Product Management – 7 verktyg för framgångsrik produktledning

3 500 kr11 900 kr

 • Kursstart Malmö: 14 maj
 • Kursstart Stockholm: 24 september
Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: ,

Så blir du en framgångsrik produktchef!

Produktledning är en avgörande profession i de flesta företag och en framgångsfaktor för modern affärsutveckling.

Kursen Product Management – 7 verktyg för framgång riktar sig till dig som är eller står inför att bli produktchef, produktledare eller som arbetar i produktledningsteamet och syftar till att ge dig nya metoder och verktyg för hållbar konkurrenskraft!

Hur driver du en produkt/tjänst till framgång?

Som produktchef, produktledare eller medlem i produktledningsteamet driver du din produkt eller tjänst till framgång genom insikt om vart marknaden och tekniken är på väg, du definierar strategier, planerar för funktioner i produkt/tjänst samt utvinner och kommunicerar kärnvärden.

Du har även god kännedom om företagsledningens strategiska ambitioner och vad produkterna/tjänsterna och företaget har för arv att ta hänsyn till.

Produktchefens roll i organisationen

Som produktchef är det avgörande att förstå och hantera de gränssnitt du har mellan ledning, utveckling, leveransorganisation och, beroende på livscykelstatus, din produkts försäljning och marknadsföring.

Som spindeln i nätet, ofta utan formell makt att ta beslut som påverkar andra avdelningar, är det avgörande att utveckla en ledarstil som maximerar dina förutsättningar att målinriktat dirigera ett fruktbart samarbete mellan R&D, sälj och ledning.

Under kursen lär du dig

Kursen ger dig välbeprövade metodiker och verktyg som stöttar dig i såväl produktledningsarbete som i rollen som produktchef:

 • Produktledning som funktion, befattning och process
 • Vilka interface en typisk produktchef har – och hur du interagerar i organisationen
 • Hur du skapar insikt i marknad och teknik – på kort och lång sikt
 • Så skapar du lönsamma produktstrategier som stämmer med företagets övergripande visioner och mål
 • Strukturerad produktplanering och roadmapping
 • Så hanterar du krav och nya produktidéer
 • Planering och genomförande av framgångsrika produktlanseringar
 • Hur du identifierar och kommunicerar produktvärden till marknad/målgrupp

Kursen kombinerar teoretiska och praktiska kunskaper och ger en god kunskapsgrund för såväl produktchefer som andra som arbetar med produktledning. Metoderna och verktygen är anpassade till moderna arbetssätt som Agile, Scrum och Lean.

Gå kursen i Stockholm eller Malmö!

Under våren 2019 så arrangerar vi kursen både i Stockholm och Malmö. Under fliken Kursens upplägg finner du datum, tider, upplägg och de kurslokaler som gäller för kursomgångarna i respektive stad.

Nedan finner du en kortfattad faktaruta samt under den en detaljerad beskrivning av kursens upplägg och disposition.
 

Kortfattad faktaruta:

Onlinebaserade självstudier
Du kan inleda de onlinebaserade självstudierna direkt efter registrering till till kursen.

Datum och tider
För dig som valt hela kurspaketet. Kursen genomförs både i Malmö under våren 2019 och i Stockholm hösten 2019.

Stockholm

 • 24 september: Workshop i helklass
 • 24 sept – 15 okt: Hemuppgift
 • 15 oktober: Webinar (presentation hemuppgift)
Malmö

 • 14 maj: Workshop (heldag)
 • 14 maj-4 juni: Hemuppgift
 • 4 juni: Webinar (presentation hemuppgift)

[Två studiealternativ]: Endast onlinekurs
Du som vill ha god kunskap och förståelse för ämnesområdet men som inte har ett direkt behov av att fördjupa ditt lärande genom praktiska övningar och förbereda dig för implementering i lärarledd workshop i helklass väljer att endast registrera dig för onlinekursen.

[Två studiealternativ]: Hela kurspaketet
Du som vill lära dig kursinnehållet på djupet, öva praktiskt och förbereda dig för implementation i din egen organisation väljer att anmäla dig till hela kurspaketet som innehåller såväl onlinekurs, praktisk workshop i helklass, individuell hemuppgift samt uppföljande webinar med genomgång och diskussion av hemuppgifter.

Språk – svenska och engelska
Onlinekursen är på engelska. Kursens workshop och webinar sker på svenska.

Kursens disposition:

Del 1: Onlinebaserade självstudier – onlinekursens upplägg*:

 • Introduction to the course
 • Lesson 1: Introduction to Product Management [22 minutes]
 • Lesson 2: To create insight into market development and our own capabilities [30 minutes]
 • Lesson 3: To create profitable strategies [33 minutes]
 • Lesson 4: Product planning with Roadmapping [24 minutes]
 • Lesson 5: Requirements management [20 minutes]
 • Lesson 6: Value engineering [43 minutes]
 • Lesson 7: Successful product launches [17 minutes]
 • Lesson 8: The Product manager role – and the program summary [13 minutes]
 • Evaluation and diploma

Del 2: Praktisk workshop i helklass:
Kursdatum Malmö: 14 maj, kl. 09:00-17:00
Kursdatum Stockholm: 24 september, kl. 09:00-17:00

Gruppen träffas i helklass för en praktiskt inriktad heldagsworkshop under ledning av kurslärarna. Syftet är att gå igenom och diskutera centrala begrepp och metoder/verktyg samt praktiska övningar med utgångspunkt i utvalda verktyg från onlinekursen.

Del 3: Individuell hemuppgift:
Deltagarna får under workshopen en hemuppgift som de ska arbeta med och förbereda inför det sammanfattande webinariet. Case-arbetet kommer att beröra ett utvalt verktyg från kursen. Du bör räkna med att lägga ned ca 5-8 timmar på ditt hemarbete.

Del 4: Genomgång av hemuppgift (webinar i helklass)
Webinar Malmö: 4 juni, kl. 14:00-16:00
Webinar Stockholm: 15 oktober, kl. 14:00-16:00

Under webinariet får deltagarna presentera heuppgifter, diskutera och få feedback från såväl grupp som kurslärare.

* Varje lektion i onlinekursen består av genomgångar av det teoriska perspektivet samt med praktiska exempel från verkligheten. I varje lektion får du tillgång till nedladdningsbar dokumentation, de aktuella metoderna och verktygen och varje avsnitt avslutas med ett quiz som stämmer av att du som deltagare tagit till dig de pedagogiska poänger som lektionen syftar till att förmedla. Det onlinebaserade lektionsmaterialet omfattar totalt omkring 3,5 timmar (exklusive praktiska övningar, quiz och annan rekommenderad läsning) och motsvarar två dagars lärarledd undervisning.

Kurslokal

STOCKHOLM F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7
MALMÖ Clarion Hotel & Congress Live, Dag Hammarskjölds torg 2

Målgrupp

Målgruppen för kursen är produktchefer, product owners, marknadschefer, affärs- och verksamhetsutvecklare, projekt- och programledare, du som har ett stort allmänt intresse för produkter, utveckling, marknadsföring och affärsutveckling samt andra med en strategisk roll i verksamheten.

Kursens lärare

Magnus BillgrenMagnus Billgren, serieentreprenör, vd och grundare, Tolpagorni Product Management – norra Europas ledande specialister inom produktledning i teknikföretag. Magnus är en global auktoritet inom området och Fellow i ISPMA (International Software PM Association). Han driver PM internutbildningar på några av Sveriges största teknikföretag. Magnus sitter med som extern representant i ett antal Produktråd i industriföretag.

Petra FärmPetra Färm, produkt- och teknikstrateg på Tolpagorni Product Management. Petra är en produktstrateg och specialist på produktarkitektur. Hon har en Ph.D. i Electronic System Design och mer än 20 års erfarenhet från industrier som fordonsindustri, telekom och farmaci. Petra har framgångsrikt implementerat IT-infrastruktur, mjukvarulicenslösningar och plattformsstrategier samt mjukvaruarkitekturen för flera inbyggda elektroniska styrenheter.

Erik BjernulfErik Bjernulf, sedan flera år huvudlärare på Tolpagornis öppna produktchefsutbildningar. Erik har nyligen haft interimsuppdrag som vP Product Management och arbetar med coachning och utveckling av såväl nya som gamla produktledningsorganisationer. Erik har en bakgrund från chefspositioner inom utveckling och affärsansvar i stora och små företag.

Bo TidermanBo Tiderman, bakgrund som VD och produktchef för IT och teknikprodukter. Bo driver ett antal nätverk för produktchefer och håller löpande i assessment och benchmarking av produktledningsfunktioner på stora och små företag.

Kursavgift

Ordinarie pris för hela kurspaketet är 11 900 kr exkl moms.

Ordinarie pris för endast onlinekursen är 3500 kr exkl moms.

Grupprabatt

Om ni är fler på företaget som vill gå kursen så kan vi erbjuda grupprabatt ”Gå 3 betala för 2”. Kontakta Edlegio via e-post eller telefon för att boka din grupp.

Kurslokal

STOCKHOLM F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7
MALMÖ Clarion Hotel & Congress Live, Dag Hammarskjölds torg 2

0

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna och information om nya utbildningar.

Tack för din anmälan!

Annika Steiber