Advanced Analytics (Fördjupningskurs i affärsinriktad dataanalys)

4 000 kr7 000 kr

WORKSHOP 19 JUNI, KL. 13:00-16:30

Nollställ
Artikelnr: advana Kategori:

Bakgrund

Den stora kraften och potentialen i analytics är att få områdena matematik, big data och datadriven analys att samverka för att ge oss ny kunskap – analytics har förmågan att verifiera eller falsifiera hypoteser och vederlägga om det vi tror är sant eller stämmer, verkligen är sant eller stämmer.

Genom att använda rätt analytiska verktyg och tekniker kan vi generera svar på frågor vi tidigare inte haft möjlighet att få svar på, och ställa frågor vi tidigare aldrig ställt. Och genom att integrera våra nyvunna kunskaper och insikter i våra verksamheter skapar vi förutsättningar för en framgångsrik datadriven affärsutveckling.

Kursen Advanced Analytics lär dig de analytiska metoder som krävs för att producera faktabaserade affärsinsikter som i slutändan ger din organisation konkurrensfördelar.

 

Kursen fördjupar bland annat din kunskap om:

 • De fyra nivåerna i analytics – deskriptiv, diagnostisk, prediktiv och preskriptiv
 • Hur du samlar in data, från en eller flera källor, sammanställer och formaterar för att skapa förutsättningar för att bygga modeller
 • Hur du skapar och implementerar prediktiva modeller – och hur du använder historisk data för förutsägelser om framtiden
 • Begreppen Artificial Intelligence (AI) – Machine Learning, Deep Learning och Natural Language Processing
 • Tidsserieanalys och prognostisering
 • Produktionssättning och monitorering – genomgång av de mest centrala delarna och komponenterna

 

Mixad modern pedagogik

Kursen består av såväl onlinebaserade självstudier som en praktiskt inriktad workshop i helklass under ledning av kursens lärare.

Grundtanken är att du ska ta onlinekursen först, dvs innan workshopen. På så sätt får alla deltagare en gemensam kunskapsgrund att stå på vilket ger oss goda förutsättningar för givande praktiska övningar och dynamiska diskussioner under workshopen.

 

Välj ditt eget kursupplägg! Grundkurs och/eller fördjupningskurs

Vi arrangerar två separata, men närbesläktade och sammanhängande, kurser inom analytics-området – The Foundations of Analytics (grundkurs i affärsinriktad dataanalys) samt Advanced Analytics (fördjupningskurs i affärsinriktad dataanalys). Du kan välja att gå en av kurserna eller att gå båda två (“Hela kurspaketet”). För dig som anmäla dig till hela kurspaketet – dvs som vill gå båda kurserna – så arrangerar vi kursernas två workshops i samband med varandra på samma dag (förmiddag respektive eftermiddag) samt på samma plats, endast åtskilda av en lunch (som självklart ingår för dig som anmäler dig till hela kurspakatet).

Mixad modern pedagogik

Kursen består av såväl onlinebaserade självstudier som en praktiskt inriktad workshop i helklass under ledning av kursens lärare.

Grundtanken är att du ska ta onlinekursen först, dvs innan workshopen. På så sätt får alla deltagare en gemensam kunskapsgrund att stå på vilket ger oss goda förutsättningar för givande praktiska övningar och dynamiska diskussioner under workshopen.

SPRÅK Onlinekursen är på engelska. Workshopen sker på svenska.

Del 1: Onlinekursen Advanced Analytics

 • Module 0: Introduction to Analytics (Erik Strömgren)
 • Module 1: Preparation for Analytics (Mathias Lanner)
 • Module 2: Predictive Modeling (Gudrun Bergman)
 • Module 3: Artificial Intelligence – an Introduction (Josefin Rosén)
 • Module 4: Time Series Analysis and Forecasting (Oskar Eriksson)
 • Module 5: Deployment and Monitoring (Karl Berthén)
 • Evaluation and Diploma

Del 2: Workshop 19 juni, kl. 13:00-16:30

13:00 Välkomna och inledning, genomgång och presentation av grupp och lärare

13:30 Återkoppling teori, ramverk och delmoment (genomgång, frågor och diskussion)

14:00 Praktiska övningar och diskussioner i grupp kring utvalda delar av grundkursens kompetensdimensioner

16:15 Summering av workshopen

16:30 Workshopen avslutas

[12:00 Lunch för de deltagare som går Hela kurspaketet]

 

Kurslokal

Kursens workshop sker i SAS Institutes lokaler på Stora Försunda Gård i Solna i Stockholm (klicka här för att se på karta).

Målgrupp

Kursen riktar sig till yrkesroller som vill säkerställa grund- och/eller fördjupad kunskap inom datadriven analys (analytics) och hur det skapar framgång och värde i en modern organisation.

Exempel på sådana yrkesroller är affärs- och verksamhetsutvecklare, data analytiker, funktioner inom marknads- och webb/IT-området, ledningsgrupper (CEO, CMO, CTO, CDO, CIO) eller andra med en liknande strategisk och analytisk roll i organisationen.

Kursens lärare

Erik Strömgren. Senior consultant at SAS Institute in the fields of analytics, visualization and data science. He has 15 years’ experience of designing and implementing analytics, simulation, optimization, and decision support applications. He is particularly fussy about delivering systems that are governable, maintainable and exhibit low cost-of-ownership, and advocates best engineering practices to accomplish this. Erik believes the scientific method of inquiry, hypotheses, rational reasoning and measurable evidence should be used whenever possible, and particularly for solving business/operations problems. He is a frequent instructor on SAS’ training courses and data scientist program.

Mathias Lanner, Principal Advisor Analytics, SAS Institute. Mathias has over 20 years in experience in the field of predictive modelling. Today Mathias works in adviser roll in advanced analytics. During his carrier Mathias has helped many customers in different industries with gaining value from predictive modelling. Mathias has studied statistics at University of Linköping.

Gudrun Bergman, Ph.D. in Biostatistics, Senior Analytical Consultant, SAS Institute. She first learned about SAS in 1999, and have worked hands-on with SAS since 2007, mainly in the pharmaceutical industry and at a health and welfare government body.

Josefin Rosén, Ph.D., Principal Advisor Analytics, Nordic Technology Practice, SAS Institute. Josefin is a curious, enthusiastic, and data-driven analytics expert with an intuitive understanding of applied advanced analytics. In her role she supports customers from a wide variety of businesses, industries and academic fields. She aims to help them get value from both unstructured and structured data, which they often hold in huge amounts, and drive smarter, more strategic business through advanced analytics. Her specialties include data mining, artificial intelligence, machine learning and text analytics.

Karl Berthén is an analytics expert working in the professional services division at SAS Institute where he has been helping customers to build and deploy analytical models ranging from basic reporting to predictive and text analytics models. In his role as manager for the Analytics and Visualization Consultant team he is very keen on giving the customers the best services possible when it comes to realizing value from their data.

Pris & praktisk information

Vi arrangerar två separata, men innehållsmässigt närbesläktade, kurser inom analytics-området. Du kan välja mellan att gå enbart den ena eller båda kurserna.

Advanced Analytics (fördjupningskurs i affärsinriktad dataanalys):

Pris för kursen är 4000 kr exkl moms.

I priset ingår onlinekursen Advanced Analytics samt en halvdags workshop (eftermiddag) i helklass under ledning av kursens lärare, tillhörande dokumentation samt eftermiddagskaffe.

Foundations of Analytics (grundkurs i affärsinriktad dataanalys):

Pris för kursen är 4000 kr exkl moms.

I priset ingår onlinekursen The Foundations of Analytics samt en halvdags workshop (förmiddag) i helklass under ledning av kursens lärare, tillhörande dokumentation samt förmiddagskaffe.

Läs mer om kursen The Foundation of Analytics här ».

Hela kurspaketet (grundkurs och fördjupningskurs):

För dig som vill gå både The Foundations of Analytics (grundkurs) och Advanced Analytics (fördjupningskurs) finns möjlighet att köpa hela kurspaketet till ett reducerat pris.

Priset för hela kurspaketet är 7000 kr exkl moms (ordinarie pris 8000 kr exkl moms).

I priset ingår båda onlinekurserna The Foundations of Analytics samt Advanced Analytics samt en heldags workshop i grupp med kursens lärare (med fokus på Foundations/grundkurs på förmiddagen och Advanced/fördjupning på eftermiddagen). I kursen ingår även full dokumentation, för- och eftemiddagskaffe samt lunch.

Obs! Kursernas workshops arrangeras i samband med varandra under samma dag och i samma lokal, åtskilda av en lunch.

Kurslokal

Kursens workshop sker i SAS Institutes lokaler på Stora Frösunda Gård i Solna i Stockholm (klicka här för att se på karta).

Övriga frågor

Detaljerad information om förberedelser, tider, agena, vägbeskrivning m.m skickas ut till kursdeltagarna i samband med anmälan samt i god tid inför workshopen.

0

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna och information om nya utbildningar.

Tack för din anmälan!

The Foundations of AnalyticsSystems Engineering