Lagen om offentlig upphandling

LOU – praktisk tillämpning för anbudsgivare

Med rätt grundkunskap, kunskap om vilka uppdaterade lagar och regler som gäller samt med god praktisk förståelse för hur du tillämpar LOU så kan du säkerställa korrekta, effektiva och framgångsrika processer.

Kursen ger dig som arbetar med LOU som anbudsgivare på leverantörssidan en helhetssyn på LOU, de senaste uppdateringarna av lagar och regelverk samt god förståelse för praktisk tillämpning.

Mer info och registrering »

Lagen om offentlig upphandling

LOU – praktisk tillämpning för upphandlare

Med rätt grundkunskap, kunskap om vilka uppdaterade lagar och regler som gäller samt med god praktisk förståelse för hur du tillämpar LOU så kan du säkerställa korrekta, effektiva och framgångsrika processer.

Kursen ger dig som arbetar med upphandling i en offentlig organisation helhetssyn på LOU, de senaste uppdateringarna av lagar och regelverk samt god förståelse för praktisk tillämpning.”

Mer info och registrering »

Alexander Todoran

Certifierad Varumärkesvärderare (Grundkurs)

Grundkursen i varumärkesvärdering lär dig att göra korrekta och objektiva varumärkesvärderingar i enlighet med den internationella standarden ISO 10 668. Kursen riktar sig till dig som arbetar med varumärken utifrån ett finansiellt, juridiskt eller marknadskommunikativt perspektiv.

Mer info och registrering »

Alexander Todoran

Certifierad Varumärkesvärderare (Certifieringskurs)

Certifieringskursen riktar sig till dig som genomgått Grundkursen i varumärkesvärdering med godkänt resultat. Kursen ger dig möjlighet att praktiskt arbeta med ett verkligt värderingscase med utgångspunkt i ISO 10 668 och best practise-processens 9 steg.

Mer info och registrering »

0