Offentlig upphandling i praktiken: Kommunikation, reklam & PR

8 500 kr

Kurs 22 maj, F7 Möten & Konferens, Stockholm

En skräddarsydd kurs för anbudsgivning och upphandling av kommunikation, reklam & PR

Artikelnr: lourek Kategori:

Offentlig upphandling i praktiken: Kommunikation, reklam & PR

Upphandlingar av kommunikationstjänster har generellt en tendens att vara komplicerade, det är långa processer som ofta tar mycket tid i anspråk och affärerna omsätter ofta stora ekonomiska belopp. En förutsättning för långsiktig framgång, för både upphandlare och leverantörer, är att processen blir rätt från början.

Med rätt grundkunskap, kunskap om vilka uppdaterade lagar och regler som gäller samt med god praktisk förståelse för hur du tillämpar LOU för kommunikationstjänster så kan du säkerställa korrekta, effektiva och framgångsrika processer, oavsett om du har rollen som anbudsgivare eller upphandlare.

Syftet med kursen är att öka kunskapen om upphandling och anbudsgivning rörande kommunikationstjänster samt att skapa förutsättningarna för en lärande dialog och gränsöverskridande diskussion mellan upphandlare och leverantörer.

Kursen riktar sig till både anbudsgivare och upphandlare och arrangeras av Edlegio i samarbete med branschtidningen Dagens Media och kursens lärare, upphandlingsjuristerna Caroline Johannesson och Per Werling från e-Avrop.

Kursen fördjupar dina kunskaper om:

 • Upphandlarens och anbudsgivarens roller i en marknadsdialog för att fånga upp trender och utveckling inom kommunikationsområdet
 • Strategi för anbud och utvärdering
 • Casebeskrivningar vid utvärdering av anbud– vad upphandlare bör tänka på vid formulering av fiktiva case och hur du som leverantör svarar genom att illustrera kompetens, kreativ höjd men utan att lämna ut för uppdraget alltför affärskritisk information
 • Känsliga referenser – hur du ska använda, hantera och vad du ska tänka på vid användning av känsliga referenser (exempelvis referenser till tidigare uppdrag inom kriskommunikation, PR eller dylikt)
 • Uppdragets avsikt och budget – hur du som upphandlare formulerar tydligt och hur du som leverantör tolkar upphandlingsunderlaget
 • Hur du skapar förutsättningar i avtalet för ett långsiktigt samarbete
 • Så fungerar muntliga presentationer vid utvärdering av anbud av kommunikationstjänster – regler och ramar

Bonus – onlinebaserad grundkurs ingår i kurspaketet!

Som komplement till heldagskursen om upphandling av kommunikation, reklam och PR, och för att ge dig en solid grundkunskap om offentlig upphandling generellt, så ingår även onlinekursen Offentlig upphandling – praktisk tillämpning i kursavgiften.

Onlinekursen består av 9 lektioner och fördjupar din kunskap kring den offentliga upphandlingens flesta moment och delar såsom förarbete, lagar, grundläggande principer och förfaranden, upphandlingsdokument, uteslutning, kvalificering och urval, anbudsarbete, offentlighet och sekretess, rättsmedlen samt avtalsförvaltning.

Du får tillgång till onlinekursen i samband med registrering till kursen.

Övergripande upplägg

Kursen består av två delar – en grundläggande onlinekurs om offentlig upphandling i praktiken samt en klassrumsbaserad heldagsworkshop med fokus på upphandling av kommunikationstjänster. Du får tillgång till onlinekursen direkt i samband med registrering till kursen.

Workshop 22 maj – kursdagens upplägg

09:00 Välkomna och inledning
09:30 LOU och upphandling av kommunikationstjänster – genomgång, övningar, case och diskussion
12:00 Lunch
13:00 Forts. LOU och upphandling av kommunikationstjänster – genomgång, övningar, case och diskussion
16:30 Workshopen avslutas

Grunderna i offentlig upphandling – onlinekursens upplägg

 • Lektion 1: Introduktion till kursen om LOU för anbudsgivare
 • Lektion 2. Förarbete
 • Lektion 3: Lagar, grundläggande principer och förfaranden
 • Lektion 4: Upphandlingsdokument
 • Lektion 5: Uteslutning, kvalificering och urval
 • Lektion 6. Anbudsarbete
 • Lektion 7: Offentlighet och sekretess samt rättsmedlen
 • Lektion 8: Avtalsförvaltning
 • Lektion 9: Sammanfattning
 • Del 10: Utvärdering och diplom

Onlinekursen byggs upp av totalt omkring 3,5 timmar filmbaserat kursmaterial fördelat över de 9 lektionerna. I varje lektion får du tillgång till lektionens dokumentation och lektionerna avslutas med ett quiz som stämmer av att du tagit till dig de pedagogiska poänger som lektionen syftar till att förmedla. Efter slutförd kurs erhåller du kursdiplom.

Kurslokal

F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med LOU i samband med upphandling/anbudsgivning rörande kommunikationstjänster. Kursn riktar sig både till dig som är anbudsgivare/leverantör och till dig som är upphandlare. Kursen är användbar såväl för dig som är ny i rollen som för dig som är mer erfaren eftersom den ger en helhetsförståelse – den går igenom grunder, de senaste uppdateringarna av lag och regelverk som praktisk tillämpning och konkreta tips från några av Sveriges främsta experter inom LOU-området.

Kursens lärare

Kursens workshop leds av Caroline Johannesson och i onlinekursen är Kristian Pedersen, Per Werling och Sofia Elmeholt lärare.

Caroline Johannesson är konsultchef, upphandlingsjurist och rådgivare på e-Avrop. Caroline har mångårig erfarenhet som rådgivare och föreläsare inom upphandlingsområdet och är en mycket uppskattad kurslärare.

Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, är expert inom offentlig upphandling. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer i alla typer av affärer mellan offentliga och privata parter. Förutom offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna har han också omfattande erfarenhet av försvars- och säkerhetsupphandling och allmän kommersiell förvaltningsrätt. Han är även författare till böckerna Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling och Upphandlingens grunder samt till ett mycket stort antal artiklar om upphandling och näraliggande frågor.

Sofia Elmeholt, upphandlingscontroller på Härnösands kommun. Sofia prisades med ”Handslaget” som landets bästa offentliga upphandlare år 2014. Sofia är civilekonom i grunden och har tidigare arbetat med redovisningsfrågor. Med devisen ”kreativ inom lagens ramar” vill hon se mer dialog och affärsmässighet inom offentlig upphandling utan att rättssäkerheten sätts åt sidan.

Per Werling är upphandlingsjurist och rådgivare på e-Avrop. Per har mångårig erfarenhet som rådgivare, kurslärare och föreläsare inom upphandlingsområdet med fokus på såväl anbudsgivare som upphandlare.

Kursavgift

Kursavgiften är 8500 kr exkl. moms. I priset ingår heldagsworkshop (inkl lunch, för- och eftermiddagskaffe och dokumentation) samt en fullmatad onlinebaserad grundkurs om offentlig upphandling i praktiken.
 

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå kursen så kan vi erbjuda grupprabatten ”Gå 3 betala för 2”. Kontakta Edlegio via e-post på christian.helgesson@edlegio.com alternativt via telefon för att boka din grupp.

Rabatter går ej att kombinera.
 

Kurslokal

F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

0

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna och information om nya utbildningar.

Tack för din anmälan!

ESPDThe Foundations of Analytics