1: Design Thinking – så driver du kundfokus, tillväxt och lönsamhet

Intervju med Magnus Billgren

Under de senaste 10 åren har Design Thinking exploderat som ett sätt att driva utveckling. Det innebär att verkligen sätta kunden och användandet i centrum. Tankegångarna är naturligtvis inte nya, men det utvecklas kontinuerligt nya modeller, verktyg och arbetssätt för att förbättra processen.

Enligt MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Cambridge, Boston, har företag som tillämpat Design Thinking en klart högre lönsamhet än motsvarande bolag som arbetar med traditionella utvecklingsmetoder.

Och då blir man ju nyfiken på frågan: varför då? Det försöker vi svara på i dagens avsnitt genom att intervjua Magnus Billgren, expert, rådgivare och inspiratör inom området Design Thinking, produktledning och affärsutveckling.

Vill du lära dig mer om Design Thinking? Läs mer om Edlegios kurs här!

Inspelning av webinar om Cyber Security den 12 juni

Den 12 juni mellan kl. 09:00-09:45 arrangerade Edlegio ett webinar om cybersäkerhet tillsammans med ämnesexperterna Christina Erikson och Daniel Tiru som också är kursledare på kursen Certifierad Cyber Security Specialist.

Här nedan kan du se webinariet i efterhand: (Obs! Webinariet startar efter 10:30 min)

Inspelning från webinar 15 maj om Systems Lifecycle Management

Den 15 maj mellan kl. 09:00-09:45 arrangerade Edlegio ett webinar om Systems Lifecycle Management tillsammans med ämnesexperterna Tom Strandberg och Tobias Ljungkvist. Moderator för webinariet var Christian Helgesson, vd för Edlegio.

Här nedan kan du se webinariet i efterhand: (Obs! Webinariet startar efter ca 10:30 minuter, det är enkelt att spola fram)

Inspelning från webinar 14 maj om Cyber Security

Den 14 maj mellan kl. 09:00-09:45 arrangerade Edlegio ett webinar om Cyber Security tillsammans med ämnesexperterna Eva Kammerfors och Daniel Tiru som också är två av kursledarna på kursen Certifierad Cyber Security Specialist. Moderator för webinariet var Christian Helgesson, vd för Edlegio.

Här nedan kan du se webinariet i efterhand: (Obs! Webinariet startar efter 09:30 minuter, det är enkelt att spola fram)

Inspelning från webinar 22 april om Product Management och Design Thinking

Den 22 april mellan kl. 09:00-09:45 arrangerade Edlegio ett webinar om Product Management och Design Thinking tillsammans med ämnesexperterna Magnus Billgren och Petra Färm som också är kursledare på kurserna Product Management och Design Thinking (läs mer på respektive länkar).

Här nedan kan du se webinariet i efterhand: (Obs! Webbinariet startar efter 08:00 minuter, det är enkelt att spola fram)

Inspelning från webinar om Cyber Security den 16 april

Den 16 april mellan kl. 09:00-09:45 arrangerade Edlegio ett webinar om cybersäkerhet tillsammans med ämnesexperterna Christina Erikson och Daniel Tiru som också är kursledare på kursen Certifierad Cyber Security Specialist.

Här nedan kan du se webinariet i efterhand: (Obs! Webbinariet startar efter 6:50 min)

Affärstransformation 2020 – nytt år, nya möjligheter!

Många organisationer befinner sig på en dramatisk förändringsresa framtvingad av den snabba teknikutvecklingen. Parallella tekniska utvecklingar resulterar i ett exponentiellt genomslag – Big Data, AI, AR, VR, Machine Learning, Blockchain, 5G… Listan kan göras hur lång som helst!

Nya krafter släpps lös och ritar om förutsättningarna. Men hur påverkas organisationer av det ökande utvecklingstrycket och hur hanterar ni förändringarna?

En artikel från Harvard (HBR) fångar vårt intresse: ”The Transformers Dilema”:

Du laddar ner rapporten här »

Artikelns författare lyfter frågeställningen: hur bibehåller organisationer lönsamhet i existerande affär samtidigt som de tvingas anpassa sig till en ny verklighet? Ett dilemma som de flesta organisationer ställs inför idag. Hur gör ni?

Vill du lära dig hur?

Det finns strukturerade metoder för att hantera affärstransformation framgångsrikt. Vill du veta mer om hur du kan hantera dilemmat?

Kursen Certifierad transformationsspecialist lär dig precis detta. Kursen löper över 4 dagar (2+2) med start 11-12 februari.

Läs mer och anmäl dig här!

5 tips för en lyckad transformation – vad driver förändring i din bransch?

5 tips för en lyckad transformationI grund och botten är det inte så märkvärdigt. Alla nya tekniker ger nya möjligheter att bedriva affärer eller utöva sin verksamhet på. Det har alltid varit så och kommer alltid förbli så. Det är en av drivkrafterna för teknikutvecklingen. Ny teknik, nya aktörer, men samma effekt på organisationer. Just nu är vi på väg in i en digital tsunami med en ny våg av IT-driven konkurrens som ändrar förutsättningar och spelregler för hur organisationer bedriver sin verksamhet.

Effekten på organisationer kommer att bli (och är redan idag!) stor. Utmaningen är att anpassa och transformera verksamheten samtidigt som den befintliga vardagliga verksamheten måste fortgå som vanligt.

Hur gör man då detta i praktiken? Vi träffade två av lärarna på Edlegios kurs Certifierad transformationsspecialist, Anders Persson och Steve Brdarski, för att få tips på hur vi förbättrar vår förmåga till ständiga förändringar och för att reda ut några begrepp.

Ordet transformation, och speciellt digital transformation, används slentrianmässigt idag av i princip alla, men med olika innebörd beroende på vilken bransch man kommer ifrån. Men vad betyder det i praktiken? Anders Persson förklarar:

– Det blir rätt svårt att förstå vad digitala transformationer innebär och vad olika aktörer menar när alla använder uttrycket men med olika betydelse. Digitalisering innebär att information och informationshantering översätts till digitala medel. Däremot att införa effekterna av digitaliseringen innebär att en organisation behöver genomgå en (digital) transformation. Det är två helt skilda saker.

Steve fortsätter:

– En digital transformation med Anders definition omfattar förändringar i teknik, nya affärsmodeller och hur verksamheten utför sitt arbete och organiserar sig. Detta sammantaget blir mer komplicerat än att bara prata om tekniken som är den lätta delen. Ständig förändring blir imorgon det nya normaltillståndet. Då behövs personer i organisationen som har kunskap och förmåga att hjälpa organisationen genom (större eller mindre) förändrings- och transformationsprojekt.

Anders fyller i:

– Tanken med utbildningen Certifierad transformationsspecialist är att bestycka deltagarna och deras organisation med verktyg och förmåga att leda och utveckla sin organisation under ständig förändring. Utbildningen ger en helhetsförståelse för transformationsledning. Grovt förenklat kan man säga att resultatet av en lyckad transformation beror på kvalitén i den tekniska lösningen man vill införa, kompetensen hos den genomförande organisationen, och slutligen acceptansen hos den mottagande parten.

Det är här utbildningen Certifierad transformationsspecialist kommer in. Utbildningen ger dig en helhetsförståelse för:

 • Hur du designargenomför och leder transformationsinitiativ.
 • Hur du bygger en framgångsrik organisation för att genomföra transformationen.
 • Hur du säkerställer att förändringen får fäste i organisationen och ger önskat resultat.

 

5 tips för en lyckad transformation

 • Se till så att du har ledningens aktiva stöd i transformationen.
 • Använd en affärsdriven visions-, mål-, och lösningsarkitektur.
 • Anpassa din styrmodell utifrån den verksamhet du verkar i – hitta inte på något nytt.
 • Analysera och kartlägg tidigt hur organisationen kommer att påverkas av förändringen.
 • Involvera verksamheten i förberedelserna av transformationen.

En genomförandeorganisation som förstår innebörden av punkterna ovan och hur man integrerar komponenterna som förstärkande faktorer har större sannolikhet att lyckas genomföra den digitala omställningen.

 

Bli Certifierad transformationsspecialist i vår!

Som Certifierad transformationsspecialist får du verktygen och förmågan att hjälpa din organisation genom (större eller mindre) förändrings- och transformationsprojekt.

Till din hjälp får du en strukturerad metodik för att driva transformationsprojekt där befintlig verksamhet balanseras, växelverkar och integreras med införandet av det ”nya”.

Du får verktyg för att få med alla relevanta funktioner och roller i transformationsprocessen och du lär dig hur du utarbetar en strategi för att säkerställa bestående resultat.

Som Certifierad transformationsspecialist blir du organisationens verktyg för hållbar förändring och långsiktig konkurrenskraft.

 

Missa inte vår Early Bird-rabatt!

Om du anmäler dig till Certifierad transformationsspecialist senast den 20 december så får du 15 procent rabatt på kursavgiften.

Ange koden EBCETR i rutan för Rabattkod vid registrering till utbildningen på kurswebben.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Edlegio här.

Cyberspace sätter inga gränser – hotbilden finns överallt

Cyberspace sätter inga gränser

Cyberrisker, cyberattacker, cyberhot och cybersäkerhet. I dag sätter vi ordet ”cyber” framför flera viktiga begrepp.

Ordet ”cybersäkerhet” är högaktuellt och på agendan hos många bolag och organisationer runt om i landet. Vad betyder det egentligen och hur kan vi bättre förstå hur vi hanterar den nya verklighet som cyberrymden introducerat? Som med alla nya områden krävs ökad förståelse genom utbildning och det är bakgrunden till att Edlegio inlett ett utbildningssamarbete med företaget Molndrift som organiserar många specialister på just cybersäkerhetområdet.

Vi träffade två av lärarna på Edlegios kurs Certifierad Cyber Security Specialist – Christina Erikson och Daniel Tiru för att få tips på hur vi förbättrar vår cyberberedskap och för att reda ut några begrepp.

Riksbanken har definierat cybersäkerhet som ”i ökad utsträckning skydd av de nätverk som bildas då IT-system inom en organisation kopplas samman med IT-system som finns utanför organisationen”. Men vad betyder det i praktiken? Christina Erikson förklarar:

– Det handlar om att det nu finns nya riskområden utanför den egna organisationen som man behöver ta hänsyn till. Vi är mer beroende av tredjepartstjänster så som reseportaler, betalningstjänster och jämförelsesajter. Riskerna med dessa beroenden måste komma upp på bordet och hanteras. Vi behöver sedan designa skydden på nya sätt.

– Känslig information finns överallt, inte enbart i elektronisk form utan även i medarbetarens huvud och den är ofta spridd till många platser. Att skydda denna information för obehöriga och att samtidigt kunna leverera den till rätt person snabbt och korrekt är något som tas upp i säkerhetsarkitekturen ”Zero Trust” som blivit ett vedertaget arkitekturdesignmönster.

Vad innebär Zero Trust-arkitektur?

– Daniel vidareutvecklar och säger: Zero Trust innebär att man inte litar på någon, oavsett om personen är innanför brandväggarna eller sitter på ett internetkafé och vill nå applikationer och information. Här behövs helt nya verktyg och tankesätt när vi tänker säkerhetsskydd. Vi ser med denna typ av arkitektur till att alla användare oavsett roll blir verifierade och sedan presenterade med den tillgång till informationen som respektive användare skall ha.

5 tips för ökad cybersäkerhet

 • Kartlägg dina attackytor och risker
 • Komplettera ditt ledningssystem med kontroller för omedelbar åtgärd t ex NIST
 • Prioritera åtgärder och gör planer
 • Bygg upp ditt nätverk med externa partners
 • Integrera cybersäkerhetsarbetet i alla delar i verksamheten

BLI CERTIFIERAD CYBER SECURITY SPECIALIST I HÖST!

Utbildningen i cybersäkerhet ger dig grunderna i vad som händer inom cyberområdet på Internet och hur dagens trender påverkar IT miljön och den dagliga verksamheten., Vi tittar på vem som utför olika typer av attacker samt vad cyberattacker kostar företagen i tid och resurser. Deltagaren får en förståelse för hur begreppen risk, krav, skydd och kontroll hänger ihop och vad de betyder samt kunskap om hur man kan gå tillväga för att integrera cybersäkerhetsarbetet i organisationen.

Hur går egentligen en cyberattack till, vilka verktyg använder sig attackerarna av och hur kan man skydda sig emot dem? Utbildningen visar hur några olika cyberattacker går till och hur attackerarna arbetar för att du skall ha möjlighet att identifiera och implementera de skyddsåtgärder man behöver ha för att bygga upp sitt cyberförsvar.

Ett riskbaserat förhållningssätt ger dig hjälp att prioritera och lägga fokus och resurser på de områden inom din organisation där risken för en cyberattack är som störst. Utbildningen ger deltagaren grunderna i att arbeta riskbaserat för att på ett effektivt sätt hantera dina cyberrisker. Den förklarar även hur man på egen hand kan ta fram en riskmodell att utnyttja inom sin organisation.

Du väljer själv om du vill endast vill gå Grundkurs i Cyber Security eller gå hela vägen och bli Certifierad Cyber Security Specialist.

Kursstart är 25 september i Stockholm.

Du läser mer om kursen här »

Hitta nya affärsmöjligheter med 5G

5G Business Summit Stockholm 2019Med 5G runt hörnet är vi på väg in i en än mer uppkopplad värld. Femte generationens mobiltelefoni innebär snabbare och mer tillförlitlig uppkoppling vilket medför många nya affärsmöjligheter.

För att belysa 5G:s fulla kapacitet anordnar Edlegio i samarbete med NyTeknik och Affärsvärlden konferensen 5G Business Summit i Stockholm den 22 – 23 maj.

– Det ligger rätt i tiden att börja titta på de kommersiella möjligheterna med 5G nu. 5G kommer ha en stor inverkan på hur verksamheter fungerar i hela världen framåt. Många konferenser tittar idag på tekniken bakom 5G, men vi kommer att gå in mer på tillämpningar i olika branscher och på samhällsnivå, säger Henrik Abramowicz, som tilllsammans med Edlegio är initiativtagare till 5G Business Summit.

5G-nätet kommer att möjliggöra högre datahastigheter, minskade fördröjningar, lägre energiförbrukning, lägre kostnader och högre systemkapacitet. Bland annat spås tekniken innebära en ökning av IoT-teknologi (Internet of Things) inom olika branscher. 5G bidrar med den infrastruktur som behövs för att transportera stora mängder data och stödja flera uppkopplade enheter parallellt.

– Vi ser hur 5G kommer att underlätta för många branscher. Inom transportsektorn kommer man att använda 5G för att hantera autonoma bilar som behöver vara konstant uppkopplade för att vara säkra. Tillverkningsindustrin kommer kunna öka sin produktivitet när uppkopplad IoT-teknik blir mer tillförlitlig, menar Henrik Abramowicz.

5G Business Summit är utformad för att ge en grundförståelse och konkreta verktyg för att utveckla nya affärsmöjligheter kopplade till användandet av 5G. Under två dagar kommer talare och workshop-ledare att gå igenom hur olika branscher kan dra fördel av 5G-tekniken, så som tillverkningsindustrin, transportsektorn, sjukvården och media.

– Många har frågor kring hur snabbt 5G kommer att utvecklas och hur det faktiskt kan tillämpas inom olika branscher. 5G kommer att innebära en ökad digitalisering av samhället i stort. Som företag eller samhällsorgan är det viktigt att förstå 5G:s fulla potential och börja planera strategiskt för att inte riskera att hamna på efterkälken, menar Henrik Abramowicz.

Program under konferensen

Konferensen hålls på engelska och har ett internationellt perspektiv där man diskuterar 5G:s kapacitet i hela Europa. Första dagen kommer att bjuda på en rad inspirationsföreläsningar och konkreta case kring tillämpningar från företag, akademi och samhälle.

Kenneth Wallstedt från Ericsson kommer prata om hur 5G kan underlätta och digitalisera affärer. Markus Dillinger från Huawei och Karolina Bjurehed från Volvo Cars har varsitt föredrag där de kommer att lyfta olika perspektiv kring vad 5G innebär för uppkopplade bilar. Nokias Volker Ziegler kommer ge exempel på ett antal faktiska tillämpningar av 5G. Olle Gelin från Skogforsk kommer koppla nyttan med 5G till skogsbruksindustrin.

Efter lunch äger en paneldebatt rum där 5G kommer att diskuteras ur ett makroekonomiskt perspektiv. Panelen kommer bland annat diskutera hur 5G-teknik kan leda till ökad tillväxt och nya jobb i samhället. Paneldeltagare är Marie Wall från Näringsdepartementet, Helena Nordman-Knutsson från Hallvarsson & Halvarsson, Colin Willcock från The 5G Infrastructure Association och Peter Stuckmann från Europakommissionen.

– 5G-infrastrukturen kommer bli den uppkopplade världens motor framåt och möjliggöra många nya affärsmodeller, processer och partnerskap. Vi har samlat en rad talare från olika industrier och perspektiv för att belysa affärsmöjligheterna med 5G för att ge besökare en så bred förståelse som möjligt, berättar Henrik Abramowicz.

Konferensens andra dag kommer att bestå av olika workshops där man kan fördjupa sig mer i specifika tillämpningsområden. Teman för dagen kommer bland annat vara uppkopplade fordon, tillverkningsindustrin och stadsförvaltning kopplad till 5G. Under dagen kommer deltagare få jobba i team tillsammans med en business coach för att öka sin förståelse för konkreta tillämpningar av 5G inom ett specifikt område.

Läs mer och köp biljetter till 5G Business Summit – Driving Transformation som äger rum den 22 – 23 maj på Electrum i Kista strax utanför Stockholm.

With 5G around the corner, we are entering an even more connected world. The fifth generation of mobile telephony means faster and more reliable connectivity, which leads to many new business opportunities. To highlight 5G’s full capacity, Edlegio, in collaboration with NyTeknik and Affärsvärlden, organizes the 5G Business Summit conference in Stockholm on May 22-23 (more information in English here).

0