Beskriver du ditt erbjudande på ett sätt som saknar relevans för kunden?

Många verksamheter har hundratals ord som beskriver sina egna lösningar, men knappt några ord som uttrycker kundens behov. Följden blir att de enbart upplever kundens behov i termer av sina egna [...]

Ny kurs om upphandling av reklam, PR och kommunikationstjänster

Tillsammans med branschtidningen Dagens Media och upphandlingsjuristerna på e-Avrop drar Edlegio nu igång kursen Offentlig upphandling i praktiken: Kommunikation, reklam & PR. Syftet med [...]