0

7. Gigekonomi och kunskapsindustri – hur leder man experter och gör affärer av kompetens?

Intervju med Helena Sjöström, vice vd, Nox Consulting

Gigekonomi och kunskapsindustri – hur man leder experter och gör affärer av kompetens

Den så kallade ”Gigekonomin” växer så det knakar, och vi ser en konsultmarknad som växer stadigt. Många människor gillar möjligheten, som konsultyrket ger, att få insyn i olika branscher och olika organisationer, det är stimulerande och omväxlande. Och många ser stora fördelar i att vara ”sin egen”, med den frihet och flexibilitet det innebär.

Men vad innebär gigekonomin för kunskapsindustrin? Hur leder man experter och hur gör man affärer av kompetens?

Det finns aktörer i marknaden som gjort till sin kärnkompetens att organisera, utveckla, marknadsföra och sälja ”giggare”. De kallas konsultmäklare och de matchar kompetens med ”rätt gig”.

Det här är en intressant marknadsposition eftersom gigekonomin växer så snabbt och så många människor hittar sin försörjning i gigekonomin.

I detta avsnitt så intervjuar Thought Leadership-podden Helena Sjöström som är vice vd på konsultmäklaren Nox Consulting, ett företag som har flera tusen konsulter i sitt nätverk. Helena har genom sin roll en spännande utkikspunkt över kunskapsindustrin och den snabbt växande gigekonomin och en inblick i vad som är viktigt för att lyckas som ”giggare”/ämnesexpert/Thought Leader inom sitt ämnesområde.

Är du intresserad av att utveckla din kunskap inom affärsorienterade ämnesområden? Läs mer om Edlegios kurser här!

0

6. Styrmodeller för agila organisationer

Intervju med Steve Brdarski och Anders Persson

I en snabbrörlig och förändringsbenägen, och i någon mån en alltmer instabil omvärld så har agila metoder blivit alltmer populära.

Agila arbetsmetoder utmärks bland annat av beslutsmandat längre ut i organisationen, ett inkluderande och iterativt utvecklingsarbete, en öppenhet för förändringar längs resans gång och snabb anpassning, inre motivation, engagerade medarbetare och förtroende.

Men ett agilt arbetssätt påverkar inte bara den egna arbetsgruppen. Det påverkar chefer, ledningsgrupp, företaget som helhet, kunder och andra intressenter. Att införa ett agilt arbetssätt kan vara utmanande i traditionella organisationer. Ett exempel är att ledningen har svårt att släppa ifrån sig makten och ifrågasätter om medarbetare är mogna och kompetenta nog att fatta beslut.

En utmaning är självklart också styrning. Hur styr vi en agil verksamhet? Allt kan väl ändå inte vara flexibelt, med ständiga förändringar av strategin, med flytande deadlines och oklara budgetar. Eller?

I detta avsnitt av Thought Leadership-podden intervjuar vi Anders Persson, konsult inom områden som digital transformation, förändrings- och programledning, med en bakgrund som CIO, bland annat på Apoteket, och Steve Brdarski, konsult med mångårig erfarenhet av digitala transformationer, bland annat från telekom-, rese- och energibranschen.

Nyfiken på att lära dig mer? Läs mer här om Edlegios högaktuella kurs Styrmodell för agila organisationer.

0

5. Cyber Security – hot, attacker och försvar, regler, standarder och praktisk tillämpning

Intervju med Eva Kammerfors och Christina Erikson

Den snabba digitalisering som vi ser i samhälle och våra organisationer har åtföljts av nya cyberhot – med en ökande omfattning av datastölder, bedrägerier och andra cyberattacker.

Förutom att konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma, dels ekonomiskt men också dels vad gäller förtroende för företaget på en marknad, så finns det idag också ett flertal säkerhetsregelverk att uppfylla.

Organisationer och företag behöver öka sin förståelse för de nya hoten och hur man skyddar sig. Syftet med detta avsnitt är att orientera dig som lyssnare i detta högaktuella område, för att lära dig mer om och bli inspirerad av hur du kan höja beredskapen i just din organisation.

Thought Leadership-podden gästas i detta avsnitt av Christina Erikson, som arbetar som managementkonsult med inriktning på riskhantering, cyber- och informationssäkerhet och är en uppskattad kursledare inom cybersäkerhetsområdet, samt Eva Kammerfors, som är konsult, föredragshållare och kursledare, affärs- och enterprisearkitekt samt förändringsledare med inriktning på integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling och arkitekturstyrning.

Vill du lära dig mer om cybersäkerhet? Läs mer om Edlegios utbildning Certifierad Cyber Security Specialist här.

0

4. Systems Lifecycle Management – hur göra bra affärer av komplexa system?

Intervju med Tom Strandberg

Snabb teknikutveckling, globala marknader och andra makrotrender sätter press på företag att leverera mer innovativa produkter och tjänster. Kunder går från att köpa produkter till att köpa tjänster, till att köpa system, ofta med livscykelåtaganden.

Här finns det mycket att vinna för den som kan hantera den ökande komplexiteten och samtidigt mycket att förlora. Det blir allt viktigare att göra rätt för att det ska bli en lönsam affär.

För att bli framgångsrik så är det avgörande att ha förmågan att tänka och agera i termer av System (för att vi behöver tänka större än någonsin tidigare), tänka och agera i termer av Livscykel (för att vi behöver tänka längre än någonsin tidigare) och i termer av Management (för att vi behöver agera, organisera och leda smartare).

I detta avsnitt av Thought Leadership-podden intervjuar vi Tom Strandberg som är senior konsult på Syntell och Certifierad Systems Engineering Professional. Tom har lång framgångsrik yrkesmässig erfarenhet av utveckling av företags och organisationers förmåga att hantera komplexa system.

Är du nyfiken på att lära dig mer? Läs mer om Edlegios utbildning Certified Systems Lifecycle Manager.

0

3. Product Management – hur du utvecklar produkter, tjänster och affärskoncept i världsklass!

Intervju med Petra Färm

Genom att tänka RÄTT när du utvecklar, designar och lanserar nya produkter, tjänster och affärskoncept – som genererar VERKLIGT KUNDVÄRDE – kan du och ditt företag få FANTASTISKA konkurrensfördelar på marknaden. Titta bara på Apple. Eller på Spotify, på Ericsson, Scania, Ikea, Tesla… Listan kan göras lång.

En central del av receptet bakom riktigt framgångsrika företag är en strukturerad process för Product Management, eller produktledning som det kallas på svenska.

Thought Leadership-podden har intervjuat fantastiska Dr. Petra Färm som (förutom doktorsgraden) har titeln High-Tech Product Strategist, är expert på Product Management och en grym kursledare/föreläsare.

Intresserad av att fördjupa din kunskap inom området? Läs mer om våra högaktuella kurser:

>> Product Management – 7 verktyg för framgång

>> Design Thinking

0

2. Hur kan AI hjälpa oss arrangera stora publika events på ett smittsäkert sätt mitt i pågående Corona-pandemi?

Intervju med Christer Bodell

I samband med Corona-pandemin har Folkhälsomyndigheten, för att förhindra smittspridning, satt en gräns på folksamlingar på max 50 deltagare. Det har ju i princip helt satt stopp för stora sportevenemang, kulturella evenemang, konserter, konferenser och andra liknande aktiviteter som bygger på att lite större grupper av människor samlas.

Många branscher efterlyser nu framkomliga vägar för att kunna återuppta sina verksamheter igen – kanske inte i full skala, men man vill försöka hitta sätt där man kan återuppta verksamheten på en viss nivå, samtidigt som man tar hänsyn till smittspridning och hittar strategier för säkra evenemang.

Nyligen höll de ansvariga ministrarna Amanda Lind och Mikael Damberg en presskonferens där man lät meddela att regeringen nu gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att komma med nya riktlinjer som ska träda i kraft 1 oktober för att kunna tillåta fler människor på arenorna.

Men hur arrangerar man stora publika evenemang på ett säkert sätt utifrån ett smittspridningsperspektiv? Det visar sig att Artificiell Intelligens (AI) kan ha en viktig roll att spela här.

Christian Helgesson intervjuar AI-experten Christer Bodell som till vardags arbetar med att lösa komplexa optimeringsproblem med hjälp av AI.

Är du intresserad av att lära dig mer om Analytics och Artificiell Intelligens (AI)? Våra onlinekurser ger dig såväl grundkunskap som fördjupad kunskap:

Läs mer här om onlinekursen The Foundations of Analytics

Läs mer här om onlinekursen Advanced Analytics

0

1: Design Thinking – så driver du kundfokus, tillväxt och lönsamhet

Intervju med Magnus Billgren

Under de senaste 10 åren har Design Thinking exploderat som ett sätt att driva utveckling. Det innebär att verkligen sätta kunden och användandet i centrum. Tankegångarna är naturligtvis inte nya, men det utvecklas kontinuerligt nya modeller, verktyg och arbetssätt för att förbättra processen.

Enligt MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Cambridge, Boston, har företag som tillämpat Design Thinking en klart högre lönsamhet än motsvarande bolag som arbetar med traditionella utvecklingsmetoder.

Och då blir man ju nyfiken på frågan: varför då? Det försöker vi svara på i dagens avsnitt genom att intervjua Magnus Billgren, expert, rådgivare och inspiratör inom området Design Thinking, produktledning och affärsutveckling.

Vill du lära dig mer om Design Thinking? Läs mer om Edlegios kurs här!

0

Inspelning av webinar om Cyber Security den 12 juni

Den 12 juni mellan kl. 09:00-09:45 arrangerade Edlegio ett webinar om cybersäkerhet tillsammans med ämnesexperterna Christina Erikson och Daniel Tiru som också är kursledare på kursen Certifierad Cyber Security Specialist.

Här nedan kan du se webinariet i efterhand: (Obs! Webinariet startar efter 10:30 min)

0

Inspelning från webinar 15 maj om Systems Lifecycle Management

Den 15 maj mellan kl. 09:00-09:45 arrangerade Edlegio ett webinar om Systems Lifecycle Management tillsammans med ämnesexperterna Tom Strandberg och Tobias Ljungkvist. Moderator för webinariet var Christian Helgesson, vd för Edlegio.

Här nedan kan du se webinariet i efterhand: (Obs! Webinariet startar efter ca 10:30 minuter, det är enkelt att spola fram)

0

Inspelning från webinar 14 maj om Cyber Security

Den 14 maj mellan kl. 09:00-09:45 arrangerade Edlegio ett webinar om Cyber Security tillsammans med ämnesexperterna Eva Kammerfors och Daniel Tiru som också är två av kursledarna på kursen Certifierad Cyber Security Specialist. Moderator för webinariet var Christian Helgesson, vd för Edlegio.

Här nedan kan du se webinariet i efterhand: (Obs! Webinariet startar efter 09:30 minuter, det är enkelt att spola fram)

0