Så balanserar du digitaliseringen med befintlig affär

Så balanserar du digitaliseringen med befintlig affär

Den digitala teknikutvecklingen står inför ett exponentiellt genomslag, och företag, organisationer och samhället är på väg att drabbas av en digital tsunami. En ny våg av IT-driven konkurrens ändrar förutsättningar för hur organisationer bedriver sin verksamhet och kräver att digitalt integreras in i alla aspekter av verksamheten.

Varför är det då så svårt med att genomföra digitala transformationer, och vad krävs för att lyckas? Vi intervjuade Anders Persson, fd CIO på Apoteket, chef verksamhetsutveckling på PRV, och Steve Brdarski, senior rådgivare på Oribata Consulting som båda har lång erfarenhet av stora digitala transformationsprogram och som även är aktuella som kursledare på Edlegios kurs Affärsinriktad digital transformation.

”Datorer blir bättre och snabbare, kommunikationen sker snabbare, replikering kostar inget och varje kopia blir en perfekt kopia som kan distribueras varsomhelst omedelbart. Förmågan att kombinera olika idéer för att skapa nya affärsmodeller med hjälp av digital teknik ändrar spelplanen och spelreglerna för företag och organisationer, och kräver att digitalt integreras in i alla aspekter av verksamheterna.” säger Anders Persson.

Steve Brdarski fyller i, ”Digitaliseringen driver förändringar som går på tvärs över flera organisatoriska enheter. Organisationer är i regel bra på att designa lösningar, men – Organizations don’t change – people do! Det är viktigt att förstå de inbyggda svårigheter som uppstår i att driva förändringar av den omfattning som digitaliseringen utgör.

Behovet att ställa om till digitalt är stort, och många organisationer upplever utmaningar i den digitala omställningen. Komplexiteten och hastigheten i förändringar som drivs på av digitaliseringen ökar och gapet till organisationernas förändringsförmåga ökar.”

”Effekterna av digitaliseringen omfattar förändringar i teknik, processer, organisation, och nya affärsmodeller som genererar nya kundvärden. Att hantera effekterna av digitaliseringen kräver därför kompetenser som kan kombinera affärsmannaskap med teknisk förståelse och organisatoriska utmaningar” menar Anders Persson och fortsätter:

”En omfattande digitalisering kräver stöd från alla i organisationen, och hantering av förändringar är till stora delar en ledarskapsfråga. Linjeorganisationerna är inte riggade för att hantera denna typ av genomgripande förändring som håller på att ske, och är idag oftast hårt optimerad för att leverera på den existerande affärsmodellen. De saknar därför resurser och förmågor att hantera de förändringar digitaliseringen kräver.”

Det som organisationen är duktiga på idag kan utgöra ett hinder för att läsa trender och förstå behovet av förändring. Digitaliseringen värderas med ögon i den nuvarande affärsmodellen och alla nydaningar kommer att jämföras mot det som fungerar idag. Här krävs en öppenhet och insikt i att alla svaren inte kommer att ges i närtid, men att man kontinuerligt behöver experimentera, testa och utvärdera nya idéer som kan påverka den nuvarande verksamheten.

”Företag och myndigheter behöver utveckla sina organisationers digitala förmågor och bli bättre på att anpassa sig till digitaliseringens möjligheter, innovera och affärsutveckla sin verksamhet, implementera digitaliserings-initiativen, och leda och genomföra förändringsarbetet” säger Anders Persson.

Sammanfattat som en ekvation så formulerar Steve det så här, ”Resultatet (R) av en framgångsrik digitalisering är en funktion av lösningens kvalitet (L), kompetensen hos den genomförande organisationen (O), och acceptansen hos den mottagande parten (A).

Sammanfattningsvis behöver organisationer bli bättre på att:

L : designa den digitala lösningen utifrån en affärsdriven visions- och  målarkitektur

O : bygga framgångsrika förändringsorganisationer med avvägd kompetens, styrmodell och planering

A : säkerställa att programmet får fäste i organisationen och ger önskat resultat i de påverkade målgrupperna

Alla komponenter är lika viktiga och har beroenden till varandra. Hur man integrerar komponenterna som förstärkande faktorer blir avgörande för hur väl man lyckas genomföra den digitala omställningen.

Avslutningsvis konstaterar Anders och Steve, ”eller för att citera Peter Greenwood, group executive director — strategy, CLP Group, i en undersökning som The Economist genomförde 2013”:

“Companies fail or fall short of their potential not because of bad strategies, but because of a failure to implement good ones”

Affärsinriktad digital transformation – ny kurs 30-31 januari!

Digitalisering driver förändring som går på tvärs genom organisationen. Det skapar utmaningar då de flesta linjeorganisationer är optimerade för att leverera på existerande affärsmodell – inte parallellt förändra verksamheten! Hur balanserar du då dagens affärs med den förändrade affärslogik som digitaliseringen medför (framtidens intäkter)?

Den nya kursen Affärsinriktad digital transformation ger dig verktyg för att designa, organisera och leda digitala förändringsprojekt som innefattar hela organisationen och som behöver utvecklas parallellt med dagens befintliga verksamhet.

Kursen går 30-31 januari i Stockholm.

Obs! Du får 1500 kr i rabatt på kursavgiften om du anmäler dig till kursen senast den 30 november. Ange koden ADT1500 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten.

Du läser mer om kursen och anmäler dig här »

Nytt nätverk för anbudsgivare i svensk offentlig upphandling!

Nätverk för AnbudsgivareSom leverantör och anbudsgivare i offentlig upphandling vet du att området kontinuerligt utvecklas – lagar och praxis förändras och uppdateras, arbetsprocesser utvecklas och best practice förfinas i takt med att anbudsgivare, upphandlare och annan expertis testar gränser och nya innovativa lösningar.

Det finns mycket att lära av andra personer i samma situation – d.v.s av andra anbudsgivare. Och det finns mycket att lära av de upphandlingsjurister och andra experter som varje arbetsdag stöter på lärorika situationer, och som dag för dag ser små utvecklingssteg som tillsammans formar framtidens offentliga upphandlingsprinciper. Principer och arbetssätt som du som professionell anbudsgivare måste ha järnkoll på!

Vi har utbildat hundratals anbudsgivare under de senaste åren och i våra dialoger med dem har det framkommit en önskan att kontinuerligt få medverka i ett forum med andra anbudsgivare och experter för att skapa förutsättningar för löpande lärande, kontaktskapande, erfarenhetsutbyte, inspiration och konkret problemlösning.

Nytt nätverk för dig som har den offentliga sektorn som kund

För att möta detta behov skapades Nätverket för anbudsgivare i svensk offentlig upphandling. Nätverket riktar sig till dig som arbetar som leverantör/anbudsgivare och har den offentliga sektorn som kund.

Medlemskap i nätverket gäller för ett år i taget. I medlemskapet ingår bland annat fyra organiserade nätverksträffar under året på förutbestämt tema under ledning av våra nätverksledare och gästexperter, individuella coaching-möten med våra upphandlingsjurister, kostnadsfri tillgång till alla Edlegios onlinekurser inom området, prenumeration på utvalda branschtidningar samt självklart mängder med inspiration, nya kontakter och kontinuerligt uppdaterad ämneskunskap!

Introduktionsrabatt

Som ett introduktionserbjudande kan vi erbjuda dig 20 procents rabatt på medlemsavgiften vid anmälan till nätverket senast den 13 december (Lucia). Du anger koden NW1312 i rutan för Rabattkod vid anmälan till nätverket.

Mer information och anmälan

Du läser mer om Nätverket för anbudsgivare i svensk offentlig upphandling här. Varmt välkommen med din ansökan om medlemskap inför 2019!

Ett tjugotal nya certifierade anbudsgivare – stort grattis!

Certifierade Anbudsgivare - Augusti - 2018

Den 29-30 augusti genomförde Edlegio tillsammans med lärarna Per Werling och Caroline Johannesson, båda upphandlingsjurister från e-Avrop och Kristian Pedersen, advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen samt 20 energifyllda kursdeltagare kursen Certifierad anbudsgivare.

För kursdeltagarna inleddes kompetensutvecklingsresan med en onlinebaserad kurs som gick igenom både teoretiska och praktiska perspektiv på en upphandling utifrån såväl ett leverantörs- som ett upphandlarperspektiv. Därefter följde två kursdagar med djupdykningar i metoder för att analysera upphandlingsdokument, strategier för anbudsarbetet, elektronisk anbudsgivning, ESPD, anbudstaktik, spelteori, överprövning, förhandling och avtalsanalys. Kursen avslutades med ett examenstest och därefter certifiering.

Edlegio och kurslärarna önskar alla nyblivna Certifierade anbudsgivare ett stort grattis för en väl genomförd kurs med godkänt resultat.

Nästa kursomgång av Certifierad anbudsgivare sker den 16-17 oktober 2018. Anmälan är öppen.

Du läser mer om kursen här »

Hur blir ditt kunskapsföretag en ”thought leader”?

Hur marknadsför man ett kunskapsföretag? Hur bygger och förstärker man successivt sin position som ”thought leader”? Frågan är mångfacetterad och komplex, men högst relevant för de flesta konsultbolag och andra kunskapsintensiva tjänstebolag som säljer och levererar komplexa B2B-tjänster.

Hur blir ditt kunskapsföretag en ”thought leader”?

”Thought leadership”, eller kompetensledarskap, innebär att ta den kunskapsmässiga tätpositionen i sin bransch – att vara den branschspelare alla tittar på, som kunderna hänvisar till och som konkurrenterna jämför sig med. För många företag är det en drömposition och något som anses ligga utom räckhåll. Och visst, att bygga, behålla och successivt förstärka en position som ”thought leader” är komplext och beror naturligtvis av en mängd faktorer, och det tarvar uthållighet och varsamhet. Men med en medveten strategi och rätt verktyg så kan du skapa goda förutsättningar för att successivt erövra den kompetensmässiga tätpositionen i din bransch!

Läs mer Affärsvärldens sajt, ladda ned vårt White Paper och lär dig hur du förstärker er position som ”thought leader”! Artikeln hittar du här.

Vi behöver bli bättre beställare

Helena DegermanDjupare kunskap i mobil marknadsföring blir allt viktigare. Tre deltagare på Dagens Medias och Edlegios kurs i just mobil marknadsföring vittnar om vad de har lärt sig.

Sofie Richter, marknadschef på Norrgavel, Helena Degerman, digital kommunikationsstrateg på Skellefteå Kraft och Emma Gullström, social media manager på Alma Talent, gick alla Dagens Medias och Edlegios kurs i mobil marknadsföring i våras.

När kursen gick stod Norrgavel precis i begrepp att lansera sin e-handel.
– Med e-handel blir mobilen som kanal väldigt aktuell. Vi kände att vi behövde bli bättre beställare och få bättre insikt i vilka krav vi kan ställa, säger Sofie Richter.

Kursen är en blandning av fysiska träffar och webinarier.
– Jag tycker att det funkade väldigt bra, speciellt när man jobbar samtidigt. Det är skönt att kunna göra uppgifterna i sin egen takt. Samtidigt gjorde webinarierna att det sedan var lättare att få igång en bra diskussion vid träffarna, eftersom vi hade en gemensam referensram.

Helena Degerman ser framför allt nyttan med kursinnehållet om den så kallade påverkansmatrisen, eller kundresan.

– Att lära sig att förstå kunden och vad den behöver i de olika positionerna är jätteviktigt. Jag tycker också det var väldigt bra att tvingas tänka bort från desktop och verkligen fokusera på var kunden befinner sig. Kursen gav en bra sammanfattning över alla delar man måste tänka på för att skapa en bra mobil strategi, säger hon.

Varför valde du att gå kursen?
– Jag jobbar mycket med digital kommunikation och allt flyttar ju till mobilen. Det är mer och mer sällan som folk sitter vid datorn så vi måste ha fokus på vad som händer i mobilen och hur man når ut.

Även Emma Gullström poängterar att mobilen blivit allt viktigare.
– Då var denna kurs ett perfekt verktyg för att boosta mina kunskaper om hur man ska tänka när det kommer till mobil marknadsföring, säger hon.

Vad har du lärt dig?
– Mycket, det jag tyckte var mest intressant och som förmodligen är ett vanligt misstag är designen. Jobbar man både mot mobil och desktop så är det många som gör designen efter desktop och så appliceras samma design på mobilen, mobilen kräver egen design för bästa UX.

Vilka tror du kursen passar bäst för?
Alla som har en hemsida och vill locka folk dit men känner sig något främmande med hur de bäst göra detta via mobilen.
Kursledare är Erik Modig, doktor och forskare på institutionen för marknadsföring och strategi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Under hösten 2018 arrangerar branschtidningen Dagens Media och Edlegio tillsammans med Erik Modig den uppskattade Diplomkurs Mobil Marknadsföring för fjärde gången. Kursen ger dig bland annat djupare kunskap om:

 • Påverkansmatrisen – hur fungerar människor i mobilen?
 • Räckvidd, positionering och konvertering
 • Framgångsrik mobil strategi

Du läser mer om kursen här »

Hjälp, vi behöver en ny typ av ingenjörer!

Systems EngineeringNy teknik skapar enorma möjligheter, men också stora utmaningar. Hur kommer det sig att världens kanske säkraste bil är inblandad i en dödsolycka som normalt inte hade hänt? Varför havererar samhällskritiska IT-system och projekt? Varför blir det inte rätt produkt i rätt tid till rätt kostnad?

För att få ett nytt perspektiv på tekniska system med livscykelåtaganden så tog vi ett samtal med Tom Strandberg, konsult på Syntell samt en av huvudlärarna på Edlegios högaktuella kurs Systems Engineeering & Lifecycle Management.

Teknikutveckling och en global marknad sätter press på dagens företag att leverera innovativa produkter och tjänster. Kunder går från att köpa produkter till tjänster, gärna med livscykelåtagande.

Här finns det mycket att vinna för den som kan hantera den ökande komplexiteten och samtidigt mycket att förlora. Det blir allt viktigare att göra rätt för att det ska bli en lönsam affär.

Det finns alltför många exempel på nya signalsystem som ska effektivisera trafiken i stället blivit dyra erfarenheter och produktlansering som gett upphov till dyra kampanjer. Å andra sidan finns lyckade omställningar där företag lyckats ställa om från att sälja produkter till att sälja ett helhetsåtagande.

Vad är det som gör att vissa lyckas och andra inte?

”Det är min övertygelse”, säger Tom Strandberg, ”att det ofta brister i de grundläggande självklarheterna: förståelse för användaren och andra intressenters behov, en systemsyn för att hantera beroenden, beaktande av livscykel i utvecklingsarbetet, Asset management och så vidare”.

”Detta kan tyckas som självklarheter, men för många har situationen ändrats medan man arbetar vidare med de konventionella metoderna. Andra har tagit till sig nya metoder sprungna ur behovet att hantera mjukvara, men inte fått dessa integrerade med andra utvecklingsmetoder för att hantera helheten.”

Lösningar på dagens och morgondagens utmaningar kräver ett tvärfunktionellt tänk och angreppsätt.

T-formade ingenjörer – med system- och livscykelperspektiv

I en artikel i Ny Teknik 2016-06-01 ”Bredare IT-ingenjörer stoppar IT-haverier” efterlyser Martin Törngren, professor i mekatronik KTH, en ny typ av ingenjörer, ”T-formade” ingenjörer. Som både har djupet, kunskaperna inom sin egen disciplin, och bredden: förmågan att samarbeta med andra discipliner och överbrygga klyftan mellan det digitala och det fysiska.

T-formade ingenjörer kallas ofta systemingenjörer. De arbetar tillsammans med projektledare, produktägare och de olika discipliningenjörerna för att ta fram en balanserad teknisk lösning. Traditionellt har dessa en lång erfarenhet från att ha jobbat inom en ingenjörsdisciplin och med tiden lärt sig att ta till sig hela system- och livscykelperspektivet. Utmaningen nu är att situationen kräver att fler kan dessa perspektiv för att ta rätt beslut.

Sverige har en tradition i att ta fram avancerade tekniska system, men omvärlden har kommit ikapp och i många fall gått om. För att säkerställa att man kan ligga i framkanten och ta fram rätt produkter och tjänster jobbar företag och myndigheter såsom Volvo, Scania, Saab, TetraPak, FLIR, FMV och Trafikförvaltningen med att se över sin förmåga att hantera den ökande komplexiteten för att skapa morgondagens erbjudanden.

Fördelen är att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Systems Engineering & Lifecycle Management är beprövade och effektiva arbetssätt för att säkerställa att vi effektivt och systematiskt omsätter intressenters behov i bärkraftiga helhetslösningar. Standarden ”ISO/IEC/IEEE 15288:2015 Systems and software engineering – System life cycle processes” och ”Systems Engineering Handbook” utgiven av den globala föreningen International Council on Systems Engineering (INCOSE) är två bra referensverk.

Att bedriva effektivt systemarbetet i en organisation kräver givetvis mer än bara handböcker. För att skapa en förmåga att hantera framtidens utmaningar krävs:

 • Processer för att integrera behovsanalys, kravhantering, arkitektur- och modulariseringsarbete, verifiering och validering
 • Anpassade metoder och verktyg
 • Gemensam begreppsapparat och effektiv informationshantering
 • Tydlig ledning och styrning
 • Organisation och KOMPETENS

Anpassning till organisation sker bäst genom att skapa en gemensam förståelse och plattform utifrån vilken man kan genomföra sitt förändringsarbete. Ett effektivt sätt är att låta ett antal personer i organisationen ta till sig gängse Systems Engineering & Lifecycle Management kunskap och diskutera utifrån detta.

Allt börjar dock med det goda exemplet. Jobbar du redan i projekt där du ser att tänka i helheter och livscykel inte är oväsentligt, så kan det vara värt att ta stämma av mot gängse praxis för att se att förutsättningarna finns för att du ”skapar rätt produkt på rätt sätt”.

Gå kursen Systems Engineering & Lifecycle Management i maj!

Edlegio arrangerar kursen Systems Engineering & Lifecycle Management tillsammans med huvudlärarna Tom Strandberg och Jonas Larsson i maj 2018. Kursen består av två delar; en teoretiskt inriktad onlinekurs som i 9 lektioner systematiskt går igenom kursens innehåll, samt en kursdag den 29 maj i helklass där våra lärare tillsammans med gruppen varvar de teoretiska kunskaperna med flertalet praktiska övningar för att ge gruppen förutsättningar för implementation i sin egen organsation.

Läs mer om kursen här »

Era kunder struntar fullkomligt i er!

Era kunder struntar fullkomligt i er!

Många B2B-leverantörer är mer fokuserade på sig själva, sin egen produkt eller tjänst och sitt eget inre liv än av kundens utmaningar och verklighet.

Detta riskerar att leda till att ni missar viktiga nyanser i kundens verklighet vilket, om man inte ser upp, kan göra er irrelevanta. Inför genomförandet av vårens kurs Customer Insight Creation – kundinsikt 360° den 22-23 maj bad vi kurslärarna och kundinsiktsrådgivarna, Anders Ångström och Annika Järvebro, att lite utförligare beskriva hur de ser på samspelet mellan kund och leverantör med fokus på kundinsikt:

Uttrycket ”tuff kärlek” brukar inte användas inom B2B-marknadsföring, men här är det kanske på sin plats. Vi menar väl, men har ett budskap som ni ändå inte kommer att tycka om:

INGEN behöver er eller era produkter och tjänster! Era kunder bryr sig bara om sig själva och är egentligen helt ointresserade av er.

Det här är ett jobbigt budskap att ta till sig så det är bäst att vi förklarar vad vi menar. Era produkter och tjänster är bara relevanta i kundens ögon så länge de hjälper kunden att åstadkomma vad de behöver göra bättre och/eller billigare än de alternativa sätt som kunden idag har att åstadkomma samma sak.

De flesta B2B-leverantörer har en skev verklighetsuppfattning; de är vanligtvis mer kvalificerade än sina kunder på sina egna specialområden, de upplever att den typ av lösning de erbjuder är helt oumbärliga för kundernas verksamhet och de har en högre ambitionsnivå för kunderna än vad kunderna själva har.

Egentligen är det här inte så konstigt. Precis som varje människa är huvudrollsinnehavare i sitt eget liv och alla andra birollsinnehavare eller statister så upplever sig B2B-företag som viktigare än vad de i själva verket är för kunderna. Ofta har de betydligt större kunskap om sig själva och om sina egna produkter än de har om kundens verklighet. Därför är det inte heller så konstigt att de flesta leverantörers kommunikation och säljbudskap handlar om deras egen förträfflighet och inte om kunderna.

I kundens film så spelar dock leverantörens produkter eller tjänster bi- eller statistroller. Dessa är MEDEL att åstadkomma någonting, aldrig ett mål i sig själva.

Fundera ett ögonblick. Har vi rätt eller fel? Vem bryr sig kunden om mest, sig själv eller er?

Konsekvensen av den här ganska självklara insikten borde vara att alla B2B-leverantörer vid det här laget borde ha skaffat sig djup kunskap om sina kunders verklighet. Att med kundens egna ord beskriva vad det är som gör de egna produkterna relevanta, vilka kundmål de adresserar, vilka utmaningar de hjälper kunden att övervinna under arbetet med att nå målen, vilka konsekvenserna skulle bli av att inte kunna hantera utmaningarna och varför inte kunden kan klara detta på något annat vis, det borde väl vara en självklarhet?

Tyvärr är det inte så. Många produktutvecklare, marknadsförare och säljare känner sig långt utanför sin komfortzon när frågan om kundens verkliga behov kommer på tal. I deras egen film spelar produkten huvudrollen och produktreplikerna behärskar de till fulländning.

Måste det vara så här, att bristen på förståelse för kundens verklighet leder till irrelevanta produkter som kommuniceras och säljs med produktcentrerade budskap? Nej, det behöver det naturligtvis inte.

Kundcentrerade leverantörer kan skapa den kundinsikt de behöver för att lyckas. De kan bygga upp förmågan att både förstå och diskutera sitt erbjudande ifrån kundens perspektiv. De kan bli proffs på kundens affär, hur kundens verksamhet verkligen fungerar och få full förståelse för både vilken roll deras produkter och tjänster spelar och vilket värde de skapar.

Nyckeln är en nykter bild av vilken roll man själv har i kundens värld (och i värdekedjan) och att hitta verktygen för att öka kundinsikten.

Mer Information

Under våren 2018 arrangeras kursen Customer Insight Creation – kundinsikt 360°. Kursens syfte är att skapa en röd tråd genom verksamheten som utgår ifrån kundens verklighet.

 • Vad vill er kund åstadkomma?
 • Vilka förutsättningar har er kund har att göra det idag? Vilka utmaningar hindrar kunden?
 • Vilken förmåga har er kund att förstå sitt behov och fatta beslut om att byta ut sin nuvarande lösning?
 • Vilken förmåga har er kund att komma igång med en ny lösning?
 • Vilken förmåga har er kund att lyckas?

Kursens syfte är att ge dig som deltagare förståelse för hur man med dessa frågor och ett strukturerat arbetssätt lägger grunden för ett kundfokuserat erbjudande, samt förmåga att tillämpa dina nyvunna kunskaper, insikter och verktyg i praktiken.

Målgrupp för kursen

Kursen riktar sig till dig som arbetar, eller ser ett behov av att arbeta mer kundfokuserat för att utveckla och förfina, förändra och förnya eller optimera din organisations tjänster, produkter eller lösningar. Exempelvis projektledare, produktchefer, programansvariga, verksamhetsansvarig, verksamhetsutvecklare, mellanchefer, marknadsförare/kommunikatörer, affärs- och säljutveckling (sales development/enablement), service designers och du som arbetar med kundprocessutveckling.

Edlegio och Syntell i strategiskt utbildningssamarbete

Systems Engineering & Lifecycle ManagementUtbildningsföretaget Edlegio och konsult- och utbildningsbolaget Syntell har ingått ett långsiktigt strategiskt partnerskap kring kvalificerad vidareutbildning för professionella målgrupper. Tanken är att parterna ska kombinera sina respektive styrkor – en stark kursplattform, konceptpaketering, målgruppsräckvidd samt innehåll och pedagogik i framkant – för att erbjuda marknaden nya spännande kurskoncept inom exempelvis kompetensområdena Systems Engineering, Configuration Management, Integrerat Logistikstöd och Life Cycle Management.

Som första steg under våren 2018 lanseras kursen Systems Engineering & Lifecycle Management. Under hösten 2018 följer fler utbildningar som riktar sig mot alla som vill lära sig mer om utveckling, upphandling eller förvaltning av produkter och system och som exempelvis arbetar inom medicinteknik, transport, fordon, försvar eller energi, men även inom kommun, stat och landsting.

För mer information om samarbetet och kurserna kontakta Christian Helgesson, vd på Edlegio på christian.helgesson@edlegio.com eller på telefon 0733-444 006 alternativt Tom Strandberg, ansvarig för Syntell Academy på tom.strandberg@syntell.se eller på telefon 0705-699 909.

Analytics, Artificial Intelligence & Big Data – ny kurs skapar konkret affärsvärde!

Analytics

Vårt samhälle och våra organisationer genererar idag en gigantisk mängd data som utgör en användbar källa för nya insikter och ny kunskap. Men för att extrahera handfast affärsvärde ur denna data krävs kompetens och rätt verktyg.

Tillsammans med SAS Institute lanserar nu Edlegio två helt nya kurser inom Analytics-området – ”The Foundation of Analytics” (grundkurs) samt ”Advanced Analytics” (fördjupningskurs).

Analytics är ett multidisciplinärt område som rör sig mellan matematik, statistik, predictive modeling och machine learning. I analytics finns en stor potential för en datadriven affärsutveckling som skapar förutsättningar för att ge din organisation unika konkurrensfördelar.

Kurserna varvar onlinebaserade självstudier och workshops i helklass och leds av 6 seniora experter, forskare och rådgivare från SAS Institute.

Du läser mer om kurserna här

Edlegio följer GDPR – och värnar om dina personuppgifter

GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller den europeiska Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det nya EU-direktivet anger på vilket sätt man får samla in, lagra och behandla personuppgifter.

För Edlegio är det i allmänhet en självklarhet att till fullo följa all lagstiftning och i synnerhet de nya regler som anges i Dataskyddsförordningen (GDPR). Inte minst för att värna om våra kunders och samarbetspartners förtroende samt också de säkerhetsaspekter som kan kopplas till hanteringen av personuppgifter. Nedan finner du en kortfattad text som beskriver hur vi ser på insamling, lagring och behandling av personuppgifter, rättslig grund samt en länk till vår uppdaterade och mer utförliga policy om personuppgifter.

Edlegio är ett utbildningsföretag som arrangerar kurser, utbildningar, events och dylikt för professionella individer direkt kopplat till deras yrkesroll. Vi riktar oss uteslutande mot professionella individer (så kallade “Business-to-Business”-målgrupper, B2B) och inte mot privatpersoner (B2C). I de fall vi kommunicerar med våra målgrupper via digital kommunikation (exempelvis e-post) så rör vårt innehåll uteslutande relevanta nyheter, affärsinformation och erbjudanden om kompetensutveckling, inspiration och events med direkt koppling till målgruppens yrkesutövning.

Enligt den svenska tolkningen av GDPR så har man då rätt att rikta information och kommunikation (exempelvis via e-post) till en person i dennes yrkesroll så länge som innehållet är relevant för den professionella yrkesutövningen. I dessa fall krävs inte samtycke, vi använder istället berättigat intresse som rättslig grund.

Vi använder den rättsliga grunden berättigat intresse i vår digitala kommunikation vilket också är helt i enlighet med god sed och med Swedmas etiska regler. I dessa fall är integritetsintrånget att anse som ringa.

Du har självklart alltid rätt och möjlighet att avregistrera dig från vår digitala kommunikation, och du kan också kontakta oss om du vill att vi avregistrerar dig. Tveka inte att kontakta oss för eventuella frågor rörande vår policy om personuppgifter.

Här läser du mer om Edlegios uppdaterade och mer utförliga policy om personuppgifter.

0