JOB-TO-BE-DONE – behovsförståelse för ökad kundfokusering

3 500 kr11 900 kr

Kursstart: 5 maj 2020

Nollställ
Artikelnr: k360-001se Kategori:

Behovsförståelse för kundfokuserad produkt- och erbjudandeutveckling, marknadsföring och försäljning

Att sitta i ett konferensrum och spekulera om kundernas behov är 2020 helt oacceptabelt när konsekvenserna av att ha fel är så uppenbara. En viktig insikt: kunden behöver (faktiskt!) inte din produkt eller tjänst, den är ett bara ett medel för någonting annat (ett behov) och om du inte förstår för vad är risken överhängande att du kommer att misslyckas.

Vår kurs Job-To-Be-Done ger dig ett ramverk för att förstå dina kunders behov PÅ RIKTIGT. Den kunskapen är helt avgörande för produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring och försäljning.

Att förstå kundernas verklighet och vad de försöker åstadkomma ökar också träffsäkerheten radikalt för dig som arbetar med innovationer. Det är helt avgörande att FÖRST bestämma vilket verkligt kundbehov som ska lösas (jämfört med att först utveckla en lösning på spekulation och sedan försöka lista ut vem som skulle kunna tänkas köpa den!).

Job-To-Be-Done ramverket utvecklades av Anthony Ulwick efter att han arbetat med ett misslyckat innovationsprojekt på IBM och började fundera hur satsningen kunde gå så fel. Job-To-Be-Done började spridas på allvar av Clayton Christensen, en av de stora innovationsexperterna, i boken Computing against luck. Idag är ramverket hett i innovationssektorn men fortfarande relativt okänt bland produktchefer, marknadsförare och säljare i etablerade bolag.

Kursen fördjupar din kunskap om:

 • Vad Job-To-Be-Done ramverket är och hur det fungerar
 • Hur du identifierar kundens Job-To-Be-Done
 • Hur du förbereder, genomför och drar slutsatser av de kvalitativa kundintervjuer som ligger till kund för analysen
 • Hur du kan kvantifiera kundinsikterna
 • Hur du kan använda dina kunskaper om kundens verkliga behov till att kundfokusera och öka träffsäkerheten för och innovations- och utvecklingsarbete, marknadsföring och försäljning som verkligen är relevant och värdeskapande för kunden

Kursen ger dig också…

Kursen ger dig nya förutsättningar att nagla fast vad det är som du och dina kollegor ska hjälpa kunderna åstadkomma, vilka resultat som är viktiga för kunderna och vilka av dessa som de kämpar med att nå idag, med dagens (otillräckliga) lösningar.

Kursen hjälper dig också att stå emot och ger dig argument och verktyg när interna intressenter vill driva igenom ogenomtänkta satsningar på tekniska möjligheter som inte matchar några verkliga kundbehov.

Om du inte stött på Job-To-Be-Done-ramverket tidigare så kommer kursen att förändra hur du ser på kundbehov för alltid. Om redan du känner till det men inte behärskar det så kommer du att få både den teori och de praktiska verktyg du behöver för att komma igång att tillämpa det i praktiken.

Kursens upplägg

Kursen är uppdelad i tre separata och på varandra följande kursmoment: 1) förberedande onlinekurs, 2) kursdag i helklass, samt 3) avslutande webinar för genomgång av hemuppgift. Nedan läser du mer om de olika kursmomenten i detalj.

 

DEL 1: Förberedande onlinekurs (Kundinsikt 360⁰)

Du får tillgång till onlinekursen så snart du registrerat dig på kursen.

 • Lektion 1: Introduktion
 • Lektion 2: Kundens behov – vad kunden vill åstadkomma?
 • Lektion 3: Kundens utmaningar – vilka utmaningar hindrar kunden?
 • Lektion 4: Kundens beslutsförmåga – vilka förutsättningar har kunden att fatta ett beslut?
 • Lektion 5: Kundens användnings- och effekt-förmåga – vilka förutsättningar har kunden att uppnå sina målresultat?
 • Lektion 6: Er befintliga kundskap – identifiera och komplettera!
 • Lektion 7: Ny kundskap som saknas – hämta hem och bearbeta!
 • Lektion 8: Avslutning – tips och råd för att komma igång

 

DEL 2: Kursdag i helklass (5 maj 2020)

09:00 Välkomna, runt bordet, förväntningar, kursens syfte och upplägg

09:30 Lär dig om Job-to-be-done-ramverket och varför det kan hjälpa dig förstå verkliga kundbehov

10:30 Kaffepaus

10:45 Skapa dig en hypotes om kundens JTBD

12:00 Lunch

13:00 Förstå kundens JTBD på djupet genom personliga intervjuer

14:30 Förstå hur vanligt det är att kunder har liknande behov genom JTBD-enkäter

15.00 Kaffepaus

15:15 Använd JTBD-ramverket för att förstå hela kundens resa mot att få sitt jobb gjort

16:00 Gå på djupet med JTBD, källor och tips

16.15 Genomgång av hemuppgift

16.30 Avslutande funderingar, reflektioner och utvärdering

17:00 Kursdagen avslutas

 

DEL 3: Webinar 19 maj (kl. 09:00-11:00)

Syftet med webinariet är att gå igenom och diskutera hemuppgifterna.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar, eller ser ett behov av att arbeta mer kundfokuserat för att utveckla och förfina, förändra och förnya eller optimera din organisations tjänster, produkter eller lösningar, exempelvis:

 • Projektledare
 • Produktchefer
 • Programansvariga
 • Verksamhetsansvarig, verksamhetsutvecklare, mellanchefer
 • Marknadsförare/kommunikatörer
 • Affärs- och säljutveckling (sales development/enablement)
 • Service designers och du som arbetar med kundprocessutveckling

När är kursen som mest värdefull?

Du har störst nytta av kursen när du och dina kollegor står inför en utmaning som kräver att ni förstår användarens perspektiv, dvs när ni ska:

 • Utveckla en ny affärsidé eller omsätta den i praktiken
 • Utveckla, marknadsföra och sälja en nytt erbjudande eller införa en ny medborgartjänst
 • Skapa ny relevant content marketing
 • Få fart på ett erbjudande som inte lyckats eller vända den negativa trenden för ett som går sämre
 • Hjälpa en verksamhet att lyckas bättre med sina kunder och användare
 • Utveckla en ny kundprocess eller förbättra en befintlig
 • Fatta ett viktigt strategiskt beslut

Kursens lärare

Annika JärvebroAnnika Järvebro har mångårig erfarenhet och kunskap om hur man kan få tag på värdefull kundinsikt och hur den tas omhand på bästa sätt. Hon har hjälpt många företag och organisationer med att ta fram nya erbjudanden med hänsyn till kundernas preferenser, särskilt inom innovativa branscher.

 

Anders ÅngströmAnders Ångström har gedigen linje- och konsulterfarenhet av kundfokusutmaningar inom B2B produkt- och erbjudandeutveckling, marknadsföring och försäljning. Anders arbetar med såväl små innovationsbolag som stora etablerade bolag och är en uppskattad föreläsare/coach. Han har många bra kundfokus-metoder och verktyg som han gärna delar.

Kursavgift

Priset för enbart onlinekurs är 3 500 kr exkl moms.

Kursavgift för hela kurspaketet är 11 900 kr exkl moms. I priset ingår förberedande onlinekurs, kursdag i helklass, hemuppgift, webinar för genomgång av hemuppgift, dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe under kursdagen.

Kurslokal

Kursdagen går på Convendum Konferens, Vasagatan 16 i centrala Stockholm.