Villkor för användning och köp av Edlegios kurser

Edlegios kurslicenser är strikt personliga. Det är inte tillåtet att dela med sig av eller sprida av dina personliga användaruppgifter till andra.

Edlegios kurslicenser är tillgängliga i 12 månader. 12-månadersperioden börjar då du registrerar dig till kursen.

Vi reserverar oss för rättigheten att kontinuerligt utveckla och/eller göra förändringar i online-kursernas innehåll mot bakgrund av till exempel ny utveckling inom ämnesområdet, ett behov av att komplettera eller ta bort vissa specifika delar eller händelser som kopplar an till en kurspartner eller lärare i en specifik kurs.

Vad gäller de klassrumsbaserade kurser och workshops Edlegio arrangerar så förbehåller sig Edlegio rätten att byta datum och hänvisa kursdeltagare till kommande framtida kursdagar alternativt ställa in kursen om det för den aktuella kursomgången skulle vara för få deltagare anmälda för att den ska kunna genomföras med den kvalitet som Edlegio och kursens lärare eftersträvar.

Betalningsvillkor

Köp av Edlegios kurslicenser och kursplatser är bindande. Vi återbetalar inte kursavgifter. Du kan välja mellan att betala kurserna med kort eller mot faktura.

För att använda kort så väljer du alternativet kortköp i butiken. Vi tar VISA, Mastercard och American Express. Vid köp mot faktura så väljer du alternativet faktura i webbutiken. Vi har 20 dagars betalningsvillkor. Fakturan skickas per e-post om inget annat avtalas.

Användning av personuppgifter

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter överförs till andra bolag inom Talentum-koncernen och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Talentums koncern samt Edlegios eller Talentums samarbetspartners i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler.

Om hela eller delar av Edlegios verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder såsom säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Edlegio använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Edlegio sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund.

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Edlegio vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Edlegio förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Edlegio korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@edlegio.com. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

 

0
Powered by WishList Member - Membership Software