Entreprenadjuridik för anbudsgivare

7 500 kr19 900 kr

AKTUELLA KURSDATUM:

25 september: Entreprenadjuridik för anbudsgivare
(28-29 augusti: Certifierad anbudsgivare, förkunskapskrav)

LOKAL F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

Nollställ
Artikelnr: entjur Kategori:

Fördjupningskurs i entreprenadjuridik för anbudsgivare

För dig som arbetar som anbudsgivare/leverantör i offentliga upphandlingar inom entreprenadområdet så uppstår särskilda frågeställningar. Fördjupningskursen behandlar grundläggande entreprenadrätt med koppling till offentlig upphandling.

Kursens fokus läggs på standardavtalen AB 04 samt ABT 06 och det viktigaste innehållet i dessa. Målet med kursen är att deltagaren ska få god kunskap om standardavtalens bestämmelser. Standardavtalen har i det närmaste kommit att bli lag inom entreprenadjuridiken. Därutöver belyser kursen avtalstolkning och allmän avtalsrätt.

Kursens upplägg och förkunskapskrav

Fördjupningskursen Entreprenadjuridik för anbudsgivare är en endagskurs. För att kunna tillgodogöra dig fördjupningskursen så behöver du vara Certifierad anbudsgivare (som är en tvådagarskurs).

För att göra det enkelt och sammanhängande så arrangerar vi tidsmässigt kurserna Certifierad anbudsgivare och fördjupningskursen Entreprenadjuridik för anbudsgivare i nära anslutning till varandra så att du kan ta båda kurserna i följd med bara några veckors mellanrum mellan kurstillfällena (dvs 2 + 1 dagar). Dessutom, om du anmäler dig till hela kurspaketet vid samma tillfälle, dvs till både Certifierad anbudsgivare och fördjupningskursen Entreprenadjuridik för anbudsgivare, så utgår en paketrabatt.

Du som redan är Certifierad anbudsgivare kan anmäla dig till enbart fördjupningskursen Entreprenadjuridik för anbudsgivare.

Du läser mer om Certifierad anbudsgivare här.

Entreprenadjuridik för anbudsgivare

FORMAT: 1 kursdag
TID: kl. 09:00-16:30 med pauser för lunch samt för- och eftermiddagsfika
FÖRKUNSKAPSKRAV: Certifierad anbudsgivare (läs mer nedan)

Kursens innehåll:

 • Vad är en entreprenad
 • Standardavtalens uppbyggnad och funktion
 • Entreprenadformer
 • Ansvar för fel och skada
 • Ersättningsformer
 • Kontraktshandlingarnas rangordning
 • Kontraktstolkning
 • Parternas ansvar för lämnande uppgifter
 • Vad innebär fackmässighet
 • Regler kring ÄTA-arbeten
 • Genomgång av tider (ansvarstid, garantitid, besiktningstid, frister, försening m.m.)
 • Hinder, stillestånd och forcering
 • Ansvar för fel, felavhjälpande
 • Besiktningsformer
 • Hävning av kontrakt och tvistelösning
 • Skadestånd

Förkunskapskrav

Fördjupningskursen Entreprenadjuridik för anbudsgivare är en endagskurs. För att kunna tillgodogöra dig fördjupningskursen så behöver du vara Certifierad anbudsgivare (som är en tvådagarskurs).

För att göra det enkelt och sammanhängande så arrangerar vi tidsmässigt kurserna Certifierad anbudsgivare och fördjupningskursen Entreprenadjuridik för anbudsgivare i nära anslutning till varandra så att du kan ta båda kurserna i följd med bara några veckors mellanrum mellan kurstillfällena (dvs 2 + 1 dagar). Dessutom, om du anmäler dig till hela kurspaketet vid samma tillfälle, dvs till både Certifierad anbudsgivare och fördjupningskursen Entreprenadjuridik för anbudsgivare, så utgår en paketrabatt.

Du som redan är Certifierad anbudsgivare kan anmäla dig till enbart fördjupningskursen Entreprenadjuridik för anbudsgivare.

Du läser mer om Certifierad anbudsgivare här.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med offentlig upphandling som anbudsgivare/leverantör inom entreprenadområdet, såsom Bid Manager, anbudskoordinator, försäljningschef och säljare eller liknande roll som arbetar med försäljning mot offentlig sektor.

För att kunna tillgodogöra dig kursen är det ett förkunskapskrav att du är Certifierad anbudsgivare (läs mer på kursens översiktssida om hur du enklast kombinerar Certifierad anbudsgivare och fördjupningskursen Entreprenadjuridik för anbudsgivare).

Lärare

Per Werling är upphandlingsjurist och rådgivare på e-Avrop. Per har mångårig erfarenhet som rådgivare, kurslärare och föreläsare inom upphandlingsområdet har en specialexpertis på rollen som anbudsgivare.

Kursavgift

Ordinarie pris för fördjupningskursen Entreprenadjuridik för anbudsgivare är 7.500 kr ex moms. I priset ingår en kursdag inklusive lunch samt för- och eftermiddagsfika och dokumentation.

PAKETPRIS! FÖR DIG SOM GÅR BÅDE CERTIFIERINGSKURS OCH FÖRDJUPNINGSKURS

För dig som passar på att gå båda kurserna i följd (dvs Certifierad anbudsgivare och Entreprenadjuridik för anbudsgivare) får vid samtidig anmälan paketrabatt och betalar endast 19.900 kr ex moms (ordinarie pris 22.400 kr ex moms).

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå kursen så kan vi erbjuda en ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Edlegio via e-post på christian.helgesson@edlegio.com alternativt via telefon för att boka din grupp.

Kurslokal

F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm