ny-mobil-mafo

Diplomkurs Mobil Marknadsföring

24 500 kr

Diplomkurs Mobil Marknadsföring

Artikelnr: dmma-001se Kategori:

Bakgrund

Du som arbetar med marknadsföring, kommunikation och digitalt är högst medveten om mobilens snabbt växande betydelse som verktyg, kommunikationsplattform, social upplevelse och kanal för såväl privatpersoner, konsumenter, företag och självklart för dig som arbetar professionellt med olika former av digital kommunikation.

I takt med att mobilens roll blir mer och mer central så växer behovet av att öka kunskapen om mobilen som verktyg och kommunikationsplattform, om mobilens kompetens- och användningsområden, om analytics och Big Data samt om hur du skapar en framgångsrik mobil strategi. Diplomkurs Mobil Marknadsföring ger dig precis detta.

Vad ger kursen dig som deltagare?

Diplomkurs Mobil Marknadsföring spänner bågen och har en hög ambition att ge dig som arbetar professionellt med kommunikation ur olika perspektiv en helhetssyn på mobilområdet. Ambitionen är samtidigt att ge dig den absolut senaste praktiska, såväl som forskningsbaserade, kunskapen om utvecklingen och best practice inom mobilområdet.

Efter slutförd kurs kommer du som deltagare ha en helhetssyn på mobilområdet samt behärska följande områden:

 • Mobilen som verktyg och kommunikationsplattform
 • Mobilens kompetens- och användningsområden
 • Analytics samt hur du skapar en mobil strategi

Praktisk erfarenhet och forskningsbaserad kunskap

Kursen leds av Erik Modig, doktor och forskare på institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kursens innehåll bygger på omfattande genomgång av den senaste forskningen om hur vi använder mobilen och hur företag interagerar med kunder baserat på de tekniska och psykologiska förutsättningar mobilen innebär. Erik har även bedrivit egen forskning och har mångårig erfarenhet kring de praktiska aspekterna när det kommer till att mäta, analysera och uppnå effekt i mobilen. Utöver forskning baseras kursens innehåll på branschrapporter och insikter från flertalet aktörer inom mobilmarknadsföring och Erik har även genomfört omfattande intervjuarbete med praktiker för att hitta och lyfta de senaste tipsen.

Diplomkurs Mobil Marknadsföring är ett samarbete mellan Edlegio, Dagens Media samt kursens lärare Erik Modig.

Erik Modig berättar om kursen på 120 sekunder:

Kursen varvar ett flertal olika pedagogiska metoder – syftet är att maximera inlärning, flexibilitet och en blandning mellan teori och praktik samt skapa goda förutsättningar för genomförande i deltagarens egen organisation.

Nedan finner du en faktaruta om vad som ingår i kursen och under den en detaljerad beskrivning av kursens upplägg och disposition.
 

Faktaruta – i kursen ingår:

 

Klassrumsbaserad undervisning och webinar

5 oktober: 90 minuters webinar i helklass som kick off för utbildningen
13 oktober: Halvdags klassrumsbaserad workshop kopplad till kursblock 1
24 oktober: Heldags klassrumsbaserad workshop kopplad till kursblock 2
14 november: Heldags klassrumsbaserad workshop kopplad till kursblock 3

För workshop 1 ingår förmiddagskaffe och för workshop 2 och 3 ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Onlinebaserade självstudier

5 undervisningstimmar fördelat på 17 lektioner och som motsvarar tre dagars klassrumsundervisning

Dokumentation, verktyg och metoder

Till kursen hör fullständig dokumentation bestående av ett strukturkapital med såväl teoretiska delar som tillhörande metodmaterial och verktyg.

Examensarbete, övningar och quiz

Inför sista utbildningsdagen genomför deltagarna ett examensarbete som bedöms av kursens lärare och som presenteras och diskuteras i helklass. Till de onlinebaserade lektionerna kopplas praktiska övningar och varje lektion avslutas med ett quiz för att stämma av de pedagogiska poänger som lektionen syftar till att förmedla.

Till den onlinebaserade delen av kursen ingår ett omfattande övningshäfte som skickas till varje kursdeltagare.

Diplom

Efter godkänd utbildning erhåller deltagarna Diplom i Mobil Marknadsföring.

Ladda ned kursbeskrivning i PDF

Här kan du ladda ned en beskrivning av Diplomkurs Mobil Marknadsföring

Introduktion till kursen

Del 1: Onlinebaserade självstudier – innehåll:

 • Välkommen
 • Mobilen som nutidens och framtidens kanal
 • Varför mobilmarknadsföring
 • För vem är kursen
 • Vad du lär dig och vad du kan göra efter kursen
 • Kursens disposition
 • Kraven på dig som deltagare

Del 2: Webinar i helklass
Den 5 oktober 2017 mellan kl. 14:30-16:00 träffas gruppen för ett webinar som en kick off för kursen. Syftet är att lära känna lärare och grupp, gå igenom syfte och mål samt kursens struktur och övriga tips inför kursen.

Kursblock 1: Mobilen som verktyg

Del 1: Onlinebaserade självstudier – innehåll:

 • 1.0 Introduktion till kursblock 1
 • 1.1 Det mobila ekosystemet
 • 1.2 Kundpsykologin i mobilen
 • 1.3 Målsättning: från engagemang till konvertering
 • 1.4 Arbetssätt och projektplan

Del 2: Praktisk workshop i helklass – agenda:
Den 13 oktober mellan kl. 09:00-12:00 träffas vi i helklass för praktiska övningar och diskussioner med utgångspunkt i kursblock 1 om Mobilen som verktyg.

 • 09:00 Introduktion, teoretisk återblick och pedagogiska nyckelpoänger i kursblock 1
 • 09:30 Gruppövningar på relevanta delmoment i kursblock 1 varvas med diskussion kring relevanta perspektiv, förutsättningar för implementation och genomförande i den egna organisationen
 • Bra att tänka på inför kommande kursblock
 • 12:00 Workshopen avslutas

Kursblock 2: Mobilens kompetens- och användningsområden

Del 1: Onlinebaserade självstudier – innehåll:

 • 2.0 Introduktion till kursblock 2
 • 2.1 Mobilanpassad hemsida
 • 2.2 Mobil e-handel som driver on- och offline tillväxt
 • 2.3 Appar för ökat kundvärde
 • 2.4 Mobil direktmarknadsföring
 • 2.5 Automatiserad telekontakt
 • 2.6 MobilannonseringMobilt sök
 • 2.7 Mobilt sök
 • 2.8 Social interaktion i mobilen
 • 2.9 Förtjänad uppmärksamhet
 • 2.10 Gamification och augmented reality

Del 2: Praktisk workshop i helklass – agenda:
Den 24 oktober mellan kl. 09:00-17:00 träffas vi i helklass för praktiska övningar och diskussioner med utgångspunkt i kursblock 2 om Mobilens kompetens- och användningsområden.

 • 09:00 Introduktion, teoretisk återblick och pedagogiska nyckelpoänger i kursblock 2
 • 09:30 Gruppövningar på relevanta delmoment i kursblock 2 varvas med diskussion kring relevanta perspektiv, förutsättningar för implementation och genomförande i den egna organisationen
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Fortsättning: Gruppövningar på relevanta delmoment i kursblock 2 varvas med diskussion kring relevanta perspektiv, förutsättningar för implementation och genomförande i den egna organisationen
 • Bra att tänka på inför kommande kursblock
 • 17:00 Workshopen avslutas

Kursblock 3: Analytics och strategi

Del 1: Onlinebaserade självstudier – innehåll:

 • 3.0 Introduktion till kursblock 3
 • 3.1 Analytics
 • 3.2 CRM system?
 • 3.3 Mobil strategi – skapa och underhålla den mobila projektplanen
 • Genomgång av examensarbete – design och struktur av en mobil strategi för din organisation (eller ett av kursledningen förberett fiktivt case om den enskilda deltagaren så önskar)

Del 2: Praktisk heldagsworkshop i helklass – agenda:
Den 14 november mellan kl. 09:00-17:00 träffas vi i helklass för praktiska workshop med fokus på analytics, mobil strategi och gruppens examensarbeten.

 • 09:00 Välkomna och introduktion
 • 09:30 Presentation av examensarbeten varvas med diskussion och feedback kring gruppens examensarbeten
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Presentation av examensarbeten, fortsättning
 • 15:30 Diplomutdelning
 • 17:00 Workshopen avslutas

Onlineblockens innehåll och struktur

De onlinebaserade självstudierna är uppdelade i tre kursblock. Totalt byggs de tre kursblocken, exklusive introduktionen, upp av 17 lektioner. Lektionerna är filmbaserade och lektionernas längd varierar mellan 10-35 minuter (exklusive praktiska övningar, rekommenderad litteratur och quiz).

I lektionerna ingår full dokumentation, metoder och verktyg, övningar på utvalda delmoment samt quiz som syftar till att stämma av att deltagaren tagit till sig de centrala pedagogiska poängerna.

Deltagarna får tillgång till de onlinebaserade kursblocken i samband med att respektive schemalagt block startar.

Krav för Diplom i Mobil Marknadsföring

Kursen leder till Diplom i Mobil Marknadsföring. Kraven för att erhålla diplomet är att alla onlinebaserade kursblock ska vara genomförda med godkända quiz, närvaro på en majoritet av kursens schemalagda moment (ett webinar och tre workshops) samt inlämning och presentation av godkänt examensarbete.

Lokal

Samtliga workshops sker i undervisningslokalerna F7 Konferens & Möten, Fleminggatan 7 i centrala Stockholm.

Språk

Alla kursens moment sker på svenska.

Kursens lärare

Kursen leds av Erik Modig, doktor och forskare på institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm. Erik har över tio års erfarenhet av utbildning och är ansvarig för specialiseringen inom marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm. Utöver det är han en uppskattad föredragshållare och workshopledare i näringslivet och van att tala och förmedla kunskap på ett intressant och strukturerat sätt.

Erik Modigs forskning fokuserar på marknadskommunikation (reklam, PR, socialt, e-handel, mobilt etc.) och hur vår kunskap om konsumentpsykologi kan öka effektiviteten av våra satsningar samt hur vi kan öka värdet för våra kunder. Erik har publicerat flertalet böcker och artiklar i eget namn och tillsammans med några av Sveriges i särklass främsta forskare inom marknadsföringsområdet.

Under kursens workshops kommer vi också att bjuda in externa gästföreläsare för att illustrera utvalda och aktuella perspektiv.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar professionellt med digital kommunikation ur olika perspektiv, exempelvis marknadschef, kommunikationschef, projektledare, digital specialist, mobil specialist, planner eller art director och som arbetar på marknads-/kommunikationsavdelningen, på mediebyråer, reklambyråer, PR-byråer eller annan näraliggande konsultverksamhet.

Kursavgift

Ordinarie pris för Diplomkurs Mobil Marknadsföring är 24 500 kr exkl moms.

Boka tidigt-rabatt

Du får 2 500 kr i boka tidigt-rabatt vid anmälan till kursen senast fredagen den 25 augusti. Ange koden DMMEB i rutan för Coupon vid registrering i webbutiken.

Grupprabatt – för 2 eller fler

Om ni är 2 eller fler på företaget som vill gå kursen så kan vi erbjuda grupprabatt. Kontakta Edlegio via e-post på christian.helgesson@edlegio.com alternativt telefon för att boka din grupp.