Cyber Security – kostnadsfritt webinar 12 juni

kr

KOSTNADSFRITT WEBINAR 12 juni
TID Kl. 09:00-09:45

Kategori:

Välkommen till ett kostnadsfritt webinar 12 juni!

Den snabba digitaliseringen har följts av ständigt nya cyberhot, med en ökande omfattning av datastölder, bedrägerier och andra cyberattacker under de senaste åren. Cyberkriminella tar alla tillfällen de kan att identifiera och utnyttja sårbarheter hos företag, organisationer och individer.

Förutom att konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma, så finns det ett flertal säkerhetsregelverk att uppfylla. Organisationer och företag behöver därför öka sin förståelse för hur regelverken ska appliceras för att motverka de nya hoten på ett effektivt sätt.

Vi och våra lärare vill dela med oss av vår kunskap kring hur man etablerar ett framgångsrikt cybersäkerhetsarbete. Under webinariet kommer vi genomlysa ämnen som betydelsen av ett kombinerat informations- och cybersäkerhetsarbete, vikten av ett riskbaserat angreppssätt och hur standarder kan stötta organisationen i införandet av ett skydd som även uppfyller regelverken. Webinariet berör även attacktyper som är vanliga just nu och hur du bör tänka kring säkerhet i distansarbete/remote access.

DATUM 12 juni 2020

TID Kl. 09:00-09:45

MEDVERKANDE

Christina Erikson, CISA, arbetar som managementkonsult med inriktning på riskhantering, cyber- och informationssäkerhet.
Daniel Tiru, IT-arkitekt med 20 års erfarenhet från IT-branschen och kvalificerade projekt inom arkitektur, utveckling, drift och säkerhet med inriktning på webbaserade system.
Christian Helgesson, vd för Edlegio, med lång erfarenhet från ledande roller inom såväl management consulting, utbildningsbranschen som ekonomisk forskning.

Under webinariet berättar vi också mer om utbildningen Certifierad Cyber Security Specialist som arrangeras till hösten 2020 (kursstart 23-24 september).

Länk till webinariet och teknisk info skickas till alla anmälda deltagare ett par dagar innan webinariet.

Varmt välkommen med din anmälan!