Customer Insight Creation – kundinsikt 360°

3 500 kr11 900 kr

Kursdatum: 22-23 maj 2018

Nollställ
Artikelnr: k360-001se Kategorier: ,

Bakgrund – vilket jobb behöver dina kunder utföra?

Kundfokusering handlar i grunden om att förstå vilket ”jobb” kunden behöver få gjort och hur din organisation ska utforma er tjänst, produkt eller lösning för att underlätta för kunden att nå sina mål. På engelska talas det ofta om begreppet Job to be done.

De flesta företag och organisationer finns till av en anledning, för att lösa ett definierat kundbehov. Därav följer att de flesta verksamheter har en grundläggande förståelse för sina kunder samt etablerade arbetssätt för att leverera värde.

Men kundernas verklighet förändras och nya behov uppstår, på dagens marknader snabbare än någonsin. En utmaning för många organisationer i denna snabbföränderliga affärsmiljö är att gå från ostrukturerade antaganden om vad kunderna behöver till ett strukturerat arbetssätt som levererar verklighetsbaserad kundinsikt och som visar hur ni bör förändra, förnya, förfina eller optimera det kundvärde ni levererar.

“Många organisationer har behov av ett strukturerat arbetssätt för att generera verklig kundinsikt”

 • Har din verksamhet ett gemensamt språk för att tala om behov?
 • Har ni någon verklig kundinsikt idag?
 • Har ni en gemensam uppfattning om vad man behöver ta reda på om kunderna?
 • Har ni kunskap om hur man får tag i kundinsikten och hur man tar hand om insamlad information?

Kursens syfte och mål

Kursens syfte är att ge dig som deltagare förståelse för hur man med ett strukturerat arbetssätt kundfokuserar ett erbjudande, samt förmåga att tillämpa dina nyvunna kunskaper, insikter och verktyg i praktiken. Kursen ger dig också förmåga att argumentera för ett kundfokuserat arbetssätt i din organisation.

Kundinsikt 360º

Genom att steg för steg arbeta oss igenom kundinsiktsresan i ett 360 gradersperspektiv så ger kursen dig allt du behöver för att klargöra vad din organisation behöver förstå om era kunders behov, hur ni kommer fram till denna insikt och vad ni ska åstadkomma för att hjälpa era kunder uppnå sina mål.

Välj kursupplägg

Beroende på dina behov, dina förkunskaper och tillgänglig tid så kan du välja mellan att enbart gå onlinekursen eller att köpa hela kurspaketet som innehåller både onlinekurs och två dagars kurs i helklass (du gör ditt val när du registrerar dig).

AKTUELLA KURSDATUM: 22-23 maj

SPRÅK: Hela kursen (såväl onlinekurs som kursdagar) är på svenska.

Onlinekursens innehåll

Lektion 1: Introduktion
Lektion 2: Kundens behov – vad kunden vill åstadkomma?
Lektion 3: Kundens utmaningar – vilka utmaningar hindrar kunden?
Lektion 4: Kundens beslutsförmåga – vilka förutsättningar har kunden att fatta ett beslut?
Lektion 5: Kundens användnings- och effekt-förmåga – vilka förutsättningar har kunden att uppnå sina målresultat?
Lektion 6: Er befintliga kundskap – identifiera och komplettera!
Lektion 7: Ny kundskap som saknas – hämta hem och bearbeta!
Lektion 8: Avslutning – tips och råd för att komma igång

Onlinekursen består av ca 3 timmars lektionsmaterial, full dokumentation, övningar och quiz.

Kursdag 1 (22 maj)

09:00 Välkomna, dagens och kursens syfte och upplägg samt reflektioner från onlinekursen

10:00 Föreläsning – teoretisk fördjupning

11:00-16:00 Praktisk övning

 • Kundens Job to be done – värdeerbjudande
 • Målgruppsidentifiering och prioritering
 • Kundens beslutsprocess – beslutsstöd
 • Kundens kom-igång-process – onboardingstöd
 • Kundens effekthemtagning
 • Våra kritiska antaganden
 • Hur vi provtrycker dem – intervjupersoner, frågeställningar och frågor

12:00-13:00 Lunch

13:00-16:00 Fortsatt övning

16:00 Reflektion kring övning och diskussion om tillämpning

17:00 Dag 1 avslutas

Kursdag 2 (23 maj)

09:00 God morgon, reflektioner från kursdag 1 och dagens syfte och upplägg

09:30 Fördjupningsföreläsning

10:30 Introduktion till rollspelsövning

10:45-16:00 Rollspel 1, 2 och 3

 • Förberedelse, genomförande och reflektioner

12:00-13:00 Lunch

13:00 Forts. Rollspel 1, 2 och 3

16:00 Reflektion kring dagens övningar

16:30 Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar, eller ser ett behov av att arbeta mer kundfokuserat för att utveckla och förfina, förändra och förnya eller optimera din organisations tjänster, produkter eller lösningar, exempelvis:

 • Projektledare
 • Produktchefer
 • Programansvariga
 • Verksamhetsansvarig, verksamhetsutvecklare, mellanchefer
 • Marknadsförare/kommunikatörer
 • Affärs- och säljutveckling (sales development/enablement)
 • Service designers och du som arbetar med kundprocessutveckling

Kursens lärare

Annika Järvebro har mångårig erfarenhet och kunskap om hur man kan få tag på värdefull kundinsikt och hur den tas omhand på bästa sätt. Hon har hjälpt många företag och organisationer med att ta fram nya erbjudanden med hänsyn till kundernas preferenser, särskilt inom innovativa branscher.

Anders Ångström har gedigen linje- och konsulterfarenhet av kundfokusutmaningar inom B2B produkt- och erbjudandeutveckling, marknadsföring och försäljning. Anders arbetar med såväl små innovationsbolag som stora etablerade bolag och är en uppskattad föreläsare/coach. Han har många bra kundfokus-metoder och verktyg som han gärna delar.

Kursavgift

Priset för enbart onlinekurs är 3500 kr exkl moms.

Kursavgift för hela kurspaketet är 11900 kr exkl moms. I priset ingår två kursdagar, full onlinekurs, dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe under båda kursdagarna.

Kurslokal

Kursdagarna går på F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, i centrala Stockholm (gäller för dig som valt hela kurspaketet).

0

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna och information om nya utbildningar.

Tack för din anmälan!

Customer Insights