0

Inspelning från webinar om Systems Lifecycle Management 25 februari

Den 25 februari mellan kl. 09:00-09:55 arrangerade Edlegio ett webinar om Systems Lifecycle Management tillsammans med ämnesexperten Tom Strandberg som också är en av huvudlärarna för utbildningen Certified Systems Lifecycle Manager. Moderator för webinariet var Christian Helgesson, vd för Edlegio.

Här nedan kan du se webinariet i efterhand

0

9. Kundinsikt – vad vill dina kunder VERKLIGEN åstadkomma?

Vad är det dina kunder VERKLIGEN vill åstadkomma?

Framgångsrik affärsutveckling och innovation bygger på genuin förståelse av kundens behov. Trots denna insikt så är det fortfarande många företag som låter nya produkter och tjänster växa fram i interna konferensrum, på spekulation och utan direkt kontakt med kund.

Företag är ofta väldigt förtjusta i sin egen lösning och har 1000 ord för att beskriva nyttan med den. Men en viktig insikt är att kunden faktiskt (!) inte behöver din produkt. Den är bara ett medel för något annat, nämligen det din kund vill åstadkomma (kundbehov).

Att förstå kundernas verklighet ökar träffsäkerheten radikalt för dig som arbetar med innovationer. Det är helt avgörande att FÖRST bestämma vilket verkligt kundbehov som ska lösas – snarare än att utveckla en lösning på spekulation för att sedan försöka lista ut vem som kan tänkas köpa den.

I detta avsnitt intervjuar Christian Helgesson rådgivaren och kursledaren Anders Ångström som är expert på hur man ökar kundinsikten i organisationer.

Vill du lära dig mer om hur du och din organisation kan öka kundinsikten? Läs mer om Edlegios högaktuella kurs om kundinsikt här.

0

Inspelning från webinar om Cyber Security 15 januari 2021

Den 15 januari mellan kl. 09:00-09:55 arrangerade Edlegio ett webinar om Cyber Security tillsammans med ämnesexperterna Eva Kammerfors och Daniel Tiru som också är två av kursledarna på kursen Certifierad Cyber Security Specialist. Moderator för webinariet var Christian Helgesson, vd för Edlegio.

Här nedan kan du se webbinariet i efterhand:

0

8. Hållbarhetsarkitektur – strategi, struktur och genomförande

Intervju med Tommy Borglund och Lisa Rejler

Hållbarhetsarkitektur – strategi, struktur och genomförande

Hållbarhet är ett viktigt och centralt, men också stort, komplext, holistiskt och ibland svårgreppbart område, som moderna organisationer måste ha en tydlig strategi för.

Men hur tar vi fram en framgångsrik hållbarhetsstrategi? Hur styr, organiserar och följer vi upp arbetet? Hur säkerställer vi att hållbarhetsarbetet genomsyrar värdekedjan, våra inköp och vår produktion? Hur bygger vi partnerskap och hur ser vi till att hållbarhetsarbetet linjerar med företagets strategi och varumärke?

För att få ihop denna helhet så behöver vi sätta hållbarhetsarbetet i en större kontext, applicera ett sammanhängande ramverk som inkluderar hållbarhetsarbetets olika delar – en hållbarhetsarkitektur.

I detta avsnitt intervjuar vi Tommy Borglund, biträdande professor vid Örebro Universitet och rådgivare och expert inom hållbarhetsfrågor på Forever Sustainable samt Lisa Rejler, expert och rådgivare på Forever Sustainable, styrelseledamot i Rejlers AB samt ledamot av juryn för EY Entrepreneur of the Year.

Tommy och Lisa berättar mer om hållbarhetsarkitektur, dess olika delar och om betydelsen av att applicera ett strukturerat ramverk för att bli framgångsrik i hållbarhetsarbetet och få avkastning på organisationens hållbarhetsinvesteringar.

Vill du bli Certifierad hållbarhetsarkitekt? Läs mer om Edlegios utbildning här.

0

Inspelning av webinar om Hållbarhetsarkitektur den 3 december

Den 3 december mellan kl. 09:00-10:00 arrangerade Edlegio ett webinar om Hållbarhetsarkitektur under ledning av Christian Helgesson, vd för Edlegio, tillsammans med ämnesexperterna Tommy Borglund, biträdande professor vid Örebro University och expert inom hållbarhetsfrågor på Forever Sustainable samt Lisa Rejler, rådgivare på Forever Sustainable, styrelseledamot i Rejlers samt ledamot av juryn för EY Entrepreneur of the Year. Båda är också kursledare på kursen Certifierad hållbarhetsarkitekt.

Webinar Strategisk nytta av hållbarhetsinvesteringar – 3 december 2020 from Edlegio on Vimeo.

0

7. Gigekonomi och kunskapsindustri – hur leder man experter och gör affärer av kompetens?

Intervju med Helena Sjöström, vice vd, Nox Consulting

Gigekonomi och kunskapsindustri – hur man leder experter och gör affärer av kompetens

Den så kallade ”Gigekonomin” växer så det knakar, och vi ser en konsultmarknad som växer stadigt. Många människor gillar möjligheten, som konsultyrket ger, att få insyn i olika branscher och olika organisationer, det är stimulerande och omväxlande. Och många ser stora fördelar i att vara ”sin egen”, med den frihet och flexibilitet det innebär.

Men vad innebär gigekonomin för kunskapsindustrin? Hur leder man experter och hur gör man affärer av kompetens?

Det finns aktörer i marknaden som gjort till sin kärnkompetens att organisera, utveckla, marknadsföra och sälja ”giggare”. De kallas konsultmäklare och de matchar kompetens med ”rätt gig”.

Det här är en intressant marknadsposition eftersom gigekonomin växer så snabbt och så många människor hittar sin försörjning i gigekonomin.

I detta avsnitt så intervjuar Thought Leadership-podden Helena Sjöström som är vice vd på konsultmäklaren Nox Consulting, ett företag som har flera tusen konsulter i sitt nätverk. Helena har genom sin roll en spännande utkikspunkt över kunskapsindustrin och den snabbt växande gigekonomin och en inblick i vad som är viktigt för att lyckas som ”giggare”/ämnesexpert/Thought Leader inom sitt ämnesområde.

Är du intresserad av att utveckla din kunskap inom affärsorienterade ämnesområden? Läs mer om Edlegios kurser här!

0

6. Styrmodeller för agila organisationer

Intervju med Steve Brdarski och Anders Persson

I en snabbrörlig och förändringsbenägen, och i någon mån en alltmer instabil omvärld så har agila metoder blivit alltmer populära.

Agila arbetsmetoder utmärks bland annat av beslutsmandat längre ut i organisationen, ett inkluderande och iterativt utvecklingsarbete, en öppenhet för förändringar längs resans gång och snabb anpassning, inre motivation, engagerade medarbetare och förtroende.

Men ett agilt arbetssätt påverkar inte bara den egna arbetsgruppen. Det påverkar chefer, ledningsgrupp, företaget som helhet, kunder och andra intressenter. Att införa ett agilt arbetssätt kan vara utmanande i traditionella organisationer. Ett exempel är att ledningen har svårt att släppa ifrån sig makten och ifrågasätter om medarbetare är mogna och kompetenta nog att fatta beslut.

En utmaning är självklart också styrning. Hur styr vi en agil verksamhet? Allt kan väl ändå inte vara flexibelt, med ständiga förändringar av strategin, med flytande deadlines och oklara budgetar. Eller?

I detta avsnitt av Thought Leadership-podden intervjuar vi Anders Persson, konsult inom områden som digital transformation, förändrings- och programledning, med en bakgrund som CIO, bland annat på Apoteket, och Steve Brdarski, konsult med mångårig erfarenhet av digitala transformationer, bland annat från telekom-, rese- och energibranschen.

Nyfiken på att lära dig mer? Läs mer här om Edlegios högaktuella kurs Styrmodell för agila organisationer.

0

5. Cyber Security – hot, attacker och försvar, regler, standarder och praktisk tillämpning

Intervju med Eva Kammerfors och Christina Erikson

Den snabba digitalisering som vi ser i samhälle och våra organisationer har åtföljts av nya cyberhot – med en ökande omfattning av datastölder, bedrägerier och andra cyberattacker.

Förutom att konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma, dels ekonomiskt men också dels vad gäller förtroende för företaget på en marknad, så finns det idag också ett flertal säkerhetsregelverk att uppfylla.

Organisationer och företag behöver öka sin förståelse för de nya hoten och hur man skyddar sig. Syftet med detta avsnitt är att orientera dig som lyssnare i detta högaktuella område, för att lära dig mer om och bli inspirerad av hur du kan höja beredskapen i just din organisation.

Thought Leadership-podden gästas i detta avsnitt av Christina Erikson, som arbetar som managementkonsult med inriktning på riskhantering, cyber- och informationssäkerhet och är en uppskattad kursledare inom cybersäkerhetsområdet, samt Eva Kammerfors, som är konsult, föredragshållare och kursledare, affärs- och enterprisearkitekt samt förändringsledare med inriktning på integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling och arkitekturstyrning.

Vill du lära dig mer om cybersäkerhet? Läs mer om Edlegios utbildning Certifierad Cyber Security Specialist här.

0

4. Systems Lifecycle Management – hur göra bra affärer av komplexa system?

Intervju med Tom Strandberg

Snabb teknikutveckling, globala marknader och andra makrotrender sätter press på företag att leverera mer innovativa produkter och tjänster. Kunder går från att köpa produkter till att köpa tjänster, till att köpa system, ofta med livscykelåtaganden.

Här finns det mycket att vinna för den som kan hantera den ökande komplexiteten och samtidigt mycket att förlora. Det blir allt viktigare att göra rätt för att det ska bli en lönsam affär.

För att bli framgångsrik så är det avgörande att ha förmågan att tänka och agera i termer av System (för att vi behöver tänka större än någonsin tidigare), tänka och agera i termer av Livscykel (för att vi behöver tänka längre än någonsin tidigare) och i termer av Management (för att vi behöver agera, organisera och leda smartare).

I detta avsnitt av Thought Leadership-podden intervjuar vi Tom Strandberg som är senior konsult på Syntell och Certifierad Systems Engineering Professional. Tom har lång framgångsrik yrkesmässig erfarenhet av utveckling av företags och organisationers förmåga att hantera komplexa system.

Är du nyfiken på att lära dig mer? Läs mer om Edlegios utbildning Certified Systems Lifecycle Manager.

0

3. Product Management – hur du utvecklar produkter, tjänster och affärskoncept i världsklass!

Intervju med Petra Färm

Genom att tänka RÄTT när du utvecklar, designar och lanserar nya produkter, tjänster och affärskoncept – som genererar VERKLIGT KUNDVÄRDE – kan du och ditt företag få FANTASTISKA konkurrensfördelar på marknaden. Titta bara på Apple. Eller på Spotify, på Ericsson, Scania, Ikea, Tesla… Listan kan göras lång.

En central del av receptet bakom riktigt framgångsrika företag är en strukturerad process för Product Management, eller produktledning som det kallas på svenska.

Thought Leadership-podden har intervjuat fantastiska Dr. Petra Färm som (förutom doktorsgraden) har titeln High-Tech Product Strategist, är expert på Product Management och en grym kursledare/föreläsare.

Intresserad av att fördjupa din kunskap inom området? Läs mer om våra högaktuella kurser:

>> Product Management – 7 verktyg för framgång

>> Design Thinking

0