04. Varumärke och hållbarhet

Bakgrund Lektionen belyser varumärket som en betydelsefull komponent för att skapa hållbara affärer. Där hållbart företagande främst fokuserar på vad man gör och hur man gör det svarar varumärket [...]

03. Hållbarhetsstyrning

Bakgrund För att visioner, hållbarhetsmål och -strategier ska få genomslag i verksamheten krävs en intern hållbarhetsstyrning mot dessa mål. Lektionen i hållbarhetsstyrning förklarar hur vi kan [...]

02. Strategi och hållbarhet

Bakgrund Lektionen handlar om det omvandlingstryck som finns runt företag kring hållbarhet och hur företag möter detta genom att utveckla hållbarhetsstrategier. Vi går också igenom hur företag [...]

01. Introduktion

Bakgrund Denna introduktionslektion…   Syfte och mål Syftet med lektionen är… Lektionens lärare Christian Helgesson, vd för Edlegio 00. Introduktion [Film]   Dokumentation [...]