Certifierad anbudsgivare

15 900 kr

AKTUELLA KURSOMGÅNGAR:
27-28 maj, Stockholm
3-4 juni, Göteborg

TID: 09:00 – 16:00 (gäller alla kursdagar)

LOKAL:
Stockholm: Convendum, Vasagatan 16
Malmö: Clarion Hotel & Congress Live, Dag Hammarskjölds torg 2
Göteborg: Convendum, Kungsportsavenyn 21

Nollställ
Artikelnr: certan Kategori:

Bli Certifierad anbudsgivare – hantverket bakom vinnande anbud och offentlig upphandling!

Att behärska hantverket bakom ett vinnande anbud i en offentlig upphandling är en strategisk nyckelkompetens för alla företag som har den offentliga sektorn som kunder. Framgång baseras på djup kunskap om teori och lagkunskap, strategi och vägval samt praktisk tillämpning.

Vår kurs Certifierad anbudsgivare inom offentlig upphandling ger dig alla komponenter som krävs för att lyckas med offentlig upphandling, din anbudsgivning och vinna offentliga upphandlingar.

 

Medverka i klassrum eller på distans

Som kursdeltagare kan du välja mellan att medverka i klassrummet under kursdagarna eller på distans i vårt onlinebaserade klassrum. Våra lärare är vana att hantera grupper med deltagare både i klassrummet och på distans och tekniken är väl beprövad. Innehåll och kvalitet är precis detsamma, oavsett om du är med i klassrum eller på distans.

 

Kursens innehåll, pedagogiken och lärarna

Kursen ger dig en helhetsförståelse för hur du blir en framgångsrik anbudsgivare – du lär dig grundläggande teori och lagkunskap liksom fördjupar dig i 8 centrala kompetensblock: Spelregler, kravuppfyllnad, frågor och svar, anbudstaktik, försäljning, spelteori, förhandling och överprövning.

För att maximera flexibilitet och effektivitet så är kursen uppdelad i tre delar:

 • Del 1: Förberedande onlinekurs – teori och lagkunskap (omfattning ca 3-4 lektionstimmar fördelat på 9 väl definierade lektioner)
 • Del 2: Två kursdagar i helklass – fördjupning teori och lagkunskap, strategi och vägval samt praktisk tillämpning
 • Del 3: Den andra kursdagen avslutas med ett individuellt examenstest och certifiering

Under kursen möter du några av Sveriges främsta och mest erfarna experter inom upphandlingsområdet. De har erfarenheter från såväl anbudsgivarsidan som upphandlarsidan:

 • Kristian Pedersen är advokat på Advokatbyrån Kahn Pedersen.
 • Caroline Johannesson är upphandlingsjurist på e-Avrop och Pabliq
 • Sofia Elmeholt är konsultchef på e-Avrop och Pabliq
 • Per Werling är upphandlingsjurist och uppskattad kurslärare från e-Avrop och Pabliq

Certifierad Anbudsgivare - Augusti - 2018
Nyligen Certifierade anbudsgivare

Kursens upplägg

Kursen är uppdelad i två delmoment – en förberedande onlinekurs med teoretiskt fokus följt av två kursdagar i helklass med fokus på fördjupning teori och lagkunskap, strategi och vägval samt praktisk tillämpning.

Du får tillgång till onlinekursen direkt vid registrering till Certifierad anbudsgivare. Tanken är att deltagarna ska genomföra onlinekursen innan gruppen ses för de två kursdagarna. Deltagarna står då på samma kunskapsmässiga plattform vilket ger mycket goda förutsättningar för hög kvalitet och bra dialog under kursdagarna.
 

Den förberedande onlinekursens upplägg:

 • Lektion 1: Introduktion till kursen om LOU för anbudsgivare
 • Lektion 2. Förarbete
 • Lektion 3: Lagar, grundläggande principer och förfaranden
 • Lektion 4: Upphandlingsdokument
 • Lektion 5: Uteslutning, kvalificering och urval
 • Lektion 6. Anbudsarbete
 • Lektion 7: Offentlighet och sekretess samt rättsmedlen
 • Lektion 8: Avtalsförvaltning
 • Lektion 9: Sammanfattning

Onlinekursens innehåll omfattar 3-4 timmars lektionstid i effektiv tid (motsvarar innehållsmässigt en klassrumsbaserad kursdag).
 

Kursdag 1

09.00-09.50 Metoder för att analysera upphandlingsdokumenten
10.00-10.50 Strategier för anbudsarbetet, kravuppfyllnad.
11.00-12.00 Elektronisk anbudsgivning

12:00-13:00 LUNCH

13.00-13.40 ESPD
13.50-14:30 Att påverka upphandlaren & anbudstaktik
14.50-15.40 Försäljning gentemot offentliga sektor
15.45-16.00 Spelteori och anbudsgivning

Kursdag 2

09.00-09.50 Överprövning
10.00-10.50 Överprövning forts
11.00-12.00 Förhandling

12:00-13:00 LUNCH

13.00-13.40 Avtalsanalys
13.50-14:30 Examenstest
14.50-15.30 Frågestund
15.30-16.00 Certifiering
 

Certifiering

Deltagarna erhåller certifikatet i samband med avslutningen av kursdag två. För certifiering krävs:

 • Genomförd förberedande onlinekurs med godkänt resultat på alla quiz
 • Aktivt deltagande på kursens två kursdagar
 • Godkänt resultat på kursens avslutande individuella test

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med LOU som anbudsgivare på leverantörssidan såsom Bid Manager, anbudskoordinator, försäljningschef och säljare eller liknande roll som arbetar med försäljning mot offentlig sektor.

 

Kursens lärare

Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, är expert inom offentlig upphandling. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer i alla typer av affärer mellan offentliga och privata parter. Förutom offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna har han också omfattande erfarenhet av försvars- och säkerhetsupphandling och allmän kommersiell förvaltningsrätt. Han är även författare till böckerna Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling och Upphandlingens grunder samt till ett mycket stort antal artiklar om upphandling och näraliggande frågor.

Caroline Johannesson är upphandlingsjurist på e-Avrop och Pabliq och mycket uppskattad kurslärare och erfaren expert inom området offentlig upphandling.

Sofia Elmeholt, är konsultchef på e-Avrop och Pabliq och arbetade tidigare bl a som upphandlingscontroller på Härnösands kommun. Sofia prisades med ”Handslaget” som landets bästa offentliga upphandlare år 2014. Sofia är civilekonom i grunden och har tidigare arbetat med redovisningsfrågor. Med devisen ”kreativ inom lagens ramar” vill hon se mer dialog och affärsmässighet inom offentlig upphandling utan att rättssäkerheten sätts åt sidan.

Per Werling är upphandlingsjurist och rådgivare på e-Avrop och Pabliq. Per har mångårig erfarenhet som rådgivare, kurslärare och föreläsare inom upphandlingsområdet har en specialexpertis på rollen som anbudsgivare.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 15 900 kr ex moms. I priset ingår den förberedande onlinekursen, två kursdagar inklusive lunch samt för- och eftermiddagsfika, dokumentation och certifikat.

 

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå kursen så kan vi erbjuda en ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Edlegio via e-post på christian.helgesson@edlegio.com alternativt via telefon för att boka din grupp.

 

Kurslokaler

Stockholm: Convendum, Vasagatan 16
Malmö: Clarion Hotel & Congress Live, Dag Hammarskjölds torg 2
Göteborg: Convendum, Kungsportsavenyn 21

Certifiering

Deltagarna erhåller certifikatet i samband med avslutningen av kursdag två. För certifiering krävs:

 • Genomförd förberedande onlinekurs med godkänt resultat på alla quiz
 • Aktivt deltagande på kursens två kursdagar
 • Godkänt resultat på kursens avslutande individuella test