Systems Engineering & Lifecycle Management

kr

KURS 21 OKTOBER • 09:00-17:00

LOKAL CONVENDUM KONFERENS, FLEMINGGATAN 18, STOCKHOLM
PÅ DISTANS Vi erbjuder vi alla som hellre vill vara med på distans att medverka via vårt digitala klassrum

Artikelnr: selm01 Kategori:

Bakgrund – helhetsgrepp på din produkt- och tjänsteutveckling!

Den snabba tekniska utvecklingen och övergripande förändringar i vår värld skapar oändliga möjligheter, men också utmaningar. Utan ett strukturerat och definierat arbetssätt riskerar vi förseningar och fördyringar av våra utvecklingsprojekt. Lär dig mer om detta i vår utbildning Systems Engineering & Lifecycle Management.

Systems Engineering (SE) är en väletablerad metodik som hjälper dig att utveckla och livscykelhantera lösningar (produkter och tjänster), lösningar som är baserade på de faktiska behoven. Ett välorganiserat systemarbete möjliggör effektivare styrning, tydligare kommunikation, bättre dokumentation, högre kvalitet och bättre resultat. Det skapar förutsättningar för snabba, men kontrollerade, förändringar för att möta en föränderlig omvärld.

Tom Strandberg, Lärare Systems Engineering & Lifecycle ManagementJag vill få dig att se möjligheterna i dagens komplexitet och ge dig metodiken och förmågan att realisera möjligheterna med lyckade system och verksamheter.

Tom Strandberg, Syntell, kurslärare Systems Engineering

Om kursen Systems Engineering & Lifecycle Management

Kursen Systems Engineering & Lifecycle Management ger dig en översikt av de grundläggande begreppen, processen, och metoderna inom Systems Engineering. Du får en beskrivning av de olika aktiviteterna som används för att översätta ett behov till krav och till arkitekturbeskrivningar som underlag inför implementering. Därefter går vi igenom hur systemelementen integreras, verifieras och valideras, med betoning på hur vi under hela utvecklingsarbetet säkerställer att vi utvecklar rätt system.

Ur kursinnehållet

 • Varför behövs Systems Engineering?
 • Vad är Systems Engineering?
 • System, livscykler och utvecklingsmodeller
 • Intressenter och deras behov
 • Kravfångst och kravutveckling
 • Konceptval
 • Systemarkitektur och interface
 • Integration, Verifiering och Validering
 • Hur säkerställer vi att vi får “rätt” system?

Jonas Larsson, Lärare Systems Engineering & Lifecycle ManagementVid utvecklingsarbete och användandet av Systems Engineering så har jag lärt mig genom åren att alltid hitta det egentliga målet och syftet. Den förmågan och känslan försöker jag förmedla till deltagarna på kursen.

Jonas Larsson, kurslärare Systems Engineering

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fyra kurser Systems Engineering (SE), Configuration Management (CM)Requirements Engineering (RE) samt Integrated Logistics Support (ILS) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet.

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fyra kurser (2 + 2 kursdagar).

För dig som vill gå 1, 2, 3 eller alla 4 kurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 8 900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 14 900 kr ex moms (2 900 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 22 900 kr ex moms (3 800 kr i rabatt)
 • 4 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 29 500 kr (6 100 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så kryssar du i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Du läser mer om kursen Integrated Logistics Support här

Kursens upplägg

Kursen består av dels en förberedande onlinekurs samt en praktisk kursdag i helklass.

Onlinekursden går igenom kursinnehållet ur ett teoretiskt perspektiv. Under den praktiskt inriktade kursdagen praktiserar vi teorin i ett antal övningar kopplat till ett verklighetstroget case.

Onlinebaserade förstudier

 1. Varför behövs Systems Engineering? (15 minuter)
 2. Vad är Systems Engineering? (22 minuter)
 3. Vad är System Lifecycle Management? (24 minuter)
 4. Hur tar vi fram intressentbehov? (17 minuter)
 5. Vad är ett krav och en kravspecifikation? (15 minuter)
 6. Vad är ett systemkrav och hur omvandlar vi intressentkrav till systemkrav? (25 minuter)
 7. Hur tar vi fram och väljer lösningskoncept? (14 minuter)
 8. Hur beskriver vi en arkitektur och vad är dess roll i utvecklingsarbetet? (25 minuter)
 9. Hur hanterar vi systemintegration, verifiering och validering? (17 minuter)
 10. Reflektioner och sammanfattning (9 minuter)

Kursdag (kl. 09:00-17:00)

Kursdagen ger dig den röda tråden och hur teori omsätts i praktik. Målet är att genom en modererade diskussioner och gruppövningar ge dig kunskap och praktiska verktyg som du kan tillämpa nästa dag på jobbet. Något som hjälper dig och din organisation att säkerställa att ni utvecklar/upphandlar rätt produkter och tjänster! Större delen av dagen ägnas åt gruppövningar där du är del i ett fiktivt utvecklingsteam med syfte att ta fram ett förslag på nästa generation av en avancerad produkt.

09:00 Välkommen, inledning och genomgång av online-lektionerna och frågor på dessa
09:45 Introduktion till Case och övningarna
10:15 Inläsning och fika
10:30 Övning #1: Etablera Systemkontext och livscykelscenarier
11:45 Lunch
12:30 Övning #2: Utveckla krav – från intressentbehov till systemkrav
13:45 Övning #3: Välja koncept – generera och utvärdera alternativa lösningar (inkl fika)
15:00 Övning #4: Definiera och beskriv systemets arkitektur
16:00 Diskussion: hur planera och styra systemarbetet i projekt och skapa en Systems Engineering & Lifecycle Management förmåga i organisationen
16:30 Summering och utvärdering av kursen
17:00 Kursdagen avslutas
 

Kurslokal

KUrsdagen sker på Convendum Konferens, Vasagatan 16, Stockholm. Lunch serveras på en restaurang som ligger i anslutning till kurslokalen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig mer om utveckling och livscykelhantering av produkter och system. Du arbetar tex inom medicinteknik, transport, fordon, försvar eller energi, men även inom kommun och landsting där du ansvar för att maximera nyttan av dina fysiska tillgångar.

Du är kanske systemingenjör, kravställare, projektledare, utvecklingsingenjör, systemintegratör, testingenjör, driftsättare, linjechef, underhållsingenjör eller på annat sätt inblandad i utvecklingsarbetet.

Kursens lärare

Tom StrandbergTom Strandberg är senior konsult på Syntell och Certifierad Systems Engineering Professional. Tom har mer än 20 års erfarenhet av utveckling av företags och myndigheters förmåga att hantera komplex system.

 

 

Jonas LarssonJonas Larsson är senior konsult på Syntell och Certifierad Systems Engineering Professional. Jonas har mer än 15 års erfarenhet som bl a systemingenjör, systems engineer manager, chef samt metodutvecklare.

Kursavgift Systems Engineering & Lifecycle Management

Kursavgiften är 8 900 kr exkl moms och då ingår förberedande onlinestudier samt en heldagskurs inkl kaffe, lunch och dokumentation.

Certified Systems Lifecycle Manager

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fyra kurser (2 + 2 kursdagar).

För dig som vill gå 1, 2, 3 eller alla 4 kurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 8 900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 14 900 kr ex moms (2 900 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 22 900 kr ex moms (3 800 kr i rabatt)
 • 4 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 29 500 kr ex moms (6 100 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så kryssar du i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Du läser mer om kursen Integrated Logistics Support här

Endast onlinekurs

Om du endast är intresserad av att få en grundläggande förståelse för kompetensområdets uppbyggnad och kursens teoretiska innehåll så kan du välja att bara köpa onlinekursen.

Pris för onlinekursen är 3 500 kr exkl moms.

Grupprabatt

Vid större grupper så kan vi erbjuda förmånliga grupprabatter, för offert kontakta registration@edlegio.com.

Kurslokal

Alla kursdagar sker på Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm. Lunch serveras på en restaurang som ligger i anslutning till kurslokalen.