Offentlig upphandling – praktisk tillämpning

Offentlig upphandling – unikt kursupplägg med Sveriges främsta experter!

Som upphandlare eller anbudsgivare så vet du att upphandlingar har en tendens att vara komplicerade, att de ofta tar lång tid att hantera och ofta omsätter stora ekonomiska belopp.

Med rätt grundkunskap, kunskap om vilka uppdaterade lagar och regler som gäller samt med god praktisk förståelse så kan du säkerställa korrekta, effektiva och framgångsrika processer – oavsett om du arbetar som upphandlare eller anbudsgivare.

TVÅ SEPARATA KURSER Tillsammans med några av Sveriges främsta experter på LOU har vi tagit fram två separata onlinekurser – som tar sin utgångspunkt i din roll:

Syftet med kurserna är att ge deltagaren djup kunskap om LOU, de senaste uppdateringarna av lagar och regelverk samt god förståelse för praktisk tillämpning – med specifikt fokus på din roll som antingen upphandlare eller anbudsgivare/leverantör.

Unikt kursupplägg

KURSEN TAR UTGÅNGSPUNKT I DIN ROLL Vi erbjuder två separata kursspår – ett för dig som är upphandlare och ett för dig som är anbudsgivare/leverantör. Båda spåren ger deltagaren lika god kunskap om LOU i såväl teori som praktik.

VÄLJ KURSUPPLÄGG Beroende på dina behov, dina förkunskaper och tillgänglig tid så kan du välja mellan att enbart gå onlinekursen eller att köpa hela kurspaketet som innehåller såväl den fulla onlinekursen samt en praktisk heldagsworkshop i helklass (du gör ditt val när du registrerar dig på kurssidan).

LÄR AV ANDRA ROLLER Under den praktiska workshopen som ingår i det fulla kurspaketet så blandar vi deltagarna från båda kursspåren – dvs i gruppen ingår såväl upphandlare som anbudsgivare/leverantörer. Syftet är att få till en dynamisk diskussion som belyser LOU i praktiken från flera perspektiv. Under workshopen så kör vi flertalet praktiska övningar tillsammans för att belysa LOU från alla håll – för att ge dig som deltagare maximal förståelse och praktisk kunskap ur flera perspektiv.

Datum, tider, lokal och andra praktiska frågor finner du på respektive kurssida (se länkar).

Missa inte! Ny kurs om ESPD – det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

Som komplement till ovanstående kursen i offentlig upphandling så lanserar vi nu en ny onlinekurs om ESPD som ger dig god grundkunskap om ESPD-dokumentet och hur du som upphandlare eller leverantör ska tolka och hantera dokumentetet – för att säkerställa korrekta upphandlingar och framgångsrika anbud.

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ESPD (European Single Procurement Document) syftar till att standardisera kvalificeringsprocessen av leverantörer i en offentlig upphandling. ESPD förenklar så att leverantören ska kunna lämna in en egenförsäkran istället för att lämna in alla nödvändiga bevis i samband med anbud eller anbudsansökan vid leverantörsprövning.

Tanken med ESPD är att dokumentet ska minska den administrativa bördan, förenkla gränsöverskridande handel och man har en vision om att ytterligare digitalisera processen.

Läs mer om ESPD-kursen här.

Kristian Pedersen

Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, är expert inom offentlig upphandling.

Sofia Elmeholt

Sofia Elmeholt, upphandlings-controller på Härnösands kommun.

Per Werling

Per Werling är upphandlings-jurist och rådgivare på e-Avrop.

Denna kurs är ett samarbete mellan:

Edlegio

e-Avrop

0
Powered by WishList Member - Membership Software