Affärstransformation 2020 – nytt år, nya möjligheter!

Många organisationer befinner sig på en dramatisk förändringsresa framtvingad av den snabba teknikutvecklingen. Parallella tekniska utvecklingar resulterar i ett exponentiellt genomslag – Big Data, AI, AR, VR, Machine Learning, Blockchain, 5G… Listan kan göras hur lång som helst!

Nya krafter släpps lös och ritar om förutsättningarna. Men hur påverkas organisationer av det ökande utvecklingstrycket och hur hanterar ni förändringarna?

En artikel från Harvard (HBR) fångar vårt intresse: ”The Transformers Dilema”:

Du laddar ner rapporten här »

Artikelns författare lyfter frågeställningen: hur bibehåller organisationer lönsamhet i existerande affär samtidigt som de tvingas anpassa sig till en ny verklighet? Ett dilemma som de flesta organisationer ställs inför idag. Hur gör ni?

Vill du lära dig hur?

Det finns strukturerade metoder för att hantera affärstransformation framgångsrikt. Vill du veta mer om hur du kan hantera dilemmat?

Kursen Certifierad transformationsspecialist lär dig precis detta. Kursen löper över 4 dagar (2+2) med start 11-12 februari.

Läs mer och anmäl dig här!

5 tips för en lyckad transformation – vad driver förändring i din bransch?

5 tips för en lyckad transformationI grund och botten är det inte så märkvärdigt. Alla nya tekniker ger nya möjligheter att bedriva affärer eller utöva sin verksamhet på. Det har alltid varit så och kommer alltid förbli så. Det är en av drivkrafterna för teknikutvecklingen. Ny teknik, nya aktörer, men samma effekt på organisationer. Just nu är vi på väg in i en digital tsunami med en ny våg av IT-driven konkurrens som ändrar förutsättningar och spelregler för hur organisationer bedriver sin verksamhet.

Effekten på organisationer kommer att bli (och är redan idag!) stor. Utmaningen är att anpassa och transformera verksamheten samtidigt som den befintliga vardagliga verksamheten måste fortgå som vanligt.

Hur gör man då detta i praktiken? Vi träffade två av lärarna på Edlegios kurs Certifierad transformationsspecialist, Anders Persson och Steve Brdarski, för att få tips på hur vi förbättrar vår förmåga till ständiga förändringar och för att reda ut några begrepp.

Ordet transformation, och speciellt digital transformation, används slentrianmässigt idag av i princip alla, men med olika innebörd beroende på vilken bransch man kommer ifrån. Men vad betyder det i praktiken? Anders Persson förklarar:

– Det blir rätt svårt att förstå vad digitala transformationer innebär och vad olika aktörer menar när alla använder uttrycket men med olika betydelse. Digitalisering innebär att information och informationshantering översätts till digitala medel. Däremot att införa effekterna av digitaliseringen innebär att en organisation behöver genomgå en (digital) transformation. Det är två helt skilda saker.

Steve fortsätter:

– En digital transformation med Anders definition omfattar förändringar i teknik, nya affärsmodeller och hur verksamheten utför sitt arbete och organiserar sig. Detta sammantaget blir mer komplicerat än att bara prata om tekniken som är den lätta delen. Ständig förändring blir imorgon det nya normaltillståndet. Då behövs personer i organisationen som har kunskap och förmåga att hjälpa organisationen genom (större eller mindre) förändrings- och transformationsprojekt.

Anders fyller i:

– Tanken med utbildningen Certifierad transformationsspecialist är att bestycka deltagarna och deras organisation med verktyg och förmåga att leda och utveckla sin organisation under ständig förändring. Utbildningen ger en helhetsförståelse för transformationsledning. Grovt förenklat kan man säga att resultatet av en lyckad transformation beror på kvalitén i den tekniska lösningen man vill införa, kompetensen hos den genomförande organisationen, och slutligen acceptansen hos den mottagande parten.

Det är här utbildningen Certifierad transformationsspecialist kommer in. Utbildningen ger dig en helhetsförståelse för:

 • Hur du designargenomför och leder transformationsinitiativ.
 • Hur du bygger en framgångsrik organisation för att genomföra transformationen.
 • Hur du säkerställer att förändringen får fäste i organisationen och ger önskat resultat.

 

5 tips för en lyckad transformation

 • Se till så att du har ledningens aktiva stöd i transformationen.
 • Använd en affärsdriven visions-, mål-, och lösningsarkitektur.
 • Anpassa din styrmodell utifrån den verksamhet du verkar i – hitta inte på något nytt.
 • Analysera och kartlägg tidigt hur organisationen kommer att påverkas av förändringen.
 • Involvera verksamheten i förberedelserna av transformationen.

En genomförandeorganisation som förstår innebörden av punkterna ovan och hur man integrerar komponenterna som förstärkande faktorer har större sannolikhet att lyckas genomföra den digitala omställningen.

 

Bli Certifierad transformationsspecialist i vår!

Som Certifierad transformationsspecialist får du verktygen och förmågan att hjälpa din organisation genom (större eller mindre) förändrings- och transformationsprojekt.

Till din hjälp får du en strukturerad metodik för att driva transformationsprojekt där befintlig verksamhet balanseras, växelverkar och integreras med införandet av det ”nya”.

Du får verktyg för att få med alla relevanta funktioner och roller i transformationsprocessen och du lär dig hur du utarbetar en strategi för att säkerställa bestående resultat.

Som Certifierad transformationsspecialist blir du organisationens verktyg för hållbar förändring och långsiktig konkurrenskraft.

 

Missa inte vår Early Bird-rabatt!

Om du anmäler dig till Certifierad transformationsspecialist senast den 20 december så får du 15 procent rabatt på kursavgiften.

Ange koden EBCETR i rutan för Rabattkod vid registrering till utbildningen på kurswebben.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Edlegio här.

Cyberspace sätter inga gränser – hotbilden finns överallt

Cyberspace sätter inga gränser

Cyberrisker, cyberattacker, cyberhot och cybersäkerhet. I dag sätter vi ordet ”cyber” framför flera viktiga begrepp.

Ordet ”cybersäkerhet” är högaktuellt och på agendan hos många bolag och organisationer runt om i landet. Vad betyder det egentligen och hur kan vi bättre förstå hur vi hanterar den nya verklighet som cyberrymden introducerat? Som med alla nya områden krävs ökad förståelse genom utbildning och det är bakgrunden till att Edlegio inlett ett utbildningssamarbete med företaget Molndrift som organiserar många specialister på just cybersäkerhetområdet.

Vi träffade två av lärarna på Edlegios kurs Certifierad Cyber Security Specialist – Christina Erikson och Daniel Tiru för att få tips på hur vi förbättrar vår cyberberedskap och för att reda ut några begrepp.

Riksbanken har definierat cybersäkerhet som ”i ökad utsträckning skydd av de nätverk som bildas då IT-system inom en organisation kopplas samman med IT-system som finns utanför organisationen”. Men vad betyder det i praktiken? Christina Erikson förklarar:

– Det handlar om att det nu finns nya riskområden utanför den egna organisationen som man behöver ta hänsyn till. Vi är mer beroende av tredjepartstjänster så som reseportaler, betalningstjänster och jämförelsesajter. Riskerna med dessa beroenden måste komma upp på bordet och hanteras. Vi behöver sedan designa skydden på nya sätt.

– Känslig information finns överallt, inte enbart i elektronisk form utan även i medarbetarens huvud och den är ofta spridd till många platser. Att skydda denna information för obehöriga och att samtidigt kunna leverera den till rätt person snabbt och korrekt är något som tas upp i säkerhetsarkitekturen ”Zero Trust” som blivit ett vedertaget arkitekturdesignmönster.

Vad innebär Zero Trust-arkitektur?

– Daniel vidareutvecklar och säger: Zero Trust innebär att man inte litar på någon, oavsett om personen är innanför brandväggarna eller sitter på ett internetkafé och vill nå applikationer och information. Här behövs helt nya verktyg och tankesätt när vi tänker säkerhetsskydd. Vi ser med denna typ av arkitektur till att alla användare oavsett roll blir verifierade och sedan presenterade med den tillgång till informationen som respektive användare skall ha.

5 tips för ökad cybersäkerhet

 • Kartlägg dina attackytor och risker
 • Komplettera ditt ledningssystem med kontroller för omedelbar åtgärd t ex NIST
 • Prioritera åtgärder och gör planer
 • Bygg upp ditt nätverk med externa partners
 • Integrera cybersäkerhetsarbetet i alla delar i verksamheten

BLI CERTIFIERAD CYBER SECURITY SPECIALIST I HÖST!

Utbildningen i cybersäkerhet ger dig grunderna i vad som händer inom cyberområdet på Internet och hur dagens trender påverkar IT miljön och den dagliga verksamheten., Vi tittar på vem som utför olika typer av attacker samt vad cyberattacker kostar företagen i tid och resurser. Deltagaren får en förståelse för hur begreppen risk, krav, skydd och kontroll hänger ihop och vad de betyder samt kunskap om hur man kan gå tillväga för att integrera cybersäkerhetsarbetet i organisationen.

Hur går egentligen en cyberattack till, vilka verktyg använder sig attackerarna av och hur kan man skydda sig emot dem? Utbildningen visar hur några olika cyberattacker går till och hur attackerarna arbetar för att du skall ha möjlighet att identifiera och implementera de skyddsåtgärder man behöver ha för att bygga upp sitt cyberförsvar.

Ett riskbaserat förhållningssätt ger dig hjälp att prioritera och lägga fokus och resurser på de områden inom din organisation där risken för en cyberattack är som störst. Utbildningen ger deltagaren grunderna i att arbeta riskbaserat för att på ett effektivt sätt hantera dina cyberrisker. Den förklarar även hur man på egen hand kan ta fram en riskmodell att utnyttja inom sin organisation.

Du väljer själv om du vill endast vill gå Grundkurs i Cyber Security eller gå hela vägen och bli Certifierad Cyber Security Specialist.

Kursstart är 25 september i Stockholm.

Du läser mer om kursen här »

Hitta nya affärsmöjligheter med 5G

5G Business Summit Stockholm 2019Med 5G runt hörnet är vi på väg in i en än mer uppkopplad värld. Femte generationens mobiltelefoni innebär snabbare och mer tillförlitlig uppkoppling vilket medför många nya affärsmöjligheter.

För att belysa 5G:s fulla kapacitet anordnar Edlegio i samarbete med NyTeknik och Affärsvärlden konferensen 5G Business Summit i Stockholm den 22 – 23 maj.

– Det ligger rätt i tiden att börja titta på de kommersiella möjligheterna med 5G nu. 5G kommer ha en stor inverkan på hur verksamheter fungerar i hela världen framåt. Många konferenser tittar idag på tekniken bakom 5G, men vi kommer att gå in mer på tillämpningar i olika branscher och på samhällsnivå, säger Henrik Abramowicz, som tilllsammans med Edlegio är initiativtagare till 5G Business Summit.

5G-nätet kommer att möjliggöra högre datahastigheter, minskade fördröjningar, lägre energiförbrukning, lägre kostnader och högre systemkapacitet. Bland annat spås tekniken innebära en ökning av IoT-teknologi (Internet of Things) inom olika branscher. 5G bidrar med den infrastruktur som behövs för att transportera stora mängder data och stödja flera uppkopplade enheter parallellt.

– Vi ser hur 5G kommer att underlätta för många branscher. Inom transportsektorn kommer man att använda 5G för att hantera autonoma bilar som behöver vara konstant uppkopplade för att vara säkra. Tillverkningsindustrin kommer kunna öka sin produktivitet när uppkopplad IoT-teknik blir mer tillförlitlig, menar Henrik Abramowicz.

5G Business Summit är utformad för att ge en grundförståelse och konkreta verktyg för att utveckla nya affärsmöjligheter kopplade till användandet av 5G. Under två dagar kommer talare och workshop-ledare att gå igenom hur olika branscher kan dra fördel av 5G-tekniken, så som tillverkningsindustrin, transportsektorn, sjukvården och media.

– Många har frågor kring hur snabbt 5G kommer att utvecklas och hur det faktiskt kan tillämpas inom olika branscher. 5G kommer att innebära en ökad digitalisering av samhället i stort. Som företag eller samhällsorgan är det viktigt att förstå 5G:s fulla potential och börja planera strategiskt för att inte riskera att hamna på efterkälken, menar Henrik Abramowicz.

Program under konferensen

Konferensen hålls på engelska och har ett internationellt perspektiv där man diskuterar 5G:s kapacitet i hela Europa. Första dagen kommer att bjuda på en rad inspirationsföreläsningar och konkreta case kring tillämpningar från företag, akademi och samhälle.

Kenneth Wallstedt från Ericsson kommer prata om hur 5G kan underlätta och digitalisera affärer. Markus Dillinger från Huawei och Karolina Bjurehed från Volvo Cars har varsitt föredrag där de kommer att lyfta olika perspektiv kring vad 5G innebär för uppkopplade bilar. Nokias Volker Ziegler kommer ge exempel på ett antal faktiska tillämpningar av 5G. Olle Gelin från Skogforsk kommer koppla nyttan med 5G till skogsbruksindustrin.

Efter lunch äger en paneldebatt rum där 5G kommer att diskuteras ur ett makroekonomiskt perspektiv. Panelen kommer bland annat diskutera hur 5G-teknik kan leda till ökad tillväxt och nya jobb i samhället. Paneldeltagare är Marie Wall från Näringsdepartementet, Helena Nordman-Knutsson från Hallvarsson & Halvarsson, Colin Willcock från The 5G Infrastructure Association och Peter Stuckmann från Europakommissionen.

– 5G-infrastrukturen kommer bli den uppkopplade världens motor framåt och möjliggöra många nya affärsmodeller, processer och partnerskap. Vi har samlat en rad talare från olika industrier och perspektiv för att belysa affärsmöjligheterna med 5G för att ge besökare en så bred förståelse som möjligt, berättar Henrik Abramowicz.

Konferensens andra dag kommer att bestå av olika workshops där man kan fördjupa sig mer i specifika tillämpningsområden. Teman för dagen kommer bland annat vara uppkopplade fordon, tillverkningsindustrin och stadsförvaltning kopplad till 5G. Under dagen kommer deltagare få jobba i team tillsammans med en business coach för att öka sin förståelse för konkreta tillämpningar av 5G inom ett specifikt område.

Läs mer och köp biljetter till 5G Business Summit – Driving Transformation som äger rum den 22 – 23 maj på Electrum i Kista strax utanför Stockholm.

With 5G around the corner, we are entering an even more connected world. The fifth generation of mobile telephony means faster and more reliable connectivity, which leads to many new business opportunities. To highlight 5G’s full capacity, Edlegio, in collaboration with NyTeknik and Affärsvärlden, organizes the 5G Business Summit conference in Stockholm on May 22-23 (more information in English here).

Be inte kunderna bekräfta din egen världsbild!

Customer Insights Creation-artikel

Alla pratar om kundcentrering och att man sätter kunden främst i såväl företagets löpande verksamhet som i exempelvis tjänste- och produktutvecklingen. Detta är lätt att säga, men desto svårare att göra på ett strukturerat sätt. Och handen på hjärtat, är det inte egentligen så att vi i många fall faktiskt ber kunderna bekräfta vår egen världsbild och önskan snarare än att öppna upp frågeställningen för att låta kunderna VERKLIGEN definiera sina behov?

För att reda ut begreppen och få några handfasta tips så intervjuade vi Anders Ångström, senior rådgivare inom kundinsiktsområdet och kursledare på Edlegios aktuella kurs Customer Insight Creation.

Anders, du har ju ägnat större delen av din karriär åt att övertyga företag om hur viktigt det är att sätta sig in i sina kunders behov. Vilka är de största problemen du möter?

”Det brukar på ett eller annat vis handla om att företag:

 • Definierar sig själva utifrån de produkter de säljer snarare än vad de hjälper kunderna
  att åstadkomma.
 • Är övertygade om att det räcker att ha en ”bättre” produkt och kommunicera positivt om den för att motivera kunderna att kasta ut sina existerande lösningar
 • Lägger mer energi på att trycka ut sina produkter brett än på att hjälpa de kunder som har störst anledning att göra slut med dagens lösning att köpa och lyckas.

Följden blir att de utvecklar erbjudanden som inte är tillräckligt relevanta, och kommunicerar dem på ett sätt som inte engagerar kunderna.”

Men det där har vi känt till och pratat om i decennier. Idag har väl alla produkt- och marknadschefer kundcentrering som ett centralt ledord?

”Att agera kundcentrerat är en mycket större utmaning än att prata om kundcentrering. Många tycker att de redan har en bra dialog med sina kunder men bedrar sig. Till att börja med blandar de ihop behov och lösning vilket får dem att tala om fel saker” menar Anders.

”Kundens behov och den egna lösningen är två helt olika saker som inte kan beskrivas med samma ord. För kunden är produkten bara ett verktyg, ett medel för att uppnå någonting som är viktigt för kunden. För leverantören är den universums centrum.”

”De flesta företag har utvecklat ett väldigt tydligt språk som beskriver de egna lösningarna. Det språket förstår alla i verksamheten. Problemet är att de inte alls har tydliga ord och begrepp som beskriver kundens behov.”

”De flesta försöken att förstå och enas kring vilka verkliga behov som ska adresseras och kommuniceras brukar därför sluta i endera flum och förvirring eller att man helt sonika ’hittar på’ kundbehov som bekräftar den linje man vill driva. Man drar den felaktiga slutsatsen att ’kunden behöver en borrmaskin med hög effekt’ i stället för att ’kunden behöver fästa tunga föremål i hårda väggar’” säger Anders.

Jo det där känns igen, många har svårt att sluta se sig själva och sina produkter som guds gåva till mänskligheten. Är det en hopplös kamp du utkämpar eller ser du något hopp i tunneln?

”Ja det gör jag faktiskt. Under de senaste fem åren har tre svallvågor svept in över näringslivet som var och en på sitt sätt driver kundfokus och efterfrågan på verklig kundinsikt:

 • Design thinking sätter kundens behov i centrum för system- och tjänsteutveckling
 • Content marketing bygger på att leverantörer kan skapa relevant content som deras kunder verkligen är motiverade att läsa
 • Säljmetodiken Challenger sale förutsätter att leverantörer förstår valda delar av sina kunders behov och utmaningar bättre än kunderna själva gör”

Vad tycker du är allra viktigast att tänka på när jag vill sätta mig in i kundernas verkliga behov?

”Att fokusera på vad kunden egentligen vill åstadkomma är förstås väldigt viktigt. En annan sak som många förbiser är att om man talar med kunderna på fel sätt så kommer de att ljuga. Vi brukar prata om kunders missriktade vänlighet mot leverantörer.

”När företag och innovatörer stämmer av sina affärs- och lösningsidéer med kunder så förstår kunderna vilka svar de vill ha, och drar sig för att göra dem besvikna. Att vara positiv och önska dig lycka till kostar ingenting. Kundernas ’falska’ positiva svar bekräftar företagens önsketänkande. Den giftkyssen är absolut livsfarlig, kundernas välvillighet kan leda dem rakt ner i avgrunden. Innovatörer, som slukar positiva signaler, råkar mest illa ut.”

”För att undvika det problemet så ska du inte ge kunden ledtrådar om vilka svar du hoppas få. Därför ska du aldrig be kunden om feedback på din affärsidé eller lösning i början av diskussionen. Den ska du stämma av separat” menar Anders.

Vilka andra misstag ser du företag göra när de vill förstå sina kunder bättre?

”De talar med fel kunder, kunder som saknar erfarenhet av de utmaningar och problem som du vill diskutera. Det leder också till felaktiga slutsatser. Personer som ställt upp på att bli intervjuade vill ju vara hjälpsamma och om de har svaren så kommer de ofta att spekulera.”

Anders fortsätter ”tala därför bara med kunder som verkligen har aktuella och relevanta erfarenheter av de behov och utmaningar du vill förstå. Om du tex vill förstå vilka utmaningar privata vårdcentraler måste övervinna när de ska byta journalsystem så ska du tala med just den typen av vårdcentraler som genomfört ett sådant byte under de senaste åren.

Diskutera sedan bara händelser, utmaningar och problem som redan inträffat. Be inte kunden spekulera om framtida situationer.”

Du lägger väldigt stor vikt vid att fokusera på kundernas utmaningar och problem. Är inte det ett väl negativt tankesätt. Kunderna söker väl i minst lika hög utsträckning efter möjligheter att utveckla sin affär och verksamhet?

”Vad bra att du tog upp den saken” säger Anders. ”De flesta drivande personer är ju väldigt positiva till sin natur och tar för givet att deras kunder hela tiden letar efter möjligheter att ”förbättra” allt möjligt. Den bistra verkligheten är att kunderna oftast har fullt sjå att få sin verksamhet att gå ihop. De har vare sig tid eller resurser över till alla de ”möjligheter” som deras leverantörer vill sälja på dem.”

”Det första du behöver förstå är om det problem du riktar dig mot över huvud taget finns i kundernas verklighet. Att du har en ”bättre” lösning räcker inte för att kunden ska köpa.”

”För att få kunden att prioritera förändring krävs tidskritiska problem med allvarliga konsekvenser som kunden inte kan leva med. Du behöver hjälpa kunden att GÖRA SLUT med dagens lösning först. För att klara det måste vi först förstå:”

 • Vad kunderna vill åstadkomma, dvs vilket jobb de vill ha gjort,
 • Vilka resultat de vill uppnå,
 • Hur de försöker lösa sina behov idag,
 • I vilken mån de lyckas göra det,
 • Vilka problem – hinder och utmaningar som kommer i vägen
 • Varför de inte lyckas lösa dem,
 • Vilka konsekvenserna blir

Kan du ge några fler råd till företag som vill förstå sina kunder bättre om hur de kan komma igång?

”Nyckeln är att skilja religiöst mellan behov och lösningar och arbeta med rätt frågeställningar. När företag gör det börjar det hända saker. När de sedan tar klivet ut från
mötesrummet och ger sig ut i verkligheten och träffar riktiga kunder förändras allt. Det är oerhört lärorikt.”

”Därefter finns det förstås massor med metodik och verktyg som hjälper produktledning, utveckling, marknadsföring och kommunikation, leverans, driftsättning, service och eftermarknad att bena ut vad kundens svar får för konsekvenser för deras arbete.”

”Allt börjar dock med att ställa rätt frågor!” avslutar Anders intervjun.

Vill du lära dig arbeta strukturerat med kundinsikt?

Kursen Customer Insight Creation – kundinsikt 360° ger dig handfasta verktyg och tips för att konkret fånga upp och implementera verklig kundinsikt i din verksamhet.

Kursen ges den 4 april 2019 i Stockholm. Du läser mer här.

Varmt välkommen!

2019 – året då 5G går från skrivbordsprodukt till verklighet!

5G Summit - Nordic Conference

5G är den femte generationens mobiltelefoni som lovar förbättringar utifrån flera olika perspektiv: högre datahastigheter, minskad fördröjning i nätverket, lägre energiförbrukning, lägre kostnader, mer systemkapacitet och avsevärt högre täthet av enheter. För att klargöra 5Gs fulla kapacitet arrangerar Edlegio i nära samarbete med våra strategiska mediepartners Ny Teknik och Affärsvärlden 5G Business Summit – Driving Transformation. Ambitionen är att skapa ett årligt högaktuellt event som belyser de viktigaste aspekterna av nya 5G.

Under två innehållsrika dagar går vi igenom allt från tillämpningsområden, möjliggörande av nya produkter och tjänster, teknikkrav, säkerhetsaspekter och effektiviseringsvinster. 5G Business Summit kommer ge dig ökad förståelse och insikt kring hur du:

 • skapar nya strategiska affärsmöjligheter, nya affärsmodeller och ny affärslogik
 • driver innovation, tillväxt, transformation och produktivitet
 • identifierar och formar värdeskapande partnerskap
 • säkra ditt företags kompetensstruktur för fortsatt tillväxt
 • upptäcker och kapitaliserar på nya dimensioner av affärslandskapet

Den 22-23 maj slår vi upp dörrarna på Electrum i Kista och lämnar vi över ordet till landets främsta experter inom området och flera globala keynotetalare som levererar sin syn på hur du bäst positionerar dig för att utnyttja den massiva satsningen på 5G och raden av affärsmöjligheter i svallvattnet. Lyssna till bl.a.

 • Mats Lundbäck, CTO, Telia
 • Volker Ziegler, Head of 5G Leadership, Nokia Mobile Networks
 • Kenneth Wallstedt, Director Technology Strategy, Ericsson
 • Helena Nordman-Knutson, Executive Director, Hallvarson & Halvarson
 • Markus Dillinger, Director for 5G Industry Communication, Huawei
 • Mischa Dohler, Full Professor in Wirless Communications, King’s College, London

Klicka här för mer information och anmälan!

Varmt välkomna till två innehållsrika dagar i maj!

Så balanserar du digitaliseringen med befintlig affär

Så balanserar du digitaliseringen med befintlig affär

Den digitala teknikutvecklingen står inför ett exponentiellt genomslag, och företag, organisationer och samhället är på väg att drabbas av en digital tsunami. En ny våg av IT-driven konkurrens ändrar förutsättningar för hur organisationer bedriver sin verksamhet och kräver att digitalt integreras in i alla aspekter av verksamheten.

Varför är det då så svårt med att genomföra digitala transformationer, och vad krävs för att lyckas? Vi intervjuade Anders Persson, fd CIO på Apoteket, chef verksamhetsutveckling på PRV, och Steve Brdarski, senior rådgivare på Oribata Consulting som båda har lång erfarenhet av stora digitala transformationsprogram och som även är aktuella som kursledare på Edlegios kurs Affärsinriktad digital transformation.

”Datorer blir bättre och snabbare, kommunikationen sker snabbare, replikering kostar inget och varje kopia blir en perfekt kopia som kan distribueras varsomhelst omedelbart. Förmågan att kombinera olika idéer för att skapa nya affärsmodeller med hjälp av digital teknik ändrar spelplanen och spelreglerna för företag och organisationer, och kräver att digitalt integreras in i alla aspekter av verksamheterna.” säger Anders Persson.

Steve Brdarski fyller i, ”Digitaliseringen driver förändringar som går på tvärs över flera organisatoriska enheter. Organisationer är i regel bra på att designa lösningar, men – Organizations don’t change – people do! Det är viktigt att förstå de inbyggda svårigheter som uppstår i att driva förändringar av den omfattning som digitaliseringen utgör.

Behovet att ställa om till digitalt är stort, och många organisationer upplever utmaningar i den digitala omställningen. Komplexiteten och hastigheten i förändringar som drivs på av digitaliseringen ökar och gapet till organisationernas förändringsförmåga ökar.”

”Effekterna av digitaliseringen omfattar förändringar i teknik, processer, organisation, och nya affärsmodeller som genererar nya kundvärden. Att hantera effekterna av digitaliseringen kräver därför kompetenser som kan kombinera affärsmannaskap med teknisk förståelse och organisatoriska utmaningar” menar Anders Persson och fortsätter:

”En omfattande digitalisering kräver stöd från alla i organisationen, och hantering av förändringar är till stora delar en ledarskapsfråga. Linjeorganisationerna är inte riggade för att hantera denna typ av genomgripande förändring som håller på att ske, och är idag oftast hårt optimerad för att leverera på den existerande affärsmodellen. De saknar därför resurser och förmågor att hantera de förändringar digitaliseringen kräver.”

Det som organisationen är duktiga på idag kan utgöra ett hinder för att läsa trender och förstå behovet av förändring. Digitaliseringen värderas med ögon i den nuvarande affärsmodellen och alla nydaningar kommer att jämföras mot det som fungerar idag. Här krävs en öppenhet och insikt i att alla svaren inte kommer att ges i närtid, men att man kontinuerligt behöver experimentera, testa och utvärdera nya idéer som kan påverka den nuvarande verksamheten.

”Företag och myndigheter behöver utveckla sina organisationers digitala förmågor och bli bättre på att anpassa sig till digitaliseringens möjligheter, innovera och affärsutveckla sin verksamhet, implementera digitaliserings-initiativen, och leda och genomföra förändringsarbetet” säger Anders Persson.

Sammanfattat som en ekvation så formulerar Steve det så här, ”Resultatet (R) av en framgångsrik digitalisering är en funktion av lösningens kvalitet (L), kompetensen hos den genomförande organisationen (O), och acceptansen hos den mottagande parten (A).

Sammanfattningsvis behöver organisationer bli bättre på att:

L : designa den digitala lösningen utifrån en affärsdriven visions- och  målarkitektur

O : bygga framgångsrika förändringsorganisationer med avvägd kompetens, styrmodell och planering

A : säkerställa att programmet får fäste i organisationen och ger önskat resultat i de påverkade målgrupperna

Alla komponenter är lika viktiga och har beroenden till varandra. Hur man integrerar komponenterna som förstärkande faktorer blir avgörande för hur väl man lyckas genomföra den digitala omställningen.

Avslutningsvis konstaterar Anders och Steve, ”eller för att citera Peter Greenwood, group executive director — strategy, CLP Group, i en undersökning som The Economist genomförde 2013”:

“Companies fail or fall short of their potential not because of bad strategies, but because of a failure to implement good ones”

Affärsinriktad digital transformation – ny kurs 30-31 januari!

Digitalisering driver förändring som går på tvärs genom organisationen. Det skapar utmaningar då de flesta linjeorganisationer är optimerade för att leverera på existerande affärsmodell – inte parallellt förändra verksamheten! Hur balanserar du då dagens affärs med den förändrade affärslogik som digitaliseringen medför (framtidens intäkter)?

Den nya kursen Affärsinriktad digital transformation ger dig verktyg för att designa, organisera och leda digitala förändringsprojekt som innefattar hela organisationen och som behöver utvecklas parallellt med dagens befintliga verksamhet.

Kursen går 30-31 januari i Stockholm.

Obs! Du får 1500 kr i rabatt på kursavgiften om du anmäler dig till kursen senast den 30 november. Ange koden ADT1500 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten.

Du läser mer om kursen och anmäler dig här »

Nytt nätverk för anbudsgivare i svensk offentlig upphandling!

Nätverk för AnbudsgivareSom leverantör och anbudsgivare i offentlig upphandling vet du att området kontinuerligt utvecklas – lagar och praxis förändras och uppdateras, arbetsprocesser utvecklas och best practice förfinas i takt med att anbudsgivare, upphandlare och annan expertis testar gränser och nya innovativa lösningar.

Det finns mycket att lära av andra personer i samma situation – d.v.s av andra anbudsgivare. Och det finns mycket att lära av de upphandlingsjurister och andra experter som varje arbetsdag stöter på lärorika situationer, och som dag för dag ser små utvecklingssteg som tillsammans formar framtidens offentliga upphandlingsprinciper. Principer och arbetssätt som du som professionell anbudsgivare måste ha järnkoll på!

Vi har utbildat hundratals anbudsgivare under de senaste åren och i våra dialoger med dem har det framkommit en önskan att kontinuerligt få medverka i ett forum med andra anbudsgivare och experter för att skapa förutsättningar för löpande lärande, kontaktskapande, erfarenhetsutbyte, inspiration och konkret problemlösning.

Nytt nätverk för dig som har den offentliga sektorn som kund

För att möta detta behov skapades Nätverket för anbudsgivare i svensk offentlig upphandling. Nätverket riktar sig till dig som arbetar som leverantör/anbudsgivare och har den offentliga sektorn som kund.

Medlemskap i nätverket gäller för ett år i taget. I medlemskapet ingår bland annat fyra organiserade nätverksträffar under året på förutbestämt tema under ledning av våra nätverksledare och gästexperter, individuella coaching-möten med våra upphandlingsjurister, kostnadsfri tillgång till alla Edlegios onlinekurser inom området, prenumeration på utvalda branschtidningar samt självklart mängder med inspiration, nya kontakter och kontinuerligt uppdaterad ämneskunskap!

Introduktionsrabatt

Som ett introduktionserbjudande kan vi erbjuda dig 20 procents rabatt på medlemsavgiften vid anmälan till nätverket senast den 13 december (Lucia). Du anger koden NW1312 i rutan för Rabattkod vid anmälan till nätverket.

Mer information och anmälan

Du läser mer om Nätverket för anbudsgivare i svensk offentlig upphandling här. Varmt välkommen med din ansökan om medlemskap inför 2019!

Ett tjugotal nya certifierade anbudsgivare – stort grattis!

Certifierade Anbudsgivare - Augusti - 2018

Den 29-30 augusti genomförde Edlegio tillsammans med lärarna Per Werling och Caroline Johannesson, båda upphandlingsjurister från e-Avrop och Kristian Pedersen, advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen samt 20 energifyllda kursdeltagare kursen Certifierad anbudsgivare.

För kursdeltagarna inleddes kompetensutvecklingsresan med en onlinebaserad kurs som gick igenom både teoretiska och praktiska perspektiv på en upphandling utifrån såväl ett leverantörs- som ett upphandlarperspektiv. Därefter följde två kursdagar med djupdykningar i metoder för att analysera upphandlingsdokument, strategier för anbudsarbetet, elektronisk anbudsgivning, ESPD, anbudstaktik, spelteori, överprövning, förhandling och avtalsanalys. Kursen avslutades med ett examenstest och därefter certifiering.

Edlegio och kurslärarna önskar alla nyblivna Certifierade anbudsgivare ett stort grattis för en väl genomförd kurs med godkänt resultat.

Nästa kursomgång av Certifierad anbudsgivare sker den 16-17 oktober 2018. Anmälan är öppen.

Du läser mer om kursen här »

Hur blir ditt kunskapsföretag en ”thought leader”?

Hur marknadsför man ett kunskapsföretag? Hur bygger och förstärker man successivt sin position som ”thought leader”? Frågan är mångfacetterad och komplex, men högst relevant för de flesta konsultbolag och andra kunskapsintensiva tjänstebolag som säljer och levererar komplexa B2B-tjänster.

Hur blir ditt kunskapsföretag en ”thought leader”?

”Thought leadership”, eller kompetensledarskap, innebär att ta den kunskapsmässiga tätpositionen i sin bransch – att vara den branschspelare alla tittar på, som kunderna hänvisar till och som konkurrenterna jämför sig med. För många företag är det en drömposition och något som anses ligga utom räckhåll. Och visst, att bygga, behålla och successivt förstärka en position som ”thought leader” är komplext och beror naturligtvis av en mängd faktorer, och det tarvar uthållighet och varsamhet. Men med en medveten strategi och rätt verktyg så kan du skapa goda förutsättningar för att successivt erövra den kompetensmässiga tätpositionen i din bransch!

Läs mer Affärsvärldens sajt, ladda ned vårt White Paper och lär dig hur du förstärker er position som ”thought leader”! Artikeln hittar du här.

0