In Blog
Publicerat

Essay On Critisism Agentur

In der Sicherheitsbewertung betonten Graham und Dodd, dass Kosten und Preis nicht unbedingt […] Das Ziel dieses Artikels ist es, die Art und Intensität der Beziehung zwischen dem Index für die [...]

In
Publicerat

Robert Ekeroth

Robert Ekeroth, Informations & IT-säkerhetskonsult, hjälper företag att minimera verksamhetens säkerhetsrisker. En snabbt föränderlig värld ställer höga krav på ordning och reda. Roberts [...]

In
Publicerat

Eva Kammerfors

Eva Kammerfors är affärs- och enterprisearkitekt samt förändringsledare med inriktning på integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling och arkitekturstyrning. Eva är specialiserad på att [...]

In
Publicerat

David Borin

David Borin är aktiv inom säkerhetsbranschen sedan länge och hoppar mellan ledande linjeroller och konsultrollen. Han har sett insidan av många säkerhetsavdelningar och haft förmånen att reda ut [...]

In
Publicerat

Daniel Tiru

Daniel Tiru har arbetat inom IT-branschen sedan 1998 och har omväxlande arbetat med arkitektur, utveckling, drift och säkerhet med inriktning på webbaserade system. Han är certifierad IT-arkitekt [...]