The Foundations of Analytics (Grundkurs i affärsinriktad dataanalys)

4 000 kr7 000 kr

WORKSHOP 19 JUNI, KL. 08:30-12:00

Nollställ
Artikelnr: fouana Kategori:

Bakgrund

Analytics (affärsinriktad dataanalys) är ett omfattande och multidisciplinärt område som hjäpler oss hitta meningsfulla mönster och kunskap i stora datamängder. Idag har vi också möjligheten att addera kraftfulla datorer till mixen för att lagra en ökande mängd data och köra sofistikerade algoritmer som sammantaget ger oss förutsättningar för snabba analyser, nya insikter och faktabaserade beslutsunderlag.

Grundkursen i affärsinriktad dataanalys (The Foundations of Analytics) lär dig de grundläggande begreppen och koncepten inom analytics-området och de olika komponenter och tekniker som krävs för att skapa verkligt värde av organsationens data och analytics-process.

 

Kursen fördjupar din kunskap om:

 • Dataanalysens livscykel – ett strukturerat ramverk för att betrakta och arbeta med analytics och som sätter fokus på tre nyckelkomponenter i processer: Data, Discovery och Deployment
 • Förberedelse för dataanalys och utforskande av data
 • Modellering: korrelation och kausalitet, modeller och modelltyper, algoritmer för att hitta samband
 • Visualisering – data har inget direkt affärsvärde innan vi gjort något användbart av den
 • Deployment – hur du går från insikt till att skapa verkligt affärsvärde av er nyvunna kunskap

 

Mixad modern pedagogik

Kursen består av såväl onlinebaserade självstudier som en praktiskt inriktad workshop i helklass under ledning av kursens lärare.

Grundtanken är att du ska ta onlinekursen först, dvs innan workshopen. På så sätt får alla deltagare en gemensam kunskapsgrund att stå på vilket ger oss goda förutsättningar för givande praktiska övningar och dynamiska diskussioner under workshopen.

 

Välj ditt eget kursupplägg! Grundkurs och/eller fördjupningskurs

Vi arrangerar två separata, men närbesläktade och sammanhängande, kurser inom analytics-området – The Foundations of Analytics (grundkurs i affärsinriktad dataanalys) samt Advanced Analytics (fördjupningskurs i affärsinriktad dataanalys). Du kan välja att gå en av kurserna eller att gå båda två (“Hela kurspaketet”). För dig som anmäla dig till hela kurspaketet – dvs som vill gå båda kurserna – så arrangerar vi kursernas två workshops i samband med varandra på samma dag (förmiddag respektive eftermiddag) samt på samma plats, endast åtskilda av en lunch (som självklart ingår för dig som anmäler dig till hela kurspakatet).

Mixad modern pedagogik

Kursen består av såväl onlinebaserade självstudier som en praktiskt inriktad workshop i helklass under ledning av kursens lärare.

Grundtanken är att du ska ta onlinekursen först, dvs innan workshopen. På så sätt får alla deltagare en gemensam kunskapsgrund att stå på vilket ger oss goda förutsättningar för givande praktiska övningar och dynamiska diskussioner under workshopen.

SPRÅK Onlinekursen är på engelska. Workshopen sker på svenska.

Del 1: Onlinekursen The Foundations of Analytics

 • Module 0: Introduction (Erik Strömgren)
 • Module 1: The Analytics Life Cycle (Erik Strömgren)
 • Module 2: Data Preparation & Exploration (Carl-Olow Magnusson)
 • Module 3: Modeling (Josefin Rosén)
 • Module 4: Deployment (Karl Berthén)
 • Module 5: Data Visualization (Carl-Olow Magnusson)
 • Evaluation

Del 2: Workshop 19 juni, kl. 08:30-12:00

08:30 Välkomna och inledning, genomgång och presentation av grupp och lärare

09:00 Återkoppling teori, ramverk och delmoment (genomgång, frågor och diskussion)

09:30 Praktiska övningar och diskussioner i grupp kring utvalda delar av grundkursens kompetensdimensioner

11:45 Summering av workshopen

12:00 Workshopen avslutas

[12:00 Lunch för de deltagare som går Hela kurspaketet]

 

Kurslokal

Kursens workshop sker i SAS Institutes lokaler på Stora Försunda Gård i Solna i Stockholm (klicka här för att se på karta).

Målgrupp

Kursen riktar sig till yrkesroller som vill säkerställa grund- och/eller fördjupad kunskap inom datadriven analys (analytics) och hur det skapar framgång och värde i en modern organisation.

Exempel på sådana yrkesroller är affärs- och verksamhetsutvecklare, data analytiker, funktioner inom marknads- och webb/IT-området, ledningsgrupper (CEO, CMO, CTO, CDO, CIO) eller andra med en liknande strategisk och analytisk roll i organisationen.
 

Kursens lärare

Erik Strömgren. Senior consultant at SAS Institute in the fields of analytics, visualization and data science. He has 15 years’ experience of designing and implementing analytics, simulation, optimization, and decision support applications. He is particularly fussy about delivering systems that are governable, maintainable and exhibit low cost-of-ownership, and advocates best engineering practices to accomplish this. Erik believes the scientific method of inquiry, hypotheses, rational reasoning and measurable evidence should be used whenever possible, and particularly for solving business/operations problems. He is a frequent instructor on SAS’ training courses and data scientist program.

Josefin Rosén, Ph.D., Principal Advisor Analytics, Nordic Technology Practice. Josefin is a curious, enthusiastic, and data-driven analytics expert with an intuitive understanding of applied advanced analytics. In her role she supports customers from a wide variety of businesses, industries and academic fields. She aims to help them get value from both unstructured and structured data, which they often hold in huge amounts, and drive smarter, more strategic business through advanced analytics. Her specialties include data mining, artificial intelligence, machine learning and text analytics.

Carl-Olow Magnusson. With 19 years at SAS + 6 years at Pharmacia, Carl-Olow has been working with the SAS system since 1992. He has always been interested in visuals, data visualization and analytics. He has been part of the awesome SAS journey from SAS 5.18 to SAS Viya.

Karl Berthén is an analytics expert working in the professional services division at SAS Institute where he has been helping customers to build and deploy analytical models ranging from basic reporting to predictive and text analytics models. In his role as manager for the Analytics and Visualization Consultant team he is very keen on giving the customers the best services possible when it comes to realizing value from their data.

Pris & praktisk information

Vi arrangerar två separata, men innehållsmässigt närbesläktade, kurser inom analytics-området. Du kan välja mellan att gå enbart den ena eller båda kurserna.

The Foundations of Analytics (grundkurs i affärsinriktad dataanalys):

Pris för kursen är 4000 kr exkl moms.

I priset ingår onlinekursen The Foundations of Analytics samt en halvdags workshop (förmiddag) i helklass under ledning av kursens lärare, tillhörande dokumentation samt förmiddagskaffe.

Advanced Analytics (fördjupningskurs i affärsinriktad dataanalys):

Pris för kursen är 4000 kr exkl moms.

I priset ingår onlinekursen Advanced Analytics samt en halvdags workshop (eftermiddag) i helklass under ledning av kursens lärare, tillhörande dokumentation samt eftermiddagskaffe.

Läs mer om kursen Advanced Analytics här

Hela kurspaketet (grundkurs och fördjupningskurs):

För dig som vill gå både The Foundations of Analytics (grundkurs i affärsinriktad dataanalys) och Advanced Analytics (fördjupningskurs i affärsinriktad dataanalys) finns möjlighet att köpa hela kurspaketet till ett reducerat pris.

Priset för hela kurspaketet är 7000 kr exkl moms (ordinarie pris 8000 kr exkl moms).

I priset ingår båda onlinekurserna The Foundations of Analytics samt Advanced Analytics samt en heldags workshop i grupp med kursens lärare (med fokus på Foundations/grundkurs på förmiddagen och Advanced/fördjupning på eftermiddagen). I kursen ingår även full dokumentation, för- och eftemiddagskaffe samt lunch.

Obs! Kursernas workshops arrangeras i samband med varandra under samma dag och i samma lokal, åtskilda av en lunch.

Kurslokal

Kursens workshop sker i SAS Institutes lokaler på Stora Försunda Gård i Solna i Stockholm (klicka här för att se på karta).

Övriga frågor

Detaljerad information om förberedelser, tider, agena, vägbeskrivning m.m skickas ut till kursdeltagarna i samband med anmälan samt i god tid inför workshopen.

0

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna och information om nya utbildningar.

Tack för din anmälan!

Offentlig upphandling av kommunikationstjänsterAdvanced Analytics