Över 100 deltagare på inspirationsevent om mobil marknadsföring

Edlegio och Dagens Medias event om mobil marknadsföring den 14 juni samlade över 100 engagerade deltagare med ett gemensamt intresse av digital kommunikation och marknadsföring. Under eventet, [...]

“Det är bra att ha med chefen på kursen”

Som uppföljning på våren 2017-omgången av Diplomkurs Mobil Marknadsföring lät vi Dagens Medias chefredaktör Niclas Rislund intervjua kursdeltagarna Niklas Bergman och Camilla Bolinder som arbetar [...]