Offentlig upphandling av kommunikationstjänster

Offentlig upphandling i praktiken: Kommunikation, reklam & PR

Vad gäller? Hur utformar du casebeskrivningar? Hur hanterar du känsliga referenser?

Kursen ökar din kunskap om upphandling och anbudsgivning med speciellt fokus på kommunikationstjänster. Kursen riktar sig till både anbudsgivare och upphandlare. Kursen är ett samarbete mellan Edlegio och branschtidningen Dagens Media.

Mer info och registrering »

ESPD

ESPD (European Single Procurement Document)

ESPD (European Single Procurement Document) syftar till att standardisera kvalificeringsprocessen av leverantörer i en offentlig upphandling. Dokumentet ska minska den administrativa bördan, förenkla gränsöverskridande handel och man har en vision om att ytterligare digitalisera processen. ESPD gäller från den 1 januari 2017 i Sverige och är obligatorisk vid offentliga upphandlingar över tröskelvärdet.

Mer info och registrering »

Lagen om offentlig upphandling

LOU – praktisk tillämpning för anbudsgivare

Med rätt grundkunskap, kunskap om vilka uppdaterade lagar och regler som gäller samt med god praktisk förståelse för hur du tillämpar LOU så kan du säkerställa korrekta, effektiva och framgångsrika processer.

Kursen ger dig som arbetar med LOU som anbudsgivare på leverantörssidan en helhetssyn på LOU, de senaste uppdateringarna av lagar och regelverk samt god förståelse för praktisk tillämpning.

Mer info och registrering »

Lagen om offentlig upphandling

LOU – praktisk tillämpning för upphandlare

Med rätt grundkunskap, kunskap om vilka uppdaterade lagar och regler som gäller samt med god praktisk förståelse för hur du tillämpar LOU så kan du säkerställa korrekta, effektiva och framgångsrika processer.

Kursen ger dig som arbetar med upphandling i en offentlig organisation helhetssyn på LOU, de senaste uppdateringarna av lagar och regelverk samt god förståelse för praktisk tillämpning.”

Mer info och registrering »

Alexander Todoran

Varumärkesvärdering i enlighet med ISO10668

Våra kurser (grundkurs och tillämpad kurs) i varumärkesvärdering lär dig att göra korrekta och objektiva varumärkesvärderingar i enlighet med den internationella standarden ISO 10 668. Kurserna riktar sig till dig som arbetar med varumärken utifrån ett finansiellt, juridiskt eller marknadskommunikativt perspektiv.

Mer info och registrering »

0
Powered by WishList Member - Membership Software