Applied Analytics – datadriven affärsutveckling

2 495 kr

Applied Analytics – datadriven affärsutveckling

Applied Analytics Overview – datadriven affärsutveckling

Evolutionen av analytics har gått från 1950-talets 1.0-version med fokus på operational efficiency, via 2000-talets 2.0-version som skapade förutsättningar för effektivitet till dagens 3.0-version som sätter fingret på hur företag med hjälp av analytics skapar förutsättningar för ny affärslogik och nya affärsmodeller.

Digitaliseringens utveckling är exponentiell och för att fånga potentialen i analytics så är det avgörande att som organisation gå från så kallad omogen fas till vad branschen kallar den innovativa fasen.

”En organisations digitala mognad handlar till syvende och sist om digitalt mogna ledare.”

Nyckeln för er som organisation för att mogna och ta er upp i värdekedjan är att se, och arbeta med, analytics som en process som genomsyrar verksamheten – såsom kultur, strategi, beslutsfattande, ledning osv. Då skapas goda förutsättningar att fånga kraften och affärsnyttan i modern analytics.

Onlinekursen Applied Analytics Overview – datadriven affärsutveckling ger dig:

 • Övergripande förståelse för utvecklingen av analytics och områdets kraft och potential idag
 • Framgångsrikt arbete med analytics är en strukturerad process – lär dig Analytics Best Practice Process och relaterade verktyg och metoder
 • Applied Analytics – descriptive statistics, diagnostics, predictive analytics and prescriptive analytics
 • Advanced Analytics – the analytics lifecycle, analytics capabilities & predictive modeling
 • Hur du bygger in förmågan i din organisation att ta vara på kraften och affärsnyttan i modern analytics

Eftersom området analytics utvecklas internationellt och tar sin utgångspunkt i, och ofta hänvisar till, engelska begrepp så är onlinekursen producerad på engelska.

Kursens upplägg

Onlinekursen omfattar totalt åtta lektioner/delar:

 1. The Digitalization Era
 2. Introduction to Analytics
 3. Applied Analytics
 4. Advanced Analytics
 5. Analytics Success Factors
 6. The Evolution of Analytics
 7. What´s next?
 8. Evaluation & Diploma

Respektive lektion av kursen består av omkring 10-20 minuters genomgång av den aktuella kompetensdimensionen. Därtill finner du dokumentationsmaterial samt ett quiz för varje lektion som syftar till en kunskapsavstämning av de pedagogiska poänger som respektive lektion syftar till att förmedla. Vi rekommenderar att du lägger omkring 3-4 timmar för att genomföra kursen och dess olika delar och moment (kursen motsvarar omkring en dags lärarledd utbildning).

Språk

Eftersom området analytics utvecklas internationellt och tar sin utgångspunkt i, och ofta hänvisar till, engelska begrepp så är onlinekursen producerad på engelska.

Lärare och målgrupp

Staffan LindqvistStaffan Lindqvist is a senior advisor at SAS Institute with focus on Strategy and Business Value. He has 20 years’ experience from leading positions in the Business Intelligence and Analytics industry. Staffan is passionately interested in all aspects of the quest to achieve more business value from analytic capabilities and how this enables success in an ever more digitalized world. He has expertise skills within Analytics, Big Data Analytics, Business Discovery, Business Intelligence, Analytics in Digital Transformation, Value Realization Methods, Value Assessment and Digital Leadership.

Mikael JohansonMikael Johanson has more than ten years’ experience of helping organizations getting value from their data through analytical solutions for i.e. predictive modelling, forecasting, machine learning, optimization and data discovery. He’s been doing the real hands on data scientist tasks in projects as an Analytics Consultant, managed analytics and data scientist staff within both consultancy services and the Analytics Business Advisory group and have been the driver of the analytics offering at SAS Sweden as the Head of Analytics. To find the analytical vision and solution for every different situation for maximizing the customers’ business value using analytics is his everyday passion at work.

Målgrupp

Kursen riktar sig till vd, ledningsgrupper (CMO, CTO, CDO, CIO m fl.), affärs- och verksamhetsutvecklare, data scientists, yrkesroller inom marknads- och webb/IT-området eller andra med en strategisk roll i verksamheten och ett brinnande intresse för kombinationen analytics och innovativ affärsutveckling.

Pris för kurspaketet

Pris för onlinekursen är 2495 kr exkl moms.