Requirements Engineering

3 500 kr18 900 kr

KURS 10 OKTOBER

LOKAL F7 MÖTEN & KONFERENS, STOCKHOLM

Nollställ
Artikelnr: reqeng Kategori:

Vill du de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt projekt?

Krav är idag grundläggande för många roller inom utveckling och upphandling och nödvändigt för en gemensam förståelse för vad projektet skall leverera och vilka behov ni skall uppfylla.

Att ta fram en korrekt, komplett och konsistent kravbild och kunna hantera denna under livscykeln är en nyckel till god kommunikation, lyckade projekt och framgångsrika system.

Om kursen

Kursen Requirements Engineering adresserar utmaningen med kravutveckling och kravhantering på ett övergripande sätt som är enkelt att ta till sig. Den ger dig definitioner och förståelse för termer och begrepp samt en verktygslåda så att du är bättre rustad för att arbeta med krav. Några av huvudpunkterna i kursen är:

 • Kravens betydelse för god kommunikation och gemensam förståelse
 • Hur man går till väga för att ta fram en komplett kravbild
 • Egenskaper som utmärker välformulerade och hanterbara krav
 • Kopplingen mellan krav och verifiering.

Kursen ges på svenska och riktar sig till dig som arbetar inom utvecklingsprojekt eller upphandling, oavsett yrkesroll.

Ur kursinnehållet

 • Varför krav?
 • Intressenter
 • Användningsfall
 • Kravkategorier
 • Kravegenskaper
 • Struktur och spårbarhet
 • Kravattribut
 • Verifiering och validering

Gå 1, 2 eller 3 kurser – få rabatt och en helhetsbild!

Vi arrangerar de tre kurserna Systems Engineering (SE), Configuration Management (CM) samt Requirements Engineering (RE) i anslutning till varandra (8, 9 och 10 oktober) i samma kurslokal.

Kursinnehållet i de tre kurserna kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt, ger dig en helhetsbild över kompetensområdet och alla tre kurser levereras av Syntell. Det finns alltså en pedagogisk poäng i att gå flera kurser!

För dig som vill gå 1, 2 eller alla 3 kurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 7.900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 13.800 kr ex moms (2000 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 18.900 kr ex moms (4800 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du önskat alternativ i rullisten under rubriken Välj kursupplägg vid anmälan. Rabatten dras automatiskt. För att göra det översiktligt i rullisten så har vi förkortat kursnamnen till SE-kurs, CM-kurs och RE-kurs.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Kursens upplägg

Kursen består av en förberedande onlinekurs samt en praktisk kursdag i helklass.

Onlinekursen går igenom kursinnehållet ur ett teoretiskt perspektiv. Under den praktiskt inriktade kursdagen praktiserar vi teorin i ett antal övningar kopplat till ett verklighetstroget case.

Onlinebaserade förstudier

 1. Varför krav? (19 minuter)
 2. Intressenter (17 minuter)
 3. Användningsfall (20 minuter)
 4. Kravkategorier (17 minuter)
 5. Kravegenskaper (18 minuter)
 6. Struktur och spårbarhet (13 minuter)
 7. Kravattribut (14 minuter)
 8. Verifiering och validering (10 minuter)

Kursdag 10 oktober kl. 09:00-17:00

Kursdagen ger dig den röda tråden och hur teori omsätts i praktik. Målet är att genom modererade diskussioner och gruppövningar ge dig kunskap och praktiska verktyg som du kan tillämpa nästa dag på jobbet. Större delen av dagen ägnas åt gruppövningar och praktisk tillämpning.

09:00 Välkomna och inledning
09:15 Genomgång av online-lektionerna och frågor på dessa
09:45 Introduktion till övningar och övningscase
10:00 Övning #1: Intressenter
10:30 Förmiddagskaffe
11:00 Övning #2: Intressentkrav
11:45 Lunch
12:45 Övning #3: Användningsfall
13:45 Övning #4: Systemkrav
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00 Övning #5 Kravattribut
15:30 Övning #6 Kravgranskning
16:30 Summering och utvärdering av kursen
17:00 Kursdagen avslutas

Kurslokal

Workshopen sker på F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm. Lunch serveras på en restaurang som ligger i anslutning till kurslokalen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har behov av att få en grundläggande förståelse för kravutveckling och kravhantering (Requirements Engineering), i både teori och praktik. Du är kanske systemingenjör, kravställare, projektledare, upphandlare, utvecklingsingenjör, systemintegratör, testingenjör, driftsättare, linjechef, underhållsingenjör eller på annat sätt inblandad i utvecklingsarbete eller upphandling.

Kursens lärare

Henrik Morast är civilingenjör inom Farkostteknik med inriktning Systemteknik. Henrik är senior konsult på Syntell sedan 2003 och har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med krav och kravhantering inom såväl industrin som upphandlande myndigheter. Erfarenheterna inom kravområdet spänner över praktisk tillämpning, utveckling av processer, metoder och verktyg samt utbildning.

David Eriksson är civilingenjör inom Maskinteknik med inriktning Integrerad Produktutveckling. David har arbetat på Syntell sedan 2011 och har över 10 års erfarenhet med arbete som kravingenjör, dvs med utveckling och hantering av krav. Arbetet har skett både inom industri och upphandlande myndigheter.

Kursavgift Requirements Engineering

Kursavgiften är 7.900 kr exkl moms och då ingår förberedande onlinestudier samt en heldagskurs inkl kaffe, lunch och dokumentation.

Gå 1, 2 eller 3 kurser – få rabatt och en helhetsbild!

Vi arrangerar de tre kurserna Systems Engineering (SE), Configuration Management (CM) samt Requirements Engineering (RE) i anslutning till varandra (8, 9 och 10 oktober) i samma kurslokal.

Kursinnehållet i de tre kurserna kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt, ger dig en helhetsbild över kompetensområdet och alla tre kurser levereras av Syntell. Det finns alltså en pedagogisk poäng i att gå flera kurser!

För dig som vill gå 1, 2 eller alla 3 kurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 7.900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 13.800 kr ex moms (2000 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 18.900 kr ex moms (4800 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du önskat alternativ i rullisten under rubriken Välj kursupplägg vid anmälan. Rabatten dras automatiskt. För att göra det översiktligt i rullisten så har vi förkortat kursnamnen till SE-kurs, CM-kurs och RE-kurs.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Endast onlinekurs

Om du endast är intresserad av att få en grundläggande förståelse för kompetensområdets uppbyggnad och kursens teoretiska innehåll så kan du välja att bara köpa onlinekursen.

Pris för onlinekursen är 3.500 kr exkl moms.

Vid större grupper så kan vi erbjuda förmånliga grupprabatter, för offert kontakta registration@edlegio.com.

Kurslokal

Kursdagen sker på F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm. Lunch serveras på en restaurang som ligger i anslutning till kurslokalen.