Customer Insights

Customer Insight Creation – kundinsikt 360 grader

Kursen lär dig hur du och din organisation utvecklar ett kundfokuserat arbetssätt, hur du kundfokuserar ett erbjudande och hur du tillämpar dina nyvunna kunskaper, insikter och verktyg i praktiken.

Mer info och registrering »

Interkulturell Affärskommunikation

Interkulturell affärskommunikation

För dig som arbetar som ledare i en internationell miljö, eller som medarbetare i en internationell arbetsprocess eller ett projekt, så är kommunikation i allmänhet, och interkulturell kommunikation i synnerhet, en kärnkompetens.

Tvådagarskursen om interkulturell affärskommunikation ger dig de verktyg du behöver för en framgångsrik kommunikation i internationella och interkulturella affärsmiljöer.

Mer info och registrering »

Diplomkurs Mobil Marknadsföring

Diplomkurs Mobil Marknadsföring

Kursen ger dig som arbetar professionellt med digital kommunikation en helhetssyn på mobilen som område – ambitionen är att ge dig den absolut senaste praktiska, såväl som forskningsbaserade, kunskapen om utvecklingen och best practice.

Du fördjupar din kunskap mobilen som verktyg och kommunikationsplattform, om mobilens kompetens- och användningsområden samt om analytics och hur du skapar en mobil strategi.

Mer info och registrering »

SAS Ny kursbild 2

Applied Analytics – datadriven affärsutveckling

Kursen lär dig hur datadriven affärsutveckling bidrar till att utveckla ny framgångsrik affärs- och verksamhetslogik samt hur du fångar potentialen i modern analytics genom att säkerställa en digitalt mogen organisation och göra analytics till en verksamhetsintegrerad process.

Kurspaketet består av en teoretiskt inriktad onlinekurs, 8 lektioner om hur du skapar en digitalt mogen organisation, analytics som process, tillämpad och avancerad analytics m.m., kompletterat av en praktisk inriktad workshop.

Mer info och registrering »

Alexander Todoran

Certifierad Varumärkesvärderare (Grundkurs)

Grundkursen i varumärkesvärdering lär dig att göra korrekta och objektiva varumärkesvärderingar i enlighet med den internationella standarden ISO 10 668. Kursen riktar sig till dig som arbetar med varumärken utifrån ett finansiellt, juridiskt eller marknadskommunikativt perspektiv.

Mer info och registrering »

Alexander Todoran

Certifierad Varumärkesvärderare (Certifieringskurs)

Certifieringskursen riktar sig till dig som genomgått Grundkursen i varumärkesvärdering med godkänt resultat. Kursen ger dig möjlighet att praktiskt arbeta med ett verkligt värderingscase med utgångspunkt i ISO 10 668 och best practise-processens 9 steg.

Mer info och registrering »

0