Offentlig upphandling av kommunikationstjänster

Offentlig upphandling i praktiken: Kommunikation, reklam & PR

Vad gäller? Hur utformar du casebeskrivningar? Hur hanterar du känsliga referenser?

Kursen ökar din kunskap om upphandling och anbudsgivning med speciellt fokus på kommunikationstjänster. Kursen riktar sig till både anbudsgivare och upphandlare. Kursen är ett samarbete mellan Edlegio och branschtidningen Dagens Media.

Mer info och registrering »

ESPD

ESPD (European Single Procurement Document)

ESPD (European Single Procurement Document) syftar till att standardisera kvalificeringsprocessen av leverantörer i en offentlig upphandling. Dokumentet ska minska den administrativa bördan, förenkla gränsöverskridande handel och man har en vision om att ytterligare digitalisera processen. ESPD gäller från den 1 januari 2017 i Sverige och är obligatorisk vid offentliga upphandlingar över tröskelvärdet.

Mer info och registrering »

Customer Insights

Customer Insight Creation – kundinsikt 360 grader

Kursen lär dig hur du och din organisation utvecklar ett kundfokuserat arbetssätt, hur du kundfokuserar ett erbjudande och hur du tillämpar dina nyvunna kunskaper, insikter och verktyg i praktiken.

Mer info och registrering »

Diplomkurs Mobil Marknadsföring

Diplomkurs Mobil Marknadsföring

Kursen ger dig som arbetar professionellt med digital kommunikation en helhetssyn på mobilen som område – ambitionen är att ge dig den absolut senaste praktiska, såväl som forskningsbaserade, kunskapen om utvecklingen och best practice.

Du fördjupar din kunskap mobilen som verktyg och kommunikationsplattform, om mobilens kompetens- och användningsområden samt om analytics och hur du skapar en mobil strategi.

Mer info och registrering »

Alexander Todoran

Varumärkesvärdering i enlighet med ISO10668

Våra kurser (grundkurs och tillämpad kurs) i varumärkesvärdering lär dig att göra korrekta och objektiva varumärkesvärderingar i enlighet med den internationella standarden ISO 10 668. Kurserna riktar sig till dig som arbetar med varumärken utifrån ett finansiellt, juridiskt eller marknadskommunikativt perspektiv.

Mer info och registrering »

SAS Ny kursbild 2

Applied Analytics – datadriven affärsutveckling

Kursen lär dig hur datadriven affärsutveckling bidrar till att utveckla ny framgångsrik affärs- och verksamhetslogik samt hur du fångar potentialen i modern analytics genom att säkerställa en digitalt mogen organisation och göra analytics till en verksamhetsintegrerad process.

Kurspaketet består av en teoretiskt inriktad onlinekurs, 8 lektioner om hur du skapar en digitalt mogen organisation, analytics som process, tillämpad och avancerad analytics m.m., kompletterat av en praktisk inriktad workshop.

Mer info och registrering »

0
Powered by WishList Member - Membership Software