Hitta nya affärsmöjligheter med 5G

Med 5G runt hörnet är vi på väg in i en än mer uppkopplad värld. Femte generationens mobiltelefoni innebär snabbare och mer tillförlitlig uppkoppling vilket medför många nya affärsmöjligheter. [...]

Be inte kunderna bekräfta din egen världsbild!

Alla pratar om kundcentrering och att man sätter kunden främst i såväl företagets löpande verksamhet som i exempelvis tjänste- och produktutvecklingen. Detta är lätt att säga, men desto svårare [...]