys (27 minuters teoretisk genomgång, anvisade bokkapitel, quiz och övrig dokumentation)
 • Lektion 4, del 2: Finansiell analys (5 x 10 minuters genomgång av praktiska räkneexempel på de fem olika ansatserna och metoderna i ISO10668)
 • Lektion 5: Rapportering (20 minuters teoretisk genomgång, anvisade bokkapitel, quiz och övrig dokumentation)
 • Avsnitt 6: Tre individuella instuderingsfrågor.

DEL 2 – WORKSHOP I HELKLASS:

Datum/tid: 6 mars mellan kl. 09:00-17:00

Syftet med workshopen är att illustrera varumärkesvärdering i praktiken, praktiskt öva på varumärkesvärdering utifrån ett konkret case och titta mer specifikt på de analyser som bygger upp metodiken. 

DEL 3 – HEMUPPGIFT:

Inlämning av hemuppgift: 20 mars

Feedback från kursledningen: 27 mars

I onlinekursens Avsnitt 6 ställs du inför 3 slumpvis utvalda instuderingsfrågor som är obligatoriska för att bli godkänd på grundkursen. Dina svar bedöms av kursledningen och feedback diskuteras i samråd med deltagaren.

KURSINTYG

Efter avslutad kurs så erhåller du ett intyg som intygar att du genomfört Grundkurs i varumärkesvärdering med godkänt resultat.

Tillämpad kurs i varumärkesvärdering

DEL 1 – WORKSHOP I HELKLASS

Datum/tid: 11 april mellan kl. 09:00-17:00

Workshopen har ett fokus på att ge dig djupare praktisk kunskap om metodiken och hantverket bakom en varumärkesvärdering och på så sätt överbrygga klyftan mellan teori och praktik.

Workshopen avslutas med att vi går igenom de tre uppgifter som deltagarna ska arbeta med individuellt.

DEL 2 – INDIVIDUELLT CASE-ARBETE

Inlämningsdatum: 4 maj

Du arbetar individuellt med att lösa de tre uppgifter som anvisats under workshopen. Uppgifterna belyser olika perspektiv och har olika svårighetsgrad.

DEL 3 – FEEDBACK, EXAMINATION OCH DIPLOM

Efter inlämning så bedömer kursledningen din rapport. Givet att varumärkesvärdering är ett någorlunda komplext ämnesområde så leder kursledningens bedömning i normalfallet till kommentarer, dialog och viss komplettering innan arbetet är godkänt och klart.

Efter avslutad kurs så erhåller du ett diplom som intygar att du genomfört Tillämpad kurs i varumärkesvärdering med godkänt resultat.

DEL 4 – AVSLUTANDE WEBINAR

Datum/tid: 16 maj mellan kl. 14:30-16:00

Syftet med webinaret är att summera kursen och ge tips rörande fullskaliga varumärkesvärderingar baserat – erfarenheter, framgångsfaktorer och fallgropar.

Kursernas omfattning

Vi bedömer att du behöver lägga omkring 40 timmar på Grundkursen i varumärkesvärdering och ytterligare omkring 40 timmar på Tillämpad kurs i varumärkesvärdering. Du bör räkna med att du behöver ca 3-6 veckor på dig att genomföra vardera kurs om du tar den parallellt med ditt vardagliga heltidsarbete.

Obligatorisk kurslitteratur

Obligatoriskt för att kunna genomföra och bli godkänd på kursen är nedanstående två böcker, du köper dom på följande länkar:

Rekommenderade förkunskaper

För Grundkurs i varumärkesvärdering krävs inga särskilda förkunskaper bortsett från ett professionellt intresse för, och gärna erfarenhet av, arbete med varumärken utifrån ett marknadskommunikativt, finansiellt eller juridiskt perspektiv. För kursen Tillämpad varumärkesvärdering krävs godkänd grundkurs. Vi rekommenderar även förhållandevis fräscha kunskaper om företagets finansiering.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med varumärkesfrågor i ett ekonomiskt/finansiellt-, ett marknads- eller ett juridiskt perspektiv.

 • CFO, ekonomichefer, ekonomer, revisorer, redovisningskonsulter/ekonomer, investerare och analytiker eller andra yrkesroller inom det finansiella området.
 • CMO, marknadsdirektör/chef, kommunikationschefer, marknadsförare, varumärkeskonsulter, kommunikationskonsulter, marknadsundersökare/analytiker eller liknande yrkestitlar.
 • CLO, chefsjurist, företagsjurist, advokater/affärsjurister eller liknande roller med ett legalt perspektiv på varumärkesfrågor.
 • Metodiken som lärs ut i kursen kan även med fördel användas för patentvärdering och/eller annan IP-värdering.

Kursens huvudlärare

Alexander Todoran, vd och senior rådgivare inom varumärkesområdet, Venti AB. Alexander är också nordisk representant för det brittiska bolaget Brand Finance, världens ledande aktör inom varumärkesvärdering och varumärkesstrategi. Alexander var ledamot i såväl den nationella som internationella arbetsgrupp som ligger bakom den internationella standarden ISO 10668. Alexander är också en av två huvudförfattare till boken Varumärkesvärdering (se rekommenderad kurslitteratur).

Ordinarie pris:

Pris för Grundkurs i varumärkesvärdering är 9.900 kr exkl. moms.

Pris för Tillämpad kurs i varumärkesvärdering är 19.900 kr (då ingår även Grundkurs i varumärkesvärdering).

Kostnad för den obligatoriska kurslitteraturen tillkommer (se mer info om de två böckerna och länkar till webbutikerna på fliken om kursens upplägg). Obs! Notera att det kan ta lite tid att få böckerna levererade (upp till 2-3 veckor), var därför noga med att beställa kurslitteraturen så snart du bestämt dig för att delta i kursen.

Kurslokal

Den klassrumsundervisning som ingår i kursen sker på Fleming 7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, gatuplan, i centrala Stockholm.

Villkor för bli godkänd på kurserna

För att bli godkänd i Grundkursen i varumärkesvärdering i enlighet med ISO10668 krävs att du genomfört hela den onlinebaserade kursen och är godkänd på kursens alla delmoment, svarat rätt på alla quiz-frågor och genomfört den avslutande skriftliga tentamen med godkänt resultat. Godkänt resultat i Grundkursen är ett förkunskapskrav för att gå Tillämpad kurs i varumärkesvärdering.

För att bli godkänd på Tillämpad kurs i varumärkesvärdering krävs godkänt på de tre case som deltagarna arbetar med under kursens gång.