Configuration Management

3 500 kr18 900 kr

KURS 10 NOVEMBER • 09:00-17:00

LOKAL CONVENDUM KONFERENS, VASAGATAN 16, STOCKHOLM
PÅ DISTANS Vi erbjuder alla som vill delta på distans att medverka i vårt digitala klassrum

Nollställ
Artikelnr: confma Kategori:

Korrekt och spårbar produktinformation genom hela livscykeln!

Marknadens krav på tekniska produkters funktionalitet, prestanda och kundanpassning växer hela tiden. Processerna för att utveckla, producera och underhålla tekniska produkter blir därmed alltmer komplexa. Detta förutsätter full kontroll och spårbarhet för den växande mängden produktinformation. Mer om detta i kursen Configuration Management.

Configuration Management (CM) är ett etablerat och välbeprövat sätt att säkerställa korrekt produktinformation, kontrollera ändringar, etablera spårbarhet för designpåverkande beslut samt få en samlad bild av ett systems konfiguration.

Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap i och förståelse för CM och varför det bör tillämpas i komplexa systemutvecklingsprojekt utifrån ett system- och livscykelperspektiv.

 

Tobias Ljungkvist, Lärare Configuration ManagementDe teoretiska principerna för CM är lätta att ta till sig, men det är en helt annan sak att omsätta dessa i praktiken. För mig är det viktigt att skapa en brygga mellan CM som det beskrivs i standarder och handböcker och CM på det sätt som det tillämpas i en organisation eller i ett projekt.

Tobias Ljungkvist, Syntell, kurslärare, Configuration Management

Under kursen Configuration Management lär du dig

Grundkursen ger dig en heltäckande bild av hur CM:s begrepp och principer kan tillämpas i ett livscykelperspektiv. Du får en beskrivning av hur CM relaterar till andra verksamhetsområden och vilka förutsättningar som krävs för effektiv CM. Vi presenterar också en CM-förmågemodell, som kan användas för att utvärdera och utveckla CM i en organisation eller ett projekt. Du får bland annat djupare kunskap om:

 • CMs roll i organisationen
 • CMs aktiviteter
 • Vad konfigurationsobjekt är och hur de identifieras
 • Vad baskonfigurationer/baselines är och hur de kan användas i verksamheten
 • Vilka förutsättningar som är viktiga för att kunna bedriva CM
 • Vad som är viktigt att tänka på när det gäller IT-stöd för CM
 • Hur man bygger en organisatorisk förmåga för CM

Ulf Carlsson, Lärare, Configuration ManagementI mina olika yrkesroller har jag oftast arbetat med införande av CM för utveckling av komplexa system som ubåtar, korvetter, ledningssystem och företags IT-miljöer där det är avgörande att alla aktörer vet att dom arbetar med samma produktdefinition och att alla berörda är delaktiga i förändringar av produktdefinitionen.

Ulf Carlsson, kurslärare, Configuration Management

Gå 1, 2 eller 3 kurser – få rabatt och en helhetsbild!

Våra tre kurser Systems Engineering (SE), Configuration Management (CM) samt Requirements Engineering (RE) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt, ger dig en helhetsbild över kompetensområdet och alla tre kurser levereras av Syntell. Det finns alltså en pedagogisk poäng i att gå flera kurser!

För dig som vill gå 1, 2 eller alla 3 kurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 7.900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 13.800 kr ex moms (2000 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 18.900 kr ex moms (4800 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du önskat alternativ i rullisten under rubriken Välj kursupplägg vid anmälan. Rabatten dras automatiskt. För att göra det översiktligt i rullisten så har vi förkortat kursnamnen till SE-kurs, CM-kurs och RE-kurs.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Kursens upplägg

Kursen består av dels en förberedande onlinekurs samt en praktisk kursdag i helklass.

Onlinekursden går igenom kursinnehållet ur ett teoretiskt perspektiv. Under den praktiskt inriktade kursdagen praktiserar vi teorin i ett antal övningar kopplat till ett verklighetstroget case.

Onlinebaserade förstudier:

 1. Introduktion (8 minuter)
 2. Syfte och nytta med Configuration Management (18 minuter)
 3. Configuration Management – begrepp (18 minuter)
 4. Förutsättningar för Configuration Management (12 minuter)
 5. Configuration Management – aktiviteter (20 minuter)
 6. Relationer till andra verksamheter (14 minuter)
 7. Konfigurationsobjekt och baskonfigurationer (17 minuter)
 8. Roller och ansvar för Configuration Management (13 minuter)
 9. Information och IT-stöd (12 minuter)
 10. Organisatorisk förmåga för Configuration Manegement (15 minuter)

Kursdag (kl. 09:00-17:00)

Kursdagen ger dig den röda tråden och hur teori omsätts i praktik. Målet är att genom modererade diskussioner och gruppövningar ge dig kunskap och visa hur du kan omsätta CM i praktiken. Något som hjälper dig och din organisation att få struktur och kontroll på er konfigurationsinformation! Större delen av dagen ägnas åt gruppövningar där du är del i ett fiktivt team med syfte att införa CM i ett utvecklingsprojekt.

09:00 Välkommen, inledning och genomgång av online-lektionerna och frågor på dessa
09:45 Introduktion till Case och övningarna
10:15 Inläsning och fika
10:30 Övning #1: Identifiering av konfiguration – att skapa strukturer av konfigurationsobjekt och konfigurationsinformation
12:00 Lunch
12:45 Övning #2: Planering av baskonfigurationer – att identifiera vilka baskonfigurationer som behövs givet systemet och projektförutsättningarna
14:15 Övning #3: Ändringsstyrning – att skapa förutsättningar för kontrollerade ändringar av konfigurationen (inkl fika)
15:30 Övning #4: CM-förmågan – att kartlägga och behov och utveckla CM i verksamheten
16:30 Summering och utvärdering av kursen
17:00 Kursdagen avslutas
 

Kurslokal

Kursdagen sker på Convendum Konferens, Vasagatan 16, Stockholm. Lunch serveras på en restaurang som ligger i anslutning till kurslokalen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har behov av att få en grundläggande förståelse för Configuration Management. Det kan exempelvis gälla chefsingenjörer, linjechefer, processledare, projektledare och systemingenjörer som arbetar med systemutveckling eller underhåll av system.

Kursens lärare

Tobias Ljungkvist är senior konsult på Syntell och har 12 års erfarenhet av Configuration Management på operativ och strategisk nivå. Tobias är moderator för nätverket CM Forum och har varit redaktör för flertalet publikationer som nätverket publicerat om CM.

Ulf Carlsson är senior konsult på Syntell och har 20 års erfarenhet av Configuration Management på operativ och strategisk nivå. Ulf Carlsson arbetar med Configuration Managemet, produktdatahantering och utveckling av standarder i stora försvarsprojekt över hela systemlivscykeln.

Kursavgift Configuration Management

Kursavgiften är 7.900 kr exkl moms och då ingår förberedande onlinestudier samt en heldagskurs inkl kaffe, lunch och dokumentation.

Gå 1, 2 eller 3 kurser – få rabatt och en helhetsbild!

Våra tre kurser Systems Engineering (SE), Configuration Management (CM) samt Requirements Engineering (RE) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt, ger dig en helhetsbild över kompetensområdet och alla tre kurser levereras av Syntell. Det finns alltså en pedagogisk poäng i att gå flera kurser!

För dig som vill gå 1, 2 eller alla 3 kurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 7.900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 13.800 kr ex moms (2000 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 18.900 kr ex moms (4800 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du önskat alternativ i rullisten under rubriken Välj kursupplägg vid anmälan. Rabatten dras automatiskt. För att göra det översiktligt i rullisten så har vi förkortat kursnamnen till SE-kurs, CM-kurs och RE-kurs.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Endast onlinekurs

Om du endast är intresserad av att få en grundläggande förståelse för kompetensområdets uppbyggnad och kursens teoretiska innehåll så kan du välja att bara köpa onlinekursen.

Pris för onlinekursen är 3.500 kr exkl moms.

Vid större grupper så kan vi erbjuda förmånliga grupprabatter, för offert kontakta registration@edlegio.com.

Kurslokal

Kursdagen sker på Convendum Konferens, Vasagatan 16, Stockholm. Lunch serveras på en restaurang som ligger i anslutning till kurslokalen.