LAS-dagen 2018

6 495 kr10 490 kr

Datum: 7 november 2018
Lokal: F7 Möten & Konferens, Flemingg. 7, Stockholm

Årets viktigaste mötesplats för dig som vill uppdatera dina kunskaper om LAS!

Nollställ
Artikelnr: lasdag Kategori:

LAS-dagen 2018

Lagen om anställningsskydd (LAS) har gällt sedan 1974. Lagen reglerar en rättslig balans mellan å ena sidan arbetsgivarens intresse av maximal flexibilitet vad gäller anställningar och å andra sidan arbetstagarens intresse av maximal trygghet i en anställning. Genom åren har lagen ändrats på några få punkter, men i allt väsentligt och i sina grunddrag har lagen den konstruktion som gällde redan 1974. I mycket korta ordalag kan konstateras att lagen reglerar två typer av frågor.

  • Vilka olika former (tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning) kan ett anställningsavtal ha?
  • Under vilka förutsättningar (uppsägning, avskedande, vid pensionering eller genom avtal) kan ett anställningsavtal upphöra?

Vad lär du dig under dagen?

LAS-dagen handlar om att ”stämma av” anställningsskyddslagens innebörd och innehåll. Vad gäller idag? Tommy Iseskog, som deltog i lagstiftningsarbetet 1972 – 1974 och som följt tillämpningen av och kommenterat lagen alltsedan dess, tar på LAS-dagen upp de särskilt svåra frågorna rörande tillämpningen av lagen. Tommy reder också ut diverse “LAS-myter” (t ex att det är näst intill omöjligt att säga upp den som inte sköter sitt jobb) som odlats under decennier. Naturligtvis kommenterar han alla viktiga domar, hur rättspraxis har utvecklats och vad som kan tänkas i fråga om förändringar av lagen efter valet i september 2018.

Under denna heldag behandlas ingående anställning, uppsägning, avskedande, avslut genom avtal, omplacering och mycket mer!

  • Är det så svårt att säga upp en medarbetare som inte fungerar?
  • I vilka lägen är avsked bättre än uppsägning?
  • Vilka krav på omplacering ställs på arbetsgivaren vid uppsägning vid arbetsbrist?
  • Finns det olika typer av omplacering?

LikabehandlingBonus! Ett paket med sju e-föreläsningar om Anställning och Anställningsskydd samt boken “Likabehandling & skydd mot diskriminering i arbetslivet” av och med Tommy Iseskog ingår i seminarieavgiften!

Vill du gå på både LAS-dagen och Likabehandlingsdagen?

Vi arrangerar Likabehandlingsdagen 2018 och LAS-dagen 2018 dagarna efter varandra, den 6 respektive 7 november, i samma lokaler och med samma föreläsare, Tommy Iseskog. Om du vill gå på båda dagarna så kan vi erbjuda en paketrabatt på 2500 kr.

Du läser mer om Likabehandlingsdagen 2018 här och du väljer i i rullisten ovan om du vill gå på en dag eller två dagar. Rabatten dras av automatiskt för dig som bokar dig på båda dagarna.

Upplägg för LAS-dagen 2018

Bonus! Ett paket med sju e-föreläsningar om Anställning och Anställningsskydd samt boken “Likabehandling & skydd mot diskriminering i arbetslivet” av och med Tommy Iseskog ingår i seminarieavgiften!

08.30 Registrering och morgonkaffe

09.00 Varför har vi en lag om anställningsskydd? Kort om den historiska bakgrunden. Hur tänkte lagstiftaren? Lagens regler om anställningsform. Huvudregeln om tillsvidareanställning och undantag för tidsbegränsad anställning genom regler i kollektivavtal eller lagen. Hur kan man se/tro att dessa regler kommer att förändras?

10.15 Kaffe och mingel

10.45 Uppsägning vid arbetsbrist. Arbetsbristbegreppet i rättspraxis. Hur definieras begreppet arbetsbrist idag? Bevisbördereglerna vid arbetsbrist. Fingerad arbetsbrist och dess särskilda bevisregler. Förhållandet mellan turordning och omplacering vid arbetsbrist. Vilka förändringar kan tänkas beträffande turordning/omplacering?

12.00 Lunch

13.00 Uppsägning av personliga skäl – avskedande. Saklig grund vid uppsägning av personliga skäl. De särskilt svåra uppsägningarna vid sjukdom, samarbetsproblem och otillräcklig arbetsprestation. Hur svårt är det att säga upp en arbetstagare som ”inte fungerar”? Förhållandet mellan uppsägning av personliga skäl och avskedande. Är avskedande ”det nya” uppsägning?

14.15 Eftermiddagskaffe och mingel

14.45 Förhållandet mellan arbetsgivarens arbetsledningsrätt och lagstadgat skydd för arbetstagare. Lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen. Skyddslagstiftningen (lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen) och arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Vart är vi på väg? Är tiden förbi då alla politiker är ”LAS-kramare”? Frågor som kommit upp under dagen.

16.00 LAS-dagen 2018 avslutas

Föreläsare

Tommy Iseskog är en av Sveriges främsta arbetsrättsexperter – han bevakar nyheter och vägledande domar inom arbetsrättsområdet varje dag, året runt.

Han är även författaren som skriver pedagogiskt och lättbegripligt för dem som arbetar operativt inom dessa områden – ofta finns hans bok i bokhandeln redan innan den nya lagen träder ikraft.

Tommy syns ofta i media för att ge expertkommentarer i samhällsaktuella frågor inom arbetsmarknadsområdet. Med sin gedigna erfarenhet och sin förmåga att beskriva det komplicerade på ett lättbegripligt sätt är han ofta anlitad av både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer och en mycket uppskattad föreläsare. Han läses av och har föreläst för tusentals HR-specialister, fackliga företrädare, chefer och studenter.

Målgrupp

LAS-dagen 2018 riktar sig till dig som arbetar operativt och/eller konsultativt inom roller såsom HR-chef, personalchef, HR-direktör, chef för HR-frågor, facklig företrädare, advokat, linjechef med personalansvar eller som HR-specialist, HR-assistent, HR-Business Partner, HR-generalist, HR-administratör, personalassistent, personalsekreterare eller liknande roll.

Pris & praktisk information

Kurs: LAS-dagen 2018
Datum: 7 november mellan kl. 09:00-16:00 (morgonkaffe från kl. 08:30)
Lokal: F7 Möten & Konferens (lokal Ljusgården), Fleminggatan 7, Stockholm
Pris: 6 495 kr exkl moms

I priset ingår hel seminariedag, dokumentation, sju e-föreläsningar om Anställning och Anställningsskydd samt boken “Likabehandling & skydd mot diskriminering på arbetsplatsen” av och med Tommy Iseskog, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Gå båda seminariedagarna – få 2 500 kr i rabatt!

LAS-dagen (7 november) och Likabehandlingsdagen (6 november) arrangeras dagarna efter varandra i samma konferenslokal. Du som bokar dig på båda seminariedagarna får 2 500 kronor i paketrabatt!

Pris båda seminariedagarna: 10 490 kr exkl moms (ordinarie pris 12 990 kr ex moms).

I priset ingår både LAS-dagen (7/11) och Likabehandlingsdagen (6/11), dokumentation, sju e-föreläsningar om Anställning och Anställningsskydd av och med Tommy Iseskog, boken “Likabehandling & skydd mot diskriminering på arbetsplatsen”, för- och eftermiddagskaffe samt lunch båda dagarna.

Du läser mer om Likabehandlingsdagen 2018 här.

Rabatten dras automatiskt för dig som, vid samtidig anmälan, bokar dig till båda dagarna.

Grupprabatt

Om ni är fler internt i organisationen som vill gå på seminariet så erbjuder vi “Gå 3 betala för 2”. Kontakta Edlegio på registration@edlegio.com för att anmäla din grupp.

Vid större grupper så kan vi erbjuda förmånliga grupprabatter, för offert kontakta registration@edlegio.com.

Rabatter kan inte kombineras.

0

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna och information om nya utbildningar.

Tack för din anmälan!

Likabehandlingsdagen 2018