Systems Engineering & Lifecycle Management

3 500 kr9 900 kr

KURS 11 OKTOBER • 09:00-17:00

F7 MÖTEN & KONFERENS, STOCKHOLM

Nollställ
Artikelnr: selm01 Kategori:

Bakgrund – helhetsgrepp på din produkt- och tjänsteutveckling!

Den snabba tekniska utvecklingen och övergripande förändringar i vår värld skapar oändliga möjligheter, men också utmaningar. Utan ett strukturerat och definierat arbetssätt riskerar vi förseningar och fördyringar av våra utvecklingsprojekt.

Systems Engineering (SE) är en väletablerad metodik som hjälper dig att utveckla och livscykelhantera lösningar (produkter och tjänster), lösningar som är baserade på de faktiska behoven. Ett välorganiserat systemarbete möjliggör effektivare styrning, tydligare kommunikation, bättre dokumentation, högre kvalitet och bättre resultat. Det skapar förutsättningar för snabba, men kontrollerade, förändringar för att möta en föränderlig omvärld.

Tom StrandbergJag vill få dig att se möjligheterna i dagens komplexitet och ge dig metodiken och förmågan att realisera möjligheterna med lyckade system och verksamheter.

Tom Strandberg, kurslärare Systems Engineering

Om kursen

Kursen ger dig en översikt av de grundläggande begreppen, processen, och metoderna inom Systems Engineering. Du får en beskrivning av de olika aktiviteterna som används för att översätta ett behov till krav och till arkitekturbeskrivningar som underlag inför implementering. Därefter går vi igenom hur systemelementen integreras, verifieras och valideras, med betoning på hur vi under hela utvecklingsarbetet säkerställer att vi utvecklar rätt system.

Ur kursinnehållet

 • Varför behövs Systems Engineering?
 • Vad är Systems Engineering?
 • System, livscykler och utvecklingsmodeller
 • Intressenter och deras behov
 • Kravfångst och kravutveckling
 • Konceptval
 • Systemarkitektur och interface
 • Integration, Verifiering och Validering
 • Hur säkerställer vi att vi får “rätt” system?

Jonas LarssonVid utvecklingsarbete och användandet av Systems Engineering så har jag lärt mig genom åren att alltid hitta det egentliga målet och syftet. Den förmågan och känslan försöker jag förmedla till deltagarna på kursen.

Jonas Larsson, kurslärare Systems Engineering

Mixad modern pedagogik

Kursen består av såväl onlinebaserade självstudier som en praktiskt inriktad workshop i helklass under ledning av kursens lärare.

Grundtanken är att du ska ta onlinekursen först, dvs innan workshopen. På så sätt får alla deltagare en gemensam kunskapsgrund att stå på vilket ger oss goda förutsättningar för givande praktiska övningar och dynamiska diskussioner under workshopen.

Kursens upplägg

Kursen består av dels av online-teoridel och en praktisk workshop i helklass. I online-delen, som kan köpas separat, går vi igenom de teoretiska grunderna som rör Systems Engineering.

I den praktiska workshopen praktiserar vi teorin i ett antal övningar kopplat till ett verklighetstroget case. Vi avrundar workshopen med en diskussion och reflektioner kring utmaningarna att införa och bedriva ett effektivt systemarbete.

Onlinebaserade förstudier – kursens upplägg

 1. Varför behövs Systems Engineering? (15 minuter)
 2. Vad är Systems Engineering? (22 minuter)
 3. Vad är System Lifecycle Management? (24 minuter)
 4. Hur tar vi fram intressentbehov? (17 minuter)
 5. Vad är ett krav och en kravspecifikation? (15 minuter)
 6. Vad är ett systemkrav och hur omvandlar vi intressentkrav till systemkrav? (25 minuter)
 7. Hur tar vi fram och väljer lösningskoncept? (14 minuter)
 8. Hur beskriver vi en arkitektur och vad är dess roll i utvecklingsarbetet? (25 minuter)
 9. Hur hanterar vi systemintegration, verifiering och validering? (17 minuter)
 10. Reflektioner och sammanfattning (9 minuter)

Kursdag 11 oktober kl. 09:00-17:00

Kursdagen ger dig den röda tråden och hur teori omsätts i praktik. Målet är att genom en modererade diskussioner och gruppövningar ge dig kunskap och praktiska verktyg som du kan tillämpa nästa dag på jobbet. Något som hjälper dig och din organisation att säkerställa att ni utvecklar/upphandlar rätt produkter och tjänster! Större delen av dagen ägnas åt gruppövningar där du är del i ett fiktivt utvecklingsteam med syfte att ta fram ett förslag på nästa generation av en avancerad produkt.

09:00 Välkommen, inledning och genomgång av online-lektionerna och frågor på dessa
09:45 Introduktion till Case och övningarna
10:15 Inläsning och fika
10:30 Övning #1: Etablera Systemkontext och livscykelscenarier
11:45 Lunch
12:30 Övning #2: Utveckla krav – från intressentbehov till systemkrav
13:45 Övning #3: Välja koncept – generera och utvärdera alternativa lösningar (inkl fika)
15:00 Övning #4: Definiera och beskriv systemets arkitektur
16:00 Diskussion: hur planera och styra systemarbetet i projekt och skapa en Systems Engineering & Lifecycle Management förmåga i organisationen
16:30 Summering och utvärdering av kursen
17:00 Kursdagen avslutas
 

Kurslokal

Workshopen sker på F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm. Lunch serveras på restaurang Ile Roi Usine.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig mer om utveckling och livscykelhantering av produkter och system. Du arbetar tex inom medicinteknik, transport, fordon, försvar eller energi, men även inom kommun och landsting där du ansvar för att maximera nyttan av dina fysiska tillgångar.

Du är kanske systemingenjör, kravställare, projektledare, utvecklingsingenjör, systemintegratör, testingenjör, driftsättare, linjechef, underhållsingenjör eller på annat sätt inblandad i utvecklingsarbetet.

Kursens lärare

Tom StrandbergTom Strandberg är senior konsult på Syntell och Certifierad Systems Engineering Professional. Tom har mer än 20 års erfarenhet av utveckling av företags och myndigheters förmåga att hantera komplex system.

 

 

Jonas LarssonJonas Larsson är senior konsult på Syntell och Certifierad Systems Engineering Professional. Jonas har mer än 15 års erfarenhet som bl a systemingenjör, systems engineer manager, chef samt metodutvecklare.

Kursavgift

Endast onlinekurs: 3500 kr exkl moms.

Hela kurspaketet (onlinekurs plus praktisk workshop i helklass): 9900 kr exkl moms.

Grupprabatt

Om ni är fler internt i organisationen som vill gå kursen så erbjuder vi “Gå 3 betala för 2”. Kontakta Edlegio på registration@edlegio.com för att anmäla din grupp.

Vid större grupper så kan vi erbjuda förmånliga grupprabatter, för offert kontakta registration@edlegio.com.

Kurslokal

Kursdagen sker på F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm.

Lunch serveras på restaurang Ile Roi Usine.

0

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna och information om nya utbildningar.

Tack för din anmälan!

Advanced Analytics