Diplomkurs Mobil Marknadsföring

19 900 kr

Kursstart 27 september 2018

Artikelnr: dmma-001se Kategori:

Bakgrund

Mobilens växande betydelse som kommunikationskanal är otvetydig. Siffror från IAB visar att mobilannonseringen fortsätter att öka lavinartat. De mobila annonsintäkterna ökade med hela 60,5 procent globalt mellan 2015 och 2016, och under 2016 ökade display sin andel i mobilen till 54 procent.

För att skapa förutsättningar för en framgångsrik mobil strategi som leder till ökad räckvidd, förstärkt positionering och ökad konvertering så är det avgörande att dels förstå hur vi som människor (i våra olika roller som kunder, medborgare och användare) fungerar i en påverkansprocess och hur du i den mobila kommunikationen använder rätt kanal, rätt budskap i rätt tid för att uppnå önskvärt beteende och önskvärt resultat.

Vad ger kursen dig som deltagare?

PÅVERKANSMATRISEN I kursen utgår vi från kursledaren Erik Modigs Påverkansmatris som är en strukturerad modell för att i steg för steg förstå det mänskliga beteendet i en köpprocess samt hur vi kan påverka detta. Olika stadier i en påverkansprocess ställer olika krav på våra budskap och i vilka kanaler dessa sker. Genom att utgå från Påverkansmatrisen knyter vi ihop strategi, verktyg och utvärdering så att kursen bidrar långsiktigt till deltagarna dagliga arbete.

Med denna kunskap som fundament, och i kombination med djup kunskap om mobilen som verktyg, kommunikationsplattform och mobilens olika användningsområden, så kan vi med precision designa vår marknadsföring, kommunikation och en mobil strategi som radikalt förbättrar förutsättningarna för din organisation med avseende på:

Räckvidd: hur du når önskvärd målgrupp och önskvärd kvantitet

Positionering: hur och när du säger det du vill säga, vad som engagerar i påverkansprocessens olika stadier och hur du använder rätt ställningstaganden för att sticka ut

Konvertering: hur du optimerar flöde, processer, den interaktiva miljön samt arbetar med värdeargumentation m.m för att leda användaren till önskvärt beteende

100 sekunder med Erik om varför du ska gå kursen!

Praktisk erfarenhet och forskningsbaserad kunskap

Kursen leds av Erik Modig, doktor och forskare på institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kursens innehåll bygger på omfattande genomgång av den senaste forskningen om hur vi använder mobilen och hur företag interagerar med kunder baserat på de tekniska och psykologiska förutsättningar mobilen innebär. Erik har även bedrivit egen forskning och har mångårig erfarenhet kring de praktiska aspekterna när det kommer till att mäta, analysera och uppnå effekt i mobilen. Utöver forskning baseras kursens innehåll på branschrapporter och insikter från flertalet aktörer inom mobilmarknadsföring och Erik har även genomfört omfattande intervjuarbete med praktiker för att hitta och lyfta de senaste tipsen.

Diplomkurs Mobil Marknadsföring är ett samarbete mellan Edlegio, Dagens Media samt kursens lärare Erik Modig.

 

Kursen varvar ett flertal olika pedagogiska metoder – syftet är att maximera inlärning, flexibilitet och en blandning mellan teori och praktik samt skapa goda förutsättningar för genomförande i deltagarens egen organisation.

Nedan finner du en faktaruta om vad som ingår i kursen och under den en detaljerad beskrivning av kursens upplägg och disposition.
 

Faktaruta – i kursen ingår:

 

Klassrumsbaserad undervisning och webinar

27 september: Webinar i helklass som kick off för utbildningen
17 oktober: Workshop 1 (kl. 09:00-15:00)
8 november: Workshop 2 (kl. 09:00-15:00)
29 november: Workshop 3 (kl. 09:00-15:00)

För kursens workshops ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Onlinebaserade självstudier

5 undervisningstimmar fördelat på 17 lektioner.

Dokumentation, verktyg och metoder

Fullständig dokumentation bestående av såväl teoretiska delar som tillhörande metodmaterial och verktyg.

Examensarbete, övningshäfte och quiz

Inför sista utbildningsdagen genomför deltagarna ett examensarbete (projektplan) som bedöms av kursens lärare och som presenteras och diskuteras i helklass. Till de onlinebaserade lektionerna kopplas praktiska övningar och varje lektion avslutas med ett quiz för att stämma av de pedagogiska poänger som lektionen syftar till att förmedla.

Till den onlinebaserade delen av kursen ingår ett omfattande övningshäfte som skickas till varje kursdeltagare.

Diplom

Efter godkänd utbildning erhåller deltagarna Diplom i Mobil Marknadsföring.

Ladda ned kursbeskrivning i PDF

Här kan du ladda ned en beskrivning av Diplomkurs Mobil Marknadsföring

Introduktion till kursen

WEBINAR I HELKLASS – VÄLKOMMEN OCH INLEDNING TILL KURSEN
DATUM/TID: 27 september (kl. 14:30-16:00)

Inledande webinar som en kick off för kursen. Syftet är att lära känna lärare och grupp, gå igenom syfte och mål samt kursens struktur m.m.

Kursblock 1: Mobilen som verktyg

DEL 1: ONLINEBASERADE SJÄLVSTUDIER – INNEHÅLL:

 • 1.0 Introduktion till kursblock 1
 • 1.1 Det mobila ekosystemet
 • 1.2 Kundpsykologin i mobilen
 • 1.3 Målsättning: från engagemang till konvertering
 • 1.4 Arbetssätt och projektplan

DEL 2: PRAKTISK WORKSHOP I HELKLASS – AGENDA:
DATUM/TID: 17 oktober (kl. 09:00-15:00)

Workshop i helklass med praktiska övningar och diskussioner med utgångspunkt i kursblock 1 Mobilen som verktyg.

 • 09:00 Introduktion, teoretisk återblick och pedagogiska nyckelpoänger i kursblock 1
 • 09:30 Workshop 1 fokuserar på övningar med koppling till “Påverkansmatrisen” och kundpsykologi
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Fortsättning workshop
 • 15:00 Workshop 1 avslutas

Kursblock 2: Mobilens kompetens- och användningsområden

DEL 1: ONLINEBASERADE SJÄLVSTUDIER – INNEHÅLL:

 • 2.0 Introduktion till kursblock 2
 • 2.1 Mobilanpassad hemsida
 • 2.2 Mobil e-handel som driver on- och offline tillväxt
 • 2.3 Appar för ökat kundvärde
 • 2.4 Mobil direktmarknadsföring
 • 2.5 Automatiserad telekontakt
 • 2.6 MobilannonseringMobilt sök
 • 2.7 Mobilt sök
 • 2.8 Social interaktion i mobilen
 • 2.9 Förtjänad uppmärksamhet
 • 2.10 Gamification och augmented reality

DEL 2: PRAKTISK WORKSHOP I HELKLASS – AGENDA:
DATUM/TID: 8 november (kl. 09:00-15:00)

Workshop i helklass med praktiska övningar och diskussioner med utgångspunkt i kursblock 2 Mobilens kompetens- och användningsområden.

 • 09:00 Introduktion, teoretisk återblick och pedagogiska nyckelpoänger i kursblock 2
 • 09:30 Workshop 2 fokuserar övningarna på tre nyckelområden: Mobil annonsering, Direktmarknadsföring samt Konvertering
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Fortsättning övningar med fokus på Mobil annonsering, Direktmarknadsföring samt Konvertering
 • Genomgång: inför examensarbetet – skapa en mobil projektplan
 • 15:00 Workshopen avslutas

Kursblock 3: Analytics, strategi och projektplan

DEL 1: ONLINEBASERADE SJÄLVSTUDIER – INNEHÅLL:

 • 3.0 Introduktion till kursblock 3
 • 3.1 Analytics
 • 3.2 CRM system?
 • 3.3 Mobil strategi – skapa och underhålla den mobila projektplanen

DEL 2: PRAKTISK WORKSHOP I HELKLASS – AGENDA:
DATUM/TID: 29 november (kl. 09:00-15:00)

Workshop i helklass med fokus på analytics, mobil strategi och examensarbeten.

 • 09:00 Välkomna och introduktion
 • 09:30 Presentation av examensarbeten varvas med diskussion och feedback kring gruppens examensarbeten
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Presentation av examensarbeten, fortsättning
 • 14:30 Diplomutdelning
 • 15:00 Kursen avslutas

Onlineblockens innehåll och struktur

De onlinebaserade självstudierna är uppdelade i tre kursblock. Totalt byggs de tre kursblocken, exklusive introduktionen, upp av 17 lektioner. Lektionerna är filmbaserade och lektionernas längd varierar mellan 10-35 minuter (exklusive praktiska övningar, rekommenderad litteratur och quiz).

I lektionerna ingår full dokumentation, metoder och verktyg, övningar på utvalda delmoment samt quiz som syftar till att stämma av att deltagaren tagit till sig de centrala pedagogiska poängerna.

Deltagarna får tillgång till de onlinebaserade kursblocken i samband med att respektive schemalagt block startar.

Krav för Diplom i Mobil Marknadsföring

Kursen leder till Diplom i Mobil Marknadsföring. Kraven för att erhålla diplomet är att alla onlinebaserade kursblock ska vara genomförda med godkända quiz, närvaro på en majoritet av kursens schemalagda moment (ett webinar och tre workshops) samt inlämning och presentation av godkänt examensarbete.

Lokal

Samtliga workshops sker på F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7 i centrala Stockholm.

Språk

Alla kursens moment sker på svenska.

Kursens lärare

Kursen leds av Erik Modig, doktor och forskare på institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm. Erik har över tio års erfarenhet av utbildning och är ansvarig för specialiseringen inom marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm. Utöver det är han en uppskattad föredragshållare och workshopledare i näringslivet och van att tala och förmedla kunskap på ett intressant och strukturerat sätt.

Erik Modigs forskning fokuserar på marknadskommunikation (reklam, PR, socialt, e-handel, mobilt etc.) och hur vår kunskap om konsumentpsykologi kan öka effektiviteten av våra satsningar samt hur vi kan öka värdet för våra kunder. Erik har publicerat flertalet böcker och artiklar i eget namn och tillsammans med några av Sveriges i särklass främsta forskare inom marknadsföringsområdet.

Gästföreläsare

Under kursens gång bjuder in externa gästföreläsare för att illustrera utvalda och aktuella perspektiv. Bland tidigare gäster märks John Ekman, vd på Conversionista samt Anders Lithner, vd på Inizio.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar professionellt med digital kommunikation ur olika perspektiv, exempelvis marknadschef, kommunikationschef, projektledare, digital specialist, mobil specialist, planner eller art director och som arbetar på marknads-/kommunikationsavdelningen, på mediebyråer, reklambyråer, PR-byråer eller annan näraliggande konsultverksamhet.

Kursavgift

Ordinarie pris för Diplomkurs Mobil Marknadsföring är 19 900 kr exkl moms.

Grupprabatt

Om ni är ett team internt på företaget som vill gå kursen så kan vi erbjuda grupprabatt. Kontakta Edlegio via e-post på registration@edlegio.com alternativt telefon 08-796 65 60 för att boka din grupp.

0

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna och information om nya utbildningar.

Tack för din anmälan!