Grundkurs i hållbarhetsarkitektur

Denna onlinebaserade grundkurs i hållbarhetsarkitektur går igenom bakgrunden och de olika kompetensdimensioner som bygger upp hållbarhetsarkitektursramverket.

Nedan finner du onlinekursens lektioner, varje lektion består av en lektionsfilm, dokumentation samt ett quiz.

Lycka till!

 

Lektioner

01. Introduktion

Length: 25 minutes

Bakgrund Introduktionslektionen ger dig mer bakgrund kring begreppet hållbarhetsarkitektur, de olika delbegreppens definitioner (hållbarhet och arkitektur), rollen som hållbarhetsarkitekt samt syftet med kursen. Lektionens lärare Christian Helgesson, vd för Ny Teknik Education/Edlegio 00. Introduktion   Dokumentation Länk till dokument

02. Strategi och hållbarhet

Length: 20 minutes

Bakgrund Lektionen handlar om det omvandlingstryck som finns runt företag kring hållbarhet och hur företag möter detta genom att utveckla hållbarhetsstrategier. Vi går också igenom hur företag kan koppla hållbarhet…

03. Hållbarhetsstyrning

Length: 25 minutes

Bakgrund För att visioner, hållbarhetsmål och -strategier ska få genomslag i verksamheten krävs en intern hållbarhetsstyrning mot dessa mål. Lektionen i hållbarhetsstyrning förklarar hur vi kan styra verksamheten i enlighet…

04. Varumärke och hållbarhet

Length: 25 minutes

Bakgrund Lektionen belyser varumärket som en betydelsefull komponent för att skapa hållbara affärer. Där hållbart företagande främst fokuserar på vad man gör och hur man gör det svarar varumärket även…

05. Från vision till hållbar affärsstrategi

Length: 25 minutes

Bakgrund Varför det är viktigt att bygga hållbara företag och hur tar du fram en hållbarhetsstrategi? Medvetenheten har ökat, bland både företagare och finansiärer, om riskerna med att inte agera…

06. Hållbar produktutveckling

Length: 25 minutes

Bakgrund Lektionen om hållbar produktutveckling behandlar hur samspelet med företagets utveckling av affärsmodeller för ökad hållbarhet i en ekonomi där företag utkrävs allt större ansvarstagande i sin värdekedja av både…

0
Edlegio blir Ny Teknik Education!

Edlegio blir Ny Teknik Education!

Edlegio ingår i Ny Teknik Group. För att knyta de olika verksamheterna i gruppen närmare varandra så byter vi nu namn, men verksamheten fortsätter som vanligt. Du kan läsa mer under fliken Nyheter.

Du är fortsatt varmt välkommen till oss – hoppas vi ses på någon av våra kurser under 2021!

Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev!