Certifierad Cyber Security Specialist

3 500 kr29 500 kr

GRUNDKURS I CYBER SECURITY
Dag 1-2: 21-22 april 2021

CERTIFIERAD CYBER SECURITY SPECIALIST
Dag 3-4: 26-27 maj 2021

LOKAL Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm (eller på distans online)

Nollställ
Artikelnr: cybsec Kategori:

Certifierad Cyber Security Specialist – lär dig hur du skyddar din organisation mot dagens cyberhot

Den snabba digitaliseringen har följts av ständigt nya cyberhot, med en ökande omfattning av datastölder, bedrägerier och andra cyberattacker under de senaste åren.  Förutom att konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma, så finns det idag ett flertal säkerhetsregelverk att uppfylla. Organisationer och företag behöver därför öka sin förståelse för de nya hoten och hur man skyddar sig. Kursen Certifierad Cyber Security Specialist riktar sig till dig som vill orientera och fördjupa dig i detta högaktuella område, för att kunna höja beredskapen hos din organisation.

Syfte och mål med kursen Cyber Security Specialist

Syfte och mål med kursen är att öka din kunskap om cybersäkerhet genom att:

 • Stärka och fördjupa din kunskap kring hotbilden, cyberattacker och skyddsmekanismer.
 • Bredda din syn på informationssäkerhetsområdet och ge kunskaper och praktisk tillämpning av viktiga lagar, regelverk och standarder på cybersäkerhetsområdet.
 • Öka din förmåga att med en riskbaserad approach, ett säkerhetsledningssystem och ett väl organiserat kompetensnätverk bygga verksamhetens cyberförsvar.

 

Kursen är till för att du ska utnyttja alla möjligheter en digitalisering inom ditt företag ger, utan att behöva oroa dig för de risker som cyberhoten medför i vår vardag. Kursen visar dig hur du kan hantera dem på ett effektivt sätt.

Christina EriksonChristina Erikson, CISA och specialist inom riskhantering med fokus på informationssäkerhet och kursledare på Certifierad Cyber Security Specialist.

 

Kursen kretsar kring 5 centrala kompetensblock

Kursen ger dig en helhetsförståelse för cybersäkerhetsområdet – du lär dig grundläggande begrepp och definitioner, samt fördjupar dig i 5 centrala kompetensblock:

 1. Hotbilden och hur det kan drabba ditt företag
 2. Att utgå från risk
 3. Lagar, regler och standarder
 4. Vanliga attacker och hur du skyddar dig
 5. Cybersäkerhetsförmågan i verksamheten

Vad får kursen för utvärdering?

Deltagarna från kursomgången hösten 2020 ger kursen som helhet genomsnittsbetyg 4,7 av 5 möjliga! Så här säger några av deltagarna:

”En mycket givande kurs med kunniga och erfarna kursledare som bjöd in till diskussioner. Verklighetsförankringen fanns hela tiden där och den förstärktes dessutom av intressanta gästföreläsare. Efter kursen har jag fått ett nytt nätverk och är stärkt i mitt arbete med Cyber Security.”

”Välbalanserad kurs mellan teori och praktik och utrymme för diskussioner och reflektion. Kunniga och trevliga lärare, och extra roligt med intressanta gästföreläsare.”

”Jag rekommenderar denna kurs!”

”En lärorik och praktisk utbildning med mycket intressant diskussion som inspirerar till att direkt ta tag i säkerhetsarbetet. Rekommenderas verkligen till alla som jobbar inom IT-säkerhet och cybersäkerhet.”

”Kursen har gett mig ökad kunskap och nya insikter samt ett utökat nätverk. Dessutom har jag haft roligt under kursen!”

Kursens upplägg och format

Kursen Certifierad Cyber Security Specialist är uppdelad i tre delar som tillsammans bygger upp certifieringen:

 • DEL 1: FÖRBEREDANDE ONLINEKURS
  • FORMAT: Onlinebaserade självstudier (ca 3 timmars kursmaterial)
  • INNEHÅLL: Cybersäkerhet – begrepp och teori
 • DEL 2: GRUNDKURS I CYBER SECURITY
  • FORMAT: Onlinekurs plus 2 kursdagar i helklass
  • INNEHÅLL: Fördjupning av de 5 kursblocken
 • DEL 3: CERTIFIERAD CYBER SECURITY SPECIALIST
  • FORMAT: Onlinekurs plus Grundkurs i Cyber Security plus 2 fördjupande kursdagar i helklass
  • INNEHÅLL: Praktisk tillämpning, genomgång av praktikfall, avslutas med ett individuellt examenstest och certifiering

Du kan välja mellan att enbart köpa den Förberedande onlinekursen (DEL 1), eller enbart gå Grundkurs i Cyber Security (DEL 1 + 2) eller att gå hela vägen och bli Certifierad Cyber Security Specialist (DEL 1 + 2 + 3). Onlinekursen ingår i kurspriset för Grundkurs och Certifieringskurs och distribueras i samband med registrering.

Efter kursen erbjuder vi även medlemskap i vår LinkedIN-grupp CCSS där du kan diskutera cybersäkerhetsfrågor.

Grupprabatt

För såväl Grundkurs i Cyber Security som för Certifierad Cyber Security Specialist så erbjuder vi en ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta ossregistration@edlegio.com eller ring 08-796 65 60 för att anmäla din grupp.

Kursens upplägg och format

Kursen Certifierad Cyber Security Specialist är uppdelad i tre delar som tillsammans bygger upp certifieringen:

 • DEL 1: FÖRBEREDANDE ONLINEKURS
  • FORMAT: Onlinebaserade självstudier (ca 3 timmars kursmaterial)
  • INNEHÅLL: Cybersäkerhet – begrepp och teori
 • DEL 2: GRUNDKURS I CYBER SECURITY
  • FORMAT: Onlinekurs plus 2 kursdagar i helklass
  • INNEHÅLL: Fördjupning av de 5 kursblocken
 • DEL 3: CERTIFIERAD CYBER SECURITY SPECIALIST
  • FORMAT: Onlinekurs plus Grundkurs i Cyber Security plus 2 fördjupande kursdagar i helklass
  • INNEHÅLL: Praktisk tillämpning, genomgång av praktikfall, avslutas med ett individuellt examenstest och certifiering

Du kan välja mellan att enbart gå Förberedande onlinekurs (DEL 1), eller att gå Grundkurs i Cyber Security (DEL 1 + 2) eller att gå hela vägen och bli Certifierad Cyber Security Specialist (DEL 1 + 2 + 3). Onlinekursen ingår i kurspriset för Grundkurs och Certifieringskurs och distribueras till kursdeltagarna i samband med registrering.
 

DEL 1: Förberedande onlinekurs

 • Lektion 1: Hotbilden och hur det kan drabba mitt företag
 • Lektion 2: Att utgå från risk
 • Lektion 3: Lagar, regler och standarder
 • Lektion 4: Vanliga attacker du bör känna till, samt hur du skyddar dig
 • Lektion 5: Cybersäkerhetsförmågan i verksamheten

 

DEL 2: Grundkurs i Cyber Security

KURSDAG 1:

 • Hotbilden – en djupare insikt i de hot som slår mot olika branscher och workshops kring hur de påverkar företagen i din bransch
 • Att utgå från risk – teori och praktik kring riskanalyser och hur du tar arbetet från analysen vidare. Vi tittar även på verktyg man kan använda för detta syfte
 • Lagar, regelverk och standarder – djupare insikt i de standarder som finns och hur du applicerar dem på din verksamhet

KURSDAG 2:

 • Attacker och skydd – ett block som visar vanliga attacker och hur du inför tekniska lösningar för att skydda din verksamhet
 • Cybersäkerhetsförmågan – hur du bygger team inom ditt företag och kompletterar med förmågan hos externa parter på marknaden. Här bygger du ihop de delar som du lärt dig tidigare i utbildningen och applicerar dem till en helhet inom ditt företag
 • Hur du förflyttar ditt säkerhetsarbete från traditionell informationssäkerhet till att omfatta även området cybersäkerhet

 

DEL 3: Certifierad Cyber Security Specialist

Denna del av utbildningen kommer fokusera på praktikfall från ditt företag. Du får riktat stöd i att genomföra riskanalys, att bygga cybersäkerhetsarbetet i din organisation och anpassa säkerhetsskyddet utifrån behovet. En utbildning full av praktikfall och med tillgång till några av de främsta specialisterna på området. Kursens lärare är under utbildningen bollplank i resan från informationssäkerhet till cybersäkerhet.
 
KURSDAG 3:

 • Systematisk omvärldsbevakning – så här gör du, samt metod för att integrera ständiga förändringar i informations- och cybersäkerhetsarbetet
 • Att arbeta med risk – viktning av riskmatriser, aggregering av resultat från olika enheter inom ett större företag, bygga riskbibliotek, koppling mellan risk och kontroll, uppföljning och mätning av åtgärder och kontroller
 • Hur bygger du ditt team för incident och kontinuitetshantering
 • Gästföreläsning

KURSDAG 4:

 • Inom området attacker och skydd fokuserar vi på arkitektur och hur du får alla dina åtgärder att samverka
 • Integration och uppföljning av förändrade hotbilder och krav
 • Bygga roadmap över integration av cybersäkerhetsarbetet
 • Upphandling av tjänster för komplettering av företagets cybersäkerhetsförmåga
 • Gästföreläsning
 • Individuellt examenstest

Certifiering

Deltagarna erhåller certifikatet i samband med avslutningen av kursdag fyra. För certifiering krävs:

 • Genomförd och godkänd förberedande onlinekurs
 • Genomförd Grundkurs i Cyber Security
 • Närvaro samt aktivt deltagande på certifieringskursens två kursdagar
 • Godkänt resultat på kursens avslutande individuella examenstest

Målgrupp

Målgrupp Certifierad Cyber Security Specialist (samtliga kursdelar)

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar inom området informationssäkerhet eller med tjänster som finns på internet och behöver anpassas mot de hot som cyberattacker utgör. Du har t ex rollen som CISO, informationssäkerhetsarkitekt, IT-arkitekt, informationssäkerhetsspecialist, IT-revisor, projektledare eller ansvarig för webbhandel eller andra internettjänster.

Målgrupp Grundkurs i Cyber Security (Onlinekurs och kursdag 1-2)

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar inom marknad, information, säkerhet, risk och IT och behöver grundläggande förståelse i ämnet cybersäkerhet och en kunskap om hur ämnet ska adresseras. Exempel på roller i målgruppen kan vara IT-chef, informationssäkerhetsspecialist, IT-revisor, projektledare, arkitekt, utvecklare, kravanalytiker, beställare eller chef för en tjänst på internet.

Cyber Security
 

Kursens lärare

Christina EriksonChristina Erikson, CISA, arbetar som managementkonsult med inriktning på riskhantering, cyber- och informationssäkerhet. Christina har arbetat med informationssäkerhet sedan stordatorernas tid och hjälpt företag ställa om sin verksamhet till att utnyttja digitalisering utan att tappa kontrollen över dess nya risker. Då hon ofta är verksam inom bank- och finanssektorn finns en stor vana av att arbeta riskbaserat och en vilja att anpassa affären till en snabbt förändrad omvärld med ständigt nya regler och förutsättningar.

Daniel TiruDaniel Tiru har arbetat inom IT-branschen sedan 1998 och har omväxlande arbetat med arkitektur, utveckling, drift och säkerhet med inriktning på webbaserade system. Han är certifierad IT-arkitekt och arbetar med många molnleverantörer och integrationer. Daniel har implementerat och hanterat många företags webbaserade systemprojekt och har tagit fram en applikationsutvecklingsplattform för att ha en trygg grund för nya publika eller privata SAAS tjänster. Plattformen hanterar grundläggande funktionalitet såsom autentisering, registrering, roller, avtal, organisationer och har hög modifierbarhet för att bygga system med möjlighet att fokusera på affären.

David BorinDavid Borin är aktiv inom säkerhetsbranschen sedan länge och hoppar mellan ledande linjeroller och konsultrollen. Han har sett insidan av många säkerhetsavdelningar och haft förmånen att reda ut allt från betydande säkerhetsincidenter, implementera ledningssystem, leda granskningar, vara säkerhetschef, till att få nörda ner sig i regelverk och analyser. David startade med säkerhet tidigt på oskyldiga 80-talet och har sedan dess drivits av ett genuint behov att förstå och förbättra. Han tillbringar mycket av sin tid inom bank, finans, telekom och spelbranschen.

Emil RimlingEmil Rimling, managementkonsult inom området cybersäkerhet och dataskydd. Emil har nyligen blivit konsult hos Omegapoint Cybersecurity efter en roll som dataskyddsombud och ansvarig för informationssäkerhet på ett finansbolag. Som konsult har Emil har ett starkt intresse i att styra och stötta och följa upp säkerheten i de produkter och tjänster som ett företag levererar.

Emil har en gedigen erfarenhet av den finansiella sektorn med inriktning på processer, regelverk och systemstöd inom värdepappershandel och analysproduktion, konsumentkrediter i butik eller online, fakturaköp, in och utlåning samt inkasso.

Eva KammerforsEva Kammerfors är affärs- och enterprisearkitekt samt förändringsledare med inriktning på integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling och arkitekturstyrning. Eva är specialiserad på att bygga stödfunktioner inom enterprisearkitektur, programkontor och processutveckling/BPM samt att etablera en ökad förändringsförmåga i verksamheter. Hon har 25 års erfarenhet av utveckling i olika branscher, såsom energi, finans, försäkring, telekom, utbildning, läkemedel och offentlig sektor. Medförfattare till Boken om IT-arkitektur. Eva är en ofta engagerad facilitator, föreläsare, utbildare och coach som agerar mentor och rådgivare vid såväl större transformationer som vid långsiktigt införande av arkitekturdrivet förändringsarbete.

Robert EkerothRobert Ekeroth, Informations & IT-säkerhetskonsult, hjälper företag att minimera verksamhetens säkerhetsrisker. En snabbt föränderlig värld ställer höga krav på ordning och reda. Roberts arbete och långa resa började för över 20 år sedan och har gått från systemadministration på IT till att bland annant hantera säkerhetskrav, compliance och audit, molntjänster och implementeringar av ledningssystem för säkerhet till att nu främst arbeta som CISO och CITSO med ledning och styrning av information och IT-säkerhetsarbete. Robert har lång och gedigen erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn, så väl som myndigheter som privata bolag inom försäkring, spel, skatter, bank och pensionsadministration är tunga områden. Robert drivs av att hitta grundorsakerna till problemen.

Steve BrdarskiSteve Brdarski arbetar som senior rådgivare på Oribata Consulting. Han har lång erfarenhet av projekt-, program- och transformationsledning och leder till vardags komplexa program relaterade till flexibel affärsarkitektur, processutveckling och kravställning/implementering av IT-system.

Ann-Kristin CarlssonAnn-Kristin Carlsson har många års erfarenhet som ledare, primärt inom bank och försäkring. Hon har genomfört projekt och förändringsarbeten på flera av de stora bankerna och varit IT-chef. Organisationerna har påverkats av högt förändringstempo kring regelverk och säkerhet. Ann-Kristin fokuserar på att hitta bra processer och arbetssätt där verksamhetsmålen kan nås på ett effektivt och hållbart sätt. De senaste åren har flera projekt handlat om riskhantering och arbete med olika regelverk som informationssäkerhet, penningtvätt och GDPR.

Kursavgift

CERTIFIERAD CYBER SECURITY SPECIALIST: 29 500 kr exkl moms (onlinekurs plus Grundkurs i Cyber Security plus 2 fördjupningsdagar med inriktning på praktisk tillämpning).

GRUNDKURS I CYBER SECURITY: 14 900 kr exkl moms (onlinekurs plus 2 kursdagar i helklass).

FÖRBEREDANDE ONLINEKURS: 3 500 kr exkl moms (enbart onlinekurs).

I priset för Certifieringskurs och Grundkurs ingår den förberedande onlinekursen, dokumentation från kursdagarna, lunch samt för- och eftermiddagskaffe samtliga kursdagar.
 

Grupprabatt

För såväl Grundkurs i Cyber Security som för Certifierad Cyber Security Specialist så erbjuder vi en ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta oss på registration@edlegio.com eller ring 08-796 65 60 för att anmäla din grupp.
 

Kurslokal

Alla kursdagar sker på Convendum Konferens, Fleminggatan 18, i centrala Stockholm (eller på distans online)