Lär av Sveriges ledande ämnesexperter

Edlegio samarbetar med Sveriges ledande ämnesexperter inom respektive kompetensområde
för att sätta samman och genomföra våra kurser och utbildningar.

 • Anders Ångström
  Anders Ångström Rådgivare kundfokusering, A-focus AB
 • Anders Persson
  Anders Persson Chef verksamhetsutveckling och IT, PRV
 • Annika Järvebro
  Annika Järvebro Rådgivare kundfokusering, A-focus AB
 • Annika Steiber
  Annika Steiber Forskare och Konsult, Innoway
 • Bo Tiderman
  Bo Tiderman VD, Airwatergreen AB
 • Carl-Olow Magnusson
  Carl-Olow Magnusson Senior Consultant, SAS Institute
 • Caroline Johannesson
  Caroline Johannesson Konsultchef och Upphandlingsjurist, e-Avrop
 • Christer Öhgren IT och IT-Säkerhet
 • Christina Erikson Managementkonsult inom riskhantering, cyber- och informationssäkerhet, CISA
 • Daniel Tiru Certifierad IT-arkitekt
 • David Borin Konsult inom IT-säkerhet
 • Emil Rimling
  Emil Rimling
 • Eric Sävenfalk
  Eric Sävenfalk Financial Crime Prevention, 421
 • Erik Bjernulf
  Erik Bjernulf Vice President Product Management, Profoto AB
 • Erik Modig
  Erik Modig Forskare, Handelshögskolan i Stockholm
 • Erik Strömgren
  Erik Strömgren Senior Consultant, SAS Institute
 • Eva Kammerfors Affärs- och enterprisearkitekt
 • Jon Rognes
  Jon Rognes Forskare, Handelshögskolan i Stockholm
 • Jonas Larsson
  Jonas Larsson Certifierad Systems Engineering Professional, Syntell
 • Josefin Rosén
  Josefin Rosén Principal Advisor Analytics, SAS Institute
 • Karl Berthén
  Karl Berthén Manager Analytics and Visualization Consultant team, SAS Institute
 • Karl Sandstedt
  Karl Sandstedt Head of Carriers, Android and Hardware Partnerships, Google
 • Kristian Pedersen
  Kristian Pedersen Advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen
 • Magnus Billgren
  Magnus Billgren VD och Rådgivare, Tolpagorni Product Management AB
 • Mattias Axelson
  Mattias Axelson Forskare, Handelshögskolan i Stockholm
 • Per Werling
  Per Werling Upphandlingsjurist, e-Avrop AB
 • Peter Völgy
  Peter Völgy Seniorkonsult, Syntell
 • Petra Färm
  Petra Färm Produkt- och teknikstrateg, Tolpagorni Product Management
 • Robert Ekeroth Informations & IT-säkerhetskonsult
 • Siam Choudury
  Siam Choudury Digital Native Designer, Tolpagorni Product Management
 • Sofia Elmeholt
  Sofia Elmeholt Upphandlingscontroller, Härnösands Kommun
 • Steve Brdarski
  Steve Brdarski Senior rådgivare, Oribata Consulting
 • Stuart Allison
  Stuart Allison Seniorkonsult, Syntell
 • Tobias Ljungkvist
  Tobias Ljungkvist Senior konsult, Syntell
 • Tom Strandberg
  Tom Strandberg Certifierad Systems Engineering Professional, Syntell
 • Torbjörn Höjer
  Torbjörn Höjer Produktledare och industridesigner, Tolpagorni Product Management
 • Ulf Carlsson
  Ulf Carlsson Senior konsult, Syntell
0