Certifierad AML Specialist – nya direktiv 2020, regler, riskbaserat förhållningssätt och praktisk tillämpning

8 900 kr

KURSDATUM 19 november, 2020
KURSLOKAL Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm
MEDVERKA PÅ DISTANS Du väljer själv om du vill medverka i klassrum eller på distans online

Artikelnr: ceraml Kategori:

Nyheter 2020 och fördjupning – bli Certifierad AML Specialist!

Svenska bankväsendet har skakats av flera omfattande penningtvättshärvor i närtid. Skandalerna har avlöst varandra med avsatta bankledningar, polisanmälningar och dryga böter som följd. Som verksamhetsutövare inom bank-, finans- och spelbranschen kräver lagstiftningen att du tar ansvar i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kursen Certifierad AML Specialist har fokus på praktisk tillämpning och regelefterlevnad. Kursens syfte är att ge dig med grundförståelse för penningtvätt och finansiering av terrorism kunskaper om HUR du med ett riskbaserat förhållningssätt kan implementera effektiva rutiner och processer samt arbeta praktiskt för att möta den skärpta lagstiftningens krav. Målet är att ge dig en djupare förståelse för hur du effektiv motverkar penningtvättsrisker inom samtliga delar av verksamheten.

 

Medverka i klassrummet eller på distans online!

Självklart kan du välja att medverka på distans i vårt virtuella klassrum om du inte kan medverka i det ”fysiska” klassrummet. Vi erbjuder att medverka på distans i alla våra kurser – du får samma innehåll och kvalitet och är en del av kursgruppen på samma sätt som om du skulle varit om du medverkat i klassrummet fysiskt.

 

Ur innehållet

Kursen inleds med en kort guidning genom AMLs ekosystem för att sedan fokusera på praktiska frågor i syfte att skapa en strukturerad förvaltning och kontroll för att förebygga penningtvätt:

 • Vilka rutiner och processer behöver finnas på plats, när ska de utföras och av vem?
 • När ska du agera kontra inte agera?
 • Vilken dokumentation behöver du ha på plats?
 • När anses dina efterforskningar vara tillräckligt kraftfulla – räcker det som gjorts eller behövs ytterligare åtgärder?
 • När ska du rapportera till FIPO?
 • Hur identifieras en verklig huvudman i stiftelser?

Eric Sävenfalk - Certifierad AML SpecialistDessa och många andra praktiska frågor kommer besvaras under kursen som dessutom bjuder på en inledande överflygning som belyser skillnaderna mellan det 5:e och 4:e penningtvättsdirektivet.

Lärare på kursen år Eric Sävenfalk som för övrigt arbetar som konsult på Accenture med särskild inriktning mot Financial Crime Prevention.

 

Kursen avslutas med en certifiering

Du som arbetar med penningtvättsfrågor behöver visa prov på löpande kompetensutvecklingsinsatser för berörd tillsynsmyndighet. För att underlätta ditt arbete har vi därför låtit inkludera en onlinebaserad certifieringsmodul i kurspaketet. Certifieringen ger dig inte bara en kvalitetsstämpel på dina kunskaper och erfarenheter, den bidrar också med viktiga insikter och tid för reflektion vilket gör att kunskaperna fäster bättre. Certifieringstestet är framtaget och kvalitetssäkrat av en styrgrupp av svenska AML-experter.

Så går certifieringen till

Certifieringen genomför du online i samband med avslutad kurs. Certifieringen består av ett prov med ett 40-tal flervalsfrågor baserade på det som lärts ut under kursdagen. Du besvarar samtliga frågor som rättas i realtid och får därefter omedelbar återkoppling om resultatet på ditt prov. För att erhålla ditt certifikat krävs att du svarar rätt på omkring 75 % av frågorna.

 

Nya kunskaper och insikter du tar med dig hem från kursen

 • Riskbaserat förhållningssätt och kundkännedomsåtgärder – metoder, rutiner och processer
 • Penningtvättsprocessen och många exempel på praktiskt agerande
 • Hur man identifierar misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism
 • När du ska rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen

 

Fem goda anledningar till att gå kursen

 • Vid avslutad kurs kommer deltagaren få en djupare förståelse för området
 • Kursdeltagaren får ta del av Best Practice inom området
 • Kursen fokuserar på praktisk tillämpning och skall därför ge deltagarna verktyg och vägledning i det dagliga arbetet framåt
 • Möjlighet till att få svar på frågor och funderingar som deltagarna står inför till vardags
 • Kunna påvisa goda kunskaper inom området efter godkänd certifiering

Hur du frågor eller funderingar om våra utbildningar så kontakta oss.

Kursens upplägg

09:00 Introduktion

 • Introduktion till kursen och översikt av området
 • Stämmer medias bild av bankerna verkligen?

09:45 Riskbedömning och rutiner

 • Från hot till risk
 • Från risk till effektiva kontroller

11:30 Kundkännedom

 • Vad är kundkännedom och när skall det genomföras?
 • Riskbedömning av kunder

12:00-13:00 Lunch

13:00 Kundkännedom, fortsättning

14:00 Övervakning

 • Hur identifierar man misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism?
 • Metod för scenarieutveckling
 • Trender och tillvägagångssätt bland kriminella

15:15 Rapportering

 • Vad skall rapporteras till Finanspolisen?
 • Vad gör man efter det att en rapport har skickats?

16:30 Avslutning/sammanfattning

 • Sammanfattning av området
 • Tankar och reflektioner

17:00 Kursdagen avslutas

 

Kursen avslutas med en certifiering

Du som arbetar med penningtvättsfrågor behöver visa prov på löpande kompetensutvecklingsinsatser för berörd tillsynsmyndighet. För att underlätta ditt arbete har vi därför låtit inkludera en onlinebaserad certifieringsmodul i kurspaketet. Certifieringen ger dig inte bara en kvalitetsstämpel på dina kunskaper och erfarenheter, den bidrar också med viktiga insikter och tid för reflektion vilket gör att kunskaperna fäster bättre. Certifieringstestet är framtaget och kvalitetssäkrat av en styrgrupp av svenska AML-experter.

Så går certifieringen till

Certifieringen genomför du online i samband med avslutad kurs. Certifieringen består av ett prov med ett 40-tal flervalsfrågor baserade på det som lärts ut under kursdagen. Du besvarar samtliga frågor som rättas i realtid och får därefter omedelbar återkoppling om resultatet på ditt prov. För att erhålla ditt certifikat krävs att du svarar rätt på omkring 75 % av frågorna.

Målgrupp

Första och andra försvarslinjen – d.v.s. de som arbetar i affärsverksamheten och personer inom regelefterlevnad samt andra yrkesutövare och rådgivare till dessa som omfattas av penningtvättslagen, t ex:

 • Centralt funktionsansvarig
 • Särskilt utsedd befattningshavare
 • Compliance & Risk Officers
 • Personer som arbetar med kundkännedom och transaktionsövervakning
 • Ansvariga för interna AML-kontroller

Du arbetar företrädelsevis inom bank- och finansbranschen eller spelbranschen. Du som arbetar som ledare inom andra branscher (fastighetsmäklare, auktionsföretag och värdetransporter) som omfattas av AML-lagstiftningen har också god nytta av kursen.

 

Kursens lärare

Erik SävenfalkEric Sävenfalk arbetar som rådgivare på Accenture med särskild inriktning mot Financial Crime Prevention. Han har lång erfarenhet inom AML-området och har goda kunskaper kring bankernas arbete med att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Erik har arbetat både inom första- och andra försvarslinjen samt innehar en International Advanced Certificate in Anti Money Laundring från ICA (International Compliance Association).

Kursavgift

Avgiften för kursen är 8.900 kr ex moms.

I priset ingår kursdag inklusive lunch samt för- och eftermiddagsfika och dokumentation. I priset ingår även certifiering. Certifieringen är ett separat onlinebaserat examenstest som kursdeltagarna får tillgång till i samband med kursdagens slut.
 

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå kursen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Edlegio via e-post på registration@edlegio.com alternativt via telefon 08-796 65 60.

 

Kurslokal

KURSLOKAL Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm

MEDVERKA PÅ DISTANS Du väljer själv om du vill medverka i klassrum eller på distans online.

Kursledningen tar kontakt med deltagarna i gruppen i god tid inför kursen för att se vilka som vill vara med i klassrummet respektive online samt andra praktiska frågor inför kursdagen.