Lagen om offentlig upphandling

LOU – praktisk tillämpning för anbudsgivare

Med rätt grundkunskap, kunskap om vilka uppdaterade lagar och regler som gäller samt med god praktisk förståelse för hur du tillämpar LOU så kan du säkerställa korrekta, effektiva och framgångsrika processer.

Kursen ger dig som arbetar med LOU som anbudsgivare på leverantörssidan en helhetssyn på LOU, de senaste uppdateringarna av lagar och regelverk samt god förståelse för praktisk tillämpning.

Mer info och registrering »

Lagen om offentlig upphandling

LOU – praktisk tillämpning för upphandlare

Med rätt grundkunskap, kunskap om vilka uppdaterade lagar och regler som gäller samt med god praktisk förståelse för hur du tillämpar LOU så kan du säkerställa korrekta, effektiva och framgångsrika processer.

Kursen ger dig som arbetar med upphandling i en offentlig organisation helhetssyn på LOU, de senaste uppdateringarna av lagar och regelverk samt god förståelse för praktisk tillämpning.”

Mer info och registrering »

Alexander Todoran

Varumärkesvärdering i enlighet med ISO10668

Våra kurser (grundkurs och tillämpad kurs) i varumärkesvärdering lär dig att göra korrekta och objektiva varumärkesvärderingar i enlighet med den internationella standarden ISO 10 668. Kurserna riktar sig till dig som arbetar med varumärken utifrån ett finansiellt, juridiskt eller marknadskommunikativt perspektiv.

Mer info och registrering »

0