ESPD (European Single Procurement Document)

2 500 kr

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

Artikelnr: espd1o Kategori:

Bakgrund – ESPD som del av en offentlig upphandling

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ESPD (European Single Procurement Document) syftar till att standardisera kvalificeringsprocessen av leverantörer i en offentlig upphandling.

Tanken med ESPD är att dokumentet ska minska den administrativa bördan, förenkla gränsöverskridande handel och man har en vision om att ytterligare digitalisera processen.

ESPD förenklar så att leverantören ska kunna lämna in en egenförsäkran istället för att lämna in alla nödvändiga bevis i samband med anbud eller anbudsansökan vid leverantörsprövning.

Obligatoriskt för upphandlingar över tröskelvärdet

ESPD gäller från den 1 januari 2017 och är obligatoriskt för upphandlingar över tröskelvärdet. Ett icke upprättat, ett felaktigt ifyllt eller slarvigt hanterat ESPD-dokument riskerar att innebära en stor nackdel för leverantören och kan i vissa fall leda till uteslutning.

Vad lär du dig under ESPD-kursen?

Vår onlinebaserade kurs om ESPD ger dig god grundkunskap om ESPD-dokumentet, dess syfte och uppbyggnad och hur du som upphandlare eller leverantör praktiskt ska tolka och hantera dokumentets olika delar för att säkerställa korrekta upphandlingar och framgångsrika anbudsförfaranden. Du lär dig bland annat:

 • Vad är ESPD? Bakgrunden till ESPD-dokumentet, syftet och de rättsliga förutsättningarna
 • ESPD i förhållande till lagstiftningen – LOU, EU-direktiv och ESPD-förordningen
 • Juridisk genomgång av ESPDs samtliga delar
 • ESPD i praktiken – dokumentets uppbyggnad, genomgång av dokumentets sex olika delar, bevis och uteslutning
 • Varför ska ESPD användas och när ska det användas?
 • Vad måste ett ESPD innehålla?
 • Vilka bevis måste man inkräva?
 • Hur förehåller sig ESPD till upphandlingens ska-krav?
 • Är det möjligt att återanvända ett ESPD från tidigare upphandlingar?
 • Instruktion i hur man skapar ett ESPD
 • ESPD i icke-direktivstyrda upphandlingar

Diplom

Efter slutförd kurs erhåller du ett diplom som intygar att du har erforderliga kunskaper om ESPD och att du har genomfört ESPD-kursen med godkänt resultat.

Kursens innehåll och upplägg

FORMAT Onlinebaserade självstudier.

VAD INGÅR I KURSEN? Onlinekursen byggs upp av 5 huvudsakliga delar (se lektioner nedan). I lektionerna ingår filmbaserade föreläsningar med kursläraren på respektive lektions innehållsmässiga tema. I lektionerna ingår dokumentation (presentationsmaterial samt ESPD-dokumentation). Vissa lektioner avslutas med ett quiz som stämmer av att du tagit till dig de pedagogiska poänger som lektionen syftar till att förmedla.

SPRÅK Svenska.

Onlinekursens lektioner

 • Lektion 1a: ESPD – en bakgrund
 • [2 minuter]
 • Lektion 1b: ESPD – en introduktion till det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet
 • [15 minuter]
 • Lektion 2: ESPD i förhållande till lagstiftningen (lektionen innehåller quiz)
 • [20 minuter]
 • Lektion 3a: ESPD i praktiken, del 1 (lektionen innehåller quiz)
 • [15 minuter]
 • Lektion 3b: ESPD i praktiken, del 2 (lektionen innehåller quiz)
 • [12 minuter]
 • Lektion 4: Sammanfattning
 • [5 minuter]
 • Del 5: Utvärdering och diplom
 • [10 minuter]

Diplom

Efter slutförd kurs erhåller du ett diplom som intygar att du har erforderliga kunskaper om ESPD och att du har genomfört ESPD-kursen med godkänt resultat.

Du kan starta onlinekursen så snart du registrerat dig, du kan ta lektionerna när du vill, i vilken takt och ordning du vill och du har tillgång till kursen i 6 månader.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling som upphandlare eller leverantör/anbudsgivare.

Kursens lärare

Per Werling är upphandlingsjurist och senior rådgivare på e-Avrop. Per har mångårig erfarenhet som rådgivare, kurslärare och föreläsare inom upphandlingsområdet med fokus på såväl anbudsgivare som upphandlare.

Ordinarie pris

Ordinarie pris för onlinekursen är 2500 kr exkl moms.

Grupprabatter

Om ni vill ge fler personer inom organisationen möjlighet att gå ESPD-kursen så erbjuder vi grupprabatt enligt nedanstående modell, kontakta Edlegio via e-post på registration@edlegio.com alternativt via telefon 08-796 65 60 för att genomföra beställningen:

5-15 onlinekurslicenser: 20 % rabatt
16-30 onlinekurslicenser: 30 % rabatt
31-50 onlinekurslicenser: 40 % rabatt
51 + onlinekurslicenser: offert

Rabatter kan inte kombineras.