Product Management – 7 verktyg för framgångsrik produktledning

3 500 kr19 500 kr

DATUM
19 april (kl. 09:00-16:30) samt 7 maj (kl. 09:00-10:30)

FORMAT
Kursen ges på distans online (eller i våra kurslokaler i Stockholm om utvecklingen medger det)

Nollställ

Så blir du en framgångsrik produktchef!

Produktledning är en avgörande profession i de flesta företag och en framgångsfaktor för modern affärsutveckling, detta får du i vår utbildning om Product Management.

Kursen Product Management – 7 verktyg för framgång riktar sig till dig som är eller står inför att bli produktchef, produktledare eller som arbetar i produktledningsteamet och syftar till att ge dig nya metoder och verktyg för hållbar konkurrenskraft!

Hur driver du en produkt/tjänst till framgång?

Som produktchef, produktledare eller medlem i produktledningsteamet driver du din produkt eller tjänst till framgång genom insikt om vart marknaden och tekniken är på väg, du definierar strategier, planerar för funktioner i produkt/tjänst samt utvinner och kommunicerar kärnvärden.

Du har även god kännedom om företagsledningens strategiska ambitioner och vad produkterna/tjänsterna och företaget har för arv att ta hänsyn till.

Product ManagementProduktchefens roll i organisationen

Som produktchef är det avgörande att förstå och hantera de gränssnitt du har mellan ledning, utveckling, leveransorganisation och, beroende på livscykelstatus, din produkts försäljning och marknadsföring.

Som spindeln i nätet, ofta utan formell makt att ta beslut som påverkar andra avdelningar, är det avgörande att utveckla en ledarstil som maximerar dina förutsättningar att målinriktat dirigera ett fruktbart samarbete mellan R&D, sälj och ledning.

Under kursen lär du dig

Kursen ger dig välbeprövade metodiker och verktyg som stöttar dig i såväl produktledningsarbete som i rollen som produktchef:

 • Produktledning som funktion, befattning och process
 • Vilka interface en typisk produktchef har – och hur du interagerar i organisationen
 • Hur du skapar insikt i marknad och teknik – på kort och lång sikt
 • Så skapar du lönsamma produktstrategier som stämmer med företagets övergripande visioner och mål
 • Strukturerad produktplanering och roadmapping
 • Så hanterar du krav och nya produktidéer
 • Planering och genomförande av framgångsrika produktlanseringar
 • Hur du identifierar och kommunicerar produktvärden till marknad/målgrupp

Kursen kombinerar teoretiska och praktiska kunskaper och ger en god kunskapsgrund för såväl produktchefer som andra som arbetar med produktledning. Metoderna och verktygen är anpassade till moderna arbetssätt som Agile, Scrum och Lean.

Kursens lärare är Magnus Billgren, serieentreprenör, vd och grundare, Tolpagorni Product Management – norra Europas ledande specialister inom produktledning i teknikföretag.

Gå både Product Management och Design Thinking – få rabatt och en helhetsbild!

Vi arrangerar de två kurserna Product Management och Design Thinking i anslutning till varandra (19 och 20 april).

Kursinnehållet i de två kurserna kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt, tillsammans så ger dig de båda kurserna en helhetsbild över kompetensområdet. Det finns alltså en pedagogisk poäng i att gå båda kurserna!

För dig som vill gå båda kurserna erbjuder vi ett paketpris på 19.500 kr ex moms (ordinarie pris 23.800 kr) vid samtidig anmälan.

Så här anmäler du dig till båda kurserna
För att anmäla dig till båda kurserna så väljer du alternativet Prod. Mngmt. + Design Thinking (2 kurser) i rullisten under rubriken Välj kursupplägg vid anmälan. Rabatten dras då av automatiskt.

Du läser mer om kursen Design Thinking här.

Del 1: Onlinebaserade självstudier:

 • Introduction to the course
 • Lesson 1: Introduction to Product Management [22 minutes]
 • Lesson 2: To create insight into market development and our own capabilities [30 minutes]
 • Lesson 3: To create profitable strategies [33 minutes]
 • Lesson 4: Product planning with Roadmapping [24 minutes]
 • Lesson 5: Requirements management [20 minutes]
 • Lesson 6: Value engineering [43 minutes]
 • Lesson 7: Successful product launches [17 minutes]
 • Lesson 8: The Product manager role – and the program summary [13 minutes]
 • Evaluation and diploma

Del 2: Kursdag i helklass: 19 april, kl. 09:00-16:30:

Gruppen träffas i helklass för en praktiskt inriktad heldagsworkshop under ledning av kurslärarna. Syftet är att gå igenom och diskutera centrala begrepp och metoder/verktyg samt praktiska övningar med utgångspunkt i utvalda verktyg från onlinekursen.

Individuell hemuppgift:
Deltagarna får under workshopen en hemuppgift som de ska arbeta med och förbereda inför det sammanfattande webinariet. Case-arbetet kommer att beröra ett utvalt verktyg från kursen. Du bör räkna med att lägga ned ca 5-8 timmar på ditt hemarbete.

Del 3: Genomgång av hemuppgift (webinar i helklass) den 7 maj kl. 09:00-10:30

Under webinariet får deltagarna presentera hemuppgifter, diskutera och få feedback från såväl grupp som kurslärare.

Gå både Product Management och Design Thinking – få rabatt och en helhetsbild!

Vi arrangerar de två kurserna Product Management och Design Thinking i anslutning till varandra (19 och 20 april).

Kursinnehållet i de två kurserna kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt, tillsammans så ger dig de båda kurserna en helhetsbild över kompetensområdet. Det finns alltså en pedagogisk poäng i att gå båda kurserna!

För dig som vill gå båda kurserna erbjuder vi ett paketpris på 19.500 kr ex moms (ordinarie pris 23.800 kr) vid samtidig anmälan.

Så här anmäler du dig till båda kurserna
För att anmäla dig till båda kurserna så väljer du alternativet Prod. Mngmt. + Design Thinking (2 kurser) i rullisten under rubriken Välj kursupplägg vid anmälan. Rabatten dras då av automatiskt.

Du läser mer om kursen Design Thinking här.

Målgrupp

Målgruppen för kursen är produktchefer, product owners, marknadschefer, affärs- och verksamhetsutvecklare, projekt- och programledare, du som har ett stort allmänt intresse för produkter, utveckling, marknadsföring och affärsutveckling samt andra med en strategisk roll i verksamheten.

Kursens lärare

Magnus BillgrenMagnus Billgren, serieentreprenör, vd och grundare, Tolpagorni Product Management – norra Europas ledande specialister inom produktledning i teknikföretag. Magnus är en global auktoritet inom området och Fellow i ISPMA (International Software PM Association). Han driver PM internutbildningar på några av Sveriges största teknikföretag. Magnus sitter med som extern representant i ett antal Produktråd i industriföretag.

Petra FärmPetra Färm, produkt- och teknikstrateg på Tolpagorni Product Management. Petra är en produktstrateg och specialist på produktarkitektur. Hon har en Ph.D. i Electronic System Design och mer än 20 års erfarenhet från industrier som fordonsindustri, telekom och farmaci. Petra har framgångsrikt implementerat IT-infrastruktur, mjukvarulicenslösningar och plattformsstrategier samt mjukvaruarkitekturen för flera inbyggda elektroniska styrenheter.

Henrik JohnssonHenrik Johnsson, med lång erfarenhet inom Produktledning I Life science industrin bidrar Henrik med en skärpa och passion i sina utbildningar. Och alltid med en härlig glädje. Henrik har haft både ledande och exekverande roller inom produktledning och har en tydlig marknadsprofil.

Kursavgift

Ordinarie pris för Product Management-kursen (hela kurspaketet) är 11.900 kr exkl moms.

Ordinarie pris för endast onlinekurs är 3.500 kr exkl moms.

Gå både Product Management och Design Thinking – få rabatt och en helhetsbild!

Vi arrangerar de två kurserna Product Management och Design Thinking i anslutning till varandra (19 och 20 april).

Kursinnehållet i de två kurserna kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt, tillsammans så ger dig de båda kurserna en helhetsbild över kompetensområdet. Det finns alltså en pedagogisk poäng i att gå båda kurserna!

För dig som vill gå båda kurserna erbjuder vi ett paketpris på 19.500 kr ex moms (ordinarie pris 23.800 kr) vid samtidig anmälan.

Så här anmäler du dig till båda kurserna
För att anmäla dig till båda kurserna så väljer du alternativet Prod. Mngmt. + Design Thinking (2 kurser) i rullisten under rubriken Välj kursupplägg vid anmälan. Rabatten dras då av automatiskt.

Du läser mer om kursen Design Thinking här.

Grupprabatt

Om ni är fler på företaget som vill gå kursen så kan vi erbjuda grupprabatt ”Gå 3 betala för 2”. Kontakta Edlegio via e-post eller telefon för att boka din grupp.

Format/Kurslokal

Kursen ges på distans online (eller i våra kurslokaler i Stockholm om utvecklingen medger det. Valfritt för deltagarna)