Nätverket för anbudsgivare i svensk offentlig upphandling

19 900 kr

Sveriges viktigaste mötesplats för leverantörer med den offentliga sektorn som kunder!

Artikelnr: NTVERK Kategori:

Bakgrund

Att behärska hantverket bakom ett vinnande anbud i en offentlig upphandling är en strategisk nyckelkompetens för alla företag som har den offentliga sektorn som kunder. Framgång baseras på djup kunskap om teori och regelverk, strategi och vägval samt praktisk tillämpning.

Anbudsgivare/leverantörer/bid managers vardag utvecklas snabbt och kontinuerligt. Lagar och regler förändras, processer och metoder förfinas och den samlade kunskapen hos anbudsgivare/bid managers ute på leverantörsföretagen fördjupas.

Edlegio har under de senaste åren utbildat hundratals anbudsgivare i offentlig upphandling. Våra kursdeltagare har uttryckt en önskan om en plattform för bl.a. kontinuerlig kompetensutveckling, inspiration och kontaktskapande. Det är mot bakgrund av denna efterfrågan som Sveriges nätverk för anbudsgivare i offentlig upphandling skapades.

Syfte med nätverket

Syftet med nätverket är att erbjuda anbudsgivare/bid managers ett oberoende forum för att göra fler och bättre affärer, kontinuerlig kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och utökat nätverk samt uppdateringar kring senaste utvecklingen och kommande förändringar inom området.
På en teoretisk och praktisk nivå diskuterar deltagarna och nätverksledarna aktuella teman, ämnen och problemställningar där du som medlem utvecklas och utmanas för att skapa bättre resultat i din verksamhet.

Som medlem i nätverket får du:

I årsmedlemskapet i Sveriges nätverk för anbudsgivare/bid managers i offentlig upphandling ingår:

 • Fyra halvdagsträffar på aktuellt tema för anbudsgivare/bid managers under ledning av nätverksledarna samt eventuella kompletterande framstående gästexperter
 • Individuellt coaching-möte med någon av nätverksledarna vid överenskommen tidpunkt under 2019
 • Digital portal exklusivt för nätverket där dokumentation förmedlas, där du kan interagera och ställa frågor till nätverksledarna och kommunicera och knyta kontakt med andra nätverksmedlemmar
 • Kostnadsfri tillgång till Edlegios onlinekurser inom området offentlig upphandling
 • 50 procent rabatt på alla övriga av Edlegios kurser; såväl online som on site (d.v.s. klassrumsbaserad undervisning)
 • 10 kostnadsfria utgåvor av någon av branschtidningarna Ny Teknik eller Affärsvärlden

Fem goda skäl för att bli medlem!

 1. Ett unikt nätverk med fokus på bättre och fler affärer, kompetenshöjning och kontaktnät
 2. Aktivt och praktiskt erfarenhetsutbyte där du lär av andras framgångar och misstag och därigenom inte behöver uppfinna hjulet på nytt
 3. Möt Sveriges främsta experter – professionella nätverksledare med lång erfarenhet inom offentliga upphandlingar
 4. Ta del av kompetenshöjande seminarier och konferenser inom området till starkt rabatterade deltagarpriser
 5. Nätverksgruppens medlemmar bestämmer själva gruppens strategiska höjd och ämnen – oftast formade kring de egna specifika behoven. Det gör nätverket både användbart och matnyttigt

Tidsbegränsat erbjudande!

Om du anmäler dig till nätverket inför 2019 senast den 13 december (Lucia) så får du 20 procents rabatt på avgiften. Erbjudandet är tidsbegränsat och kan inte kombineras med andra eventuella rabatterbjudanden. Ange koden NW1312 för att erhålla rabatten.

Nätverksmöten under 2019

Under 2019 är fyra nätverksmöten planerade, ett möte per kvartal över året. Nedan framgår teman för respektive möte, innehållsansvarig samt datum/tid. Som komplement till våra nätverksledare så kommer vi för vissa träffar och teman att ta in externa gästföreläsare.
 

Nätverksträff 1

 • Datum & tid:
 • 6 februari 2019 mellan kl. 13:30-16:30

 • Tema:
 • Strategisk/taktisk anbudsgivning och försäljning till offentlig sektor

 • Innehållsansvarig:
 • Per Werling/Caroline Johannesson

 • Lokal:
 • F7 Möten & Konferens, Stockholm

Nätverksträff 2

 • Datum & tid:
 • 7 maj 2019 mellan kl. 13:30-16:30

 • Tema:
 • Så tänker en upphandlare

 • Innehållsansvarig:
 • Per Werling/Caroline Johannesson samt en gästföreläsare från upphandlarsidan

 • Lokal:
 • F7 Möten & Konferens, Stockholm

Nätverksträff 3:

 • Datum & tid:
 • 10 september 2019 mellan kl. 13:30-16:30

 • Tema:
 • Utvärderingsmodeller

 • Innehållsansvarig:
 • Per Werling/Caroline Johannesson

 • Lokal:
 • F7 Möten & Konferens, Stockholm

Nätverksträff 4:

 • Datum & tid:
 • 12 november 2019 mellan kl. 13:30-16:30

 • Tema:
 • Hur hantera undermåliga förfrågningsunderlag? För att motverka inneffektiva processer samt lösningar med för låg kvalitet, fel funktion och fel pris

 • Innehållsansvarig:
 • Per Werling/Caroline Johannesson

 • Lokal:
 • F7 Möten & Konferens, Stockholm

Nätverksledare

Nätverksledare är Per Werling och Caroline Johannesson, båda mångårigt erfarna upphandlingsjurister med en gedigen bakgrund från såväl anbudsgivar- som upphandlarsidan och uppskattade lärare, föreläsare och rådgivare inom området offentlig upphandling.

Administration av nätverket, tekniska plattformar, kommunikation med medlemmar och annat praktiskt sköts av Edlegios kansli.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som är anbudsgivare på leverantörssidan i offentliga upphandlingar såsom Bid Manager, anbudskoordinator, försäljningschef och säljare eller liknande roll som arbetar med försäljning mot offentlig sektor. Du kan också vara advokat, bolagsjurist, verksjurist eller annan juridisk rådgivare med expertis på området samt politiker och akademiker som vill dela med dig av erfarenheter och kunskap och hålla dig uppdaterad med det senaste inom offentlig upphandling.

I Nätverket för anbudsgivare i offentlig upphandling möter du och utbyter erfarenheter med dina jämlikar – personer som har arbetat länge och framgångsrikt med strategisk försäljning till offentlig sektor.

Årsavgift

INDIVIDUELLT MEDLEMSKAP Årsavgift för medlemskap i nätverket är 19 900 kr exkl. moms och avser kalenderår.

FÖRETAGSMEDLEMSKAP Årsavgift 49 500 kr exkl moms och avser fyra (4) medarbetare från samma företag per kalenderår. Vid ansökan om företagsmedlemskap, skicka ett mail till registration@edlegio.com

Tidsbegränsat erbjudande!

Om du anmäler dig till nätverket inför 2019 senast den 13 december (Lucia) så får du 20 procents rabatt på avgiften. Erbjudandet är tidsbegränsat och kan inte kombineras med andra eventuella rabatterbjudanden. Ange koden NW1312 för att erhålla rabatten.

Fakturering och villkor
Avgiften faktureras i början av året/i samband med anmälan till nätverket. Går du med i nätverket mitt i kalenderåret faktureras du för den proportionerliga del av nätverksaktiviteterna som återstår under året, t.ex. om du blir medlem i nätverket vid halvårsskiftet betalar du halva avgiften första året.

Medlemskapet förnyas automatiskt med ett år i taget per den 30 november gällande nästkommande kalenderår. Vill du inte fortsätta i nätverket så säger du upp din plats skriftligen genom att mejla till info@edlegio.com.

Överlåta sin plats
Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättningen av erfarenheter som skapas tillsammans med övriga deltagare i nätverket.

I det fall du väljer att lämna nätverket kan platsen överlåtas till efterträdaren eller annan kollega.

Företagsmedlemskap i nätverket
Är ni fler från samma företag som vill delta i nätverket? Då kan ni välja att teckna ett förmånligt företagsmedlemskap för 49 500 kr vilket ger tillträde till nätverket för fem (5) namngivna representanter.

Externa föredragshållare
Externa talare bjuds kontinuerligt in för att belysa specifika ämnen. Tillsammans bildas ett forum med många starka profiler vilka alla bidrar med mångårig erfarenhet i meningsfulla diskussioner på både strategisk och praktisk nivå.

Möteslokal
Nätverksmötena sker (om inget annat meddelas för specifika träffar) på F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm.

Material
Alla nätverksdeltagare får relevant dokumentation i form av presentationer, artikellänkar, lagtexter, checklistor, m.m.

0

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna och information om nya utbildningar.

Tack för din anmälan!