Customer Insight Creation – kundinsikt 360°

3 500 kr9 900 kr

Kursdatum: 4 april 2019

Nollställ
Artikelnr: k360-001se Kategori:

Digital omställning, hög innovationstakt och låga inträdesbarriärer på snabbrörliga marknader gör att de flesta organisationer behöver tänka nytt. I många branscher ser vi utmanare som både förstår och löser kundbehoven bättre än traditionella aktörer. Stora förändringar sker tex inom bank, finans, IT, energi, media och fordon.

Allt handlar om att fortsätta vara relevant i kundernas ögon och att säkerställa att våra verksamheter, lösningar, produkter och tjänster svarar upp mot kundernas verkliga behov.

Förutsättningen för att lyckas är att förstå vilka behov kunderna och användarna har och vad de egentligen efterfrågar? Utan den insikten kan vi inte veta hur och varför våra traditionella tjänster och lösningar ska digitaliseras? På vilket relevant sätt måste din lösning särskilja sig i kundens ögon från andra lösningar på marknaden?

Hur förblir din organisation relevant?

De flesta företag och organisationer har en grundläggande förståelse för sina kunder och etablerade arbetssätt för att leverera värde.

Men kundernas verklighet förändras, nya behov uppstår och de erbjuds ofta helt nya sätt att lösa dem. En utmaning för många organisationer i denna snabbföränderliga affärsmiljö är att gå från ostrukturerade antaganden om vad kunderna behöver till ett strukturerat arbetssätt som levererar verklighetsbaserad kundinsikt. Nu är det inte längre acceptabelt att sitta i mötesrum och spekulera om kundernas behov.

Framgången ligger i att knäcka kundernas källkod – en ”behovskravspecifikation” som benar vilka behov som ska lösas och vad kunderna verkligen behöver hjälp med att åstadkomma. På så sätt blir det tydligt hur ni bör förändra, förnya, förfina eller optimera det kundvärde ni levererar.

Vad kursen ger dig

Kursen Customer Insight Creation – kundinsikt 360° lär dig en kvalitativ metodik för användarcentrerad utveckling som syftar till att hämta hem kunskap om vilka behov som ska lösas och vad era kunder verkligen behöver åstadkomma. Denna kun(d)skap använder ni i nästa steg som beslutsunderlag i er utvecklingsprocess – som en behovskravspecifikation baserad på kundens komplexa verklighet.

Vem bör gå kursen?

Kursen riktar sig till dig som står inför en stor satsning eller lansering som helt enkelt inte får gå fel. Eller till dig som har en konceptidé som behöver bedömas utifrån ett användarperspektiv. Eller till dig som har en tjänst eller produkt som inte lever upp till de uppsatta målen, utan att du riktigt förstår varför.

Välj kursupplägg

Beroende på dina behov, dina förkunskaper och tillgänglig tid så kan du välja mellan att enbart gå onlinekursen eller att köpa hela kurspaketet som innehåller både onlinekurs och en heldagskurs i helklass (du gör ditt val när du registrerar dig).

AKTUELLT KURSDATUM: 4 april 2019

SPRÅK: Hela kursen (såväl onlinekurs som kursdagar) är på svenska.

Onlinekursens innehåll

Lektion 1: Introduktion
Lektion 2: Kundens behov – vad kunden vill åstadkomma?
Lektion 3: Kundens utmaningar – vilka utmaningar hindrar kunden?
Lektion 4: Kundens beslutsförmåga – vilka förutsättningar har kunden att fatta ett beslut?
Lektion 5: Kundens användnings- och effekt-förmåga – vilka förutsättningar har kunden att uppnå sina målresultat?
Lektion 6: Er befintliga kundskap – identifiera och komplettera!
Lektion 7: Ny kundskap som saknas – hämta hem och bearbeta!
Lektion 8: Avslutning – tips och råd för att komma igång

Onlinekursen består av ca 3 timmars lektionsmaterial, full dokumentation, övningar och quiz.

Kursdag 4 april 2019

09:00 Välkomna, dagens och kursens syfte och upplägg samt reflektioner från onlinekursen

10:00 Föreläsning – teoretisk fördjupning

11:00-16:00 Praktisk övning

 • Kundens Job to be done – värdeerbjudande
 • Målgruppsidentifiering och prioritering
 • Kundens beslutsprocess – beslutsstöd
 • Kundens kom-igång-process – onboardingstöd
 • Kundens effekthemtagning
 • Våra kritiska antaganden
 • Hur vi provtrycker dem – intervjupersoner, frågeställningar och frågor

12:00-13:00 Lunch

13:00-16:00 Fortsatt övning

16:30 Reflektion kring övning och diskussion om tillämpning

17:00 Kursdagen avslutas

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar, eller ser ett behov av att arbeta mer kundfokuserat för att utveckla och förfina, förändra och förnya eller optimera din organisations tjänster, produkter eller lösningar, exempelvis:

 • Projektledare
 • Produktchefer
 • Programansvariga
 • Verksamhetsansvarig, verksamhetsutvecklare, mellanchefer
 • Marknadsförare/kommunikatörer
 • Affärs- och säljutveckling (sales development/enablement)
 • Service designers och du som arbetar med kundprocessutveckling

Kursens lärare

Annika JärvebroAnnika Järvebro har mångårig erfarenhet och kunskap om hur man kan få tag på värdefull kundinsikt och hur den tas omhand på bästa sätt. Hon har hjälpt många företag och organisationer med att ta fram nya erbjudanden med hänsyn till kundernas preferenser, särskilt inom innovativa branscher.

 

Anders ÅngströmAnders Ångström har gedigen linje- och konsulterfarenhet av kundfokusutmaningar inom B2B produkt- och erbjudandeutveckling, marknadsföring och försäljning. Anders arbetar med såväl små innovationsbolag som stora etablerade bolag och är en uppskattad föreläsare/coach. Han har många bra kundfokus-metoder och verktyg som han gärna delar.

Kursavgift

Priset för enbart onlinekurs är 3 500 kr exkl moms.

Kursavgift för hela kurspaketet är 9 900 kr exkl moms. I priset ingår full onlinekurs, heldagskurs i helgrupp, dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Kurslokal

Kursdagen går på F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, i centrala Stockholm.

0

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna och information om nya utbildningar.

Tack för din anmälan!

Customer Insights