Om Edlegio

Edlegio ingår i den nordiska mediekoncernen Alma Talent

Talentum - Logos

Som professionell individ söker du utmaningar, kontinuerlig utveckling och inspiration. Lärande är ett livslångt åtagande och nyckeln till en framgångsrik karriärutveckling.

Edlegio är ett utbildningsföretag med fokus på affärsorienterade kompetensområden för professionella individer och organisationer. Vi tror på en mixad modern pedagogik och varvar schemalagt lärande i helklass med onlinebaserat kursmaterial och olika typer av praktiska övningar och fallstudier.

Edlegio överför affärskunnande från ledande experter till professionella individer och skapar därmed nya karriärförutsättningar. Vi hjälper dig att lägga kompetenspusslet för att navigera rätt på din professionella utvecklingsresa.

Genom att vara en del av den nordiska mediekoncernen Alma Talent så säkerställer vi en såväl bred som nischad räckvidd i utvalda målgrupper och marknader för våra utbildningar.

0