0

Beskriver du ditt erbjudande på ett sätt som saknar relevans för kunden?

Relevant erbjudande

Många verksamheter har hundratals ord som beskriver sina egna lösningar, men knappt några ord som uttrycker kundens behov. Följden blir att de enbart upplever kundens behov i termer av sina egna lösningar. Det gör det svårt att förstå och diskutera det verkliga behovet. Hur beskriver ni era kunders behov? Läs hela artikeln på Ny Tekniks hemsida.

0

Ny kurs om upphandling av reklam, PR och kommunikationstjänster

Tillsammans med branschtidningen Dagens Media och upphandlingsjuristerna på e-Avrop drar Edlegio nu igång kursen Offentlig upphandling i praktiken: Kommunikation, reklam & PR. Syftet med kursen är att öka kunskapen om upphandling och anbudsgivning rörande reklam-, pr- och kommunikationstjänster samt att skapa förutsättningarna för en lärande dialog och gränsöverskridande diskussion mellan upphandlare och leverantörer.

Du läser mer om kursen här och läser Dagens Medias artikel om kursen här.

0

100 sekunder om framgångsrik mobil marknadsföring!

120 sekunder om framgångsrik mobil marknadsföring!

Hur säkerställer du en framgångsrik strategi för din organisations mobila och digitala marknadsföring? Hur ökar du er räckvidd, förstärker er positionering och ökar konverteringen? Lyssna till Erik Modig, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, om vad som ligger bakom framgångsrik mobil marknadsföring och vad du lär dig på högaktuella Diplomkurs Mobil Marknadsföring.

Vårens kurs (den tredje i ordningen!) startar den 15 februari. Anmälan är öppen och det finns fortfarande platser kvar! Du läser mer om Diplomkurs Mobil Marknadsföring här.

Varmt välkommen önskar vännerna på Edlegio, Dagens Media och kursens lärare Erik Modig!

 

0

Välkommen på kostnadsfria inspirationsevents den 12 december!

Event - 2017-12-12För dig som är intresserad av hur man skapar förutsättningar för en framgångsrik mobil marknadsföring, hur man kundfokuserar företagets erbjudanden eller mäter värdet och styrkan i ett varumärke så arrangerar vi en serie kostnadsfria inspirationsevent den 12 december på F7 Möten & Konferens.

På mötena lyssnar du till Erik Modig, forskare från Handelshögskolan i Stockholm, Anders Ångström, rådgivare inom området kundfokusering från A-focus samt Alexander Todoran, rådgivare inom varumärkesområdet från Venti. Erik, Anders och Alexander är också kurslärare på Edlegios kurser inom respektive ämnesområde, kurser som vi under mötena också passar på att berätta lite mer om.

Obs! Eventet om mobil marknadsföring kl. 08:30 är fullsatt. Vi har därför satt in ett extra möte om mobil marknadsföring kl. 10:30-12:00. Övriga möten sker kl. 13:00 (varumärkesvärdering) samt kl. 15:00 (Kundfokusering och kundinsikt 360º).

Läs mer om innehåll, tider, lokal, adress och hur du anmäler dig m.m här.

Varmt välkommen önskar Edlegio tillsammans med våra föreläsare!

0

Fem tips för ett kundorienterat arbetssätt

Fem tips för ett kundorienterat arbetssätt

Utmaningen hos de allra flesta är att släppa ögonen från sitt erbjudande och sätta sig in i hur kundernas verksamhet fungerar. Först efter att man förstått kundens perspektiv och verkliga behov så är man redo för att fundera på hur kunderna kan stöttas och hur din organisations erbjudande bör utformas. Det handlar om att vara genuint nyfiken på kundernas verklighet! Men hur går detta till i praktiken? Våra experter förklarar i en artikel på tidningen Ny Tekniks webbsida!

Läs hela artikeln på Ny Teknik »

0

Kundinsikt 360 grader – förstår ni era kunders verkliga behov?

Kundinsikt - ur ett 360-gradersperspektiv

Kundfokusering handlar i grunden om att förstå vilket ”jobb” kunden behöver få gjort och hur din organisation ska utforma er tjänst, produkt eller lösning för att underlätta för kunden att nå sina mål. På engelska talas det ofta om begreppet Job to be done.

De flesta företag och organisationer finns till av en anledning, för att lösa ett definierat kundbehov. Därav följer att de flesta verksamheter har en grundläggande förståelse för sina kunder samt etablerade arbetssätt för att leverera värde.

Men kundernas verklighet förändras och nya behov uppstår, på dagens marknader snabbare än någonsin. En utmaning för många organisationer i denna snabbföränderliga affärsmiljö är att gå från ostrukturerade antaganden om vad kunderna behöver till ett strukturerat arbetssätt som levererar verklighetsbaserad kundinsikt och som visar hur ni bör förändra, förnya, förfina eller optimera det kundvärde ni levererar.

Nu lanserar Edlegio kursen Customer Insight Creation – kundinsikt 360° för er som verkligen vill förstå era kunders behov och därmed också skapa förutsättningar för att utforma era erbjudanden i enlighet med det ”jobb” som era kunder verkligen behöver få utfört.

Kursen består av två heldagar i helklass den 21-22 november i centrala Stockholm, som förberedelse inför kursdagarna genomför alla deltagare en onlinekurs som ger djupare kunskap om de teoretiska och praktiska delar som skapar förutsättningar för verklig kundinsikt sett utifrån ett 360 graders-perspektiv.

Kostnadsfritt webinar – för inspiration!

Om du är intresserad av att inspireras mer inom området och höra mer om kursen så är du välkommen att delta på det kostnadsfria webinariet som vi arrangerar den 27 september mellan kl. 09:00-10:00. Du läser mer och anmäler dig till webinariet här.

Läs mer om kursen – praktisk information!

Om du är intresserad av att läsa mer om kursen som går den 21-22 november så hittar du information här: Customer Insight Creation – kundinsikt 360 grader.

0

Så lyckas du i din affärskommunikation över kulturgränser

Affärskommunikation över kulturgränser

Hur kommer det sig att vi i internationellt samarbete så ofta ser olika på deadlines, vad som är bestämt och bekräftat eller inte, hur arbetsfördelningen ska se ut eller varför det inte händer något när du lämnat kärnfull feedback? För många som arbetar som ledare eller medarbetare i internationell miljö, arbetsprocess eller projekt så är kommunikation i allmänhet, och interkulturell kommunikation i synnerhet, en avgörande kompetens för att nå resultat. Att få interkulturella arbetsgrupper att samarbeta smidigt, effektivt och mot samma mål handlar till mångt och mycket om en djup kunskap och förståelse för gränslandet mellan ledarskap, kommunikation, beteende och kultur.

Vi intervjuade Inna Saxe, kommunikationsexpert med stor erfarenhet från internationella arbetsprocesser, för att få en bättre förståelse för vilka utmaningar hon ser gällande interkulturell kommunikation.

Läs hela artikeln på Konsultguidens hemsida »

0

Över 100 deltagare på inspirationsevent om mobil marknadsföring

Event 14 juni dmm

Edlegio och Dagens Medias event om mobil marknadsföring den 14 juni samlade över 100 engagerade deltagare med ett gemensamt intresse av digital kommunikation och marknadsföring.

Under eventet, som leddes av forskaren Erik Modig från Handelshögskolan i Stockholm, fick deltagarna ta del av den senaste tekniska utvecklingen, utvecklingen inom design och utförande samt inom mediaplanering.

En stor del av eventet kretsade också kring de tre system i den mänskliga hjärnan som påverkar vårt beteende i mobilen; rationell utvärdering, problemlösning och magkänsla.

Under mötet gick Niclas Rislund, chefredaktör för Dagens Media och Christian Helgesson, vd för Edlegio också igenom upplägget av Diplomkurs Mobil Marknadsföring som arrangeras under hösten 2017 för andra gången.

Läs mer om Diplomkurs Mobil Marknadsföring.

0

“Det är bra att ha med chefen på kursen”

Länsförsäkringar

Som uppföljning på våren 2017-omgången av Diplomkurs Mobil Marknadsföring lät vi Dagens Medias chefredaktör Niclas Rislund intervjua kursdeltagarna Niklas Bergman och Camilla Bolinder som arbetar på kommunikationsavdelningen på Länsförsäkringar.

– Ni gick ju hela teamet på kursen, ni två och er chef, varför valde ni att gå utbildningen?

”Idag har vi näsan i mobilen nästan hela tiden. För att gilla våra vänners bilder, googla, titta på YouTube-filmer och sms:a. Som annonsör behöver vi anpassa kommunikationen utifrån respektive kanal i mobilen.”

– Motsvarade den era förväntningar – vad har ni lärt er?

”Utbildningen gav ett bra helikopterperspektiv över allt mobilt och konkreta bra verktyg som hjälper oss välja rätt mobila kanal med anpassade budskap. Eriks ”niofältare” som utifrån fas i köpresan listar lämpliga mobila kanaler har varit en riktig tillgång när vi planerar och följer upp vårt arbete. Dessutom är den ett bra verktyg för att förklara för den som inte är så insatt i digital marknadsföring och hur kundresan ser ut.”

– Skulle ni rekommendera andra att gå utbildningen – varför?

”Utbildningen består till stor del av självstudier. Kombinationen med föreläsningar och gruppdiskussioner gör att du på relativt kort tid lär dig väldigt mycket, så vi skulle rekommendera Diplomkurs Mobil marknadsföring.”

– Vilka tror du den passar bäst för?

”Marknadsförare som vill få en crash course i för- och nackdelarna med alla olika kanaler och kontaktpunkter som finns i mobilen. Sen är det nog väldigt bra att som vi, ha med chefen på kursen. Det gör det lättare att få gehör för de insikter man får under kursen och kunna förändra arbetssättet.”

Här läser du mer om Diplomkurs Mobil Marknadsföring.

0

Går sourcing och innovation ihop?

Konsultguiden - Blogg

Alla organisationer strävar efter att förbättras. Alla vet att det inte går att sitta still och vänta. Det är nödvändigt att den interna förändringen hänger med den externa. Så har det alltid varit. Men hur bra är våra organisationer egentligen på innovation? Vi träffade Mattias Axelson och Jon Rognes, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, för att prata om det. Läs hela intervjun på Konsultguiden.

page 1 of 4
0
Powered by WishList Member - Membership Software