Systems Lifecycle Management

kr

DATUM 15 maj
TID Kl. 09:00-09:45
FORMAT Kostnadsfritt Webinar (länk skickas ut till alla deltagare 1-2 dagar innan webinariet)

Kategori:

Systems Lifecycle Management

KOSTNADSFRITT WEBINAR 15 MAJ

Bli en vinnare i en komplex värld – Systems Lifecycle Management ger dig metoderna och verktygen!

Den snabba tekniska utvecklingen och övergripande förändringar i vår värld skapar oändliga möjligheter, men också utmaningar. Har du undrat varför vissa organisationer lyckas bättre än andra att hantera och dra nytta av den föränderliga världen?

För att inspirera, ge dig en inblick i och djupare förståelse för Systems Engineering, kravhantering, Configuration Management och Lifecycle Management så arrangerar vi nu ett kostnadsfritt webinar med fokus på praktisk tillämpning, nytta och framgångsfaktorer. Det skapar förutsättningar för snabba, men kontrollerade, förändringar för att möta en föränderlig omvärld.

Under webinariet tar vi upp följande:

  • Metoder och verktyg som ökar din förmåga att lyckas inom komplexa projekt och verksamheter
  • Vikten av:
    • Systems Engineering – helhetsgrepp på din produkt- och tjänsteutveckling
    • Requirements Engineering – hantera krav från behov till lösning
    • Configuration Management – korrekt och spårbar produktinformation genom hela livscykeln

… och självklart plockar vi även upp dina specifika frågor!

DATUM 15 maj
TID 09:00-09:45

MEDVERKANDE

Tom StrandbergTom Strandberg är senior konsult på Syntell och INCOSE Certifierad Systems Engineering Professional. Tom har mer än 20 års erfarenhet av utveckling av företags och myndigheters förmåga att hantera komplex system. Tom är också en av huvudlärarna på kursen Systems Engineering & Lifecycle Management.

 

Tobias LjungkvistTobias Ljungkvist är senior konsult på Syntell och har 12 års erfarenhet av Configuration Management på operativ och strategisk nivå. Tobias är moderator för nätverket CM Forum och har varit redaktör för flertalet publikationer som nätverket publicerat om CM. Tobias är också en av huvudlärarna på kursen Configuration Management.

 

Christian HelgessonChristian Helgesson, vd för Edlegio, med lång erfarenhet från ledande roller inom såväl management consulting, utbildningsbranschen som ekonomisk forskning.

 

 

Under webinariet berättar vi också mer om våra fokuskurser inom Systems Engineering, Configuration Management och Requirements Engineering.

Varmt välkommen!