Korttidsarbete, uppsägning vid arbetsbrist och MBL

AVGIFT 3000 kr per kurs/webinar

 • Pris: 0,00 Kr
Artikelnr: perm01 Kategori:

3 ONLINEBASERADE INTENSIVKURSER | WEBINAR

Korttidsarbete, uppsägning vid arbetsbrist och MBL

Som konsekvens av Covid-19 och Corona-pandemin så har det dessvärre blivit aktuellt för många företag och organisationer att brådskande hantera frågor rörande arbetsbrist och korttidsarbete/permitteringar.

Vi har i grunden i Sverige en relativt bristfällig, otydlig och icke flexibel lagstiftning, inte minst i förhållande till arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Vad som gäller idag och hur våra nya lagar och regler ska tolkas är inte bara komplext och snårigt, det är också en föränderlig materia.

Vad gäller för korttidsarbete/permitteringar? Hur ska lagstiftningen tolkas? Hur ska du agera vid en situation när det råder arbetsbrist? Hur ser regelverken ut och vad gäller för varsel, saklig grund vid arbetsbrist, turordningsregler, varsel till arbetsförmedlingen, förhandlingsreglerna i MBL m. m?

3 intensivkurser med olika fokus

Nu arrangerar vi 3 separata intensivkurser i webinarform under ledning av advokat Göran Smedberg, Cross Advokater, ämnesexpert med ett långt förflutet som advokat och delägare vid flera advokatbyråer i Stockholm och inriktar sig på bl. a. arbetsrätt och arbetsmiljörätt.

Områdena “Korttidsarbete/permittering” samt “Uppsägning vid arbetsbrist” respektive “Förhandlingsreglerna i MBL” är i sig så pass viktiga och detaljrika att ämnena kräver var sitt webinar.

Du väljer själv om du vill gå 1 kurs, 2 kurser eller alla 3 kurser.

De 3 kurserna och vad de innehåller

KURS 1) KORTTIDSARBETE/PERMITTERING
Genomgång av lagen om korttidsarbete och innebörden av löneminskning och arbetstidsminskning.

 • Vilka är förutsättningarna för att få preliminärt stöd?
  • Om arbetsgivaren har kollektivavtal
  • Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal
 • Tolkning av olika begrepp i lagen om korttidsarbete, t ex driftsenhetsbegreppet
 • Vad gäller beträffande aktieutdelning?
 • Andra problemställningar kring stödet
 • Kombinationen uppsägning på grund av arbetsbrist och korttidsarbete
 • Avstämning med Tillväxtverket

KURS 2) UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST
Vilka regler i anställningsskyddslagen LAS måste du kunna tillämpa om du ska göra en driftsinskränkning?

 • Saklig grund för uppsägning i 7 § LAS
 • Omplaceringsskyldigheten i 7 § 2 st LAS
 • Genomgång av turordningsreglerna i 22 § LAS
  • Vad innebär turordningskretsar, driftsenhet, lagturordningslista, tillräckliga kvalifikationer?
  • Avtalsturlista eller ett enskilt avslutsavtal?
  • Vad ska man tänka på när man träffar ett avslutsavtal med en arbetstagare?
 • Varsel till Arbetsförmedlingen
 • Kombinationen uppsägning på grund av arbetsbrist och korttidsarbete

KURS 3) FÖRHANDLINGSREGLERNA I MEDBESTÄMMANDELAGEN (MBL)
Arbetsgivaren har en tämligen omfattande skyldighet att förhandla med fackföreningar. Det här separata kurstillfället presenterar de olika förhandlingsreglerna i MBL. Vi kommer bl a att gå igenom:

 • Allmän förhandlingsrätt/förhandlingsskyldighet i 10 § MBL
 • Samverkansförhandlingar enligt 11 – 13 §§ MBL
  • Primär förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL
  • Sekundär förhandlingsskyldighet enligt 12 § MBL
  • Primär förhandlingsskyldighet enligt 13 § MBL
 • Särskild primär förhandlingsskyldighet enligt MBL
 • Förhandlingsskyldighet för arbetsgivare med kollektivavtal
 • Förhandlingsskyldighet för arbetsgivare utan kollektivavtal
 • Informationsskyldigheten enligt MBL

 

PRAKTISK INFO OM ANMÄLAN

KURSDATUM
KURS 1 (Korttidsarbete): 29 maj
KURS 2 (Uppsägning arbetsbrist): 2 juni
KURS 3 (MBL): 8 juni

TID Kl. 09:00-12:00 (gäller alla kurser)
FORMAT Webinar
PRIS 3000 kr per kurs/webinar

Anmälan görs digitalt via anmälningsformuläret. Några dagar innan webinariet/intensivkursen så skickas inloggningsinformation, schema samt övriga förberedelser ut till alla kursdeltagare.

 

Varmt välkommen till tre högaktuella onlinebaserade intensivkurser!

Målgrupp

Alla som arbetar med HR såväl inom privat som offentlig sektor; personaldirektörer, personalchefer, löneadministratörer, annan HR-personal, bolagsjurister, kommunjurister och verksjurister, dessutom förtroendevalda inom fackföreningar m.fl.

 

Kursens lärare

Göran SmedbergGöran Smedberg, Cross Advokater, har ett långt förflutet som advokat och delägare vid flera advokatbyråer i Stockholm och inriktar sig på bl.a. arbetsrätt. Han är specialist inom arbetsrättsområdet och har skrivit böcker och är ofta anlitad som föreläsare och seminarieledare inom bland annat arbetsrätt och arbetsmiljörätt.