Event 22 augusti

Hur visar du att varumärkesbyggande är lönsamt?

Hur kvantifierar du nyttan av organisationens marknadsinvesteringar?

Du som arbetar på en marknads- och kommunikationsavdelning eller med motsvarande frågor vet att du behöver metoder för att översätta och påvisa värdet av det varumärkesbyggande arbetet till ett finansiellt språkbruk. Men hur gör du det?

Mer info och registrering »

Interkulturell Affärskommunikation

Interkulturell affärskommunikation

För dig som arbetar som ledare i en internationell miljö, eller som medarbetare i en internationell arbetsprocess eller ett projekt, så är kommunikation i allmänhet, och interkulturell kommunikation i synnerhet, en kärnkompetens.

Tvådagarskursen om interkulturell affärskommunikation ger dig de verktyg du behöver för en framgångsrik kommunikation i internationella och interkulturella affärsmiljöer.

Mer info och registrering »

Diplomkurs Mobil Marknadsföring

Diplomkurs Mobil Marknadsföring

Kursen ger dig som arbetar professionellt med digital kommunikation en helhetssyn på mobilen som område – ambitionen är att ge dig den absolut senaste praktiska, såväl som forskningsbaserade, kunskapen om utvecklingen och best practice.

Du fördjupar din kunskap mobilen som verktyg och kommunikationsplattform, om mobilens kompetens- och användningsområden samt om analytics och hur du skapar en mobil strategi.

Mer info och registrering »

SAS Ny kursbild 2

Applied Analytics – datadriven affärsutveckling

Kursen lär dig hur datadriven affärsutveckling bidrar till att utveckla ny framgångsrik affärs- och verksamhetslogik samt hur du fångar potentialen i modern analytics genom att säkerställa en digitalt mogen organisation och göra analytics till en verksamhetsintegrerad process.

Kurspaketet består av en teoretiskt inriktad onlinekurs, 8 lektioner om hur du skapar en digitalt mogen organisation, analytics som process, tillämpad och avancerad analytics m.m., kompletterat av en praktisk inriktad workshop.

Mer info och registrering »

Alexander Todoran

Certifierad Varumärkesvärderare (Grundkurs)

Grundkursen i varumärkesvärdering lär dig att göra korrekta och objektiva varumärkesvärderingar i enlighet med den internationella standarden ISO 10 668. Kursen riktar sig till dig som arbetar med varumärken utifrån ett finansiellt, juridiskt eller marknadskommunikativt perspektiv.

Mer info och registrering »

Alexander Todoran

Certifierad Varumärkesvärderare (Certifieringskurs)

Certifieringskursen riktar sig till dig som genomgått Grundkursen i varumärkesvärdering med godkänt resultat. Kursen ger dig möjlighet att praktiskt arbeta med ett verkligt värderingscase med utgångspunkt i ISO 10 668 och best practise-processens 9 steg.

Mer info och registrering »

0