Era kunder struntar fullkomligt i er!

Era kunder struntar fullkomligt i er!

Många B2B-leverantörer är mer fokuserade på sig själva, sin egen produkt eller tjänst och sitt eget inre liv än av kundens utmaningar och verklighet.

Detta riskerar att leda till att ni missar viktiga nyanser i kundens verklighet vilket, om man inte ser upp, kan göra er irrelevanta. Inför genomförandet av vårens kurs Customer Insight Creation – kundinsikt 360° den 22-23 maj bad vi kurslärarna och kundinsiktsrådgivarna, Anders Ångström och Annika Järvebro, att lite utförligare beskriva hur de ser på samspelet mellan kund och leverantör med fokus på kundinsikt:

Uttrycket ”tuff kärlek” brukar inte användas inom B2B-marknadsföring, men här är det kanske på sin plats. Vi menar väl, men har ett budskap som ni ändå inte kommer att tycka om:

INGEN behöver er eller era produkter och tjänster! Era kunder bryr sig bara om sig själva och är egentligen helt ointresserade av er.

Det här är ett jobbigt budskap att ta till sig så det är bäst att vi förklarar vad vi menar. Era produkter och tjänster är bara relevanta i kundens ögon så länge de hjälper kunden att åstadkomma vad de behöver göra bättre och/eller billigare än de alternativa sätt som kunden idag har att åstadkomma samma sak.

De flesta B2B-leverantörer har en skev verklighetsuppfattning; de är vanligtvis mer kvalificerade än sina kunder på sina egna specialområden, de upplever att den typ av lösning de erbjuder är helt oumbärliga för kundernas verksamhet och de har en högre ambitionsnivå för kunderna än vad kunderna själva har.

Egentligen är det här inte så konstigt. Precis som varje människa är huvudrollsinnehavare i sitt eget liv och alla andra birollsinnehavare eller statister så upplever sig B2B-företag som viktigare än vad de i själva verket är för kunderna. Ofta har de betydligt större kunskap om sig själva och om sina egna produkter än de har om kundens verklighet. Därför är det inte heller så konstigt att de flesta leverantörers kommunikation och säljbudskap handlar om deras egen förträfflighet och inte om kunderna.

I kundens film så spelar dock leverantörens produkter eller tjänster bi- eller statistroller. Dessa är MEDEL att åstadkomma någonting, aldrig ett mål i sig själva.

Fundera ett ögonblick. Har vi rätt eller fel? Vem bryr sig kunden om mest, sig själv eller er?

Konsekvensen av den här ganska självklara insikten borde vara att alla B2B-leverantörer vid det här laget borde ha skaffat sig djup kunskap om sina kunders verklighet. Att med kundens egna ord beskriva vad det är som gör de egna produkterna relevanta, vilka kundmål de adresserar, vilka utmaningar de hjälper kunden att övervinna under arbetet med att nå målen, vilka konsekvenserna skulle bli av att inte kunna hantera utmaningarna och varför inte kunden kan klara detta på något annat vis, det borde väl vara en självklarhet?

Tyvärr är det inte så. Många produktutvecklare, marknadsförare och säljare känner sig långt utanför sin komfortzon när frågan om kundens verkliga behov kommer på tal. I deras egen film spelar produkten huvudrollen och produktreplikerna behärskar de till fulländning.

Måste det vara så här, att bristen på förståelse för kundens verklighet leder till irrelevanta produkter som kommuniceras och säljs med produktcentrerade budskap? Nej, det behöver det naturligtvis inte.

Kundcentrerade leverantörer kan skapa den kundinsikt de behöver för att lyckas. De kan bygga upp förmågan att både förstå och diskutera sitt erbjudande ifrån kundens perspektiv. De kan bli proffs på kundens affär, hur kundens verksamhet verkligen fungerar och få full förståelse för både vilken roll deras produkter och tjänster spelar och vilket värde de skapar.

Nyckeln är en nykter bild av vilken roll man själv har i kundens värld (och i värdekedjan) och att hitta verktygen för att öka kundinsikten.

Mer Information

Under våren 2018 arrangeras kursen Customer Insight Creation – kundinsikt 360°. Kursens syfte är att skapa en röd tråd genom verksamheten som utgår ifrån kundens verklighet.

  • Vad vill er kund åstadkomma?
  • Vilka förutsättningar har er kund har att göra det idag? Vilka utmaningar hindrar kunden?
  • Vilken förmåga har er kund att förstå sitt behov och fatta beslut om att byta ut sin nuvarande lösning?
  • Vilken förmåga har er kund att komma igång med en ny lösning?
  • Vilken förmåga har er kund att lyckas?

Kursens syfte är att ge dig som deltagare förståelse för hur man med dessa frågor och ett strukturerat arbetssätt lägger grunden för ett kundfokuserat erbjudande, samt förmåga att tillämpa dina nyvunna kunskaper, insikter och verktyg i praktiken.

Målgrupp för kursen

Kursen riktar sig till dig som arbetar, eller ser ett behov av att arbeta mer kundfokuserat för att utveckla och förfina, förändra och förnya eller optimera din organisations tjänster, produkter eller lösningar. Exempelvis projektledare, produktchefer, programansvariga, verksamhetsansvarig, verksamhetsutvecklare, mellanchefer, marknadsförare/kommunikatörer, affärs- och säljutveckling (sales development/enablement), service designers och du som arbetar med kundprocessutveckling.

Edlegio och Syntell i strategiskt utbildningssamarbete

Systems Engineering & Lifecycle ManagementUtbildningsföretaget Edlegio och konsult- och utbildningsbolaget Syntell har ingått ett långsiktigt strategiskt partnerskap kring kvalificerad vidareutbildning för professionella målgrupper. Tanken är att parterna ska kombinera sina respektive styrkor – en stark kursplattform, konceptpaketering, målgruppsräckvidd samt innehåll och pedagogik i framkant – för att erbjuda marknaden nya spännande kurskoncept inom exempelvis kompetensområdena Systems Engineering, Configuration Management, Integrerat Logistikstöd och Life Cycle Management.

Som första steg under våren 2018 lanseras kursen Systems Engineering & Lifecycle Management. Under hösten 2018 följer fler utbildningar som riktar sig mot alla som vill lära sig mer om utveckling, upphandling eller förvaltning av produkter och system och som exempelvis arbetar inom medicinteknik, transport, fordon, försvar eller energi, men även inom kommun, stat och landsting.

För mer information om samarbetet och kurserna kontakta Christian Helgesson, vd på Edlegio på christian.helgesson@edlegio.com eller på telefon 0733-444 006 alternativt Tom Strandberg, ansvarig för Syntell Academy på tom.strandberg@syntell.se eller på telefon 0705-699 909.

Analytics, Artificial Intelligence & Big Data – ny kurs skapar konkret affärsvärde!

Analytics

Vårt samhälle och våra organisationer genererar idag en gigantisk mängd data som utgör en användbar källa för nya insikter och ny kunskap. Men för att extrahera handfast affärsvärde ur denna data krävs kompetens och rätt verktyg.

Tillsammans med SAS Institute lanserar nu Edlegio två helt nya kurser inom Analytics-området – ”The Foundation of Analytics” (grundkurs) samt ”Advanced Analytics” (fördjupningskurs).

Analytics är ett multidisciplinärt område som rör sig mellan matematik, statistik, predictive modeling och machine learning. I analytics finns en stor potential för en datadriven affärsutveckling som skapar förutsättningar för att ge din organisation unika konkurrensfördelar.

Kurserna varvar onlinebaserade självstudier och workshops i helklass och leds av 6 seniora experter, forskare och rådgivare från SAS Institute.

Du läser mer om kurserna här

Edlegio följer GDPR – och värnar om dina personuppgifter

GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller den europeiska Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det nya EU-direktivet anger på vilket sätt man får samla in, lagra och behandla personuppgifter.

För Edlegio är det i allmänhet en självklarhet att till fullo följa all lagstiftning och i synnerhet de nya regler som anges i Dataskyddsförordningen (GDPR). Inte minst för att värna om våra kunders och samarbetspartners förtroende samt också de säkerhetsaspekter som kan kopplas till hanteringen av personuppgifter. Nedan finner du en kortfattad text som beskriver hur vi ser på insamling, lagring och behandling av personuppgifter, rättslig grund samt en länk till vår uppdaterade och mer utförliga policy om personuppgifter.

Edlegio är ett utbildningsföretag som arrangerar kurser, utbildningar, events och dylikt för professionella individer direkt kopplat till deras yrkesroll. Vi riktar oss uteslutande mot professionella individer (så kallade “Business-to-Business”-målgrupper, B2B) och inte mot privatpersoner (B2C). I de fall vi kommunicerar med våra målgrupper via digital kommunikation (exempelvis e-post) så rör vårt innehåll uteslutande relevanta nyheter, affärsinformation och erbjudanden om kompetensutveckling, inspiration och events med direkt koppling till målgruppens yrkesutövning.

Enligt den svenska tolkningen av GDPR så har man då rätt att rikta information och kommunikation (exempelvis via e-post) till en person i dennes yrkesroll så länge som innehållet är relevant för den professionella yrkesutövningen. I dessa fall krävs inte samtycke, vi använder istället berättigat intresse som rättslig grund.

Vi använder den rättsliga grunden berättigat intresse i vår digitala kommunikation vilket också är helt i enlighet med god sed och med Swedmas etiska regler. I dessa fall är integritetsintrånget att anse som ringa.

Du har självklart alltid rätt och möjlighet att avregistrera dig från vår digitala kommunikation, och du kan också kontakta oss om du vill att vi avregistrerar dig. Tveka inte att kontakta oss för eventuella frågor rörande vår policy om personuppgifter.

Här läser du mer om Edlegios uppdaterade och mer utförliga policy om personuppgifter.

Ny kurs om upphandling av reklam, PR och kommunikationstjänster

Tillsammans med branschtidningen Dagens Media och upphandlingsjuristerna på e-Avrop drar Edlegio nu igång kursen Offentlig upphandling i praktiken: Kommunikation, reklam & PR. Syftet med kursen är att öka kunskapen om upphandling och anbudsgivning rörande reklam-, pr- och kommunikationstjänster samt att skapa förutsättningarna för en lärande dialog och gränsöverskridande diskussion mellan upphandlare och leverantörer.

Du läser mer om kursen här och läser Dagens Medias artikel om kursen här.

100 sekunder om framgångsrik mobil marknadsföring!

120 sekunder om framgångsrik mobil marknadsföring!

Hur säkerställer du en framgångsrik strategi för din organisations mobila och digitala marknadsföring? Hur ökar du er räckvidd, förstärker er positionering och ökar konverteringen? Lyssna till Erik Modig, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, om vad som ligger bakom framgångsrik mobil marknadsföring och vad du lär dig på högaktuella Diplomkurs Mobil Marknadsföring.

Vårens kurs (den tredje i ordningen!) startar den 15 februari. Anmälan är öppen och det finns fortfarande platser kvar! Du läser mer om Diplomkurs Mobil Marknadsföring här.

Varmt välkommen önskar vännerna på Edlegio, Dagens Media och kursens lärare Erik Modig!

 

Välkommen på kostnadsfria inspirationsevents den 12 december!

Event - 2017-12-12För dig som är intresserad av hur man skapar förutsättningar för en framgångsrik mobil marknadsföring, hur man kundfokuserar företagets erbjudanden eller mäter värdet och styrkan i ett varumärke så arrangerar vi en serie kostnadsfria inspirationsevent den 12 december på F7 Möten & Konferens.

På mötena lyssnar du till Erik Modig, forskare från Handelshögskolan i Stockholm, Anders Ångström, rådgivare inom området kundfokusering från A-focus samt Alexander Todoran, rådgivare inom varumärkesområdet från Venti. Erik, Anders och Alexander är också kurslärare på Edlegios kurser inom respektive ämnesområde, kurser som vi under mötena också passar på att berätta lite mer om.

Obs! Eventet om mobil marknadsföring kl. 08:30 är fullsatt. Vi har därför satt in ett extra möte om mobil marknadsföring kl. 10:30-12:00. Övriga möten sker kl. 13:00 (varumärkesvärdering) samt kl. 15:00 (Kundfokusering och kundinsikt 360º).

Läs mer om innehåll, tider, lokal, adress och hur du anmäler dig m.m här.

Varmt välkommen önskar Edlegio tillsammans med våra föreläsare!

Fem tips för ett kundorienterat arbetssätt

Fem tips för ett kundorienterat arbetssätt

Utmaningen hos de allra flesta är att släppa ögonen från sitt erbjudande och sätta sig in i hur kundernas verksamhet fungerar. Först efter att man förstått kundens perspektiv och verkliga behov så är man redo för att fundera på hur kunderna kan stöttas och hur din organisations erbjudande bör utformas. Det handlar om att vara genuint nyfiken på kundernas verklighet! Men hur går detta till i praktiken? Våra experter förklarar i en artikel på tidningen Ny Tekniks webbsida!

Läs hela artikeln på Ny Teknik »

Kundinsikt 360 grader – förstår ni era kunders verkliga behov?

Kundinsikt - ur ett 360-gradersperspektiv

Kundfokusering handlar i grunden om att förstå vilket ”jobb” kunden behöver få gjort och hur din organisation ska utforma er tjänst, produkt eller lösning för att underlätta för kunden att nå sina mål. På engelska talas det ofta om begreppet Job to be done.

De flesta företag och organisationer finns till av en anledning, för att lösa ett definierat kundbehov. Därav följer att de flesta verksamheter har en grundläggande förståelse för sina kunder samt etablerade arbetssätt för att leverera värde.

Men kundernas verklighet förändras och nya behov uppstår, på dagens marknader snabbare än någonsin. En utmaning för många organisationer i denna snabbföränderliga affärsmiljö är att gå från ostrukturerade antaganden om vad kunderna behöver till ett strukturerat arbetssätt som levererar verklighetsbaserad kundinsikt och som visar hur ni bör förändra, förnya, förfina eller optimera det kundvärde ni levererar.

Nu lanserar Edlegio kursen Customer Insight Creation – kundinsikt 360° för er som verkligen vill förstå era kunders behov och därmed också skapa förutsättningar för att utforma era erbjudanden i enlighet med det ”jobb” som era kunder verkligen behöver få utfört.

Kursen består av två heldagar i helklass den 21-22 november i centrala Stockholm, som förberedelse inför kursdagarna genomför alla deltagare en onlinekurs som ger djupare kunskap om de teoretiska och praktiska delar som skapar förutsättningar för verklig kundinsikt sett utifrån ett 360 graders-perspektiv.

Kostnadsfritt webinar – för inspiration!

Om du är intresserad av att inspireras mer inom området och höra mer om kursen så är du välkommen att delta på det kostnadsfria webinariet som vi arrangerar den 27 september mellan kl. 09:00-10:00. Du läser mer och anmäler dig till webinariet här.

Läs mer om kursen – praktisk information!

Om du är intresserad av att läsa mer om kursen som går den 21-22 november så hittar du information här: Customer Insight Creation – kundinsikt 360 grader.

page 1 of 4
0