Entreprenadjuridik för anbudsgivare

3 000 kr

DATUM 22 september 2020
TID Kl. 09:00 – 12:00
FORMAT Distansundervisning online (live med helklass i vårt virtuella klassrum)

Kursledningen skickar ut inbjudan till vårt virtuella klassrum i god tid inför kursen till alla anmälda kursdeltagare

Artikelnr: entjur Kategori:

Fokuskurs i entreprenadjuridik för anbudsgivare

För dig som arbetar som anbudsgivare/leverantör i offentliga upphandlingar inom entreprenadområdet så uppstår särskilda frågeställningar. Fokuskursen i entreprenadjuridik behandlar grundläggande entreprenadrätt med koppling till offentlig upphandling.

Kursens fokus läggs på standardavtalen AB 04 samt ABT 06 och det viktigaste innehållet i dessa. Målet med kursen är att deltagaren ska få god kunskap om standardavtalens bestämmelser. Standardavtalen har i det närmaste kommit att bli lag inom entreprenadjuridiken. Därutöver belyser kursen avtalstolkning och allmän avtalsrätt.

Kursens upplägg och innehåll

Fokuskursen Entreprenadjuridik för anbudsgivare är en lärarledd halvdagskurs på distans online (live med helklass i vårt virtuella klassrum).

Kursens innehåll:

 • Vad är en entreprenad
 • Standardavtalens uppbyggnad och funktion
 • Entreprenadformer
 • Ansvar för fel och skada
 • Ersättningsformer
 • Kontraktshandlingarnas rangordning
 • Kontraktstolkning
 • Parternas ansvar för lämnande uppgifter
 • Vad innebär fackmässighet
 • Regler kring ÄTA-arbeten
 • Genomgång av tider (ansvarstid, garantitid, besiktningstid, frister, försening m.m.)
 • Hinder, stillestånd och forcering
 • Ansvar för fel, felavhjälpande
 • Besiktningsformer
 • Hävning av kontrakt och tvistelösning
 • Skadestånd

Entreprenadjuridik för anbudsgivare

FORMAT Lärarledd halvdagskurs på distans online (live med helklass i vårt virtuella klassrum)
TID kl. 09:00-12:00

Kursens innehåll:

 • Vad är en entreprenad
 • Standardavtalens uppbyggnad och funktion
 • Entreprenadformer
 • Ansvar för fel och skada
 • Ersättningsformer
 • Kontraktshandlingarnas rangordning
 • Kontraktstolkning
 • Parternas ansvar för lämnande uppgifter
 • Vad innebär fackmässighet
 • Regler kring ÄTA-arbeten
 • Genomgång av tider (ansvarstid, garantitid, besiktningstid, frister, försening m.m.)
 • Hinder, stillestånd och forcering
 • Ansvar för fel, felavhjälpande
 • Besiktningsformer
 • Hävning av kontrakt och tvistelösning
 • Skadestånd

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med offentlig upphandling som anbudsgivare/leverantör inom entreprenadområdet, såsom Bid Manager, anbudskoordinator, försäljningschef och säljare eller liknande roll som arbetar med försäljning mot offentlig sektor.

Lärare

Per Werling är upphandlingsjurist och rådgivare på e-Avrop. Per har mångårig erfarenhet som rådgivare, kurslärare och föreläsare inom upphandlingsområdet har en specialexpertis på rollen som anbudsgivare.

Kursavgift

Kursavgift är 3.000 kr ex moms

I kursavgiften ingår 3 timmars lärarledd undervisning med kursledaren på distans samt dokumentation och kursintyg.

FORMAT Lärarledd halvdagskurs på distans online (live med helklass i vårt virtuella klassrum). Kursledningen skickar ut inbjudan till vårt virtuella klassrum i god tid inför kursen till alla anmälda kursdeltagare.