Edlegio och Cordial i samarbete – Business Model Innovation Online!

Nu lanserar Edlegio och Cordial tillsammans utbildningen Business Model Innovation Innovation handlar idag i allt högre utsträckning om hur företag utvecklar sitt sätt att designa affärslogiken, [...]

Varumärkesvärdering enligt internationell standard

Behovet av att sätta ett konkret monetärt värde på ett företags varumärke uppstår inte bara vid förvärv/avyttringar. Varumärkesvärderingen är också viktig i ett juridiskt perspektiv (exempelvis [...]