Configuration Management – introduktionskurs

3 500 kr9 900 kr

KURS 21 NOVEMBER • 09:00-17:00

F7 MÖTEN & KONFERENS, STOCKHOLM

Nollställ
Artikelnr: confma Kategori:

Korrekt och spårbar produktinformation genom hela livscykeln!

Marknadens krav på tekniska produkters funktionalitet, prestanda och kundanpassning växer hela tiden. Processerna för att utveckla, producera och underhålla tekniska produkter blir därmed alltmer komplexa. Detta förutsätter full kontroll och spårbarhet för den växande mängden produktinformation.

Configuration Management (CM) är ett etablerat och välbeprövat sätt att säkerställa korrekt produktinformation, kontrollera ändringar, etablera spårbarhet för designpåverkande beslut samt få en samlad bild av ett systems konfiguration.

Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap i och förståelse för CM och varför det bör tillämpas i komplexa systemutvecklingsprojekt utifrån ett system- och livscykelperspektiv.

 

Tobias LjungkvistDe teoretiska principerna för CM är lätta att ta till sig, men det är en helt annan sak att omsätta dessa i praktiken. För mig är det viktigt att skapa en brygga mellan CM som det beskrivs i standarder och handböcker och CM på det sätt som det tillämpas i en organisation eller i ett projekt.

Tobias Ljungkvist, kurslärare, Configuration Management

Under kursen lär du dig

Introduktionskursen ger dig en heltäckande bild av hur CM:s begrepp och principer kan tillämpas i ett livscykelperspektiv. Du får en beskrivning av hur CM relaterar till andra verksamhetsområden och vilka förutsättningar som krävs för effektiv CM. Vi presenterar också en CM-förmågemodell, som kan användas för att utvärdera och utveckla CM i en organisation eller ett projekt. Du får bland annat djupare kunskap om:

 • CMs roll i organisationen
 • CMs aktiviteter
 • Vad konfigurationsobjekt är och hur de identifieras
 • Vad baskonfigurationer/baselines är och hur de kan användas i verksamheten
 • Vilka förutsättningar som är viktiga för att kunna bedriva CM
 • Vad som är viktigt att tänka på när det gäller IT-stöd för CM
 • Hur man bygger en organisatorisk förmåga för CM

Ulf CarlssonI mina olika yrkesroller har jag oftast arbetat med införande av CM för utveckling av komplexa system som ubåtar, korvetter, ledningssystem och företags IT-miljöer där det är avgörande att alla aktörer vet att dom arbetar med samma produktdefinition och att alla berörda är delaktiga i förändringar av produktdefinitionen.

Ulf Carlsson, kurslärare, Configuration Management

Mixad modern pedagogik

Kursen består av såväl onlinebaserade självstudier som en praktiskt inriktad workshop i helklass under ledning av kursens lärare.

Grundtanken är att du ska ta onlinekursen först, dvs innan workshopen. På så sätt får alla deltagare en gemensam kunskapsgrund att stå på vilket ger oss goda förutsättningar för givande praktiska övningar och dynamiska diskussioner under workshopen.

Kursens upplägg

Kursen består av dels av online-teoridel och en praktisk workshop i helklass. I online-delen, som kan köpas separat, går vi igenom de teoretiska grunderna som rör Configuration Management.

I den praktiska workshopen praktiserar vi teorin i ett antal övningar. Vi avrundar workshopen med en diskussion och reflektioner kring utmaningarna att införa och bedriva ett effektivt systemarbete.

Onlinebaserade förstudier – onlinelektioner:

 1. Introduktion (8 minuter)
 2. Syfte och nytta med Configuration Management (18 minuter)
 3. Configuration Management – begrepp (18 minuter)
 4. Förutsättningar för Configuration Management (12 minuter)
 5. Configuration Management – aktiviteter (20 minuter)
 6. Relationer till andra verksamheter (14 minuter)
 7. Konfigurationsobjekt och baskonfigurationer (17 minuter)
 8. Roller och ansvar för Configuration Management (13 minuter)
 9. Information och IT-stöd (12 minuter)
 10. Organisatorisk förmåga för Configuration Manegement (15 minuter)

Kursdag 21 november kl. 09:00-17:00

Kursdagen ger dig den röda tråden och hur teori omsätts i praktik. Målet är att genom en modererade diskussioner och gruppövningar ge dig kunskap och visa hur du kan omsätta CM i praktiken. Något som hjälper dig och din organisation att få struktur och kontroll på er konfigurationsinformation! Större delen av dagen ägnas åt gruppövningar där du är del i ett fiktivt team med syfte att införa CM i ett utvecklingsprojekt.

09:00 Välkommen, inledning och genomgång av online-lektionerna och frågor på dessa
09:45 Introduktion till Case och övningarna
10:15 Inläsning och fika
10:30 Övning #1: Identifiering av konfiguration – att skapa strukturer av konfigurationsobjekt och konfigurationsinformation
12:00 Lunch
12:45 Övning #2: Planering av baskonfigurationer – att identifiera vilka baskonfigurationer som behövs givet systemet och projektförutsättningarna
14:15 Övning #3: Ändringsstyrning – att skapa förutsättningar för kontrollerade ändringar av konfigurationen (inkl fika)
15:30 Övning #4: CM-förmågan – att kartlägga och behov och utveckla CM i verksamheten
16:30 Summering och utvärdering av kursen
17:00 Kursdagen avslutas
 

Kurslokal

Workshopen sker på F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm. Lunch serveras på restaurang Ile Roi Usine.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har behov av att få en grundläggande förståelse för Configuration Management såsom exempelvis ingenjörer, chefsingenjörer, linjechefer, processledare, projektledare och systemingenjörer som arbetar med systemutveckling eller underhåll av system.

Kursens lärare

Tobias Ljungkvist är senior konsult på Syntell och har 12 års erfarenhet av Configuration Management på operativ och strategisk nivå. Tobias är moderator för nätverket CM Forum och har varit redaktör för flertalet publikationer som nätverket publicerat om CM.

Ulf Carlsson är senior konsult på Syntell och har 20 års erfarenhet av Configuration Management på operativ och strategisk nivå. Ulf Carlsson arbetar med Configuration Managemet, produktdatahantering och utveckling av standarder i stora försvarsprojekt över hela Systemlivscyklen.

Kursavgift

Endast onlinekurs: 3 500 kr exkl moms.

Hela kurspaketet (onlinekurs plus praktisk workshop i helklass): 9 900 kr exkl moms.

Grupprabatt

Om ni är fler internt i organisationen som vill gå kursen så erbjuder vi “Gå 3 betala för 2”. Kontakta Edlegio på registration@edlegio.com för att anmäla din grupp.

Vid större grupper så kan vi erbjuda förmånliga grupprabatter, för offert kontakta registration@edlegio.com.

Kurslokal

Kursdagen sker på F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm.

Lunch serveras på restaurang Ile Roi Usine.

0

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna och information om nya utbildningar.

Tack för din anmälan!

Likabehandlingsdagen 2018