Kundinsikt 360 grader – förstår ni era kunders verkliga behov?

Kundfokusering handlar i grunden om att förstå vilket ”jobb” kunden behöver få gjort och hur din organisation ska utforma er tjänst, produkt eller lösning för att underlätta för kunden att nå [...]

Så lyckas du i din affärskommunikation över kulturgränser

Hur kommer det sig att vi i internationellt samarbete så ofta ser olika på deadlines, vad som är bestämt och bekräftat eller inte, hur arbetsfördelningen ska se ut eller varför det inte händer [...]