Edlegio arrangerar kurser inom affärsorienterade ämnesområden. Vi tror på en mixad pedagogik och flexibelt lärande – i de flesta av våra utbildningar så varvar vi onlinebaserade självstudier med praktiskt inriktad klassrumsundervisning i helklass.

0