Certifierad Varumärkesvärderare (Certifieringskurs)

19 900 kr

Certifieringskurs i varumärkes-
värdering

Artikelnr: cevv-002se Kategorier: ,

Certifieringskurs i varumärkesvärdering – bakgrund

Syftet med Certifieringskursen i Varumärkesvärdering är att ge dig praktisk träning och erfarenhet av att göra en verklig och fullständig varumärkesvärdering. Vi gör detta genom att bygga Certifieringskursen i Varumärkesvärdering kring ett skarpt case. Det individuella praktiska case-arbete du gör kommer du att presentera för övriga deltagare och kursens lärare och det kommer att sättas i relation till lärarens lösningsförslag under en avslutande Certifierings-workshop.

Under kursen lär du dig bland annat:

 • Att i praktiken applicera det ramverk som bygger upp ISO 10 668
 • Att utföra de tre centrala analyserna – beteendemässig analys, juridisk analys samt finansiell analys – på ett skarpt case och i enlighet med ISO 10 668
 • Att beräkna ett varumärkes värde utifrån en eller flera av de fem beräkningsmodeller som ingår i ISO10668
 • Att systematiskt arbeta dig igenom ”Best practice”-processens 9 steg
 • Att ta fram en rapport kring din varumärkesvärdering
 • Att presentera en varumärkesvärdering, ta del av hur andra kursdeltagare löst den aktuella uppgiften samt hur ditt arbete förhåller sig till lärarens lösningsförslag

Varumärkesvärdering enligt internationell standard – ISO 10 668

Du som är aktiv inom varumärkesområdet, oavsett om du arbetar utifrån ett finansiellt-, marknads- eller legalt perspektiv, vet att det är centralt att anlägga en strukturerad ansats vid värdering av varumärket.

För att göra en korrekt och oberoende värdering som är hållbar ur ett rättsligt perspektiv (vid t ex varumärkesintrång), ur ett finansiellt perspektiv (vid t ex företagsvärdering eller transaktioner) eller ur ett beteendemässigt perspektiv (vid utvärdering av t ex varumärkesbyggande kampanjer) så är det viktigt att arbeta utifrån den internationella standarden ISO 10668.

Efter kursen Certifierad Varumärkesvärderare behärskar du såväl teori som det praktiska hantverket bakom en strukturerad varumärkesvärdering i enlighet med den internationella standarden ISO 10668. Efter kursen kan du göra värderingar som håller för oberoende granskning med hjälp av rätt verktyg givet den unika situationen och det specifika värderingsobjektet.

Två delkurser leder till certifiering

Certifierad Varumärkesvärderare är uppdelad i två olika delkurser: Grundkurs i varumärkesvärdering och Certifieringskursen i varumärkesvärdering. Grundkursen är ett förkunskapskrav för att gå Certifieringskursen.

Denna sida är en beskrivning av Certifieringskursen. Mer information om Grundkursen i varumärkesvärdering hittar du här.

Sagt av tidigare deltagare

Under hösten 2017 arrangerar vi den fjärde omgången av kursen i varumärkesvärdering – nedan ett urval av kommentarer från tidigare deltagare:

”Alexander är mycket kunnig, jag är imponerad av både bredd och kunskapsdjup”

”Fint och genuint engagemang av kursledaren”

”Bra och pedagogiskt lärande”

Förkunskaper

Godkänd Grundkurs i varumärkesvärdering är ett förkunskapskrav för att gå Certifieringskursen i varumärkesvärdering.

För att kunna ta till dig certifieringskursen på bästa sätt så rekommenderar vi också att du har förhållandevis goda grundläggande kunskaper om företagets finansiering.

Certifieringskursens upplägg

Certifieringskursen i varumärkesvärdering varvar ett flertal olika pedagogiska metoder för att maximera inlärning, flexibilitet och en blandning mellan teori och praktik.

 • 26 oktober: Workshop 1 (klassrum) mellan kl. 09:00-12:00 Vi inleder Certifieringskursen med en lärarledd workshop i helklass och en fördjupad genomgång av standardens tre centrala analyser.
 • 26 oktober: Kursportalen för Certifieringskursen öppnar
  • Lektion 1: Hur du använder grundkunskapen om varumärkesvärdering i verkligheten och i ett skarpt case. Genomgång av examensuppgift 1-3
  • Lektion 2: Detaljerad genomgång och kravspecifikation för det större individuella värderingsarbetet. Lektionen ger också en del ”tips & tricks” inför ditt individuella examensarbete såsom ansats, val av metod, analys, rapportering m.m
 • 26 oktober-1 december: Individuell hemuppgift DEL 1 – Tillämpad varumärkesvärdering Den första delen av certifieringsarbetet utgörs av tre mindre case. Vi tillämpar löpande avstämning av dessa case för att ge dig feedback och stöd längs vägen. Första inlämning senast söndag 19 november (feedback 20 november), andra inlämning senast söndag 26 november (feedback 27 november). Denna första del av certifieringsarbetet ska vara godkänt senast 1 december för att du ska ha förutsättningar att gå vidare till del 2.
 • 1 december kl. 09:00-12:00: Workshop 2 (klassrum) – från teori till praktik För att skapa förutsättningar för dig som deltagare att gå från en teoretisk förståelse av ISO10668 till att faktiskt genomföra en varumärkesvärdering anordnas denna workshop med fokus på hur du praktiskt ska gå tillväga i arbetet.
 • 1 december-31 januari: Individuell hemuppgift DEL 2 – Fullständig varumärkesvärdering Del 2 av certifieringsarbetet utgörs av ett verkligt certifieringscase. Bakgrund och genomgång av caset får du i kursportalen.
 • 21 januari: Inlämning av individuellt case-arbete Det individuella certifieringsprojektet avslutas med att det färdiga caset lämnas in till kursledningen för genomgång och bedömning.
 • 31 januari: Workshop 3 (klassrum) mellan kl. 09:00-12:00 Som avslutning på kursen arrangerar vi en certifierings-workshop med vår lärare Alexander Todoran i Edlegios lokaler i centrala Stockholm. Workshopen är obligatorisk för att bli certifierad. Under workshopen kommer du och övriga deltagare att presentera era varumärkesvärderingar för gruppen och läraren, arbetena kommer att sättas i relation till lärarens lösningsförslag samt diskuteras i gruppen.

Vi bedömer att du totalt behöver lägga omkring 80-100 timmar på Certifieringskursen i varumärkesvärdering. Du bör räkna med att du behöver ca 6-8 veckor på dig att genomföra kursen om du tar den parallellt med ditt vardagliga heltidsarbete.

Förkunskaper

Godkänd Grundkurs i varumärkesvärdering är ett förkunskapskrav för att gå Certifieringskursen i varumärkesvärdering. För att kunna ta till dig certifieringskursen på bästa sätt så rekommenderar vi också att du har förhållandevis goda grundläggande kunskaper om företagets finansiering.

Krav för certifiering

 • Att du genomfört Grundkursen i varumärkesvärdering med godkänt resultat
 • Att du genomfört de två praktiska och individuella examensuppgifterna som ingår i certifieringskursen med godkänt resultat och på utsatt tid
 • Att du medverkat och presenterat din varumärkesvärdering på den certifierings-workshop som arrangeras inom ramen för certifieringskursen

En certifieringskurs ställer särskilda krav. Bedömningen av deltagarens individuella examensarbete utgår från de parametrar som ISO10668-standarden stipulerar ska vara med i en varumärkesvärdering.

Certifieringskursens två delmoment examineras enligt följande:
Det första delmomentet (tillämpad varumärkesvärdering) består av tre mindre case. Deltagarens svar på denna uppgift lämnas in löpande för återkoppling under den första delen av certifieringskursen. Om deltagaren inte blir godkänd direkt så tillåts tre kompletteringar.

Det andra delmomentet utgörs av en fullständig varumärkesvärdering på ett bestämt case. Deltagarens varumärkesvärderingscase examineras vid den avslutande certifieringsworkshopen. Om deltagaren inte skulle bli godkänd så ges möjlighet att examineras vid nästkommande kurstillfälle.

Särskilda villkor vid icke-godkänt examensarbete eller uppskjuten kursmedverkan

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som till dig som genomgått Grundkursen i varumärkesvärdering (förkunskapskrav).

Allmänt så tror vi att du arbetar med varumärkesfrågor i ett ekonomiskt/finansiellt-, ett marknads- eller ett juridiskt perspektiv:

 • CFO, ekonomichefer, ekonomer, revisorer, redovisningskonsulter/ekonomer, investerare och analytiker eller andra yrkesroller inom det finansiella området.
 • CMO, marknadsdirektör/chef, kommunikationschefer, marknadsförare, varumärkeskonsulter, kommunikationskonsulter, marknadsundersökare/analytiker eller liknande yrkestitlar.
 • CLO, chefsjurist, företagsjurist, advokater/affärsjurister eller liknande roller med ett legalt perspektiv på varumärkesfrågor.

Kursens huvudlärare

Alexander Todoran, vd, senior rådgivare och expert på varumärkesvärdering, Venti AB. Alexander är också nordisk representant för det brittiska bolaget Brand Finance, världens ledande aktör inom varumärkesvärdering och varumärkesstrategi. Alexander var ledamot i såväl den nationella som internationella arbetsgrupp som ligger bakom den internationella standarden ISO 10668. Alexander är också en av två huvudförfattare till boken Varumärkesvärdering (se kurslitteratur).

Kursavgift

Ordinarie pris:

19.900 kr exkl. moms.

Certifieringsrabatt:

Godkänt resultat från Grundkurs i varumärkesvärdering är obligatoriskt för dig som vill bli Certifierad varumärkesvärderare.

För dig som redan från början vet att du vill bli Certifierad varumärkesvärderare rekommenderar vi att du köper båda kurserna (Grundkurs samt Certifieringskurs) samtidigt, du får då 3000 kr i rabatt och betalar 29.800 kr för hela kurspaketet. Lägg då båda kurserna i din varukorg och ange koden CVV2 i rutan för Coupon vid köp i webbutiken.

Kurslokal

Den klassrumsundervisning som ingår i kursen sker i Edlegios lokaler på Fleminggatan 7, 2 tr, i centrala Stockholm.