Strategisk nytta av företagets hållbarhetsinvesteringar

kr

FORMAT: Kostnadsfritt webinar
DATUM: 3 december
TID: 09:00-10:00

Länk skickas ut till alla anmälda dagen innan webinariet sker.

Artikelnr: webinar Kategori:

Strategisk nytta av företagets hållbarhetsinvesteringar – hur gör man?

VÄLKOMMEN PÅ KOSTNADSFRITT WEBINAR!

Hållbarhet är ett viktigt och centralt, men också stort, komplext och ibland svårgreppbart område, som moderna organisationer måste ha en tydlig strategi för.

Men hur tar vi fram en framgångsrik hållbarhetsstrategi? Hur styr, organiserar och följer vi upp arbetet? Hur säkerställer vi att hållbarhetsarbetet genomsyrar värdekedjan, våra inköp och vår produktion? Hur bygger vi partnerskap och hur ser vi till att hållbarhetsarbetet linjerar med företagets strategi och varumärke?

För att få ihop denna helhet så behöver vi sätta hållbarhetsarbetet i en större kontext, i ett sammanhängande ramverk som inkluderar hållbarhetsarbetets olika delar – en hållbarhetsarkitektur.

Begreppet arkitektur är i detta avseende inspirerat från IT/tech-världen där man ofta pratar i termer av IT-arkitektur, verksamhetsarkitektur eller säkerhetsarkitektur. Arkitektur som begrepp syftar då på ett holistiskt ramverk som inkluderar områdets olika delar (strategier, processer, dokument, roller, aktiviteter m. m.) och hur de förhåller sig till och samspelar med varandra. Arkitekturbegreppet beskriver m a o ett enhetligt och holistiskt ramverk för hållbarhetsarbetet.

Under webinariet så ger vi dig bättre förståelse för hur vi som hållbarhetsarkitekter koordinerar verksamhetens hållbarhetsarbete – såväl strategier som praktiskt genomförande – så att det linjerar med organisationens affärsstrategier och mål, samt som ger verksamheten strategisk nytta för era hållbarhetsinvesteringar!

Under webinariet berättar vi också mer om vår kommande utbildning (våren 2021) Certifierad hållbarhetsarkitekt.

FORMAT: Kostnadsfritt webinar

DATUM: 3 december

TID: 09:00-10:00

MEDVERKANDE:

Tommy Borglund

Örebro Universitet och Forever Sustainable Business

Tommy är en erkänd expert, etablerad författare och uppskattad föreläsare inom hållbarhet. Han har under många år arbetat som en ledande företagsrådgivare för några av de största företagen i Skandinavien. Han är biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och har en doktorsexamen i affärsetik från Handelshögskolan i Stockholm.

Lisa Rejler

Associated Expert på Forever Sustainable och Styrelseledamot på Rejlers samt medlem i nationella juryn för EY Entrepreneur of the Year

Lisa har en magisterexamen i Internationella Relationer och Ekonomi från Göteborgs universitet. Hon har 18 års erfarenhet av ledande positioner inom kommunikation, hållbarhet, Investerar relationer och marknadsföring. En del av den tiden i teknikkonsultföretaget Rejlers AB, noterat på Nasdaq OMX. Lisa har stor erfarenhet av företagsutveckling och att anpassa företag till omvärldens hållbarhetskrav samt ta fram hållbara affärsstrategier i linje med vision & mål.

Christian Helgesson

Vd för Edlegio, med lång erfarenhet från ledande roller inom såväl management consulting, utbildningsbranschen som ekonomisk forskning.