Customer Insights

Customer Insight Creation – kundinsikt 360 grader

Kursen lär dig hur du och din organisation utvecklar ett kundfokuserat arbetssätt, hur du kundfokuserar ett erbjudande och hur du tillämpar dina nyvunna kunskaper, insikter och verktyg i praktiken.

Mer info och registrering »

Diplomkurs Mobil Marknadsföring

Diplomkurs Mobil Marknadsföring

Kursen ger dig som arbetar professionellt med digital kommunikation en helhetssyn på mobilen som område – ambitionen är att ge dig den absolut senaste praktiska, såväl som forskningsbaserade, kunskapen om utvecklingen och best practice.

Du fördjupar din kunskap mobilen som verktyg och kommunikationsplattform, om mobilens kompetens- och användningsområden samt om analytics och hur du skapar en mobil strategi.

Mer info och registrering »

Alexander Todoran

Diplomkurs i varumärkesvärdering i enlighet med ISO10668

Våra kurser (grundkurs och tillämpad kurs) i varumärkesvärdering lär dig att göra korrekta och objektiva varumärkesvärderingar i enlighet med den internationella standarden ISO 10 668. Kurserna riktar sig till dig som arbetar med varumärken utifrån ett finansiellt, juridiskt eller marknadskommunikativt perspektiv.

Mer info och registrering »

Lagen om offentlig upphandling

Offentlig upphandling – praktisk tillämpning för anbudsgivare

Med rätt grundkunskap, kunskap om vilka uppdaterade lagar och regler som gäller samt med god praktisk förståelse för hur du tillämpar LOU så kan du säkerställa korrekta, effektiva och framgångsrika processer.

Kursen ger dig som arbetar med LOU som anbudsgivare på leverantörssidan en helhetssyn på LOU, de senaste uppdateringarna av lagar och regelverk samt god förståelse för praktisk tillämpning.

Mer info och registrering »

Lagen om offentlig upphandling

Offentlig upphandling – praktisk tillämpning för upphandlare

Med rätt grundkunskap, kunskap om vilka uppdaterade lagar och regler som gäller samt med god praktisk förståelse för hur du tillämpar LOU så kan du säkerställa korrekta, effektiva och framgångsrika processer.

Kursen ger dig som arbetar med upphandling i en offentlig organisation helhetssyn på LOU, de senaste uppdateringarna av lagar och regelverk samt god förståelse för praktisk tillämpning.”

Mer info och registrering »

IT-sourcing, innovation och affärsinriktade partnerskap

Partnerskap är ett verktyg för effektivitet, men också en strategi för innovation. De mest innovativa företagen har fler samarbeten än andra, och forskningen visar att partnerskap ger högre avkastning på den egna organisationens innovationssatsningar.

Kursen ger dig ett holistiskt perspektiv på hur du designar en intelligent affärslogik som skruvar upp värdeförädlingen, ökar effektuttaget och maximerar nätverkseffekten. Den visar också hur du löser dilemmat av det samtidiga behovet av effektivitet och innovation.

Mer info och registrering »

Product Management

Product Management – åtta verktyg för framgångsrik produktledning

Produktledning blir allt viktigare inom företaget – bakgrunden är en alltmer komplex affärsmiljö i ekosystem där beslutsfattare förväntas ha en djup förståelse för både teknik och affär.

Kursen innehåller metodik och verktyg som hjälper dig som arbetar med produktledning att bli mer effektiv i rollen och leverera lönsamma produkter med stort värde hos kund.

Mer info och registrering »

Annika Steiber

Management for Innovation – framtidens ledarskap och organisation

Vad förenar Silicon Valleys megastjärnor i sättet att leda sina företag mot ständigt ökad tillväxt och innovation?

Managementforskaren Annika Steiber har under många år nära studerat de mest framgångsrika företagen i Silicon Valley och utifrån hennes forskning formulerat en väldefinierad managementmodell som beskriver och förklarar succéföretagens framgångsrecept. Hur kan ditt företag lära av, och få användning av, denna kunskap genom att utveckla och förfina managementmodellen?

Mer info och registrering »

SAS Ny kursbild 2

Applied Analytics – datadriven affärsutveckling

Kursen lär dig hur datadriven affärsutveckling bidrar till att utveckla ny framgångsrik affärs- och verksamhetslogik samt hur du fångar potentialen i modern analytics genom att säkerställa en digitalt mogen organisation och göra analytics till en verksamhetsintegrerad process.

Kurspaketet består av en teoretiskt inriktad onlinekurs, 8 lektioner om hur du skapar en digitalt mogen organisation, analytics som process, tillämpad och avancerad analytics m.m., kompletterat av en praktisk inriktad workshop.

Mer info och registrering »

Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i kommunal förvaltning

Systematisk kvalitets- och förbättringsarbete i kommunal förvaltning

Du som arbetar som ledare och med förbättringsarbete i kommunal förvaltning är medveten om att vi i ökad utsträckning idag ser ett växande gap mellan förväntad output från verksamheten och faktisk leveransförmåga.

Syftet med kursen är att ge dig praktiska metoder och verktyg för att systematiskt leda och utveckla ett kvalitets- och förbättringsarbete som reducerar gapet mellan förväntad output och din verksamhets leveransförmåga.

Mer info och registrering »

0