GDPR Governance & Compliance – med fokus på styrning och efterlevnad i praktiken

12 900 kr

KURSDATUM 21-22 mars
KURSLOKAL F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

Artikelnr: GDPRGC Kategori:

Välkommen till en tvådagarskurs om personuppgifter och dataskydd för dig som antingen är ansvarig för eller jobbar med GDPR inom en organisation eller ett företag. Kursens syfte är att ge dig ramverket och verktygen du behöver för att lyckas med en långsiktig och hållbar GDPR-implementering som svarar upp mot kraven som ställs på efterlevnad.

Kursen inleds med en genomgång av vad som har hänt rörande dataskyddslagstiftningen sedan 25 maj 2108, vad har datainspektionerna i Europa gjort, vad händer med Privacy Shield, etc.

Därefter går vi över till ett praktiskt fokus med inriktning på att hjälpa dig vidare i GDPR-arbetet och visa hur du ska kunna se till att alla de policys och arbetsdokument som din organisation/ditt företag har tagit fram i ert GDPR-projekt framgångsrikt ska implementeras. Du får verktyg och argument att använda i ditt löpande arbete för att se till att GDPR de facto efterlevs i din organisation/ditt företag.

 

Efter kursen kommer du som deltagare:

 • Förstå de grundläggande principerna kring hur du tar fram ett fungerande compliance-program
 • I praktiken kunna omsätta de många praktiska råd du får om hur dokumentation av ärenden och åtgärder kan genomföras
 • Få insyn i och förståelse för vad en tillsynsmyndighet frågar efter vid en inspektion
 • Få tillgång till praktiska checklistor och andra värdefulla verktyg som hjälper dig i implementeringsarbetet

 

Förkunskaper

För att ha behållning av kursen behöver deltagaren känna till dataskyddslagstiftningen och praktiskt jobba med frågorna inom en organisation eller ett företag.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som sysslar med compliance eller implementation av GDPR-projekt i alla branscher såväl inom privat som offentlig sektor.

Kursdag 1 (21 mars)

09:00 Välkommen – kursdagen inleds

Förmiddag – GDPR och varför compliance?

 • Vad har egentligen hänt med GDPR sedan införandet den 25 maj 2018.
  • Vad är det som är på gång?
 • Vi går igenom:
  • Senaste utvecklingen från datainspektionen och dess europeiska motsvarigheter
  • Senaste nytt från EU-domstolen
  • Andra relevanta lagförslag inom EU
  • GDPRs anpassning till de riktlinjer som presenteras genom datainspektionens och EU-domstolens arbete samt ser till att du förstår hur detta kommer att påverka dig i din vardag
 • Alla pratar om compliance och GDPR, men varför måste man jobba med compliance?
 • Vi går igenom de legala kraven, var i GDPR står det och hur ska du kunna använda detta för att bättre kunna genomföra en intern och extern kontroll

12:00-13:00 Lunch

13:00 Eftermiddagen inleds

Eftermiddag – Praktikerns syn på compliance inom dataskydd

 • Du får chansen att ta del av erfarenheter om hur datainspektionen jobbar praktiskt
 • Lär dig hur en rörlig lagstiftning påverkar organisationer och hur du anpassar din verksamhet därefter
 • Vidare kommer vi att gå igenom hur vissa företag har valt att arbeta med frågorna rent praktiskt idag

16:30 Kursdag 1 avslutas

 

Dag 2 (22 mars)

09:00 Kursdag 2 inleds

Förmiddag – Så bygger du ditt compliance-program

 • Vilka krav ställs på ditt compliance-program för att det ska fungera ur ett GDPR perspektiv?
 • Vår erfarna expert kommer att guida dig i hur du bygger ett compliance-program och vad som krävs för att det ska fungera
 • Du kommer att få praktiska råd om vilka steg du ska ta och vad som krävs för att dessa ska kunna förankras inom din organisation
  • allt från kraven om att synas för ledningen (out of sight, out of mind) till hur du kan bygga upp en risk assessment modell

12:00-13:00 Lunch

13:00 Eftermiddagen inleds

Eftermiddag – Hur får du ditt compliance-program att fungera i praktiken

 • För att GDPR ska kunna följas krävs det att man ändrar företagsstrukturer och företagskulturer. Du kommer att få veta vilka som är de vanligaste fallgroparna, hur du undviker dem och hur just du ska kunna se till att ditt budskap når och slår igenom till alla berörda parter inom organisationen

16:00 Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som sysslar med compliance eller implementation av GDPR-projekt i alla branscher såväl inom privat som offentlig sektor, exempelvis VD, CFO, COO, CSO, bolagsjurist, egen företagare, Compliance officer, jurist, dataskyddsombud eller annan yrkesroll med koppling till dataskyddsområdet.

 

Föreläsare & kursledare

Axel TandbergAxel Tandberg, dataskyddsjurist. Axel är verksam som konsult och utbildare inom dataskyddsområdet sedan 2013. Han har tidigare varit chefsjurist på SWEDMA och arbetat som lobbyist i Bryssel. Axel har 18 års erfarenhet av att arbeta med dataskyddsjuridik i olika roller.

 

Tomas JallingTomas Jalling, bolagsjurist, som har lång erfarenhet att arbeta med bolag som Dun & Bradstreet, Intrum Justitia och Seamless. Dataskyddsjuridiken har varit i fokus sedan Tomas inledde sin karriär som jurist vid Datainspektionen.

 

Helena RingströmHelena Ringström har över 20 års erfarenhet från bl.a. Ericsson med att jobba med compliance. Hon vet hur man arbetar med och bygger upp fungerande compaliance-program.

 

Leif FrykmanLeif Frykman är en erfarent affärsjurist som har haft framträdande roller i stora tekniktunga globala bolag, däribland AGA, Sun Microsystems och VMware, där han har varit med om att bygga upp och ändra i företagens sätt att arbeta.

 

Emma Lilja SjödinEmma Lilja Sjödin. Emma arbetar som konsult med dataskydd som specialitet. Hon har tidigare erfarenhet från internationella konsultbolag och globala företag. Emma är en omtyckt föreläsare och är Certifierad Information Privacy Professional (CIPP/E).

Kursavgift

Avgiften för kursen är 12.900 kr ex moms.

I priset ingår två kursdagar inklusive lunch samt för- och eftermiddagsfika och dokumentation.
 

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå kursen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Edlegio via e-post på registration@edlegio.com alternativt via telefon 08-796 65 60.

 

Kurslokal

F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

0

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna och information om nya utbildningar.

Tack för din anmälan!