2019 – året då 5G går från skrivbordsprodukt till verklighet!

5G är den femte generationens mobiltelefoni som lovar förbättringar utifrån flera olika perspektiv: högre datahastigheter, minskad fördröjning i nätverket, lägre energiförbrukning, lägre [...]