Alexander Todoran

Certifierad varumärkesvärderare (Grundkurs)

12 900 kr

Kursstart 14 september

Artikelnr: cevv-001se Kategorier: ,

Grundkurs i varumärkesvärdering

Du som är aktiv inom varumärkesområdet, oavsett om du arbetar utifrån ett finansiellt-, marknads- eller legalt perspektiv, vet att det är centralt att anlägga en strukturerad ansats vid värdering av varumärket.

För att göra en korrekt och oberoende värdering som är hållbar ur ett rättsligt perspektiv (vid t ex varumärkesintrång), ur ett finansiellt perspektiv (vid t ex företagsvärdering eller transaktioner) eller ur ett beteendemässigt perspektiv (vid utvärdering av t ex varumärkesbyggande kampanjer) så är det viktigt att arbeta utifrån den internationella standarden ISO 10668.

Syftet med grundkursen är att ge dig förutsättningar att göra en korrekt varumärkesvärdering i enlighet med den internationella standarden ISO 10 668, som håller för en oberoende granskning samt med rätt verktyg givet den unika situationen och det unika värderingsobjektet.

Under grundkursen lär du dig bland annat:

 • Varumärkesvärderingens ramverk och terminologi (ISO 10 668)
 • Hur du redogör för och analyserar en varumärkesvärdering enligt standardens fem pelare/krav
 • Varumärkesvärderingens tre centrala analyser – den finansiella, den legala och den beteendemässiga analysen
 • Fem konkreta beräkningsmodeller för värdering av varumärken
 • Best practise – hur du genomför en varumärkesvärdering enligt värderingsprocessens nio steg
 • Hur du bygger upp en korrekt rapportering av en varumärkesvärdering i enlighet med internationell standard

Efter kursen behärskar du såväl teori som de praktiska beräkningsmodeller som ligger bakom en strukturerad varumärkesvärdering i enlighet med den internationella standarden ISO 10668. Efter grundkursen har du förutsättningar att göra värderingar som håller för oberoende granskning med hjälp av rätt verktyg givet den unika situationen och det specifika värderingsobjektet.

Sagt av tidigare deltagare

Under höstterminen 2017 arrangerar vi den fjärde omgången av kursen i varumärkesvärdering – nedan ett urval av kommentarer från tidigare deltagare:

”Onlinematerialet är väldigt pedagogiskt och enkelt att följa på egen hand. Workshopen var oerhört givande – ett spännande möte med bra dialog, mycket tack vare att deltagarna kom från varierande branscher och hade olika syften med att gå kursen.”

”Alexander är mycket kunnig, jag är imponerad av både bredd och kunskapsdjup”

”Fint och genuint engagemang av kursledaren”

”Bra och pedagogiskt lärande”

Vad ingår i grundkursen?

Kursen inleds med en gemensam praktisk workshop i helklass med kursens lärare Alexander Todoran och där vi tittar på varumärkesvärdering utifrån ett konkret perspektiv och går igenom värderingens olika delar.

De onlinebaserade självstudierna består av fem lektioner som baseras och definieras utifrån ramverket ISO10668 och den tillhörande best practice-processen, omkring 3 timmars teoretiskt och praktiskt tillämpbart lektionsmaterial (inklusive konkreta genomgångar av hur du beräknar värdet på ett varumärke enligt fem olika beräkningsmodeller), full dokumentation, praktiska övningar, quiz efter varje lektion samt ett avslutande skriftligt test och kursintyg.

Därtill ingår ett handledarmöte med kursens lärare och som syftar till att diskutera centrala frågeställningar i gruppen och individuellt. I kursen specificeras vilka delar av den obligatoriska kurslitteraturen som är aktuella för de olika lektionerna. Kursen avslutas med att du gör tre essäfrågor där du utförligt ska beskriva utvalda delar av ramverket, analyserna, best practice-processen eller beräkningsmetoderna.

Två delkurser leder till certifiering

Om du efter grundkursen vill bli Certifierad Varumärkesvärderare behöver du bygga på med Certifieringskursen i varumärkesvärdering. Certifieringen byggs alltså upp av två delkurser, Grundkurs och Certifieringskurs i varumärkesvärdering.

Du kan välja att endast gå grundkursen eller, för att få certifiering, gå både grund- och certifieringskurserna. Grundkursen är ett förkunskapskrav för att gå Certifieringskursen.

På denna sida beskriver vi Grundkursen i varumärkesvärdering. Mer information om Certifieringskursen i varumärkesvärdering hittar du här.

Grundkursens disposition

Under kursen går vi igenom hela ramverket (metastandarden), alla ansatser, metodiken och de tre centrala analysverktyg som ingår i en strukturerad varumärkesvärdering i enlighet med den internationella standarden ISO 10668. Till varje lektion hör praktiska övningar, quiz och obligatorisk samt rekommenderad kurslitteratur.

För att skapa en dynamisk pedagogisk resa och en effektiv inlärning så varvar vi onlinebaserade självstudier med workshop, handledning och skriftliga essäfrågor, inlämningar och återkoppling.

Kursens disposition:

 1. Workshop – varumärkesvärdering i praktiken: Den 14 september 2017 kl. 13:00-17:00 arrangerar vi en praktisk workshop med kursens lärare i Edlegios lokaler i centrala Stockholm. Syftet med workshopen är att illustrera värdering i praktiken, praktiskt öva på varumärkesvärdering utifrån ett konkret case och titta mer specifikt på de analyser som bygger upp metodiken.
 2. Självstudier online: Självstudierna tar vid så snart du registrerat dig på kursen och fortlöper tills du är godkänd och klar:
  • Lektion 1: Introduktion till Grundkursen i varumärkesvärdering (25 minuters teoretisk lektion, därtill en presentation av kursens huvudlärare Alexander Todoran samt anvisade bokkapitel, quiz och övrig dokumentation)
  • Lektion 2: Beteendeanalys (26 minuters teoretisk genomgång plus anvisade bokkapitel, quiz och övrig dokumentation)
  • Lektion 3: Juridisk analys (15 minuters teoretisk genomgång plus anvisade bokkapitel, quiz och övrig dokumentation)
  • Lektion 4, del 1: Finansiell analys (27 minuters teoretisk genomgång plus anvisade bokkapitel, quiz och övrig dokumentation)
  • Lektion 4, del 2: Finansiell analys (5 x 10 minuters genomgång av praktiska räkneexempel på de fem olika ansatserna och metoderna i ISO10668)
  • Lektion 5: Rapportering (20 minuters teoretisk genomgång plus anvisade bokkapitel, quiz och övrig dokumentation)
  • Avsnitt 6: Obligatoriskt skriftligt test bestående av 3 slumpvis utvalda instuderingsfrågor.
 3. Handledarmöte: Den 28 september 2017 kl. 14:30-16:00 erbjuder vi en Q&A-session med kursens lärare för alla som registrerat sig på kursen. Syftet är att diskutera onlinekursens innehåll och möjlighet att ställa frågor till kursledningen. Inbjudan skickas till alla registrerade deltagare i god tid inför lektionen.
 4. Tre tentamensfrågor: Kursen avslutas med att du gör tre essäfrågor där du utförligt ska beskriva utvalda delar av ramverket, analyserna, best practice-processen eller beräkningsmetoderna.
 5. Grundkursen avslutas: Den 12 oktober avslutas vårens omgång av Grundkurs i varumärkesvärdering. Vid detta datum vill vi att du är klar med onlinekursen och har genomfört alla quiz och tentamensdelen med godkänt resultat. Då får du ditt kursintyg och (för dig som planerar att bli Certifierad varumärkesvärderare) är då redo och kvalificerad för att inleda arbetet och studierna i Certifieringskursen (som startar den 26 oktober 2017)
 6. Återkoppling tentamensfrågor: Den 19 oktober får du tillbaka återkoppling från kursledningen på de skriftliga tentamensfrågor som du gjort inom ramen för utbildningen.

Vi bedömer att du behöver lägga omkring 40 timmar på Grundkursen i varumärkesvärdering. Du bör räkna med att du behöver ca 3-6 veckor på dig att genomföra kursen om du tar den parallellt med ditt vardagliga heltidsarbete. Det teoretiska lektionsmaterialet omfattar omkring 3 timmar. Därtill ingår praktiska övningar, quiz på varje lektion samt obligatorisk och rekommenderad kurslitteratur. Allt sammantaget så motsvarar Grundkursen i varumärkesvärdering omkring 5 dagars utbildning.

Obligatorisk kurslitteratur

Obligatoriskt för att kunna genomföra och bli godkänd på kursen är nedanstående två böcker, du köper dom på följande länkar:

Förkunskapskrav

För Grundkursen i varumärkesvärdering ställs inga särskilda förkunskapskrav bortsett från relevant arbetslivserfarenhet och ett allmänt professionellt intresse för varumärkesfrågor (se även beskrivning av målgrupp för kursen).

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med varumärkesfrågor i ett ekonomiskt/finansiellt-, ett marknads- eller ett juridiskt perspektiv.

 • CFO, ekonomichefer, ekonomer, revisorer, redovisningskonsulter/ekonomer, investerare och analytiker eller andra yrkesroller inom det finansiella området.
 • CMO, marknadsdirektör/chef, kommunikationschefer, marknadsförare, varumärkeskonsulter, kommunikationskonsulter, marknadsundersökare/analytiker eller liknande yrkestitlar.
 • CLO, chefsjurist, företagsjurist, advokater/affärsjurister eller liknande roller med ett legalt perspektiv på varumärkesfrågor.
 • Metodiken som lärs ut i kursen kan även med fördel användas för patentvärdering och/eller annan IP-värdering.

Kursens huvudlärare

Alexander Todoran, vd och senior rådgivare inom varumärkesområdet, Venti AB. Alexander är också nordisk representant för det brittiska bolaget Brand Finance, världens ledande aktör inom varumärkesvärdering och varumärkesstrategi. Alexander var ledamot i såväl den nationella som internationella arbetsgrupp som ligger bakom den internationella standarden ISO 10668. Alexander är också en av två huvudförfattare till boken Varumärkesvärdering (se rekommenderad kurslitteratur).

Ordinarie pris:

Priset för kurspaketet är 12.900 kr exkl. moms.

Kostnad för den obligatoriska kurslitteraturen tillkommer (se mer info om de två böckerna och länkar till webbutikerna på fliken om pedagogiskt upplägg). Obs! Notera att det kan ta lite tid att få böckerna levererade (upp till 2-3 veckor), var därför noga med att beställa kurslitteraturen så snart du bestämt dig för att delta i kursen.

Certifieringsrabatt:

För dig som vill bli Certifierad varumärkesvärderare rekommenderar vi att du köper båda kurserna (Grundkurs samt Certifieringskurs) samtidigt, du får då 3000 kr i rabatt och betalar 29.800 kr exkl moms för hela kurspaketet. Lägg då båda kurserna i din varukorg och ange koden CVV2 i rutan för Coupon vid köp i webbutiken.

Kurslokal

Den klassrumsundervisning som ingår i kursen sker i Edlegios lokaler på Fleminggatan 7, 2 tr, i centrala Stockholm.

Villkor för godkänd Grundkurs i varumärkesvärdering

För att bli godkänd i Grundkursen i varumärkesvärdering i enlighet med ISO10668 krävs att du genomfört hela den onlinebaserade kursen och är godkänd på kursens alla delmoment, svarat rätt på alla quiz-frågor och genomfört den avslutande skriftliga tentamen med godkänt resultat. Godkänt resultat i Grundkursen är ett krav för att bli antagen till Certifieringskursen.

Vi kräver inte närvaro på lärarmötena eller den lärarledda workshopen för att bli godkänd på Grundkursen, men för din egen pedagogiska resas skull så rekommenderar vi att du medverkar under dessa tillfällen.