ESPD

ESPD (European Single Procurement Document)

ESPD (European Single Procurement Document) syftar till att standardisera kvalificeringsprocessen av leverantörer i en offentlig upphandling. Dokumentet ska minska den administrativa bördan, förenkla gränsöverskridande handel och man har en vision om att ytterligare digitalisera processen. ESPD gäller från den 1 januari 2017 i Sverige och är obligatorisk vid offentliga upphandlingar över tröskelvärdet.

Mer info och registrering »

Customer Insights

Customer Insight Creation – kundinsikt 360 grader

Kursen lär dig hur du och din organisation utvecklar ett kundfokuserat arbetssätt, hur du kundfokuserar ett erbjudande och hur du tillämpar dina nyvunna kunskaper, insikter och verktyg i praktiken.

Mer info och registrering »

IT-sourcing, innovation och affärsinriktade partnerskap

Partnerskap är ett verktyg för effektivitet, men också en strategi för innovation. De mest innovativa företagen har fler samarbeten än andra, och forskningen visar att partnerskap ger högre avkastning på den egna organisationens innovationssatsningar.

Kursen ger dig ett holistiskt perspektiv på hur du designar en intelligent affärslogik som skruvar upp värdeförädlingen, ökar effektuttaget och maximerar nätverkseffekten. Den visar också hur du löser dilemmat av det samtidiga behovet av effektivitet och innovation.

Mer info och registrering »

Product Management

Product Management – åtta verktyg för framgång

Produktledning blir allt viktigare inom företaget – bakgrunden är en alltmer komplex affärsmiljö i ekosystem där beslutsfattare förväntas ha en djup förståelse för både teknik och affär.

Kursen Product Management – åtta verktyg för framgång innehåller metodik och verktyg som hjälper dig att bli mer effektiv i rollen som produktchef och leverera lönsamma produkter med stort värde hos kund.

Mer info och registrering »

Annika Steiber

Management for Innovation – framtidens ledarskap och organisation

Vad förenar Silicon Valleys megastjärnor i sättet att leda sina företag mot ständigt ökad tillväxt och innovation?

Managementforskaren Annika Steiber har under många år nära studerat de mest framgångsrika företagen i Silicon Valley och utifrån hennes forskning formulerat en väldefinierad managementmodell som beskriver och förklarar succéföretagens framgångsrecept. Hur kan ditt företag lära av, och få användning av, denna kunskap genom att utveckla och förfina managementmodellen?

Mer info och registrering »

0
Powered by WishList Member - Membership Software