Uppsägning vid arbetsbrist | Förhandlingsreglerna i MBL

KURS 1 (UPPSÄGNING ARBETSBRIST): 25 augusti
KURS 2 (FÖRHANDLINGSREGLERNA MBL):
28 augusti

TID: 09:00-12:00 (gäller båda kurserna)
AVGIFT 3000 kr per kurs/webinar

 • Pris: 0,00 Kr
Artikelnr: perm01 Kategori:

2 ONLINEBASERADE INTENSIVKURSER | WEBINAR

Uppsägning vid arbetsbrist | Förhandlingsreglerna i MBL

Som konsekvens av Covid-19 och Corona-pandemin så har det dessvärre blivit aktuellt för många företag och organisationer att brådskande hantera frågor rörande arbetsbrist, korttidsarbete och förhandlingsreglerna i MBL.

Vi har i grunden i Sverige en relativt bristfällig, otydlig och icke flexibel lagstiftning, inte minst i förhållande till arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Vad som gäller idag och hur våra nya lagar och regler ska tolkas är inte bara komplext och snårigt, det är också en föränderlig materia.

Hur ska du agera vid en situation när det råder arbetsbrist? Hur ser regelverken ut och vad gäller för varsel, saklig grund vid arbetsbrist, turordningsregler, varsel till arbetsförmedlingen, förhandlingsreglerna i MBL m. m?

Två intensivkurser med olika fokus

Nu arrangerar vi två separata intensivkurser i webinarform under ledning av advokat Göran Smedberg, Cross Advokater, ämnesexpert med ett långt förflutet som advokat och delägare vid flera advokatbyråer i Stockholm och inriktar sig på bl. a. arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Områdena  “Uppsägning på grund av  arbetsbrist” respektive “Förhandlingsreglerna i MBL” är i sig så pass viktiga och detaljrika att ämnena kräver var sitt webinar.

Du väljer själv om du vill gå en av kurserna eller båda två. De två kurserna och vad de innehåller:

 

KURS 1) UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST

Vilka regler i anställningsskyddslagen LAS måste du kunna tillämpa om du ska göra en driftsinskränkning?

 • Saklig grund för uppsägning i 7 § LAS
 • Omplaceringsskyldigheten i 7 § 2 st LAS
 • Genomgång av turordningsreglerna i 22 § LAS
 • Hur förhåller sig de båda omplaceringsreglerna till varandra?
 • Vad innebär turordningskretsar, driftsenhet, lagturordningslista, tillräckliga kvalifikationer?
 • Hur påverkas situationen av om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte?
 • När kan man undanta nyckelpersoner från turordningen?
 • Hur bedömer man om en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer till fortsatt arbete?
 • Avtalsturlista eller ett enskilt avslutsavtal?
 • Vad ska man tänka på när man träffar ett avslutsavtal med en arbetstagare?
 • Varsel till Arbetsförmedlingen
 • Presentation av reglerna om korttidsarbete/korttidspermittering.
 • Kombinationen uppsägning på grund av arbetsbrist och korttidsarbete/kortidspermittering

 

KURS 2) FÖRHANDLINGSREGLERNA I MEDBESTÄMMANDELAGEN (MBL)

Arbetsgivaren har en tämligen omfattande skyldighet att förhandla med fackföreningar. Det här separata kurstillfället presenterar de olika förhandlingsreglerna i MBL. Vi kommer bl a att gå igenom:

 • Allmän förhandlingsrätt/förhandlingsskyldighet i 10 § MBL
 • Samverkansförhandlingar enligt 11 – 13 §§ MBL
 • Primär förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL
 • I vilka situationer och vid vilken tidpunkt måste en arbetsgivare påkalla förhandling enligt 11 § MBL?
 • Sekundär förhandlingsskyldighet enligt 12 § MBL
 • När måste arbetsgivaren förhandla vid mindre viktiga frågor?
 • Primär förhandlingsskyldighet enligt 13 § MBL
 • Förhandlingsskyldighet gentemot fackförening som arbetsgivaren inte har kollektivavtal med.
 • Särskild primär förhandlingsskyldighet enligt MBL
 • Särskilda förhandlingsregler om arbetsgivaren vill lägga arbetsuppgifter externt, dvs inte ha några egna anställda som gör arbetsuppgifterna.
 • Förhandlingsskyldighet för arbetsgivare med kollektivavtal
 • Förhandlingsskyldighet för arbetsgivare utan kollektivavtal
 • Informationsskyldigheten enligt MBL

PRAKTISK INFO OM ANMÄLAN

KURSDATUM
KURS 1 (Uppsägning arbetsbrist): 25 augusti
KURS 2 (Förhandlingsreglerna i MBL): 28 augusti

TID Kl. 09:00-12:00 (gäller alla kurser)
FORMAT Webinar
PRIS 3000 kr per kurs/webinar

Anmälan görs digitalt via anmälningsformuläret. Några dagar innan webinariet/intensivkursen så skickas inloggningsinformation, schema samt övriga förberedelser ut till alla kursdeltagare.

 

Varmt välkommen till två högaktuella onlinebaserade intensivkurser!

Målgrupp

Alla som arbetar med HR såväl inom privat som offentlig sektor; personaldirektörer, personalchefer, löneadministratörer, annan HR-personal, bolagsjurister, kommunjurister och verksjurister, dessutom förtroendevalda inom fackföreningar m.fl.

 

Kursens lärare

Göran SmedbergGöran Smedberg, Cross Advokater, har ett långt förflutet som advokat och delägare vid flera advokatbyråer i Stockholm och inriktar sig på bl.a. arbetsrätt. Han är specialist inom arbetsrättsområdet och har skrivit böcker och är ofta anlitad som föreläsare och seminarieledare inom bland annat arbetsrätt och arbetsmiljörätt.